vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "emoce"

  Na'vi Czech
plumps/5caccb49-523b-4322-b298-2bdea54a23f0.mp3 'en[ʔɛn]n.emot
odhad, intuice, tušení (pouze ve smyslu kvalifikovaného odhadu, nikoliv ruské rulety nebo 50:50)
plumps/2a1709b4-6de4-408e-a04f-6bc850a7c7ef.mp3 'ipu[ˈʔi.pu]adj.emot
komický, humorný, vtipný, legrační
plumps/b8c532f9-83b8-463a-9f28-a899842d96ea.mp3 'o'[ˈʔoʔ]adj.emot
zábavný, vzrušující
plumps/45beb3e6-af43-4e3d-9784-67358822378b.mp3 afpawng[a.ˈfpawŋ]n.emot
zármutek, hoře
plumps/11ffe1fe-9cc0-4d97-a713-22c778af2f2c.mp3 afpawng si[a.ˈfpawŋ si]vin.(2,2)emot
truchlit, hořekovat, rmoutit se
plumps/5718ebfc-1cdf-4b66-a41f-5de9135cacb2.mp3 am'a[am.ˈʔa]n.emot
pochybnost, nejistota
plumps/8eb063dc-42e4-4c75-8839-c75b9e3733d7.mp3 au[a.ˈu]intj.emot
ó! (vyjádření úžasu, ohromení)
plumps/707a143a-3de9-4a1d-9232-fa5657dcc948.mp3 fahew[fa.ˈhɛw]n.emot
pach, vůně
plumps/c3e41eb4-f1b9-4c41-ab43-ec2130afaa4d.mp3 fkxara[ˈfkʼa.ɾa]n.emot
stres, napětí (psychické nebo emocionální)
plumps/532107c6-10b0-49f8-bd04-7eae961c330b.mp3 fkxaranga'[ˈfkʼa.ɾa.ŋaʔ]adj.emot
stresující, přinášející nervové napětí
plumps/85db207a-a842-4d8e-b6aa-cfe60cbdf918.mp3 fmokx[fmokʼ]n.emot
závist, žárlivost (citově neutrální, Lu oeru fmokx - "Žárlím")
plumps/baada169-6c7e-4c1c-af23-6a8005743d0d.mp3 fnawe'[fna.ˈwɛʔ]adj.emot
zbabělý
plumps/f0554a63-accb-41f7-84d5-000ec9882f86.mp3 ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]adj.emot
vášnivý
plumps/84a5c872-c0ca-437c-8ac7-9d7bce185ed2.mp3 hiyìk[ˈhi.jɪk]adj.emot
legrační, divný
plumps/3cd57d76-ea3e-4dea-8d6d-96bffa1c215a.mp3 hona[ˈho.na]adj.emot
roztomilý, rozkošný, hezoučký (též "sladký" v přeneseném, nechuťovém významu)
plumps/5af5543c-165b-4e28-b32e-af4814e5827e.mp3 keftxo[kɛ.ˈftʼo]adj.emot
nešťastný, smutný (Jak nešťastné!, Jak smutné!)
plumps/c66c8396-3612-48fa-ab6c-66d8b7737b55.mp3 lenrra[lɛ.ˈnrˌ.a]adj.emot
hrdý, pyšný (v pozitivním smyslu)
pocit hrdosti na jinou osobu
plumps/79ce094e-4c9d-41fa-ac02-9fa6e1e75876.mp3 lesnonrra[lɛ.sno.ˈnrˌ.a]adj.emot
pyšný (v negativním smyslu)
sebestředný, arogantní
plumps/48ea030c-7955-40e9-96a5-09d2d5f3058f.mp3 leso'ha[lɛ.ˈsoʔ.ha]adj.emotnfopers
nadšený, zapálený pro něco, dychtivý něco dělat (jen pro osoby)
plumps/41fef7d8-5e25-4b38-a01f-f8482c9fbeaf.mp3 letwan[lɛt.ˈwan]adj.emot
záludný, prohnaný, vychytralý (o osobě)
odv. tute - osoba a wan - skrýt
plumps/b64c3083-03a8-495c-92b6-e4aa8a620271.mp3 lewäte[lɛ.wæ.ˈtɛ]adj.emot
protivný, hašteřivý, popudlivý (o osobě, odv. wäte - hádat se)
plumps/475f920a-e04c-4082-a764-81f7fa5f573b.mp3 lom[lom]adj.emot
chybějící (jen ve významu ztráty něčeho na co jsme citově vázaní, Nga lom lu oer - Chybíš mi)
plumps/2c890899-da77-491e-be70-a729439be405.mp3 lor[loɾ]adj.emotnfp
krásný, nádherný (podobně jako sevin, ale s hlubším významem)
plumps/0eccf0c2-e6f6-4e9e-bb60-4f05ad9e505b.mp3 mawey[ma.ˈwɛj]adj.emot
klidný
plumps/65c64464-be81-4bf5-9e61-eb5eec8694c8.mp3 meyp[mɛjp]adj.emot
slabý (ve smyslu pocitu slabosti, nikoliv "tenký")
plumps/a09bb693-fdc9-4d48-92e2-501afe156b34.mp3 mowan[mo.ˈwan]adj.emot
příjemný (fyzicky nebo smyslově, může mít erotický podtext)
plumps/092879d7-5497-4fcc-8038-44d819a62cee.mp3 netrìp[ˈnɛt.ɾɪp]adv.emot
šťastně, vesele
plumps/65ff80a6-c6c4-42b0-87d0-ea12c2cfb86d.mp3 nim[nim]adj.emot
plachý, nesmělý, bázlivý
plumps/351af129-9948-4ddf-9a47-985dd86291d6.mp3 nitram[nit.ˈɾam]adj.emotnfo
veselý, šťastný (o lidech)
plumps/bf9eb0ca-4b25-44ad-9b36-c39122b8086e.mp3 nì'en[nɪ.ˈʔɛn]adv.emot
odhadovaně, intuitivně (odv. ’en - kvalifikovaný odhad)
plumps/555d6cdf-ab40-4b99-8753-5cc6e21932dc.mp3 nì'o'[nɪ.ˈʔoʔ]adv.emot
zábavně
plumps/92ed0f7a-9e4e-4aed-b3a6-8f0826bccda1.mp3 nìftxavang[nɪ.ˈftʼa.vaŋ]adv.emot
vášnivě, celým srdcem
plumps/c7713691-8747-4261-bf2b-8f62b94c78a2.mp3 nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]adv.emotsociol
dospěle, vyzrále
plumps/4f1ab8e1-616b-481c-aaea-0ef03b4c7a74.mp3 nìhona[nɪ.ˈho.na]adv.emot
roztomile, rozkošně
plumps/cf3100ac-45ef-4058-9bea-afc1c7e88c30.mp3 nìkanu[nɪ.ˈka.nu]adv.emot
chytře, inteligentně
plumps/8e49e78c-1f6c-4f93-afd8-c91dfc24d3af.mp3 nìksman[nɪk.ˈsman]adv.emot
úžasně, senzačně, fantasticky
plumps/be7f890c-fc68-4c46-9c7a-6b17c99fe4fd.mp3 nìmwey[nɪm.ˈwɛj]adv.emot
klidně, poklidně, mírumilovně
plumps/475a2c96-4296-4411-a321-e34a3021f1ac.mp3 nìmweypey[nɪm.ˈwɛj.pɛj]adv.emot
trpělivě
plumps/c9dacc27-7cb8-43cd-a5bd-5ead7348b040.mp3 nìnrra[nɪ.ˈnrˌ.a]adv.emot
hrdě, pyšně (v pozitivním smyslu)
plumps/0116006b-43e3-4226-ae3c-a63c47252832.mp3 nìngong[nɪ.ˈŋoŋ]adv.emot
líně, apaticky
plumps/9ce634ea-79f6-4589-a8d3-314c69cae8f6.mp3 nìprrte'[nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]adv.emot
radostně, s potěšením
plumps/42f50a10-5d2d-43f3-a4c2-38aea4b78940.mp3 nìsngum[nɪ.ˈsŋum]adv.emot
v obavách, úzkostlivě
plumps/a4034132-63b9-4373-b1cc-0c7b25840f0a.mp3 nìso'ha[nɪ.ˈsoʔ.ha]adv.emot
nadšeně, zapáleně pro věc
plumps/9d191bf3-3955-4b0f-a2db-f404cef75d2c.mp3 nìsti[nɪ.ˈsti]adv.emot
naštvaně, rozzlobeně, zuřivě
plumps/ceb18abc-3a1e-4330-ae13-3d4c82f558a0.mp3 nìtsìsyì[nɪ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]adv.emot
šeptem, šeptáním
plumps/1c99dcf5-9f90-4b53-80da-e15fa5dcdfb4.mp3 nìtxi[nɪ.ˈtʼi]adv.emot
uspěchaně, freneticky
plumps/d983bd06-aed8-4573-a54c-c53cda0a9fa2.mp3 nìtxiluke[nɪ.ˈtʼi.lu.kɛ]adv.emot
neuspěchaně, rozvážně, klidně, s rozvahou
plumps/ac434070-7ec0-459b-8d18-8ac1c2b73f1e.mp3 nìwäte[nɪ.wæ.ˈtɛ]adv.emot
nepříjemně, protivně, s nechutí (odv. wäte - hádat se)
plumps/26624600-3f3c-4e6a-91da-ea99674adf35.mp3 nrra[ˈnrˌ.a]n.emot
hrdost, pýcha (v pozitivním smyslu)
plumps/dd0ec728-9e79-4820-b60d-028b1510726f.mp3 ngeyn[ŋɛjn]adj.emot
unavený
plumps/42ba6bd5-f2df-4156-8095-ba4bbadf640a.mp3 ngong[ŋoŋ]adj.emot
líný, letargický, apatický (s negativním podtextem, opak walak - energický, aktivní)
plumps/1323cc44-871e-41f0-910f-9a57950e9edb.mp3 ohakx[o.ˈhakʼ]adj.emot
hladový
plumps/465279b4-4e6e-4430-b405-93f1c303b4a3.mp3 slantire[slan.ti.ˈɾɛ]n.emot
inspirace
plumps/c5d76978-d376-46bb-a0a3-0cb8ecf90f80.mp3 slantire si[slan.ti.ˈɾɛ si]vin.emot
inspirovat
plumps/e43f87aa-5799-4aba-b8f4-143909b9494d.mp3 snonrra[sno.ˈnrˌ.a]n.emot
pýcha (v negativním smyslu)
sebestřednost, arogance
plumps/542dab00-57ac-416a-8433-f1e3fd827d53.mp3 so'ha[ˈsoʔ.ha]vtr.emot
být nadšený něčím, být zapálený pro něco
plumps/3482821e-23c0-4f75-8107-37763a9362f9.mp3 sraw[sɾaw]adj.emot
bolestivý, bolavý
plumps/cb149b23-4dd4-4de4-bacc-45b1a9a1b407.mp3 tì'efu[tɪ.ˈʔɛ.fu]n.emot
pocit (odv. ’efu - cítit)
plumps/2dfb0b35-84e9-4f72-a6f5-1f437b503d23.mp3 tìohakx[tɪ.o.ˈhakʼ]n.emot
hlad
plumps/f5c87fb3-4247-42a5-92a0-c71a360fd10f.mp3 tìso'ha[tɪ.ˈsoʔ.ha]n.emot
nadšení, zapálení pro věc
plumps/dbd56d85-af70-459e-8c13-50d05b5e6c43.mp3 tìsti[tɪ.ˈsti]n.emot
hněv, vztek
plumps/c961b0b4-fbc6-4128-987c-94a44e9cd38c.mp3 txanatan[ˈtʼa.na.tan]adj.emotfig
jasný, zářivý (odv. txan - velký, atan - světlo)
plumps/25a22197-6666-49fa-b2d5-1af8bcf5e553.mp3 txantslusam[ˈtʼan.͡tslu.sam]adj.emot
moudrý, rozumný (slož.sl. z txan - mnohý a tsl‹us›am - rozumějící)
plumps/edf25690-8276-4bce-b261-5bbf0c44c052.mp3 txanwawe[tʼan.wa.ˈwɛ]adj.emot
důležitý, hodnotný, významný (v osobním smyslu, např. "je to pro mě důležité")
plumps/59e14c73-e8b7-4bfb-b119-75e4792cc2fc.mp3 txen[tʼɛn]adj.emot
bdící, probuzený
plumps/fff5f58f-ea44-42fa-bbfe-ca6f0c53a8e6.mp3 txewm[tʼɛwm]adj.emot
strašidelný, děsivý
plumps/650e9646-f6e3-4fe2-8dc4-a20cc985a5de.mp3 vä'[væʔ]adj.emot
ošklivý, nelibý (obecně - nepříjemný smyslům)
plumps/0f8d3b52-f9e0-4e38-9a9f-d4304970ea2f.mp3 väng[væŋ]adj.emot
žíznivý
plumps/48c86108-40db-464d-a5c8-2c9b9783176b.mp3 walak[ˈwa.lak]adj.emot
energický, aktivní (opak ngong - líný, apatický)
plumps/29038af8-7bd1-488e-98b8-b5a3d76fe417.mp3 wok[wok]adj.emot
hlasitý
plumps/5c9e1b1a-9304-4755-be92-09557737a181.mp3 yawne[ˈjaw.nɛ]adj.emot
milovaný/á (Nga yawne lu oer - Miluji tě, Poe yawne sl‹ol›u oer - zamiloval jsem se do ní)
plumps/3e0489f8-872d-4601-a8a7-06b514fe9ca0.mp3 yawnyewla[jawn.ˈjɛw.la]n.emot
zlomené srdce
zdrcenost
plumps/65761584-7fd8-4f7a-bd24-cf20861ea584.mp3 ye[jɛ]adj.emot
spokojený, ukojený, nasycený (vyjádření pocitu, používá se v kombinaci se slovesem ’efu - cítit se)
plumps/f7933e60-1f8b-4d1d-8586-b1900a87672a.mp3 yehakx[ˈjɛ.hakʼ]adj.emot
sytý, najedený, nasycený jídlem, mající plný žaludek (opačný význam než "hladový")
plumps/7bab313a-f141-4765-9c3c-80338e7a7c86.mp3 yeväng[ˈjɛ.væŋ]adj.emot
napitý, nasycený pitím (opačný význam než "žíznivý")