vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "prostředí"

  Na'vi Czech
'akra[ˈʔak.ɾa]n.envir
půda, hlína, zemina (v zemědělském smyslu - materiál, v němž mohou růst rostliny)
'ana[ˈʔa.na]n.floraenvir
liána obrovská (popínavá rostlina, spojující jednotlivé skály ve "vznášejících se horách")
'awkx[ʔawkʼ]n.envirgeogr
útes, sráz, skalní stěna
'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]n.floraenvir
rostlina
'ora[ˈʔo.ɾa]n.envirgeogr
jezero
atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]n.envirgeogr
země (přenesený význam - ve smyslu "vlast", nikoliv fyzicky)
fngap[fŋap]n.envir
kov
hì'ang[ˈhɪʔ.aŋ]n.faunaenvir
hmyz, brouk (nikoliv název druhu, ale jeden "hmyzák", odv. hì’i - malý a ioang - zvíře)
ìpxa[ɪ.ˈpʼa]n.floraenvir
kapradina
kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]n.floraenvir
Domovský strom (odv. kelku - domov a utral - strom)
kllrikx[klˌ.ˈɾikʼ]n.envirgeogr
zemětřesení
kxor[kʼoɾ]n.envirgeogr
mohutný, široký vodopád
lerìk[lɛ.ˈɾɪk]adj.floraenvir
listový, listnatý
na'rìng[ˈnaʔ.ɾɪŋ]n.envirgeogr
les
Naranawm[naɾ.a.ˈnawm]n.envirnamemyth
Polyfémos; jméno planety, kolem níž obíhá Pandora
nìkx[nɪkʼ]n.envir
štěrk (drcený kámen s ostrými hranami)
nguway[ˈŋu.waj]n.envir
skřek, vytí (zmijodlaka)
payfya[ˈpaj.fja]n.envirgeogr
potok, vodní proud (odv. pay - voda, fya’o - cesta)
payoang[paj.ˈo.aŋ]n.faunaenvir
ryba (odv. pay - voda, ioang - zvíře)
paytxew[paj.ˈtʼɛw]n.envir
břeh, pobřeží
pxawngip[ˈpʼaw.ŋip]n.envir
prostředí, okolí (otevřený prostor kolem něčeho)
rina'[ɾi.ˈnaʔ]n.floraenvir
semeno, semínko
rìk[ɾɪk]n.envir
list
rìn[ɾɪn]n.envir
dřevo
rurur[ɾu.ˈɾuɾ]n.envirgeogr
voda, klokotající přes kameny v pozvolna se svažujícím řečišti (nepočitatelné podst.jm.)
se'ayl[sɛ.ˈʔajl]n.envirgeogr
úzký, z velké výšky padající vodopád
spxam[spʼam]n.floraenvir
houba, muchomůrka (ne plíseň)
sum[sum]n.envir
lastura, mušle (pocházející z moře)
swirä[swi.ˈɾæ]n.faunaenvir
tvor, stvoření
syanan[ˈsja.nan]n.envirgeogr
jeden malý vodopád nebo kaskáda menších vodopádů těsně za sebou
syulang[ˈsju.laŋ]n.floraenvir
květina
taw[taw]n.envir
obloha, nebe
tawsyuratan[taw.sju.ˈɾa.tan]n.envir
polární záře
tsawke[ˈ͡tsaw.kɛ]n.envir
slunce
tseltsul[ˈ͡tsɛl.͡tsul]n.envirgeogr
zpěněné, bílé peřeje
tskxevi[ˈ͡tskʼɛ.vi]n.envir
oblázek
txampay[tʼam.ˈpaj]n.envirgeogr
moře, oceán (odv. txan - velký a pay - voda, asimilace n -> m)
txepram[tʼɛp.ˈɾam]n.envir
sopka
utral[ˈut.ɾal]n.floraenvir
strom
utraltsyìp[ˈut.ɾal.͡tsjɪp]n.floraenvir
keř
vul[vul]n.floraenvir
větev (stromu)
vultsyìp[ˈvul.͡tsjɪp]n.floraenvir
hůlka, tyčka, (větvička stromu)
weopx[wɛ.ˈopʼ]n.envir
vlna (na vodní hladině)
ya[ja]n.envirweather
vzduch
yayo[ˈja.jo]n.faunaenvir
pták (odv. ya - vzduch a ioang - zvíře)