vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na F

  Na'vi Czech
plumps/4e06aa5d-5e08-4d04-9fca-2ef2e1734f42.mp3 fa[fa]adp.
s
"s použitím", nikoliv "společně s"
plumps/707a143a-3de9-4a1d-9232-fa5657dcc948.mp3 fahew[fa.ˈhɛw]n.emot
pach, vůně
plumps/52716d31-fe6e-40d5-be0c-b25c534667e5.mp3 faoi[ˈfa.o.i]adj.
hladký (ve smyslu "hladký povrch"; jen ve fyzickém, nikoliv přeneseném smyslu; opak ekxtxu - drsný, hrubý)
plumps/04741807-1186-41aa-8e32-7f4a92a72560.mp3 fayluta[faj.ˈlu.ta]rel.
tahle slova, která jsou...
vkládá větu vedlejší jako přímý předmět slovesa plltxe
zkráceno z faylì’ut a
plumps/d198c2dc-a457-4bf1-b459-d1c3fe73e1d5.mp3 fäkä[fæ.ˈkæ]vin.(2,2)
jít nahoru, stoupat (angl. "go up, ascend". Pozor, infixy fäk‹1›‹2›‹3›ä)
plumps/7c17d885-47a4-4133-ae2f-51cd096fef4d.mp3 fäpa[ˈfæ.pa]n.geogr
vrchol, vršek
plumps/81fbf8b1-5f79-4446-9f64-6711583d53b9.mp3 fäza'u[fæ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
přicházet nahoru, stoupat (angl. "come up, ascend")
plumps/9c3b244b-f660-4273-aed0-f09b1603785f.mp3 fe'[fɛʔ]adj.
špatný (např. věc, úmysl nebo rozhodnutí)
nepoužívat pro osoby, pro ně použijte kawng
plumps/7cb33121-e233-4678-83ec-ef627a1f192b.mp3 fe'lup[ˈfɛʔ.lup]adj.
nevkusný, ledabylý, odfláknutý (ve smyslu stylu či módy)
plumps/e1c3176f-3e6b-461d-a06d-457d0fe88267.mp3 fe'ran[ˈfɛʔ.ɾan]n.
špatnost, nedomyšlenost
něco neodmyslitelně či neodstranitelně vadného
odv. fe’ - špatný a ran - povaha, charakter; má význam vlastnosti i samotné vadné věci
plumps/dcbbf759-aba8-41c6-a907-346c4af1b223.mp3 fe'ranvi[ˈfɛʔ.ɾan.vi]n.
vada, kaz
špatný rys/vlastnost
plumps/41bc78ea-0786-4f78-8c30-234fcf795b2c.mp3 fe'ul[ˈfɛ.ʔul]vin.(2,2)
zhoršovat se (opak tsan’ul - zlepšovat se)
stávat se horším
plumps/60d747fb-0a42-4872-906d-f1d2e1ea7b13.mp3 fekem[ˈfɛ.kɛm]n.
nehoda, neštěstí, katastrofa (pro význam obyčejné "špatné události" použijte tìlen afe’)
plumps/dfd55afb-1f4c-4f18-a42e-5e94860d545f.mp3 fekum[ˈfɛ.kum]n.
nevýhoda
stinná stránka
nedostatek
plumps/5e11395a-ee84-48a4-a5ae-73c8e29a9451.mp3 fekumnga'[ˈfɛ.kum.ŋaʔ]adj.
nevýhodný
plumps/a5c8d1df-4c81-4b9b-bbd1-f7769b82724f.mp3 few[fɛw]adp.loc
napříč, přes, na druhou stranu (ve smyslu pohybu "z jedné strany na druhou", na rozdíl od ka - "přes celý povrch od jedné strany k druhé")
plumps/658d0aef-2691-48a9-aa1e-c377e1d0189c.mp3 fewi[ˈfɛ.wi]vtr.
honit, pronásledovat
plumps/6227f71a-d289-42dd-8a45-54f98ccf1ca7.mp3 fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]adj.loc
protější (nacházející se na opačné straně něčeho, hovorově je možné zkrátit výslovnost na fewtsok)
plumps/6a06ae85-945f-4271-a969-8e065f5465c6.mp3 fì'u[fɪ.ˈʔu]dem.
tato věc, tohle (jen neživotná věc, pozor - množné číslo ayfì’u, na rozdíl od podst.jm.)
plumps/a1f830d5-f15e-43f4-91fb-37e73b2f5a36.mp3 fìfya[fɪ.ˈfja]adv.
takhle, takto, tímto způsobem (odv. fya’o - cesta, způsob)
plumps/f3a8bcfd-4d82-4628-98fd-82c24cf32fca.mp3 fìkem[fɪ.ˈkɛm]dem.
tato činnost
plumps/bc3862c6-8904-43bc-8adc-c504af1e9245.mp3 fìpo[fɪ.ˈpo]dem.
tento (člověk či živá věc)
plumps/45254ada-1855-473e-ad7f-5c917375002a.mp3 fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]n.temp
toto ráno
plumps/661d7843-cc45-4d2f-bc3f-458ffb0ba5d6.mp3 fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]adv.temp
dnes
plumps/fc6c8c96-feba-42a1-a434-2ccabf07eae4.mp3 fìtrro[fɪ.ˈtrˌ.o]adv.
po celý dnešek
plumps/433483b4-08d3-4c66-9f93-4aa0099bdc16.mp3 fìtsap[fɪ.ˈ͡tsap]adv.
navzájem, jeden druhého
odv. fìpo a tsapor, dosl. "tento (člověk či živá věc) tomuto"
plumps/97ef08f4-0d59-4aff-a783-14839dfde581.mp3 fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]adv.loc
tady, tohle místo
plumps/c41e86d2-fc02-4e07-8fcb-c5112d4cc984.mp3 fìtxan[fɪ.ˈtʼan]adv.
tolik, tak moc
plumps/9e3a9e15-baa1-45d5-977d-ada0cc57767c.mp3 fìtxon[fɪ.ˈtʼon]adv.temp
dnes v noci, dnes večer
plumps/5d9ff6f5-67da-4ef6-9be3-2ebfe3853aea.mp3 fkan[fkan]vin.
zdát se, připadat, jevit se smyslům (podobně jako lam, ale jen ve fyzickém, nepřeneseném významu)
plumps/35eec56f-cfbd-460d-8753-1534ea8d7333.mp3 fkarut[ˈfka.ɾut]v.
loupat
plumps/b551d9f1-9912-49d6-85fe-78079ad18a20.mp3 fkay[fkaj]adj.
protivný, plný nenávisti
plumps/61c61333-b8b1-478b-b603-80fc58d6a9fc.mp3 fkew[fkɛw]adj.
mocný, silný (jen přeneseně, pro význam fyzické síly použijte txantur)
plumps/0f3f0558-e04d-484c-ae51-78ad918e5aa1.mp3 fkeytok[ˈfkɛj.tok]vin.(2,2)
existovat, být ve skutečnosti
infixy fkeyt‹1›‹2›‹3›ok, odv. kifkeyti tok - být ve hmatatelném světě
plumps/a9019e0c-8a1c-44c9-b8d5-3f71c2db0b51.mp3 fkio[ˈfki.o]n.fauna
tetrapteron
plumps/79cb75d7-ce1d-41e3-875c-a700b0cc4692.mp3 fkip[fkip]adp.loc
nahoře mezi / nahoru mezi
plumps/309f7a6d-b621-4032-bf7c-f4bc9c6c0104.mp3 fko[fko]indef.
obecný podmět, "ono"
plumps/091cf5c0-7a29-4724-a7fe-b3513b3b9ad6.mp3 fkxake[ˈfkʼa.kɛ]v.
svědit
plumps/bd6697fe-c765-446a-bfbe-d3a86ae0e5db.mp3 fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]n.flora
svědivka (odv. fkxake - svědit a ’ewll - rostlina)
plumps/c3e41eb4-f1b9-4c41-ab43-ec2130afaa4d.mp3 fkxara[ˈfkʼa.ɾa]n.emot
stres, napětí (psychické nebo emocionální)
plumps/532107c6-10b0-49f8-bd04-7eae961c330b.mp3 fkxaranga'[ˈfkʼa.ɾa.ŋaʔ]adj.emot
stresující, přinášející nervové napětí
plumps/1440b7a3-1631-4da5-908b-657a7f9cf342.mp3 fkxen[fkʼɛn]n.gastr
jídlo rostlinného původu, zelenina
plumps/f71c05f2-c487-41d7-9012-a2564a5b3082.mp3 fkxile[ˈfkʼi.lɛ]n.cloth
náhrdelník (zasahující až na hruď, nikoliv jen pásek kolem krku - ten je ’ali’ä)
plumps/40869895-fa81-4b0b-8db9-2e3cebb60217.mp3 flawkx[flawkʼ]n.cloth
kůže (ve smyslu materiálu, nikoliv "pokožka")
plumps/bf4f013a-004e-4b1e-9631-6cb14ce9ab50.mp3 flawm[flawm]n.body
tvář, líce (část těla, ve smyslu jedné tváře, obličej jako celek je key)
plumps/3aa4dc95-3723-4385-88ad-57c4450fd396.mp3 flä[flæ]vin.
uspět
plumps/3289778d-079b-4770-b3bc-fb59c5ae6ecb.mp3 flefle[ˈflɛ.flɛ]n.flora
slunečnice, magnetotrofní rostlina
plumps/d7befd98-6189-4c8c-8d02-a24f0fa7190d.mp3 flew[flɛw]n.body
hrdlo (krk zepředu)
plumps/0b0d39c2-c6ad-4ac7-b255-9e3d9862cb24.mp3 flì[flɪ]adj.objnfp
tenký, úzký, hubený (nepoužívat pro osoby)
plumps/37fe3876-e4be-48f6-ba97-0c24d9c2eaf1.mp3 flìnutx[flɪ.ˈnutʼ]n.
tloušťka (ve smyslu rozměru)
plumps/9e8c9664-542a-40a5-aacb-b69e6401f018.mp3 flrr[flrˌ]adj.
jemný
něžný
vlídný, přívětivý
plumps/695d1367-28e5-4bfc-9444-957be2c7bd72.mp3 fmal[fmal]vtr.
udržet, udržovat (nepřetržitost)
plumps/acffd01e-86da-4838-ba2c-55eb5fb787bd.mp3 fmawn[fmawn]n.
novinka, něco k ohlášení
plumps/122efa6b-571a-4428-ad4d-4db10d27b412.mp3 fmawnta[ˈfmawn.ta]rel.
novinka která zní..., novinka říkající že...
vkládá větu vedlejší jako přímý předmět sloves stawm nebo peng
zkráceno z fmawnit a
plumps/05ce845c-4291-4a20-98df-f6102940ade7.mp3 fmetok[ˈfmɛ.tok]vtr.
zkoušet, testovat
plumps/a6520ea8-7af7-40ce-b0b6-09937b3b8af2.mp3 fmi[fmi]vtrm.
zkusit, pokusit se o (ve smyslu "zjistit proveditenost něčeho", na rozdíl od may’ - "zhodnotit dojmy z něčeho")
plumps/85db207a-a842-4d8e-b6aa-cfe60cbdf918.mp3 fmokx[fmokʼ]n.emot
závist, žárlivost (citově neutrální, Lu oeru fmokx - "Žárlím")
plumps/1a141208-b47b-45e7-bff2-e61b2f0f9071.mp3 fnan[fnan]vtr.
být dobrý (v něčem), dobře něco umět (opak wätx)
plumps/baada169-6c7e-4c1c-af23-6a8005743d0d.mp3 fnawe'[fna.ˈwɛʔ]adj.emot
zbabělý
plumps/8f82214d-c255-4145-a042-61a9df352f58.mp3 fnawe'tu[fna.ˈwɛʔ.tu]n.
zbabělec
plumps/9abbecfb-2574-432e-a262-f99f4a0cb4ad.mp3 fne-[fnɛ]pref.
druh-, typ-
plumps/58054b27-bde6-49a7-a0a3-f7c129508bb8.mp3 fnel[fnɛl]n.
druh, typ (viz též předpona fne-)
plumps/902efce5-e7f1-43c1-ab5a-e4fe0b6139b7.mp3 fnelan[ˈfnɛ.lan]n.pers
samec (muž)
plumps/de9a7e70-de61-4912-a27f-28e449906d72.mp3 fnele[ˈfnɛ.lɛ]n.pers
samice (žena)
plumps/3a72b458-3f5f-4bef-a809-75815d6bedf7.mp3 fnepe[ˈfnɛ.pɛ]inter.
který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
plumps/44bfd557-2799-4b34-b05b-afea2c1b68a8.mp3 fnu[fnu]vin.
být potichu
plumps/5c80a76f-696d-4951-ae37-3b0d9c11329f.mp3 fngap[fŋap]n.envir
kov
plumps/18718a0e-349c-4405-9432-30f45882bcf0.mp3 fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]n.flora
kovnásledovka (též sasančice, anemoid)
plumps/4ab5030a-1dcb-47fc-988d-e021ff4ebd4a.mp3 fngä'[fŋæʔ]vin.
ulehčit si, ulevit si
v pozemském smyslu - použít koupelnu nebo toaletu
plumps/b332b696-f8a2-4e50-9e9d-44ec74a3120e.mp3 fngä'tseng[ˈfŋæʔ.͡tsɛŋ]n.
toaleta, záchod - v pozemském smyslu (nemusí to nutně být uzavřený prostor)
plumps/5cabf6ee-9748-4e3a-8e5a-e2309a0b70e8.mp3 fngo'[fŋoʔ]vtr.
požadovat něco, žádat něco, domáhat se něčeho
plumps/b8f976f4-0898-44ac-b38c-68254f037603.mp3 fo[fo]pn.
oni (4 a víc, zkrácený plurál z ayfo)
plumps/b34ce704-b46c-4468-ab15-8b8835057a30.mp3 fpak[fpak]vin.
přerušit, zastavit (nějakou činnost)
plumps/a773c63a-a10a-4b39-ba63-8920ec14a963.mp3 fpe'[fpɛʔ]vtr.
poslat
plumps/7bc4b91f-b9b0-4547-87ba-fbf1ae9aaea0.mp3 fpeio[fpɛ.ˈi.o]n.myth
výzva (obřadní význam)
plumps/abda1dc3-c1bb-4694-a22e-24bc9081188e.mp3 fpi+[fpi]adp.
pro, kvůli, v zájmu
plumps/061ac44e-8139-4eb5-a351-4542bf3060dc.mp3 fpìl[fpɪl]vtr.
myslet
plumps/a70f700a-db10-4a68-9281-3dc2b1d1bff0.mp3 fpìlfya[ˈfpɪl.fja]n.phil
způsob myšlení (odv. fpìl - myslet a fya’o - cesta, způsob)
plumps/6dd01121-b9e0-42fc-9575-769f7239d801.mp3 fpom[fpom]n.
příjemno, dobrý pocit, klid, mír
plumps/8cf83128-ab1e-4185-9d4f-4adfe2832227.mp3 fpomron[fpom.ˈɾon]n.
zdraví (duševní)
plumps/cda7ae56-f1d2-41d7-a602-0fa963e9bfad.mp3 fpomronga'[fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
zdravý (duševně)
ne pro osoby - pro ně použijte lefpomron
plumps/adcac49b-7688-49e5-a714-87075cc88b38.mp3 fpomtokx[fpom.ˈtokʼ]n.
zdraví (fyzické)
plumps/0b724a3f-2373-4655-9fd1-6200fbe1b78c.mp3 fpomtokxnga'[fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
zdravý (fyzicky)
ne pro osoby - pro ně použijte lefpomtokx
plumps/11a97da0-45a6-4ff7-885e-eab552a5310f.mp3 fpxafaw[ˈfpʼa.faw]n.fauna
medúza
plumps/c154df73-3735-48c6-8079-82817bb3e220.mp3 fpxäkìm[ˈfpʼæ.kɪm]vin.
vstoupit
plumps/f8bc4a9e-1233-4c1b-bc86-f674321977e2.mp3 fra'u[ˈfɾa.ʔu]indef.
všechno (všechny věci)
plumps/12116b7b-1cc7-4f46-80ff-e5e7fd1d3f35.mp3 frafya[ˈfɾa.fja]adv.
každopádně, v každém případě
plumps/0b62d776-13bf-4ab4-860f-b10644643402.mp3 frakrr[ˈfɾa.krˌ]adv.temp
vždy, pořád
plumps/885d0c13-1406-4050-bfd0-0d5a189f3b40.mp3 fralo[ˈfɾa.lo]adv.
pokaždé (odv. alo - "krát", instance)
plumps/1c3a6b1b-74d1-4465-9b5b-bf4e432cdba1.mp3 Franse[ˈfɾan.sɛ]n.ling
Francie, francouzština
plumps/408b258b-f3fc-4e9a-b082-02f3793e5c1a.mp3 frapo[ˈfɾa.po]indef.
každý, všichni
plumps/8d2b7c64-e742-4e9a-92a5-74e6784995fe.mp3 frato[ˈfɾa.to]part.
značka třetího stupně př.jm., dosl. než vše
plumps/5135dd4b-c88d-4866-b2c1-8a4fe0271e8b.mp3 fratrr[fɾa.ˈtrˌ]adv.temp
denně, každý den
plumps/278dbca2-033c-4c1c-b7f3-409f835312f3.mp3 fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]adv.loc
všude
plumps/c168d698-4240-4644-af5a-65c25b464f8e.mp3 fratxon[fɾa.ˈtʼon]adv.temp
každou noc, "každonočně"
plumps/1796e669-0736-4ce6-8b2f-8f864de3697b.mp3 frawzo[fɾaw.ˈzo]intj.
OK, vše v pořádku, všechno jde dobře
odv. fra’u - všechno a zo - být v pořádku
plumps/a9a0023c-3eb5-494b-b1c7-3def39a21cff.mp3 frìp[fɾɪp]vtr.
kousnout
plumps/2ab67d11-4e43-4792-b4ba-209dbc76593d.mp3 frrfen[ˈfrˌ.fɛn]vtr.
navštívit (pozor, nedokonavý vid rovněž frrfen)
plumps/d04ebf46-9011-44c8-8fb7-6856de4495e3.mp3 frrtu[ˈfrˌ.tu]n.
host, návštěvník
plumps/054f0a50-1b82-4f88-b543-bc0b4c32913e.mp3 fta[fta]n.
uzel, smyčka, suk (na provaze)
plumps/031a5ce9-24b4-4ee4-a80b-526c82fd5a60.mp3 fta si[fta si]vin.
zavázat uzel
udělat smyčku
plumps/6e64f923-bb69-458d-a0dc-45d38e305904.mp3 ftang[ftaŋ]vinm.
zastavit, přestat
plumps/085eb808-2194-44a2-a1a5-abea7e640260.mp3 ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]n.temp
minulost (odvozeno z ft‹awn›em - prošlý a krr - čas)
plumps/ecbe8a1a-47bf-4d0e-896a-197ced1806d2.mp3 ftär[ftæɾ]adj.
levý (směrově, opak skien - pravý)
plumps/5d3a5f7c-b6d6-47b9-83f6-ec61c40f7e35.mp3 ftärpa[ˈftæɾ.pa]n.
levá strana (ftär + pa'o)
plumps/d80fae9e-a125-40ec-9288-44e663da476f.mp3 fte[ftɛ]conj.
aby, za účelem (vyžaduje konjunktiv)
plumps/bc97d953-23d6-4bc6-bf58-7cf6a74e0081.mp3 fteke[ˈftɛ.kɛ]conj.
aby ne (vyžaduje konjunktiv)
plumps/84b479e0-4613-4e78-9a56-9a4fe716abb5.mp3 ftem[ftɛm]vtr.
projít (okolo něčeho)
plumps/f78b1b96-c26c-45fd-b821-cf9d8b0969bc.mp3 ftia[fti.ˈa]vtr.
studovat, zkoumat
plumps/ed6a3643-1bbc-4af0-a5a9-73412e561271.mp3 ftu[ftu]adp.loc
z, směrem od (ve smyslu pohybu v určitém směru, opak ne - k.
Nedá se použít k vyjádření původu, v tom případě použijte ta
plumps/60363761-d832-4651-8d66-2eb6d5456a66.mp3 ftue[ˈftu.ɛ]adj.
snadný, jednoduchý
plumps/6a7e4b94-2b3d-44ae-84c5-3b286804472c.mp3 ftumfa[ˈftum.fa]adp.
zevnitř
odv. ftu - z a mìfa - vnitřek
plumps/f0554a63-accb-41f7-84d5-000ec9882f86.mp3 ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]adj.emot
vášnivý
plumps/468a1598-2ebe-475c-9928-cacceeaf9307.mp3 ftxey[ftʼɛj]vtr.
zvolit, vybrat
plumps/c07554d9-edba-48b6-952f-bfcb9abbb3b8.mp3 ftxey ... ftxey[ftʼɛj ... ftʼɛj]conj.
ať ... nebo (ftxey fì'u, ftxey tsa'u, ke tsranten - "ať tohle, nebo tamto, není to důležité")
plumps/d96faa80-805f-419b-a8bb-38a6140c3812.mp3 ftxey ... fuke[ftʼɛj ... fu.ˈkɛ]conj.
jestli ... nebo ne
talis/fed0897f-7b99-4e56-8b88-828dbb571bf5.mp3 ftxì[ftʼɪ]n.body
jazyk (orgán)
plumps/2d212e7f-e0ff-4bd5-8e06-e8cabc53efd0.mp3 ftxìlor[ftʼɪ.ˈloɾ]adj.gastr
chutný, lahodný, vynikající (jen o jídle, odv. ftxì - jazyk a lor - krásný)
plumps/618152fc-2896-44ba-b1a9-8f95e8712bff.mp3 ftxìvä'[ftʼɪ.ˈvæʔ]adj.gastr
odporný, mizerně chutnající (jen o jídle, odv. ftxì - jazyk a vä’ - ošklivý)
plumps/437418d7-4d1c-4105-b6b6-5aa638324581.mp3 ftxozä[ftʼo.ˈzæ]n.
oslava, svátek, zvláštní příležitost
plumps/d6af5a6b-b869-40ea-8456-1510804b618b.mp3 ftxozä si[ftʼo.ˈzæ si]vin.
slavit, oslavovat
plumps/a82ea77a-69c2-42e6-b7c9-1c62eebf3d3f.mp3 ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]vin.(1,1)sociol
promlouvat, hovořit, mít proslov (v řečnickém smyslu)
infixy ftx‹1›‹2›‹3›ulì’u, odv. täftxu - tkát a lì’u - slovo
plumps/9e51c3c8-24f6-4c37-ba41-f44a586548aa.mp3 ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]n.sociol
řečník
plumps/2da9a305-a7c7-4331-8d7a-2b4dcb30b7df.mp3 fu[fu]conj.
nebo
plumps/d7780c79-dec8-4ca3-8103-d60b1db8f446.mp3 fula[ˈfu.la]rel.
který (pro napojení v.v. podmětné po přechodném slovesu)
odv. fì’u-l - tohle-ergativ a a - který
plumps/ea294445-af79-46fe-b314-a3f5f0fe7920.mp3 furia[ˈfu.ɾi.a]rel.
pokud jde o (pro napojení v.v. tematické)
odv. z fì’u-ri - tohle-téma a a - který
plumps/40827971-2cc9-4c94-8efa-744733205411.mp3 futa[ˈfu.ta]rel.
že (pro napojení v.v. předmětné po přechodném slovesu, odvozeno z fì’u-t - tohle-4.p a a - který)
plumps/b570a42b-4773-490c-af3c-b988bdd1e83c.mp3 fwa[fwa]rel.
že (pro napojení v.v. podmětné po nepřechodném slovesu, odvozeno z fì’u - tohle a a - který)
plumps/a6aad177-8189-4752-aaaf-90fb6228b05a.mp3 fwampop[ˈfwam.pop]n.fauna
tapirus (zvíře podobné praseti)
plumps/1918a325-af17-43e7-9df8-d95a805da0a3.mp3 fwang[fwaŋ]adj.gastr
kořeněný, pikantní (ve smyslu chuti)
plumps/f5979da7-fd1d-41ae-894e-d1dce1be7526.mp3 fwäkì[ˈfwæ.kɪ]n.fauna
kudlanka
plumps/5271f6d5-21f2-4f7d-ab32-464e77d33d4e.mp3 fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]n.flora
orchidej kudlankovitá
plumps/133d8f30-0e33-4a34-af11-a36883886354.mp3 fwefwi[ˈfwɛ.fwi]vin.
hvízdat, pískat
plumps/ab85a7db-d723-4bab-b3c2-6f002752bde6.mp3 fwel[fwɛl]adj.
rozbitý, zlomený
plumps/7acce85e-e1d4-48b5-88b3-68a29d46f8e4.mp3 fwem[fwɛm]adj.
tupý (jen pro hrot, špičku; na rozdíl od tete - jen pro ostří, čepel)
plumps/e9691225-849a-44aa-ae84-34ae9a2fac5b.mp3 fwep[fwɛp]n.
prach (ležící na nějakém povrchu)
plumps/c29b9956-7eb0-47a6-a6db-6717b56eb51e.mp3 fwew[fwɛw]vtr.
hledat (něco), pátrat (po něčem)
plumps/9d3f9562-8e95-4c10-9874-62a5d729789e.mp3 fwi[fwi]vin.
klouzat, uklouznout, sklouznout se
plumps/aec89be4-e202-4117-9342-20c886d7c4c6.mp3 fwìng[fwɪŋ]n.
pokoření, ponížení
rozpaky
ztráta tváře
plumps/56e2ab75-acfb-4919-b3f6-77b1a3daa3aa.mp3 fwìng si[fwɪŋ si]vin.
pokořit, ponížit
plumps/5896a037-08e5-425f-88fa-52fd9e6ee5c5.mp3 fwopx[fwopʼ]n.
prach (ve vzduchu)
plumps/d867821a-c8fd-45ad-ac11-a8bbd376107c.mp3 fya'o[ˈfja.ʔo]n.
cesta (fyzicky i přeneseně), způsob
plumps/33afa671-0bd3-4cd2-a22e-36e04214837e.mp3 fyalì'u[ˈfja.lɪ.ʔu]n.ling
příslovce
plumps/f48c649a-4084-4bc3-96ec-b0b1712ae0d3.mp3 fyan[fjan]n.
podložka, podstavec, závěs
plumps/59827555-e610-4806-9d99-3c03dc3f80df.mp3 fyanyì[ˈfjan.jɪ]n.
police
plumps/6f200576-2252-4d14-b8fa-ab10bf57ec03.mp3 fyanyo[ˈfjan.jo]n.
stůl
vyvýšená pracovní plocha
plumps/97110a84-1c95-4df4-8e14-047ea49d8a38.mp3 fyape[ˈfja.pɛ]inter.
jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)
plumps/6ffa1980-a4ad-4c0d-b2f6-d31f6b65c9c6.mp3 fyawìntxu[fja.wɪn.ˈtʼu]vin.(2,3)
provádět, vést, dělat průvodce (odv. fya’o - cesta a wìntxu - ukázat)
plumps/6090717d-e1fd-431c-b450-9ca5f382b8a8.mp3 fyawìntxuyu[fja.wɪn.ˈtʼu.ju]n.pers
průvodce (osoba)
plumps/d26efaa0-1429-407d-bd93-986e7ca8ae07.mp3 fyel[fjɛl]vtr.
utěsnit, zalepit, udělat něco nepropustným, zapečetit
jen ve fyzickém, ne přeneseném smyslu
plumps/337e0ca9-5b4d-41ed-9d00-393ef2386707.mp3 fyep[fjɛp]vtr.
držet něco (např. v ruce), uchopit/sevřít něco
plumps/e5fb1811-7a8e-4bd0-aea0-2cd59f0bf092.mp3 fyeyn[fjɛjn]adj.sociol
dospělý, vyzrálý
plumps/60a8cd39-a36d-4a91-9abd-974ff9c74d42.mp3 fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]n.sociol
dospělý (dospělá osoba)
plumps/337f5251-1024-40c0-a80d-552afbba41a9.mp3 fyin[fjin]adj.
jednoduchý (opak ep’ang - složitý)
plumps/80c5f4fe-49a8-48d7-b419-8ee05991531c.mp3 fyinep'ang[fjin.ɛp.ˈʔaŋ]n.
složitost
stupeň složitosti
plumps/296fa1b0-6265-4255-b1dd-f5a645d3bb85.mp3 fyole[ˈfjo.lɛ]adj.
úžasný, velkolepý
za hranicí dokonalosti (ve smylu naprosto dokonalé vlastnosti či provedení)
plumps/950fb59e-f3bc-40fa-9419-0e5675e3ea91.mp3 fyolup[ˈfjo.lup]adj.
vkusný, vytříbený, vynikající, ušlechtilý (ve smyslu stylu, módy)