vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na N

  Na'vi Czech
na[na]adp.
jako
na'rìng[ˈnaʔ.ɾɪŋ]n.envirgeogr
les
Na'vi[ˈNaʔ.vi]n.
Lid, pandorská humanoidní rasa
naer[na.ˈɛɾ]n.gastr
nápoj, pití (něco co se dá vypít)
nafì'u[na.fɪ.ˈʔu]adj.
takový, takovýhle (odv. na - jako, fì’u - tohle)
nam'ake[nam.ˈʔa.kɛ]adv.
jistě, sebejistě, suverénně (ve smyslu “nemaje pochybnosti”)
nantang[ˈnan.taŋ]n.fauna
zmijovlk, psovitá šelma žijící ve smečkách
nantangtsyìp[ˈnan.taŋ.͡tsjɪp]n.
pes (pozemské zvíře)
nang[naŋ]part.
vyjadřuje překvapení, zvolání, pobídku (umísťuje se na konec věty)
Naranawm[naɾ.a.ˈnawm]n.envirnamemyth
Polyfémos; jméno planety, kolem níž obíhá Pandora
nari[ˈna.ɾi]n.body
oko
nari si[ˈna.ɾi si]vin.
dávat pozor, být opatrný
narlor[naɾ.ˈloɾ]adj.
vizuálně hezký, oku lahodící
(odv. nari - oko a lor - krásný)
narvä'[naɾ.ˈvæʔ]adj.
vizuálně ošklivý, oku nepříjemný
natkenong[nat.ˈkɛ.noŋ]adv.
například (odv. na - jako, tìkenong - příklad)
nawfwe[naw.ˈfwɛ]adj.
plynný (pro řeč)
plynně mluvící
nawm[nawm]adj.perssociol
veliký (ne fyzicky), vznešený
Nawmtoruktek[nawm.ˈto.ɾuk.tɛk]n.spec
totem Toruka Makto
(posvátný totem s lebkou leonopteryxe)
nawmtu[ˈnawm.tu]n.
velký člověk (přeneseně), vznešený člověk
nawri[ˈnaw.ɾi]adj.
nadaný, talentovaný
nayn[najn]n.lw
devítka, devět (název symbolu 9, z angl. "nine", nevyjadřuje počet)
näk[næk]vtr.
pít
nän[næn]vin.
snížit se, zmenšit se
ne[nɛ]adp.loc
směrem k, směrem na (ve smyslu pohybu v určitém směru, opak ftu - od. Je-li cíl pohybu hned za slovesem, je možné ne vynechat)
ne kllte[nɛ ˈklˌ.tɛ]intj.
k zemi! (slož.sl. z ne - k a kllte - země)
ne'ìm[nɛ.ˈʔɪm]adv.loc
dozadu, zpět (směrově)
nefä[nɛ.ˈfæ]adv.loc
nahoru (směrově)
nekll[nɛ.ˈklˌ]adv.loc
dolů (směrově)
nekx[nɛkʼ]vtr.
spálit, pozřít, spotřebovat
nemfa[ˈnɛm.fa]adp.loc
do, dovnitř (odv. ne mìfa - k vnitřku, vyjadřuje pohyb směrem dovnitř)
nemrey[nɛm.ˈɾɛj]adv.
přeživše (způsobem, který znamená ohrožení života. Odv. emrey - přežít)
neni[ˈnɛ.ni]n.
písek
  Neteyam[nɛ.tɛ.jam]n.name
mužské jméno
neto[nɛ.ˈto]adv.loc
pryč (do dálky)
netrìp[ˈnɛt.ɾɪp]adv.emot
šťastně, vesele
new[nɛw]vtrm.
chtít
Newey[nɛ.ˈwɛj]n.name
ženské jméno
newomum[nɛw.ˈo.mum]vin.(1,1)
být zvědavý
odv. new - chtít a omum - vědět, infixy n‹1›‹2›‹3›ewomum
neympin[ˈnɛjm.pin]n.col
světlá (barva)
neyn[nɛjn]adj.col
světlý (všechny odstíny barev blížící se bílé)
Neytiri[nɛj.ˈti.ɾi]n.name
žena z kmene Omatikaya
niä[ni.ˈæ]vtr.
uchopit
nik[nik]adj.
praktický, pohodlný
snadno použitelný bez velkého úsilí
nikre[ˈnik.ɾɛ]n.body
vlas (možná i vlasy)
nikroi[nik.ˈɾo.i]n.cloth
ozdoba ve vlasech (odv. nikre - vlasy a ioi - ozdoba)
niktsyey[ˈnik.͡tsjɛj]n.gastrspec
balíček jídla
kousek jídla zabalený v jedlém listí nebo výhoncích
nim[nim]adj.emot
plachý, nesmělý, bázlivý
ninan[ˈni.nan]adv.
čtením, pomocí čtení
Ninat[ni.ˈnat]n.name
ženské jméno
ningyen[ˈniŋ.jɛn]adv.
tajemně, záhadným způsobem
nip[nip]vin.
uvíznout
zaseknout se, zachytit se v něčem
nitram[nit.ˈɾam]adj.emotnfo
veselý, šťastný (o lidech)
nivi[ˈni.vi]n.sociolspec
hamaka, síť na spaní
obecný termín
nì'al[nɪ.ˈʔal]adv.
plýtvavě, marnotratně, nehospodárně
nì'aw[nɪ.ˈʔaw]adv.
jedině, jenom
nì'awtu[nɪ.ˈʔaw.tu]adv.
sám, osaměle
nì'awve[nɪ.ˈʔaw.vɛ]adv.
napřed (nejdříve), prvně
nì'en[nɪ.ˈʔɛn]adv.emot
odhadovaně, intuitivně (odv. ’en - kvalifikovaný odhad)
nì'eng[nɪ.ˈʔɛŋ]adv.
stejně, na stejné úrovni, rovnoměrně (odv. ’engeng - vodorovný, vyrovnaný)
nì'eoio[nɪ.ˈʔɛ.o.i.o]adv.myth
obřadně, rituálně
nì'eveng[nɪ.ˈʔɛ.vɛŋ]adv.sociol
dětinsky, nedospěle (odv. ’eveng - dítě)
nì'eyng[nɪ.ˈʔɛjŋ]adv.
zpět, v odpověď (ve smyslu "v odpověď na otázku")
nì'i'a[nɪ.ˈʔi.ʔa]adv.
konečně, po dlouhé době (ve smyslu "konečně jsem to dodělal")
nì'it[nɪ.ˈʔit]adv.
trochu, trošku
nì'o'[nɪ.ˈʔoʔ]adv.emot
zábavně
nì'ul[nɪ.ˈʔul]adv.
více
nì'ul'ul[nɪ.ˈʔul.ʔul]adv.
víc a víc
nìawnomum[nɪ.aw.ˈno.mum]adv.
jak známo (odv. ‹awn›omum - doslova "věděný", hovorová výslovnost nawnomum možná)
nìayoeng[naj.ˈwɛŋ]adv.
jako my (včetně tebe, hovorová výslovnost nayweng možná)
nìfe'[nɪ.ˈfɛʔ]adv.
zle, špatně
nìfkeytongay[nɪ.fkɛj.to.ˈŋaj]adv.
ve skutečnosti, doopravdy, opravdu
nìfkrr[nɪ.ˈfkrˌ]adv.temp
nedávno, nyní, v současné době (odv. fìkrr - teď)
nìflrr[nɪ.ˈflrˌ]adv.
jemně
něžně
vlídně, přívětivě
nìfmokx[nɪ.ˈfmokʼ]adv.
žárlivě, závistivě (citově neutrální)
nìfnu[nɪ.ˈfnu]adv.
tiše, potichu
nìfrakrr[nɪ.ˈfɾa.krˌ]adv.temp
jako vždy, jako vždycky
nìFranse[nɪ.ˈfɾan.sɛ]adv.ling
francouzsky
nìftär[nɪ.ˈftæɾ]adv.
doleva, vlevo
nìftue[nɪ.ˈftu.ɛ]adv.
snadno
nìftxan[nɪ.ˈftʼan]adv.
tolik, do takové míry (použití jen v kombinaci s příd.jm. při srovnávání vlastností, Oe lu nìftxan sìltsan na nga - jsem tak dobrý jako ty)
nìftxavang[nɪ.ˈftʼa.vaŋ]adv.emot
vášnivě, celým srdcem
nìfwefwi[nɪ.ˈfwɛ.fwi]adv.
pískáním, hvízdáním
nìfya'o[nɪ.ˈfja.ʔo]adv.
způsobem (také vazebné slovo pro přívlastky)
nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]adv.emotsociol
dospěle, vyzrále
nìhawmpam[nɪ.ˈhawm.pam]adv.
hlučně, lomozně (ve smyslu nadměrného zvuku)
nìhawng[nɪ.ˈhawŋ]adv.
příliš, nadměrně
nìhay[nɪ.ˈhaj]adv.
další (odv. hay - příd.jm. další)
nìhek[nɪ.ˈhɛk]adv.
kupodivu, podivné, divné
(jen pro vyjádření pocitu vypravěče z probíraného tématu)
nìhìpey[nɪ.ˈhɪ.pɛj]adv.
váhavě, zdráhavě
nìhoan[nɪ.ˈho.an]adv.
pohodlně, komfortně
nìhoet[nɪ.ˈho.ɛt]adv.
široce, rozsáhle (odv. hoet - rozsáhlý, rozlehlý, širý)
nìhol[nɪ.ˈhol]adv.
málo, trochu
nìhona[nɪ.ˈho.na]adv.emot
roztomile, rozkošně
nìk'ärìp[nɪk.ˈʔæ.ɾɪp]adv.
stabilně, pevně (ve smyslu "nenechat něco se pohnout")
nìk'ong[nɪk.ˈʔoŋ]adv.
pomalu (odv. kì’ong - pomalý)
nìkanu[nɪ.ˈka.nu]adv.emot
chytře, inteligentně
nìkeftxo[nɪ.kɛ.ˈftʼo]adv.
naneštěstí, bohužel
nìkelkin[nɪ.kɛl.ˈkin]adv.
zbytečně, bezdůvodně
nìkemweypey[nɪ.kɛm.ˈwɛj.pɛj]adv.
netrpělivě
nìklonu[nɪk.lo.ˈnu]adv.
stabilně, pevně (ve smyslu "nenechat něco vyklouznout", "nepustit něco")
nìkmar[nɪk.ˈmaɾ]adv.temp
v sezóně, ve správném (vhodném) čase
nìksman[nɪk.ˈsman]adv.emot
úžasně, senzačně, fantasticky
nìksran[nɪk.ˈsɾan]adv.
jakž takž, tak tak, průměrně, nevalně
nìktungzup[nɪk.tuŋ.ˈzup]adv.
pevně, opatrně (ve smyslu "nenechat něco spadnout")
nìkx[nɪkʼ]n.envir
štěrk (drcený kámen s ostrými hranami)
nìkxap[nɪ.ˈkʼap]adv.
výhružně, hrozivě
nìkxem[nɪ.ˈkʼɛm]adv.
svisle (opak nìtxay - vodorovně)
nìlam[nɪ.ˈlam]adv.
zřejmě, jak se zdá (odv. lam - zdát se, připadat)
nìlaw[nɪ.ˈlaw]adv.
jasně, jistě, zjevně, evidentně
nìler[nɪ.ˈlɛɾ]adv.
plynule, hladce, stabilně, neustále, vytrvale
(ve smyslu plynulého, hladkého pohybu)
nìli[nɪ.ˈli]adv.
předem (odv. li - už, již)
nìlkeftang[nɪl.kɛ.ˈftaŋ]adv.
nepřetržitě, neustále, bez přestání
nìltsan[nɪl.ˈ͡tsan]adv.
dobře (odv. sìltsan - dobrý)
nìlun[nɪ.ˈlun]adv.
zajisté, samozřejmě, jak je logické, podle zdravého rozumu
nìmal[nɪ.ˈmal]adv.
s důvěrou, bez váhání (ve smyslu "mít důvěru v to co dělám", nikoliv "důvěryhodně")
nìmeyp[nɪ.ˈmɛjp]adv.
slabě, ve slabém sevření (opak nìsyep - pevně, v mocném sevření)
nìmun[nɪ.ˈmun]adv.temp
znovu, ještě jednou, podruhé
nìmwey[nɪm.ˈwɛj]adv.emot
klidně, poklidně, mírumilovně
nìmweypey[nɪm.ˈwɛj.pɛj]adv.emot
trpělivě
nìn[nɪn]vtr.
dívat se na něco, sledovat něco (úmyslně, nikoliv něco náhodou zahlédnout)
nìNa'vi[nɪ.ˈnaʔ.vi]adv.sociol
na’vijsky (obecně), též "v jazyce Na’vi"
nìnäk[nɪ.ˈnæk]adv.gastr
pitím (picím způsobem)
nìnän[nɪ.ˈnæn]adv.
méně (opak nì’ul - více)
nìnänän[nɪ.ˈnæ.næn]adv.
méně a méně
nìno[nɪ.ˈno]adv.
pečlivě, detailně, důkladně
nìnrra[nɪ.ˈnrˌ.a]adv.emot
hrdě, pyšně (v pozitivním smyslu)
nìnu[nɪ.ˈnu]adv.
způsobem který selhal (který nepřinesl očekávané výsledky)
nìngay[nɪ.ˈŋaj]adv.
opravdu, doopravdy, pravdivě
nìngong[nɪ.ˈŋoŋ]adv.emot
líně, apaticky
nìolo'[nɪ.o.ˈloʔ]adv.sociol
společně (jako členové jednoho kmene), v rámci kmene
nìprrte'[nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]adv.emot
radostně, s potěšením
nìpxay[nɪ.ˈpʼaj]adv.
hodně, mnoho
nìpxi[nɪ.ˈpʼi]adv.
zejména, především, hlavně (odv. pxi - ostrý)
nìpxim[nɪ.ˈpʼim]adv.
vzpřímeně, rovně (svisle)
nìran[nɪ.ˈɾan]adv.
v podstatě
v principu
v zásadě
nìrangal[nɪ.ˈɾaŋ.al]adv.
kéž by (vyjádření nesplnitelného přání, v návazném slovese vyžaduje konjunktiv)
nìrìkxi[nɪ.ɾɪ.ˈkʼi]adv.
roztřeseně, rozechvěle
třaslavě
nìronsrel[nɪ.ˈɾon.sɾɛl]adv.
ve fantazii, v představách, s použitím představivosti (odv. ronsrelngop - představit si)
nìsìlpey[nɪ.sɪl.ˈpɛj]adv.
doufejme (pro vyjádření pocitu vypravěče)
nadějně, nadějným způsobem (plnohodnotné příslovce)
nìskien[nɪ.ˈski.ɛn]adv.
vpravo, doprava
nìslele[nɪ.ˈslɛ.lɛ]adv.
plaváním, pomocí plavání
nìsngä'i[nɪ.ˈsŋæ.ʔi]adv.temp
originálně, prvně (ve smyslu "vzorově, jako první z mnoha, prototypově")
nìsngum[nɪ.ˈsŋum]adv.emot
v obavách, úzkostlivě
nìso'ha[nɪ.ˈsoʔ.ha]adv.emot
nadšeně, zapáleně pro věc
nìsoaia[nɪ.so.ˈa.i.a]adv.sociol
společně (jako členové jedné rodiny), v rámci rodiny
nìsteng[nɪ.ˈstɛŋ]adv.
podobně
nìsti[nɪ.ˈsti]adv.emot
naštvaně, rozzlobeně, zuřivě
nìsung[nɪ.ˈsuŋ]adv.
kromě, mimo toho, nadto (odv. sung - přidat, přičíst)
nìswey[nɪ.ˈswɛj]adv.
nejlépe, ideálně
nìsyayvi[nɪ.ˈsjaj.vi]adv.
náhodou, shodou okolností
nìsyen[nɪ.ˈsjɛn]adv.
posledně, naposledy, jako poslední (ve smyslu pořadí, odv. syen - poslední)
nìsyep[nɪ.ˈsjɛp]adv.
pevně, v mocném sevření (ve smyslu držet "jako v pasti"; opak nìmeyp - slabě, ve slabém sevření)
nìtam[nɪ.ˈtam]adv.
dost, dostatečně (používá se po příd.jm.)
nìteng[nɪ.ˈtɛŋ]adv.
také, zrovna tak, stejně (angl. "too", odv. teng - stejný; na rozdíl od kop - také i, angl. "in addition")
nìtengfya[nɪ.ˈtɛŋ.fja]adv.
stejně tak jako, stejným způsobem jako
nìtkan[nɪt.ˈkan]adv.
úmyslně
záměrně
nìtkanluke[nɪt.ˈkan.lu.kɛ]adv.
neúmyslně
náhodou
nìToitsye[nɪ.ˈTo.i.͡tsjɛ]adv.ling
německy
nìtrrtrr[nɪ.ˈtrˌ.trˌ]adv.temp
pravidelně, každodenně
nìtut[nɪ.ˈtut]adv.temp
pořád, neustále, průběžně (odv. tut - "pokračovací" částice)
nìtsim[nɪ.ˈ͡tsim]adv.
originálně, původně (ve smyslu "z ničeho neodvozeně")
nìtsìsyì[nɪ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]adv.emot
šeptem, šeptáním
nìtsleng[nɪ.ˈ͡tslɛŋ]adv.
nepravdivě, klamně, falešně
nìtson[nɪ.ˈ͡tson]adv.
svědomitě, poctivě
jako by to byla povinnost/úkol
nìtsyìl[nɪ.ˈ͡tsjɪl]adv.
šplháním, pomocí šplhání
nìTsyungwen[nɪ.͡tsjuŋ.wɛn]adv.ling
čínsky, mandarínsky (z mandarínské čínštiny)
nìtxan[nɪ.ˈtʼan]adv.
hodně, velmi (odv. txan - mnohý)
nìtxankeltrrtrr[nɪ.ˈtʼan.kɛl.ˈtrˌ.trˌ]adv.
mimořádně, zvlášť neobvykle
nìtxay[nɪ.ˈtʼaj]adv.
vodorovně (opak nìkxem - svisle)
nìtxi[nɪ.ˈtʼi]adv.emot
uspěchaně, freneticky
nìtxiluke[nɪ.ˈtʼi.lu.kɛ]adv.emot
neuspěchaně, rozvážně, klidně, s rozvahou
nìvingkap[nɪ.ˈviŋ.kap]adv.
mimochodem, ostatně
odv. vingkap, používá při změně tématu hovoru, pokud chcete něco dodat k aktuálnímu tématu, použijte mìftxele
nìwan[nɪ.ˈwan]adv.milhunt
skrytě, tajně, v utajení
nìwawe[nɪ.wa.ˈwɛ]adv.myth
významně, výmluvně, smysluplně (odv. wawe - smysl, s významem "jaký to má pro tebe smysl?")
nìwä[nɪ.ˈwæ]adv.
naopak, naproti tomu, navzdory tomu
nìwäte[nɪ.wæ.ˈtɛ]adv.emot
nepříjemně, protivně, s nechutí (odv. wäte - hádat se)
nìwin[nɪ.ˈwin]adv.
rychle
nìwok[nɪ.ˈwok]adv.mus
hlasitě
nìwotx[nɪ.ˈwotʼ]adv.
zcela, úplně, kompletně, všichni (nesamostatné, též mefo nìwotx - oba dva)
nìyawr[nɪ.ˈjawɾ]adv.
správně, korektně
nìyewla[nɪ.ˈjɛw.la]adv.
neuspokojivě
způsobem nevyhovujícím očekávání
nìyey[nɪ.ˈjɛj]adv.
přímo, přímočaře, rovnou
nìyeyfya[nɪ.ˈjɛj.fja]adv.
přímo, rovně
nìyll[nɪ.ˈjlˌ]adv.sociol
společně, sdíleně s celým kmenem
odv. yll - společný, kmenový
nìyo'[nɪ.ˈjoʔ]adv.
perfektně, bez chybičky, dokonale
nìyol[nɪ.ˈjol]adv.temp
krátce, stručně (co se času týče, nikoliv obsahově)
nìyrr[nɪ.ˈjrˌ]adv.
divoce, přírodně, nezkroceně, neupraveně, syrově
nìzawnong[nɪ.ˈzaw.noŋ]adv.
bezpečně (nepravidelný přízvuk, odv. z‹awn›ong - chráněný)
nìzen[nɪ.ˈzɛn]adv.
nutně, nezbytně, nevyhnutelně
nokx[nokʼ]vtr.
porodit, zrodit (něco)
nong[noŋ]vtr.
následovat (někoho i po něčem)
nopx[nopʼ]vtr.
odložit, uložit, odklidit
nrr[nrˌ]vin.
zářit
planout, žhnout
nrra[ˈnrˌ.a]n.emot
hrdost, pýcha (v pozitivním smyslu)
nuä+[ˈnu.æ]adp.loc
za (ve smyslu “v dálce za něčím”, angl. beyond)
nui[ˈnu.i]vin.
selhat (opak flä - uspět)
též jako obvinění z neúspěchu: nga nolui - selhal jsi
nulkrr[nul.ˈkrˌ]adv.temp
déle (časově)
nulnew[nul.ˈnɛw]vtrm.(2,2)
upřednostňovat, preferovat (odv. new - chtít, infixy nuln‹1›‹2›‹3›ew)
nume[ˈnu.mɛ]vin.
učit se, naučit se
numeyu[ˈnu.mɛ.ju]n.
žák, student
numtseng[ˈnum.͡tsɛŋ]n.
škola
numtsengvi[ˈnum.͡tsɛŋ.vi]n.
třída, učebna (dosl. kousek školy)
numultxa[nu.mul.ˈtʼa]n.
vyučovací hodina, lekce, přednáška (odv. nume - učit se, ultxa - setkání)
numultxatu[nu.mul.ˈtʼa.tu]n.
spolužák
nutx[nutʼ]adj.
tlustý, silný (ve smyslu tloušťky materiálu, nepoužívat pro osoby)