vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "emoce"

  Na'vi Czech
'en[ʔɛn]n.emot
odhad, intuice, tušení (pouze ve smyslu kvalifikovaného odhadu, nikoliv ruské rulety nebo 50:50)
'ipu[ˈʔi.pu]adj.emot
komický, humorný, vtipný, legrační
'o'[ˈʔoʔ]adj.emot
zábavný, vzrušující
afpawng[a.ˈfpawŋ]n.emot
zármutek, hoře
afpawng si[a.ˈfpawŋ si]vin.(2,2)emot
truchlit, hořekovat, rmoutit se
am'a[am.ˈʔa]n.emot
pochybnost, nejistota
au[a.ˈu]intj.emot
ó! (vyjádření úžasu, ohromení)
fahew[fa.ˈhɛw]n.emot
pach, vůně
fkxara[ˈfkʼa.ɾa]n.emot
stres, napětí (psychické nebo emocionální)
fkxaranga'[ˈfkʼa.ɾa.ŋaʔ]adj.emot
stresující, přinášející nervové napětí
fmokx[fmokʼ]n.emot
závist, žárlivost (citově neutrální, Lu oeru fmokx - "Žárlím")
fnawe'[fna.ˈwɛʔ]adj.emot
zbabělý
ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]adj.emot
vášnivý
hiyìk[ˈhi.jɪk]adj.emot
legrační, divný
hona[ˈho.na]adj.emot
roztomilý, rozkošný, hezoučký (též "sladký" v přeneseném, nechuťovém významu)
keftxo[kɛ.ˈftʼo]adj.emot
nešťastný, smutný (Jak nešťastné!, Jak smutné!)
lenrra[lɛ.ˈnrˌ.a]adj.emot
hrdý, pyšný (v pozitivním smyslu)
pocit hrdosti na jinou osobu
lesnonrra[lɛ.sno.ˈnrˌ.a]adj.emot
pyšný (v negativním smyslu)
sebestředný, arogantní
leso'ha[lɛ.ˈsoʔ.ha]adj.emotpersnfo
nadšený, zapálený pro něco, dychtivý něco dělat (jen pro osoby)
letwan[lɛt.ˈwan]adj.emot
záludný, prohnaný, vychytralý (o osobě)
odv. tute - osoba a wan - skrýt
lewäte[lɛ.wæ.ˈtɛ]adj.emot
protivný, hašteřivý, popudlivý (o osobě, odv. wäte - hádat se)
lom[lom]adj.emot
chybějící (jen ve významu ztráty něčeho na co jsme citově vázaní, Nga lom lu oer - Chybíš mi)
lor[loɾ]adj.emot
krásný, nádherný (podobně jako sevin, ale s hlubším významem)
mawey[ma.ˈwɛj]adj.emot
klidný
meyp[mɛjp]adj.emot
slabý (ve smyslu pocitu slabosti, nikoliv "tenký")
mowan[mo.ˈwan]adj.emot
příjemný (fyzicky nebo smyslově, může mít erotický podtext)
netrìp[ˈnɛt.ɾɪp]adv.emot
šťastně, vesele
nim[nim]adj.emot
plachý, nesmělý, bázlivý
nitram[nit.ˈɾam]adj.emotnfo
veselý, šťastný (o lidech)
nì'en[nɪ.ˈʔɛn]adv.emot
odhadovaně, intuitivně (odv. ’en - kvalifikovaný odhad)
nì'o'[nɪ.ˈʔoʔ]adv.emot
zábavně
nìftxavang[nɪ.ˈftʼa.vaŋ]adv.emot
vášnivě, celým srdcem
nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]adv.emotsociol
dospěle, vyzrále
nìhona[nɪ.ˈho.na]adv.emot
roztomile, rozkošně
nìkanu[nɪ.ˈka.nu]adv.emot
chytře, inteligentně
nìksman[nɪk.ˈsman]adv.emot
úžasně, senzačně, fantasticky
nìmwey[nɪm.ˈwɛj]adv.emot
klidně, poklidně, mírumilovně
nìmweypey[nɪm.ˈwɛj.pɛj]adv.emot
trpělivě
nìnrra[nɪ.ˈnrˌ.a]adv.emot
hrdě, pyšně (v pozitivním smyslu)
nìngong[nɪ.ˈŋoŋ]adv.emot
líně, apaticky
nìprrte'[nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]adv.emot
radostně, s potěšením
nìsngum[nɪ.ˈsŋum]adv.emot
v obavách, úzkostlivě
nìso'ha[nɪ.ˈsoʔ.ha]adv.emot
nadšeně, zapáleně pro věc
nìsti[nɪ.ˈsti]adv.emot
naštvaně, rozzlobeně, zuřivě
nìtsìsyì[nɪ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]adv.emot
šeptem, šeptáním
nìtxi[nɪ.ˈtʼi]adv.emot
uspěchaně, freneticky
nìtxiluke[nɪ.ˈtʼi.lu.kɛ]adv.emot
neuspěchaně, rozvážně, klidně, s rozvahou
nìwäte[nɪ.wæ.ˈtɛ]adv.emot
nepříjemně, protivně, s nechutí (odv. wäte - hádat se)
nrra[ˈnrˌ.a]n.emot
hrdost, pýcha (v pozitivním smyslu)
ngeyn[ŋɛjn]adj.emot
unavený
ngong[ŋoŋ]adj.emot
líný, letargický, apatický (s negativním podtextem, opak walak - energický, aktivní)
ohakx[o.ˈhakʼ]adj.emot
hladový
slantire[slan.ti.ˈɾɛ]n.emot
inspirace
slantire si[slan.ti.ˈɾɛ si]vin.emot
inspirovat
snonrra[sno.ˈnrˌ.a]n.emot
pýcha (v negativním smyslu)
sebestřednost, arogance
so'ha[ˈsoʔ.ha]vtr.emot
být nadšený něčím, být zapálený pro něco
sraw[sɾaw]adj.emot
bolestivý, bolavý
tì'efu[tɪ.ˈʔɛ.fu]n.emot
pocit (odv. ’efu - cítit)
tìohakx[tɪ.o.ˈhakʼ]n.emot
hlad
tìso'ha[tɪ.ˈsoʔ.ha]n.emot
nadšení, zapálení pro věc
tìsti[tɪ.ˈsti]n.emot
hněv, vztek
txanatan[ˈtʼa.na.tan]adj.emotfig
jasný, zářivý (odv. txan - velký, atan - světlo)
txantslusam[ˈtʼan.͡tslu.sam]adj.emot
moudrý, rozumný (slož.sl. z txan - mnohý a tsl‹us›am - rozumějící)
txanwawe[tʼan.wa.ˈwɛ]adj.emot
důležitý, hodnotný, významný (v osobním smyslu, např. "je to pro mě důležité")
txen[tʼɛn]adj.emot
bdící, probuzený
txewm[tʼɛwm]adj.emot
strašidelný, děsivý
vä'[væʔ]adj.emot
ošklivý, nelibý (obecně - nepříjemný smyslům)
väng[væŋ]adj.emot
žíznivý
walak[ˈwa.lak]adj.emot
energický, aktivní (opak ngong - líný, apatický)
wok[wok]adj.emot
hlasitý
yawne[ˈjaw.nɛ]adj.emot
milovaný/á (Nga yawne lu oer - Miluji tě, Poe yawne sl‹ol›u oer - zamiloval jsem se do ní)
yawnyewla[jawn.ˈjɛw.la]n.emot
zlomené srdce
zdrcenost
ye[jɛ]adj.emot
spokojený, ukojený, nasycený (vyjádření pocitu, používá se v kombinaci se slovesem ’efu - cítit se)
yehakx[ˈjɛ.hakʼ]adj.emot
sytý, najedený, nasycený jídlem, mající plný žaludek (opačný význam než "hladový")
yeväng[ˈjɛ.væŋ]adj.emot
napitý, nasycený pitím (opačný význam než "žíznivý")