vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fpak (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): fpak
Czech: přerušit, zastavit (nějakou činnost)
English: hold off
suspend action (that's already in progress)
zdroj: ASG; naviteri.org (30 Nov 2015)

příklady afixů

fp·am·ak PST minulý čas
fp·ìm·ak PST nedávná minulost
fp·ìy·ak FUT blízká budoucnost
fp·ay·ak FUT budoucí čas
fp·ol·ak PFV dokonavý vid
fp·er·ak IPFV nedokonavý vid
fp·iv·ak SJV konjunktiv
fp·ei·ak LAUD pozitivní postoj mluvčího
fp·äng·ak PEJ negativní postoj mluvčího