vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fwìng (podst.jméno)

výslovnost (IPA): fwɪŋplumps/aec89be4-e202-4117-9342-20c886d7c4c6.mp3
Czech: pokoření, ponížení
rozpaky
ztráta tváře
English: humiliation
embarrassment
loss of face
zdroj: naviteri.org (30 Apr 2018)

příklady afixů

me·fwìng DU dvojné číslo
pxe·fwìng TRI trojné číslo
ay·fwìng PL množné číslo
fì·fwìng DEM toto {podst. jméno}
fay·fwìng DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·fwìng DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·fwìng DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)