vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "místa / popis míst"

  Na'vi Czech
alìm[a.ˈlɪm]adv.loc
daleko, v dálce (odv. lìm - být daleko)
asim[a.ˈsim]adv.loc
blízko, nedaleko (odv. sim - být blízko)
äo[ˈæ.o]adp.loc
pod
eo[ˈɛ.o]adp.loc
před (jen místně, nikoliv časově)
few[fɛw]adp.loc
napříč, přes, na druhou stranu (ve smyslu pohybu "z jedné strany na druhou", na rozdíl od ka - "přes celý povrch od jedné strany k druhé")
fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]adj.loc
protější (nacházející se na opačné straně něčeho, hovorově je možné zkrátit výslovnost na fewtsok)
fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]adv.loc
tady, tohle místo
fkip[fkip]adp.loc
nahoře mezi / nahoru mezi
fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]adv.loc
všude
ftu[ftu]adp.loc
z, směrem od (ve smyslu pohybu v určitém směru, opak ne - k.
Nedá se použít k vyjádření původu, v tom případě použijte ta
io[ˈi.o]adp.loc
nad
ìlä+[ɪ.læ]adp.loc
přes, prostřednictvím, podél (též přeneseně ve smyslu “podle mě”, “v souladu s...”)
ka[ka]adp.loc
přes, od jedné strany ke druhé, napříč celým (místně ve smyslu důkladného pokrytí celého povrchu, na rozdíl od few - "z jedné strany na druhou")
v kombinaci s časovým podst.jm. a příponou -o upřesňuje význam “doba trvání”
kawtseng[ˈkaw.͡tsɛŋ]adv.loc
nikde (dosl. žádné místo)
käsatseng[kæ.ˈsa.͡tsɛŋ]adv.loc
tam venku (odv. kä - jít a tseng - místo)
kip[kip]adp.loc
mezi (součást, nikoliv mezilehlost)
kxamlä[ˈkʼam.læ]adp.loc
skrz, středem, prostředkem (něčeho)
lìm[lɪm]vin.loc
být daleko
lok[lok]vtr.loc
přibližovat se, být blízko
mì+[mɪ]adp.loc
v, na (ve smyslu statické přítomnosti, nikoliv pohybu)
mìkam[mɪ.ˈkam]adp.loc
mezi (mezilehlost, nikoliv součást)
mìso[mɪ.ˈso]adv.loc
pryč, daleko, v dálce (místně)
mo[mo]n.loc
ohraničený prostor, mýtina (ve smyslu "něčím ohraničené místo")
Lze přeložit i jako místnost, pokoj
ne[nɛ]adp.loc
směrem k, směrem na (ve smyslu pohybu v určitém směru, opak ftu - od. Je-li cíl pohybu hned za slovesem, je možné ne vynechat)
ne'ìm[nɛ.ˈʔɪm]adv.loc
dozadu, zpět (směrově)
nefä[nɛ.ˈfæ]adv.loc
nahoru (směrově)
nekll[nɛ.ˈklˌ]adv.loc
dolů (směrově)
nemfa[ˈnɛm.fa]adp.loc
do, dovnitř (odv. ne mìfa - k vnitřku, vyjadřuje pohyb směrem dovnitř)
neto[nɛ.ˈto]adv.loc
pryč (do dálky)
nuä+[ˈnu.æ]adp.loc
za (ve smyslu “v dálce za něčím”, angl. beyond)
pxaw[pʼaw]adp.loc
okolo
ro+[ɾo]adp.loc
na (angl. "at", místně odpovídá na otázku "kde?", ro Eywa’eveng - na Pandoře)
v kombinaci s časovým podst.jm. a příponou -o upřesňuje význam “okamžik v čase”
rofa[ˈɾo.fa]adp.loc
vedle, podél (něčeho, místně)
sìn[sɪn]adp.loc
v, na (ve smyslu "na kameni", na rozdíl od statického mì též ve smyslu pohybu, pro vyjádření umístění jako "na Pandoře" použijte ro)
snomo[ˈsno.mo]n.loc
osobní útočiště (ne všeobecně jako zongtseng, ale konkrétní osobní prostor, kam se může někdo v případě potřeby stáhnout. Na Zemi je to většinou vlastní soukromá místnost)
spono[ˈspo.no]n.locgeogr
ostrov
ta[ta]adp.loctemp
z, od (místně, časově i vyjádření původu, nepoužívá se ale pro úmyslný pohyb - v tom případě použijte ftu)
ta'em[ta.ˈʔɛm]adv.loc
shora
tafkip[ta.ˈfkip]adp.loc
shora ze, shora od (součásti něčeho, odv. ta - od a fkip - nahoře mezi)
takip[ta.ˈkip]adp.loc
ze, od (součásti něčeho, odv. ta - od a kip - mezi)
tok[tok]vtr.loc
nacházet se někde, být někde (kde - 4.pád)
tsong[͡tsoŋ]n.locgeogr
údolí
txanlokxe[tʼan.lo.ˈkʼɛ]n.locgeogr
teritorium
území nějakého kmene (ekvivalent pozemského státu)
txanwetseng[tʼan.ˈwɛ.͡tsɛŋ]n.loc
milované místo, domovina, otčina (obecně místo, které máme rádi a na které jsme citově vázaní)
Txintseng Sawtuteyä[ˈtʼin.͡tsɛŋ ˈSaw.tu.tɛ.jæ]n.loc
Pekelná brána
uo[ˈu.o]adp.loc
za (něčím, místně - někde)
vay[vaj]adp.loctemp
až po, až do (místně i časově)
ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]n.locsociol
společný (kmenový) oheň
(místo, kde Na'vi společně jí)