vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fyawìntxu (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): fja.wɪn.ˈtʼu
Czech: provádět, vést, dělat průvodce (odv. fya’o - cesta a wìntxu - ukázat)
English: guide (with dative of thing guided)
zdroj: ASG

příklady afixů

fyaw·am·ìntxu PST minulý čas
fyaw·ìm·ìntxu PST nedávná minulost
fyaw·ìy·ìntxu FUT blízká budoucnost
fyaw·ay·ìntxu FUT budoucí čas
fyaw·ol·ìntxu PFV dokonavý vid
fyaw·er·ìntxu IPFV nedokonavý vid
fyaw·iv·ìntxu SJV konjunktiv
fyawìntx·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
fyawìntx·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze