vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "místa / popis míst"

  Na'vi Czech
plumps/8c3d0187-7bca-41df-a6c1-6d3e5652bda2.mp3 alìm[a.ˈlɪm]adv.loc
daleko, v dálce (odv. lìm - být daleko)
plumps/a022fc55-7bb3-4329-8e3f-4ff786c76176.mp3 asim[a.ˈsim]adv.loc
blízko, nedaleko (odv. sim - být blízko)
plumps/cb385eec-df67-401b-b80d-638d65099744.mp3 äo[ˈæ.o]adp.loc
pod
plumps/83c5925b-703c-4352-91ff-6998a25bd1e2.mp3 eo[ˈɛ.o]adp.loc
před (jen místně, nikoliv časově)
plumps/a5c8d1df-4c81-4b9b-bbd1-f7769b82724f.mp3 few[fɛw]adp.loc
napříč, přes, na druhou stranu (ve smyslu pohybu "z jedné strany na druhou", na rozdíl od ka - "přes celý povrch od jedné strany k druhé")
plumps/6227f71a-d289-42dd-8a45-54f98ccf1ca7.mp3 fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]adj.loc
protější (nacházející se na opačné straně něčeho, hovorově je možné zkrátit výslovnost na fewtsok)
plumps/97ef08f4-0d59-4aff-a783-14839dfde581.mp3 fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]adv.loc
tady, tohle místo
plumps/79cb75d7-ce1d-41e3-875c-a700b0cc4692.mp3 fkip[fkip]adp.loc
nahoře mezi / nahoru mezi
plumps/278dbca2-033c-4c1c-b7f3-409f835312f3.mp3 fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]adv.loc
všude
plumps/ed6a3643-1bbc-4af0-a5a9-73412e561271.mp3 ftu[ftu]adp.loc
z, směrem od (ve smyslu pohybu v určitém směru, opak ne - k.
Nedá se použít k vyjádření původu, v tom případě použijte ta
plumps/fe4f4231-1835-4997-aaee-1a9f915aba5a.mp3 io[ˈi.o]adp.loc
nad
plumps/2f60fbd5-5f59-4972-bd63-c810345bd2e3.mp3 ìlä+[ɪ.læ]adp.loc
přes, prostřednictvím, podél (též přeneseně ve smyslu “podle mě”, “v souladu s...”)
plumps/ae16080d-af9a-4726-8a57-fc2c8188c02a.mp3 ka[ka]adp.loc
přes, od jedné strany ke druhé, napříč celým (místně ve smyslu důkladného pokrytí celého povrchu, na rozdíl od few - "z jedné strany na druhou")
v kombinaci s časovým podst.jm. a příponou -o upřesňuje význam “doba trvání”
plumps/9b5f9647-47c0-4636-958b-2819a12bed55.mp3 kawtseng[ˈkaw.͡tsɛŋ]adv.loc
nikde (dosl. žádné místo)
plumps/131fe70d-4d77-4e45-b7e0-e3788a197f7c.mp3 käsatseng[kæ.ˈsa.͡tsɛŋ]adv.loc
tam venku (odv. kä - jít a tseng - místo)
plumps/cd9d6f30-dfbb-4d22-949c-0be82d7fee7f.mp3 kip[kip]adp.loc
mezi (součást, nikoliv mezilehlost)
plumps/3b04f87a-31d7-48b3-b1c7-e9e59572e2ae.mp3 kxamlä[ˈkʼam.læ]adp.loc
skrz, středem, prostředkem (něčeho)
plumps/d55e320b-4edc-43c0-8ffd-1d0c555728a6.mp3 lìm[lɪm]vin.loc
být daleko
plumps/8fa25af9-132d-40dc-bedf-31362a5fc35e.mp3 lok[lok]vtr.loc
přibližovat se, být blízko
plumps/11e2e1f8-6ea7-4f50-8072-08fe31759020.mp3 mì+[mɪ]adp.loc
v, na (ve smyslu statické přítomnosti, nikoliv pohybu)
plumps/0b4c9c23-9d38-4b9c-884e-09ba871b4f83.mp3 mìkam[mɪ.ˈkam]adp.loc
mezi (mezilehlost, nikoliv součást)
plumps/2a673765-bd48-4d42-8992-3458746a71a1.mp3 mìso[mɪ.ˈso]adv.loc
pryč, daleko, v dálce (místně)
plumps/b56533c2-fba8-499f-b5a5-53166e9db9d4.mp3 mo[mo]n.loc
ohraničený prostor, mýtina (ve smyslu "něčím ohraničené místo")
Lze přeložit i jako místnost, pokoj
plumps/fede580e-876a-452c-89d5-bf6c310797c9.mp3 ne[nɛ]adp.loc
směrem k, směrem na (ve smyslu pohybu v určitém směru, opak ftu - od. Je-li cíl pohybu hned za slovesem, je možné ne vynechat)
plumps/e2acdaec-d639-4eb3-a01c-f5729760c148.mp3 ne'ìm[nɛ.ˈʔɪm]adv.loc
dozadu, zpět (směrově)
plumps/b267d59f-7b73-463d-8fe7-161c5c0001de.mp3 nefä[nɛ.ˈfæ]adv.loc
nahoru (směrově)
plumps/4ecca3d2-4787-4d0d-8613-eb65fa4957d3.mp3 nekll[nɛ.ˈklˌ]adv.loc
dolů (směrově)
plumps/0556b936-4bcc-435a-b6a6-947b98fb215b.mp3 nemfa[ˈnɛm.fa]adp.loc
do, dovnitř (odv. ne mìfa - k vnitřku, vyjadřuje pohyb směrem dovnitř)
plumps/1fdd99ca-0c03-4bee-a017-cbb4a20a391f.mp3 neto[nɛ.ˈto]adv.loc
pryč (do dálky)
plumps/cced3220-0092-4b3a-a192-fc7d7613c20d.mp3 nuä+[ˈnu.æ]adp.loc
za (ve smyslu “v dálce za něčím”, angl. beyond)
plumps/a459cd92-828f-4358-920b-cfea81b42fde.mp3 pxaw[pʼaw]adp.loc
okolo
plumps/05771940-d0d1-4ebc-864a-b2e049532e7d.mp3 ro+[ɾo]adp.loc
na (angl. "at", místně odpovídá na otázku "kde?", ro Eywa’eveng - na Pandoře)
v kombinaci s časovým podst.jm. a příponou -o upřesňuje význam “okamžik v čase”
plumps/3c768f01-aae6-4115-a58c-fc7b74a1d89d.mp3 rofa[ˈɾo.fa]adp.loc
vedle, podél (něčeho, místně)
plumps/35b95c6f-0075-443f-873a-3bdc9a477caa.mp3 sìn[sɪn]adp.loc
v, na (ve smyslu "na kameni", na rozdíl od statického mì též ve smyslu pohybu, pro vyjádření umístění jako "na Pandoře" použijte ro)
plumps/86978893-69a0-426b-811d-71bac6cb2e72.mp3 snomo[ˈsno.mo]n.loc
osobní útočiště (ne všeobecně jako zongtseng, ale konkrétní osobní prostor, kam se může někdo v případě potřeby stáhnout. Na Zemi je to většinou vlastní soukromá místnost)
plumps/fc380fc1-a2f2-4d69-96aa-fdf005370b5f.mp3 spono[ˈspo.no]n.geogrloc
ostrov
plumps/6cf07175-df3f-40e9-a933-e51bcbe2fab4.mp3 ta[ta]adp.loctemp
z, od (místně, časově i vyjádření původu, nepoužívá se ale pro úmyslný pohyb - v tom případě použijte ftu)
plumps/ff1dc16e-0ffb-4a90-a43e-12cc730640dd.mp3 ta'em[ta.ˈʔɛm]adv.loc
shora
plumps/8ebfb183-cde0-425a-9911-8d9e93a09fb2.mp3 tafkip[ta.ˈfkip]adp.loc
shora ze, shora od (součásti něčeho, odv. ta - od a fkip - nahoře mezi)
plumps/df2eca53-de50-4b08-b266-b178280a9334.mp3 takip[ta.ˈkip]adp.loc
ze, od (součásti něčeho, odv. ta - od a kip - mezi)
plumps/cdd14db6-066d-4dd3-a7a0-5371127185e6.mp3 tok[tok]vtr.loc
nacházet se někde, být někde (kde - 4.pád)
plumps/47c91fb5-15ad-469e-9a18-4b28a659c246.mp3 tsong[͡tsoŋ]n.geogrloc
údolí
plumps/6b7b01e7-d80c-4373-82c2-4841058f795a.mp3 txanlokxe[tʼan.lo.ˈkʼɛ]n.geogrloc
teritorium
území nějakého kmene (ekvivalent pozemského státu)
plumps/9c2ad166-3ca9-4176-98f1-e492ca45ff62.mp3 Txintseng Sawtuteyä[ˈtʼin.͡tsɛŋ ˈSaw.tu.tɛ.jæ]n.loc
Pekelná brána
plumps/e69bb5c9-fea9-4056-bcd9-bb6c08bb9b2e.mp3 uo[ˈu.o]adp.loc
za (něčím, místně - někde)
plumps/42551503-3788-41f2-838f-86a82e761dbf.mp3 vay[vaj]adp.loctemp
až po, až do (místně i časově)
plumps/09782cd4-7117-4be6-95a9-c0542c83ab50.mp3 ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]n.locsociol
společný (kmenový) oheň
(místo, kde Na'vi společně jí)