vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na N

  Na'vi Czech
plumps/540caa29-6654-419a-9335-612eb54d6d53.mp3 na[na]adp.
jako
plumps/519fccd3-a24c-4837-ba1d-fab9db01032c.mp3 na'rìng[ˈnaʔ.ɾɪŋ]n.envirgeogr
les
plumps/e57d2d54-45a8-4963-b600-e21cdb6e49dc.mp3 Na'vi[ˈNaʔ.vi]n.
Lid, pandorská humanoidní rasa
plumps/38e10f1e-de18-472b-a57d-ca9127b14567.mp3 naer[na.ˈɛɾ]n.gastr
nápoj, pití (něco co se dá vypít)
plumps/63e398e1-295d-4fae-9e97-5e14e0796fa9.mp3 nafì'u[na.fɪ.ˈʔu]adj.
takový, takovýhle (odv. na - jako, fì’u - tohle)
plumps/9f052630-5bb5-4245-bd28-c50d4eb6250e.mp3 nam'ake[nam.ˈʔa.kɛ]adv.
jistě, sebejistě, suverénně (ve smyslu “nemaje pochybnosti”)
plumps/b06684b5-4366-444e-b96d-8485b7566c11.mp3 nantang[ˈnan.taŋ]n.fauna
zmijovlk, psovitá šelma žijící ve smečkách
plumps/506048c5-7517-489c-b513-4eaf426b0855.mp3 nantangtsyìp[ˈnan.taŋ.͡tsjɪp]n.
pes (pozemské zvíře)
plumps/a9c64798-e887-4068-a9b6-6f3a813aaa5e.mp3 nang[naŋ]part.
vyjadřuje překvapení, zvolání, pobídku (umísťuje se na konec věty)
plumps/60eb1a6e-1ed7-4f9b-bba3-91ee47a5a3f6.mp3 Naranawm[naɾ.a.ˈnawm]n.envirmythname
Polyfémos; jméno planety, kolem níž obíhá Pandora
plumps/7bb5d0bb-ccab-4a22-a899-9c0a99c8bdd5.mp3 nari[ˈna.ɾi]n.body
oko
plumps/cd6ff8e2-15cb-421d-9038-9a6dfc620e4d.mp3 nari si[ˈna.ɾi si]vin.
dávat pozor, být opatrný
plumps/1292f204-e747-4171-a36f-d0124195ca46.mp3 narlor[naɾ.ˈloɾ]adj.
vizuálně hezký, oku lahodící
(odv. nari - oko a lor - krásný)
plumps/d36b5864-d72d-4492-b30a-95c27416fc2b.mp3 narvä'[naɾ.ˈvæʔ]adj.
vizuálně ošklivý, oku nepříjemný
plumps/035ff3fa-fb49-4e5d-bde0-d9221d29e844.mp3 natkenong[nat.ˈkɛ.noŋ]adv.
například (odv. na - jako, tìkenong - příklad)
plumps/6be4ad30-0f3a-43b2-a326-5efe413dbb93.mp3 nawfwe[naw.ˈfwɛ]adj.
plynný (pro řeč)
plynně mluvící
plumps/a330c0a6-f8e1-4687-a3bc-4774e8e78041.mp3 nawm[nawm]adj.perssociol
veliký (ne fyzicky), vznešený
plumps/fa56e919-2a15-43fa-bbaa-d078e262cb40.mp3 Nawmtoruktek[nawm.ˈto.ɾuk.tɛk]n.spec
totem Toruka Makto
(posvátný totem s lebkou leonopteryxe)
plumps/554ec393-c17d-4952-93b4-18ac00c053da.mp3 nawmtu[ˈnawm.tu]n.
velký člověk (přeneseně), vznešený člověk
plumps/800bc681-7bb9-43d5-9509-e0e2005181a9.mp3 nawri[ˈnaw.ɾi]adj.
nadaný, talentovaný
plumps/2ae07061-b0ca-4c63-8c8b-5b2288f37c1f.mp3 nayn[najn]n.lw
devítka, devět (název symbolu 9, z angl. "nine", nevyjadřuje počet)
plumps/ce2f1dad-af81-453e-b9a7-c46fb27ff57a.mp3 näk[næk]vtr.
pít
plumps/c96c03c4-539e-4ed1-9acb-65031364bc71.mp3 nän[næn]vin.
snížit se, zmenšit se
plumps/fede580e-876a-452c-89d5-bf6c310797c9.mp3 ne[nɛ]adp.loc
směrem k, směrem na (ve smyslu pohybu v určitém směru, opak ftu - od. Je-li cíl pohybu hned za slovesem, je možné ne vynechat)
plumps/2c81fb4e-d3ee-4294-88d0-21333e4dbb5e.mp3 ne kllte[nɛ ˈklˌ.tɛ]intj.
k zemi! (slož.sl. z ne - k a kllte - země)
plumps/e2acdaec-d639-4eb3-a01c-f5729760c148.mp3 ne'ìm[nɛ.ˈʔɪm]adv.loc
dozadu, zpět (směrově)
plumps/b267d59f-7b73-463d-8fe7-161c5c0001de.mp3 nefä[nɛ.ˈfæ]adv.loc
nahoru (směrově)
plumps/4ecca3d2-4787-4d0d-8613-eb65fa4957d3.mp3 nekll[nɛ.ˈklˌ]adv.loc
dolů (směrově)
plumps/20cfba5d-28e0-4370-b3ad-7eea11f291c4.mp3 nekx[nɛkʼ]vtr.
spálit, pozřít, spotřebovat
plumps/0556b936-4bcc-435a-b6a6-947b98fb215b.mp3 nemfa[ˈnɛm.fa]adp.loc
do, dovnitř (odv. ne mìfa - k vnitřku, vyjadřuje pohyb směrem dovnitř)
plumps/7c500928-48b6-4305-8223-5cce17ba6453.mp3 nemrey[nɛm.ˈɾɛj]adv.
přeživše (způsobem, který znamená ohrožení života. Odv. emrey - přežít)
plumps/eb55800e-c1de-4da4-b7b9-fc013a276e0d.mp3 neni[ˈnɛ.ni]n.
písek
  Neteyam[nɛ.tɛ.jam]n.name
mužské jméno
plumps/1fdd99ca-0c03-4bee-a017-cbb4a20a391f.mp3 neto[nɛ.ˈto]adv.loc
pryč (do dálky)
plumps/092879d7-5497-4fcc-8038-44d819a62cee.mp3 netrìp[ˈnɛt.ɾɪp]adv.emot
šťastně, vesele
plumps/d72c0c63-f932-4c92-bb92-0d138951096b.mp3 new[nɛw]vtrm.
chtít
plumps/86cee819-14ce-44f3-853c-7227504605b7.mp3 Newey[nɛ.ˈwɛj]n.name
ženské jméno
plumps/be6df1b5-bd9b-4a7d-aea7-c15fbfd4c0af.mp3 newomum[nɛw.ˈo.mum]vin.(1,1)
být zvědavý
odv. new - chtít a omum - vědět, infixy n‹1›‹2›‹3›ewomum
plumps/90e178ef-7482-42c4-afad-ad8336577075.mp3 neympin[ˈnɛjm.pin]n.col
světlá (barva)
plumps/ff3cde51-f148-4d1d-9393-ab6977e08cee.mp3 neyn[nɛjn]adj.col
světlý (všechny odstíny barev blížící se bílé)
plumps/79323332-0b75-4672-bf9d-323082adeed0.mp3 Neytiri[nɛj.ˈti.ɾi]n.name
žena z kmene Omatikaya
plumps/60f2e1df-d5ac-4383-b90c-a0ab33debb41.mp3 niä[ni.ˈæ]vtr.
uchopit
plumps/05ded6c6-2993-42d6-8b35-7b8e369d01c6.mp3 nik[nik]adj.
praktický, pohodlný
snadno použitelný bez velkého úsilí
plumps/69a39ba7-f24c-40d8-9785-1b675d03d27d.mp3 nikre[ˈnik.ɾɛ]n.body
vlas (možná i vlasy)
plumps/42ac7f30-989f-48cd-88f2-9f42f4f63601.mp3 nikroi[nik.ˈɾo.i]n.cloth
ozdoba ve vlasech (odv. nikre - vlasy a ioi - ozdoba)
plumps/feabf3a3-d572-49f3-94b0-7cb6af4325d2.mp3 niktsyey[ˈnik.͡tsjɛj]n.gastrspec
balíček jídla
kousek jídla zabalený v jedlém listí nebo výhoncích
plumps/65ff80a6-c6c4-42b0-87d0-ea12c2cfb86d.mp3 nim[nim]adj.emot
plachý, nesmělý, bázlivý
plumps/1f8184a3-2059-47c5-b78b-2fafffef4290.mp3 ninan[ˈni.nan]adv.
čtením, pomocí čtení
plumps/b10d5a40-3017-41c3-a6e8-5b589bbfd0aa.mp3 Ninat[ni.ˈnat]n.name
ženské jméno
plumps/fe5bf0e7-fa04-4ae3-9d4e-e819871347d0.mp3 ningyen[ˈniŋ.jɛn]adv.
tajemně, záhadným způsobem
plumps/653bd3e9-d2bd-4389-9a00-e2b34838c37d.mp3 nip[nip]vin.
uvíznout
zaseknout se, zachytit se v něčem
plumps/351af129-9948-4ddf-9a47-985dd86291d6.mp3 nitram[nit.ˈɾam]adj.emotnfo
veselý, šťastný (o lidech)
plumps/750994ef-b861-428d-9c09-f1be9d3ebb43.mp3 nivi[ˈni.vi]n.sociolspec
hamaka, síť na spaní
obecný termín
plumps/bfbae4c2-1eab-41aa-bbd1-0b7240ece93d.mp3 nì'al[nɪ.ˈʔal]adv.
plýtvavě, marnotratně, nehospodárně
plumps/06c46dcb-9f43-42e1-89e8-ca31ebdb53cb.mp3 nì'aw[nɪ.ˈʔaw]adv.
jedině, jenom
plumps/ad2a704c-2032-43c5-9e5a-ea73c6dc83f1.mp3 nì'awtu[nɪ.ˈʔaw.tu]adv.
sám, osaměle
plumps/97a79ccf-ba16-4cb0-aa28-914417f220eb.mp3 nì'awve[nɪ.ˈʔaw.vɛ]adv.
napřed (nejdříve), prvně
plumps/bf9eb0ca-4b25-44ad-9b36-c39122b8086e.mp3 nì'en[nɪ.ˈʔɛn]adv.emot
odhadovaně, intuitivně (odv. ’en - kvalifikovaný odhad)
plumps/fafefe24-2950-431d-9251-3353398dea5c.mp3 nì'eng[nɪ.ˈʔɛŋ]adv.
stejně, na stejné úrovni, rovnoměrně (odv. ’engeng - vodorovný, vyrovnaný)
plumps/57a9a3a2-d67f-436b-b948-6b4ea13a06b0.mp3 nì'eoio[nɪ.ˈʔɛ.o.i.o]adv.myth
obřadně, rituálně
plumps/2753bfb7-ea09-4393-bfaa-feb1031b0705.mp3 nì'eveng[nɪ.ˈʔɛ.vɛŋ]adv.sociol
dětinsky, nedospěle (odv. ’eveng - dítě)
plumps/5ca1bc06-3bde-4318-bcf5-d928f2a73278.mp3 nì'eyng[nɪ.ˈɛjŋ]adv.
zpět, v odpověď (ve smyslu "v odpověď na otázku")
plumps/bf0ee383-7723-48c5-a0ce-4d5c09d4af96.mp3 nì'i'a[nɪ.ˈʔi.ʔa]adv.
konečně, po dlouhé době (ve smyslu "konečně jsem to dodělal")
plumps/b30fc89c-402e-4584-be78-641e9c882e88.mp3 nì'it[nɪ.ˈʔit]adv.
trochu, trošku
plumps/555d6cdf-ab40-4b99-8753-5cc6e21932dc.mp3 nì'o'[nɪ.ˈʔoʔ]adv.emot
zábavně
plumps/ba0f3f96-6db6-4d32-9e3f-a6f2893e38b3.mp3 nì'ul[nɪ.ˈʔul]adv.
více
plumps/eae7c5ae-5ac7-4e75-853b-dceee5242a44.mp3 nì'ul'ul[nɪ.ˈʔul.ʔul]adv.
víc a víc
plumps/bfb77cea-71fd-409e-a203-4fa238c53137.mp3 nìawnomum[nɪ.aw.ˈno.mum]adv.
jak známo (odv. ‹awn›omum - doslova "věděný", hovorová výslovnost nawnomum možná)
plumps/2478aaaa-d286-4c68-8395-e0f204640538.mp3 nìayoeng[naj.ˈwɛŋ]adv.
jako my (včetně tebe, hovorová výslovnost nayweng možná)
plumps/099dad61-beed-4e93-a2d8-22deb7d071e7.mp3 nìfe'[nɪ.ˈfɛʔ]adv.
zle, špatně
plumps/5abb16f8-ba58-4d64-9975-e56db31939f1.mp3 nìfkeytongay[nɪ.fkɛj.to.ˈŋaj]adv.
ve skutečnosti, doopravdy, opravdu
plumps/47576118-ed61-46ef-b2b9-63120ca79374.mp3 nìfkrr[nɪ.ˈfkrˌ]adv.temp
nedávno, nyní, v současné době (odv. fìkrr - teď)
plumps/1bd4a3ba-aae0-4be5-b849-4364c682f555.mp3 nìflrr[nɪ.ˈflrˌ]adv.
jemně
něžně
vlídně, přívětivě
plumps/9d437b96-5ea4-4a35-b198-5a60c1a6d2b9.mp3 nìfmokx[nɪ.ˈfmokʼ]adv.
žárlivě, závistivě (citově neutrální)
plumps/d176b94a-e1f5-4515-920d-76e80d512d7e.mp3 nìfnu[nɪ.ˈfnu]adv.
tiše, potichu
plumps/520effb3-9dea-49a3-ac80-16c6cc727b98.mp3 nìfrakrr[nɪ.ˈfɾa.krˌ]adv.temp
jako vždy, jako vždycky
plumps/70ad87b4-b201-4412-add1-a059a311070c.mp3 nìFranse[nɪ.ˈfɾan.sɛ]adv.ling
francouzsky
plumps/9cabff65-633c-4af7-9e79-1cf06cf6d325.mp3 nìftär[nɪ.ˈftæɾ]adv.
doleva, vlevo
plumps/da8e71ba-0c6c-4682-b4d1-f464bfdc1300.mp3 nìftue[nɪ.ˈftu.ɛ]adv.
snadno
plumps/d3c0e30c-df16-4c9b-a638-6f2f4bd9d4be.mp3 nìftxan[nɪ.ˈftʼan]adv.
tolik, do takové míry (použití jen v kombinaci s příd.jm. při srovnávání vlastností, Oe lu nìftxan sìltsan na nga - jsem tak dobrý jako ty)
plumps/92ed0f7a-9e4e-4aed-b3a6-8f0826bccda1.mp3 nìftxavang[nɪ.ˈftʼa.vaŋ]adv.emot
vášnivě, celým srdcem
plumps/b5602ba6-9273-40ef-a059-4aef538e8278.mp3 nìfwefwi[nɪ.ˈfwɛ.fwi]adv.
pískáním, hvízdáním
plumps/c6e206f6-3e9f-4aae-b9f0-d84112855d5e.mp3 nìfya'o[nɪ.ˈfja.ʔo]adv.
způsobem (také vazebné slovo pro přívlastky)
plumps/c7713691-8747-4261-bf2b-8f62b94c78a2.mp3 nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]adv.emotsociol
dospěle, vyzrále
plumps/00cb2e67-7de0-4ed0-bd06-7d4e36d32978.mp3 nìhawmpam[nɪ.ˈhawm.pam]adv.
hlučně, lomozně (ve smyslu nadměrného zvuku)
plumps/e1a9c539-944a-41e9-8812-5c2f83ac0bff.mp3 nìhawng[nɪ.ˈhawŋ]adv.
příliš, nadměrně
plumps/2f846fd9-c9fe-437d-bfe3-de5c1bb738fa.mp3 nìhay[nɪ.ˈhaj]adv.
další (odv. hay - příd.jm. další)
plumps/82030a4d-f985-47c5-ab03-31b3587e07fe.mp3 nìhek[nɪ.ˈhɛk]adv.
kupodivu, podivné, divné
(jen pro vyjádření pocitu vypravěče z probíraného tématu)
plumps/d859f070-55c1-4e6a-b7d1-58ffb7b133e5.mp3 nìhìpey[nɪ.ˈhɪ.pɛj]adv.
váhavě, zdráhavě
plumps/5fddd168-e685-478d-9887-574f5a9187c6.mp3 nìhoan[nɪ.ˈho.an]adv.
pohodlně, komfortně
plumps/8746a119-03c0-4bd8-854f-56d4537c368e.mp3 nìhoet[nɪ.ˈho.ɛt]adv.
široce, rozsáhle (odv. hoet - rozsáhlý, rozlehlý, širý)
plumps/080e49c2-8474-4428-b162-4050d25e56c6.mp3 nìhol[nɪ.ˈhol]adv.
málo, trochu
plumps/4f1ab8e1-616b-481c-aaea-0ef03b4c7a74.mp3 nìhona[nɪ.ˈho.na]adv.emot
roztomile, rozkošně
plumps/417e3965-48cd-4f47-9564-61d9f122f770.mp3 nìk'ärìp[nɪk.ˈʔæ.ɾɪp]adv.
stabilně, pevně (ve smyslu "nenechat něco se pohnout")
plumps/3ee11ed8-0a24-4a3e-b4c3-903682040840.mp3 nìk'ong[nɪk.ˈʔoŋ]adv.
pomalu (odv. kì’ong - pomalý)
plumps/cf3100ac-45ef-4058-9bea-afc1c7e88c30.mp3 nìkanu[nɪ.ˈka.nu]adv.emot
chytře, inteligentně
plumps/4bbec06d-59c7-4ead-b908-c3fda8c83a1a.mp3 nìkeftxo[nɪ.kɛ.ˈftʼo]adv.
naneštěstí, bohužel
plumps/3456ff32-03a9-4283-abd1-6d686a6bc05e.mp3 nìkelkin[nɪ.kɛl.ˈkin]adv.
zbytečně, bezdůvodně
plumps/30917a5d-80bf-474c-b55e-6c2ac3b7b1ee.mp3 nìkemweypey[nɪ.kɛm.ˈwɛj.pɛj]adv.
netrpělivě
plumps/a1da6120-0650-4c36-a8e5-0493f523a24d.mp3 nìklonu[nɪk.lo.ˈnu]adv.
stabilně, pevně (ve smyslu "nenechat něco vyklouznout", "nepustit něco")
plumps/c5dc6061-2b3e-4d26-a590-e96c8ebc4b4d.mp3 nìkmar[nɪk.ˈmaɾ]adv.temp
v sezóně, ve správném (vhodném) čase
plumps/8e49e78c-1f6c-4f93-afd8-c91dfc24d3af.mp3 nìksman[nɪk.ˈsman]adv.emot
úžasně, senzačně, fantasticky
plumps/2841a3e4-588d-4285-8f1b-b0680ed67137.mp3 nìksran[nɪk.ˈsɾan]adv.
jakž takž, tak tak, průměrně, nevalně
plumps/29d8eb95-2ef9-4ce5-803d-0951c420cafe.mp3 nìktungzup[nɪk.tuŋ.ˈzup]adv.
pevně, opatrně (ve smyslu "nenechat něco spadnout")
plumps/b67df502-ada6-4a90-8901-cef43bf20a06.mp3 nìkx[nɪkʼ]n.envir
štěrk (drcený kámen s ostrými hranami)
plumps/bb4b4b6a-2e51-40da-a3e8-90cfb388f68c.mp3 nìkxap[nɪ.ˈkʼap]adv.
výhružně, hrozivě
plumps/12722335-f4a4-4f4a-931d-0bd9d3343773.mp3 nìkxem[nɪ.ˈkʼɛm]adv.
svisle (opak nìtxay - vodorovně)
plumps/156a7b15-6090-4e2c-85fd-762f5ce01c16.mp3 nìlam[nɪ.ˈlam]adv.
zřejmě, jak se zdá (odv. lam - zdát se, připadat)
plumps/e8633953-dc59-45b2-80fd-85904f44dfb7.mp3 nìlaw[nɪ.ˈlaw]adv.
jasně, jistě, zjevně, evidentně
plumps/90e442b2-e423-407e-b56e-51bbafe95683.mp3 nìler[nɪ.ˈlɛɾ]adv.
plynule, hladce, stabilně, neustále, vytrvale
(ve smyslu plynulého, hladkého pohybu)
plumps/2f43bd29-d480-4d91-a49d-cce170cc6057.mp3 nìli[nɪ.ˈli]adv.
předem (odv. li - už, již)
plumps/ddd84d3e-c840-4c4f-acd6-c4a91e6ca543.mp3 nìlkeftang[nɪl.kɛ.ˈftaŋ]adv.
nepřetržitě, neustále, bez přestání
plumps/2421ff68-610c-4dbe-9c9b-c7034e36585c.mp3 nìltsan[nɪl.ˈ͡tsan]adv.
dobře (odv. sìltsan - dobrý)
plumps/0250130a-f67f-4029-ac88-f9bf54c8b475.mp3 nìlun[nɪ.ˈlun]adv.
zajisté, samozřejmě, jak je logické, podle zdravého rozumu
plumps/2f4fd03a-c2a0-45f3-82d3-edc958f04b4f.mp3 nìmal[nɪ.ˈmal]adv.
s důvěrou, bez váhání (ve smyslu "mít důvěru v to co dělám", nikoliv "důvěryhodně")
plumps/b13c776f-1240-4ff7-9b6e-2deeea2f873c.mp3 nìmeyp[nɪ.ˈmɛjp]adv.
slabě, ve slabém sevření (opak nìsyep - pevně, v mocném sevření)
plumps/1facceaa-337b-4173-9062-78631b82831e.mp3 nìmun[nɪ.ˈmun]adv.temp
znovu, ještě jednou, podruhé
plumps/be7f890c-fc68-4c46-9c7a-6b17c99fe4fd.mp3 nìmwey[nɪm.ˈwɛj]adv.emot
klidně, poklidně, mírumilovně
plumps/475a2c96-4296-4411-a321-e34a3021f1ac.mp3 nìmweypey[nɪm.ˈwɛj.pɛj]adv.emot
trpělivě
plumps/07fe7c37-b964-4200-87fe-cc3d338a285a.mp3 nìn[nɪn]vtr.
dívat se na něco, sledovat něco (úmyslně, nikoliv něco náhodou zahlédnout)
plumps/31333644-2d69-4641-983b-b6068aa3cc1f.mp3 nìNa'vi[nɪ.ˈnaʔ.vi]adv.sociol
na’vijsky (obecně), též "v jazyce Na’vi"
plumps/78fcfd46-8248-4299-94f8-158e390fc40e.mp3 nìnäk[nɪ.ˈnæk]adv.gastr
pitím (picím způsobem)
plumps/535d83f3-091f-4c16-9697-a58b6098713f.mp3 nìnän[nɪ.ˈnæn]adv.
méně (opak nì’ul - více)
plumps/c28633b6-603c-4bda-9c10-d4980f52db30.mp3 nìnänän[nɪ.ˈnæ.næn]adv.
méně a méně
plumps/6ca207b4-5fa1-4d5b-bf02-3fdd3b5a9a21.mp3 nìno[nɪ.ˈno]adv.
pečlivě, detailně, důkladně
plumps/c9dacc27-7cb8-43cd-a5bd-5ead7348b040.mp3 nìnrra[nɪ.ˈnrˌ.a]adv.emot
hrdě, pyšně (v pozitivním smyslu)
plumps/00af1310-ff00-4f1a-8222-231b05410455.mp3 nìnu[nɪ.ˈnu]adv.
způsobem který selhal (který nepřinesl očekávané výsledky)
plumps/1024a686-87e2-4616-971a-586407e4505f.mp3 nìngay[nɪ.ˈŋaj]adv.
opravdu, doopravdy, pravdivě
plumps/0116006b-43e3-4226-ae3c-a63c47252832.mp3 nìngong[nɪ.ˈŋoŋ]adv.emot
líně, apaticky
plumps/d6c0b320-3318-4af5-8224-b13803670b09.mp3 nìolo'[nɪ.o.ˈloʔ]adv.sociol
společně (jako členové jednoho kmene), v rámci kmene
plumps/9ce634ea-79f6-4589-a8d3-314c69cae8f6.mp3 nìprrte'[nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]adv.emot
radostně, s potěšením
plumps/2e1dd1b7-835d-4165-99ba-9b0b9f66f706.mp3 nìpxay[nɪ.ˈpʼaj]adv.
hodně, mnoho
plumps/e3c966e5-d46c-4ecc-8055-e6b66ba6d991.mp3 nìpxi[nɪ.ˈpʼi]adv.
zejména, především, hlavně (odv. pxi - ostrý)
plumps/350d6d34-7a43-4042-97f0-9775a848e271.mp3 nìpxim[nɪ.ˈpʼim]adv.
vzpřímeně, rovně (svisle)
plumps/ef009d7d-b199-4bcd-9515-e81a9dde9a96.mp3 nìran[nɪ.ˈɾan]adv.
v podstatě
v principu
v zásadě
plumps/535a67a7-32aa-49de-a267-3cf1c2afab30.mp3 nìrangal[nɪ.ˈɾaŋ.al]adv.
kéž by (vyjádření nesplnitelného přání, v návazném slovese vyžaduje konjunktiv)
plumps/744d6753-1581-448f-b69b-2cd1bb6c55e8.mp3 nìrìkxi[nɪ.ɾɪ.ˈkʼi]adv.
roztřeseně, rozechvěle
třaslavě
plumps/154a06b6-36ac-4e5c-aa3a-b51ebdb59c36.mp3 nìronsrel[nɪ.ˈɾon.sɾɛl]adv.
ve fantazii, v představách, s použitím představivosti (odv. ronsrelngop - představit si)
plumps/d275678b-7cdc-46a2-b6d1-e76af674864d.mp3 nìsìlpey[nɪ.sɪl.ˈpɛj]adv.
doufejme (pro vyjádření pocitu vypravěče)
nadějně, nadějným způsobem (plnohodnotné příslovce)
plumps/d6cf4e09-e084-4b20-a796-f3934537ae80.mp3 nìskien[nɪ.ˈski.ɛn]adv.
vpravo, doprava
plumps/45e466cc-451d-41ce-b3a3-24b72ee6f779.mp3 nìslele[nɪ.ˈslɛ.lɛ]adv.
plaváním, pomocí plavání
plumps/5377a061-7cd6-4e7f-8045-e3811c060b58.mp3 nìsngä'i[nɪ.ˈsŋæ.ʔi]adv.temp
originálně, prvně (ve smyslu "vzorově, jako první z mnoha, prototypově")
plumps/42f50a10-5d2d-43f3-a4c2-38aea4b78940.mp3 nìsngum[nɪ.ˈsŋum]adv.emot
v obavách, úzkostlivě
plumps/a4034132-63b9-4373-b1cc-0c7b25840f0a.mp3 nìso'ha[nɪ.ˈsoʔ.ha]adv.emot
nadšeně, zapáleně pro věc
plumps/09f7a0ba-aa92-4ef9-b6ac-3bbbeef1b53c.mp3 nìsoaia[nɪ.so.ˈa.i.a]adv.sociol
společně (jako členové jedné rodiny), v rámci rodiny
plumps/974531de-b519-417b-be79-b4c1c43b235e.mp3 nìsteng[nɪ.ˈstɛŋ]adv.
podobně
plumps/9d191bf3-3955-4b0f-a2db-f404cef75d2c.mp3 nìsti[nɪ.ˈsti]adv.emot
naštvaně, rozzlobeně, zuřivě
plumps/70d34b6f-3014-4369-86a8-821535f2b813.mp3 nìsung[nɪ.ˈsuŋ]adv.
kromě, mimo toho, nadto (odv. sung - přidat, přičíst)
plumps/8dd4c3ca-a2f8-4e28-9774-e3d92fb49a28.mp3 nìswey[nɪ.ˈswɛj]adv.
nejlépe, ideálně
plumps/c6656fc9-ed58-4226-b73e-dd7b51803056.mp3 nìsyayvi[nɪ.ˈsjaj.vi]adv.
náhodou, shodou okolností
plumps/a0d94f1c-4ed5-471b-ac19-cb990219b76a.mp3 nìsyen[nɪ.ˈsjɛn]adv.
posledně, naposledy, jako poslední (ve smyslu pořadí, odv. syen - poslední)
plumps/81ccbfb8-0f93-49dc-98a8-c41c45b864bc.mp3 nìsyep[nɪ.ˈsjɛp]adv.
pevně, v mocném sevření (ve smyslu držet "jako v pasti"; opak nìmeyp - slabě, ve slabém sevření)
plumps/6b1803ba-2248-47d9-af74-fdddd4460455.mp3 nìtam[nɪ.ˈtam]adv.
dost, dostatečně (používá se po příd.jm.)
plumps/1bf9dc0d-125b-4c1a-9e3e-8649d1dc55fb.mp3 nìteng[nɪ.ˈtɛŋ]adv.
také, zrovna tak, stejně (angl. "too", odv. teng - stejný; na rozdíl od kop - také i, angl. "in addition")
plumps/976e0996-fa42-4f13-ad80-60d0a8829f02.mp3 nìtengfya[nɪ.ˈtɛŋ.fja]adv.
stejně tak jako, stejným způsobem jako
plumps/07c98de3-ba49-4dd7-a9af-6d52842e5d42.mp3 nìtkan[nɪt.ˈkan]adv.
úmyslně
záměrně
plumps/c0a3449a-f9b1-40a3-8954-1e95ab7f1dc9.mp3 nìtkanluke[nɪt.ˈkan.lu.kɛ]adv.
neúmyslně
náhodou
plumps/393fcd6b-0924-4083-afac-0398334e4532.mp3 nìToitsye[nɪ.ˈTo.i.͡tsjɛ]adv.ling
německy
plumps/c15b7999-25ac-44eb-b57a-f1302d8ff1c3.mp3 nìtrrtrr[nɪ.ˈtrˌ.trˌ]adv.temp
pravidelně, každodenně
plumps/1c9a8a76-3677-4f5e-b697-7e55e54739df.mp3 nìtut[nɪ.ˈtut]adv.temp
pořád, neustále, průběžně (odv. tut - "pokračovací" částice)
plumps/fb312211-ab56-4c2e-b03b-027e63052b8c.mp3 nìtsim[nɪ.ˈ͡tsim]adv.
originálně, původně (ve smyslu "z ničeho neodvozeně")
plumps/ceb18abc-3a1e-4330-ae13-3d4c82f558a0.mp3 nìtsìsyì[nɪ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]adv.emot
šeptem, šeptáním
plumps/d268ffbd-ea61-480f-bd7e-6446042d40e3.mp3 nìtsleng[nɪ.ˈ͡tslɛŋ]adv.
nepravdivě, klamně, falešně
plumps/21983418-655f-425c-ac23-4b36f4113858.mp3 nìtson[nɪ.ˈ͡tson]adv.
svědomitě, poctivě
jako by to byla povinnost/úkol
plumps/e5b7e34f-5813-4bf6-a399-ee14f7de31cd.mp3 nìtsyìl[nɪ.ˈ͡tsjɪl]adv.
šplháním, pomocí šplhání
plumps/f8a1bcec-bfd7-4d6b-9f18-f5b6c622a1e5.mp3 nìTsyungwen[nɪ.͡tsuŋ.wɛn]adv.ling
čínsky, mandarínsky (z mandarínské čínštiny)
plumps/070e4b62-183e-4566-ad0c-bf0b97bbd4da.mp3 nìtxan[nɪ.ˈtʼan]adv.
hodně, velmi (odv. txan - mnohý)
plumps/97200116-7a9c-42d2-a791-567f7105d96e.mp3 nìtxankeltrrtrr[nɪ.ˈtʼan.kɛl.ˈtrˌ.trˌ]adv.
mimořádně, zvlášť neobvykle
plumps/d2fe89d1-8eda-491d-9e44-1367bca7e603.mp3 nìtxay[nɪ.ˈtʼaj]adv.
vodorovně (opak nìkxem - svisle)
plumps/1c99dcf5-9f90-4b53-80da-e15fa5dcdfb4.mp3 nìtxi[nɪ.ˈtʼi]adv.emot
uspěchaně, freneticky
plumps/d983bd06-aed8-4573-a54c-c53cda0a9fa2.mp3 nìtxiluke[nɪ.ˈtʼi.lu.kɛ]adv.emot
neuspěchaně, rozvážně, klidně, s rozvahou
plumps/b9ce12eb-0191-4cc5-8ade-5f603ee7498b.mp3 nìvingkap[nɪ.ˈviŋ.kap]adv.
mimochodem, ostatně
odv. vingkap, používá při změně tématu hovoru, pokud chcete něco dodat k aktuálnímu tématu, použijte mìftxele
plumps/45e3da55-f598-489e-99df-c2a3697a7aa3.mp3 nìwan[nɪ.ˈwan]adv.milhunt
skrytě, tajně, v utajení
plumps/1e8553d8-90ac-4ac4-9ccc-912e7f58404a.mp3 nìwawe[nɪ.wa.ˈwɛ]adv.myth
významně, výmluvně, smysluplně (odv. wawe - smysl, s významem "jaký to má pro tebe smysl?")
plumps/f293538b-38b4-46e1-8dc9-2fde626a7a3b.mp3 nìwä[nɪ.ˈwæ]adv.
naopak, naproti tomu, navzdory tomu
plumps/ac434070-7ec0-459b-8d18-8ac1c2b73f1e.mp3 nìwäte[nɪ.wæ.ˈtɛ]adv.emot
nepříjemně, protivně, s nechutí (odv. wäte - hádat se)
plumps/da3d5c8f-98fb-4bb0-bfda-5a4fe4a18104.mp3 nìwin[nɪ.ˈwin]adv.
rychle
plumps/1a4cf5e6-ac96-4a23-8727-967a46a92acf.mp3 nìwok[nɪ.ˈwok]adv.mus
hlasitě
plumps/315241d2-432c-4a5a-b214-b4401ac74ed8.mp3 nìwotx[nɪ.ˈwotʼ]adv.
zcela, úplně, kompletně, všichni (nesamostatné, též mefo nìwotx - oba dva)
plumps/bb893678-6024-4009-8bfc-48c7cca31ec7.mp3 nìyawr[nɪ.ˈjawɾ]adv.
správně, korektně
plumps/9c39aa1b-8498-4ed3-9a9b-348efa969e49.mp3 nìyewla[nɪ.ˈjɛw.la]adv.
neuspokojivě
způsobem nevyhovujícím očekávání
plumps/a00cac8a-7d99-4f17-9e18-95fa9bd860f3.mp3 nìyey[nɪ.ˈjɛj]adv.
přímo, přímočaře, rovnou
plumps/2981d309-99b3-441e-83d2-537adb4734f6.mp3 nìyeyfya[nɪ.ˈjɛj.fja]adv.
přímo, rovně
plumps/8f3e0355-2764-4038-a40e-59e5c2afe54b.mp3 nìyll[nɪ.ˈjlˌ]adv.sociol
společně, sdíleně s celým kmenem
odv. yll - společný, kmenový
plumps/71be8bb2-fc3d-4982-b20d-e1c847402240.mp3 nìyo'[nɪ.ˈjoʔ]adv.
perfektně, bez chybičky, dokonale
plumps/ca18b9a1-08fd-43ec-ae26-f73bb3788f18.mp3 nìyol[nɪ.ˈjol]adv.temp
krátce, stručně (co se času týče, nikoliv obsahově)
plumps/46cb8a54-3897-4ecf-9749-ff959e622d8e.mp3 nìyrr[nɪ.ˈjrˌ]adv.
divoce, přírodně, nezkroceně, neupraveně, syrově
plumps/1cd4ee15-b6bf-466c-8b1f-a3d5c79e65d1.mp3 nìzawnong[nɪ.ˈzaw.noŋ]adv.
bezpečně (nepravidelný přízvuk, odv. z‹awn›ong - chráněný)
plumps/ff30b175-154f-4544-9614-53621092eb2e.mp3 nìzen[nɪ.ˈzɛn]adv.
nutně, nezbytně, nevyhnutelně
plumps/98e57ea4-57d8-45b6-9af8-4583414a5508.mp3 nokx[nokʼ]vtr.
porodit, zrodit (něco)
plumps/cd814e6b-66e4-4b27-b4b0-f6ecf5425e3d.mp3 nong[noŋ]v.
následovat (někoho i po něčem)
plumps/bebd47c6-fe2c-4547-a7f5-85a8d449312d.mp3 nopx[nopʼ]vtr.
odložit, uložit, odklidit
plumps/7048f2a0-667a-45c6-baf8-2aeb582b3585.mp3 nrr[nrˌ]vin.
zářit
planout, žhnout
plumps/26624600-3f3c-4e6a-91da-ea99674adf35.mp3 nrra[ˈnrˌ.a]n.emot
hrdost, pýcha (v pozitivním smyslu)
plumps/cced3220-0092-4b3a-a192-fc7d7613c20d.mp3 nuä+[ˈnu.æ]adp.loc
za (ve smyslu “v dálce za něčím”, angl. beyond)
plumps/d9da1c63-f78c-460b-9917-d14749555ed4.mp3 nui[ˈnu.i]vin.
selhat (opak flä - uspět)
též jako obvinění z neúspěchu: nga nolui - selhal jsi
plumps/b7fc5b2a-9354-44be-967a-2076f9b22311.mp3 nulkrr[nul.ˈkrˌ]adv.temp
déle (časově)
plumps/de2cb1b5-bbc3-45f2-bd6e-3c3b3c7f03e1.mp3 nulnew[nul.ˈnɛw]vtrm.(2,2)
upřednostňovat, preferovat (odv. new - chtít, infixy nuln‹1›‹2›‹3›ew)
plumps/5e9388d7-7fc4-4a34-b971-b4cb032c7bfe.mp3 nume[ˈnu.mɛ]vin.
učit se, naučit se
plumps/3822a575-d0af-4467-925d-07981e746565.mp3 numeyu[ˈnu.mɛ.ju]n.
žák, student
plumps/0eaecece-13e2-432b-8df0-9582e1a18633.mp3 numtseng[ˈnum.͡tsɛŋ]n.
škola
plumps/66bb16e9-e958-4f83-a28e-cbae2f1ea530.mp3 numtsengvi[ˈnum.͡tsɛŋ.vi]n.
třída, učebna (dosl. kousek školy)
plumps/090d8f80-d35a-4488-b8f0-2699cacabf77.mp3 numultxa[nu.mul.ˈtʼa]n.
vyučovací hodina, lekce, přednáška (odv. nume - učit se, ultxa - setkání)
plumps/ba68128b-f6e5-4ccb-a7ec-26b229a261df.mp3 numultxatu[nu.mul.ˈtʼa.tu]n.
spolužák
plumps/a6c815c3-0718-4801-a914-3e054b0ed4fb.mp3 nutx[nutʼ]adj.
tlustý, silný (ve smyslu tloušťky materiálu, nepoužívat pro osoby)