vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Ng

  Na'vi Czech
nga[ŋa]pn.
ty
nga'[ŋaʔ]vtr.
obsahovat, zahrnovat, mít v sobě
ngam[ŋam]n.
ozvěna, echo
ngampam[ˈŋam.pam]n.
rým, verš
ngampam si[ˈŋam.pam si]vin.
rýmovat se (též význam "hodit se k sobě")
ngawng[ŋawŋ]n.fauna
červ
ngay[ŋaj]adj.
pravdivý (opak tsleng - falešný, klamný)
ngaytxoa[ŋaj.ˈtʼo.a]intj.
promiň, odpusť (běžná hovorová omluva)
odv. ngeyä - tvoje a txoa - odpuštění
ngä'än[ŋæ.ˈʔæn]vin.
trpět (nikoliv fyzicky)
být nešťastný
být deprimovaný
ngäng[ŋæŋ]n.body
břicho
ngäzìk[ˈŋæ.zɪk]adj.
obtížný, náročný, těžký (ne fyzicky, jen přeneseně)
ngenga[ŋɛ.ˈŋa]pn.
Ty (zdvořilostní, obřadní tvar)
ngep[ŋɛp]n.body
pupek (část těla)
nget[ŋɛt]adj.
vonící po tlejícím listí, zatuchlý (vonící po rozkládajících se rostlinách)
ngeyä[ˈŋɛ.jæ]poss.
tvůj, tvoje (vlastnictví, jedn.číslo)
ngeyn[ŋɛjn]adj.emot
unavený
ngian[ŋi.ˈan]adv.
nicméně, přesto
ngim[ŋim]adj.
dlouhý (jen fyzicky, nikoliv časově)
ngimpup[ŋim.ˈpup]n.
délka (jen fyzicky ve smyslu rozměru, nikoliv časově)
ngip[ŋip]n.
prostor
otevřený prostor
ngoa[ˈŋo.a]n.
bahno, bláto
ngong[ŋoŋ]adj.emot
líný, letargický, apatický (s negativním podtextem, opak walak - energický, aktivní)
ngop[ŋop]vtr.
tvořit, vytvořit
ngopyu[ˈŋop.ju]n.
tvůrce, stvořitel (v reálném, ne náboženském smyslu)
ngrr[ŋrˌ]n.flora
kořen
ngrrpongu[ˈŋrˌ.po.ŋu]n.
komunita, hnutí (angl. "grassroots movement")
ngul[ŋul]adj.col
šedý
ngulpin[ˈŋul.pin]n.col
šedá (barva)
nguway[ˈŋu.waj]n.envir
skřek, vytí (zmijodlaka)