vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na S

  Na'vi Czech
plumps/a50e1658-4323-4332-9e11-ff5cf424cd1d.mp3 sa[sa]vin.
přijmout výzvu
plumps/5fa395ba-c9e5-4dd9-89d4-4c6e5429162d.mp3 sa'ewrang[sa.ˈʔɛw.ɾaŋ]n.spec
velký, mateřský tkalcovský stav
plumps/ebd2cbf2-0915-43a0-8c7b-f80565012244.mp3 sa'nok[ˈsaʔ.nok]n.fam
matka (vzniklo ze sa’atenuk C)
plumps/1b4b9b43-7019-416e-8dc9-d37e1cefd483.mp3 sa'nu[ˈsaʔ.nu]n.fam
maminka (zdrobnělina slova sa’nok - matka)
plumps/b5a3fcd5-37d7-4698-abf7-e8adda61d289.mp3 sa'sem[ˈsaʔ.sɛm]n.fam
rodič, rodiče (jednotné i pomnožné podst.jm., odv. sa’nok - matka a sempul - otec)
plumps/4cb49f44-773a-4954-9177-04ed1ba7b552.mp3 sa'u[sa.ˈʔu]dem.
tohle, tyto věci (neživotné množné)
plumps/c8769a7c-5add-47c8-a959-7ff657fcdcf8.mp3 saa[saa]intj.
výhrůžný výkřik (fonotaktická výjimka - není elize samohlásek, dlouhé á)
plumps/b3bbedc3-aee5-430f-8351-251c1bc9cefe.mp3 saho[sa.ˈho]n.relig
modlitba (konkrétní)
plumps/7dc812bd-90ac-4709-ae7d-d073ed3baafd.mp3 salew[sa.ˈlɛw]v.
postupovat, pokračovat (v chůzi/jízdě)
plumps/e68bf8cc-d1c3-42d0-99db-2c8b9dc4914d.mp3 salewfya[sa.ˈlɛw.fja]n.
směr (pohybu), kurs
plumps/223becf4-2c49-46f4-a9c0-9c714b8a60c2.mp3 san[san]part.
začátek citace při přímé řeči (ve dvojici san ... sìk)
plumps/53892ca6-4f0a-4f9c-a2af-4455cb77843b.mp3 sang[saŋ]adj.weather
teplý, vlažný (ve smyslu teploty ještě snesitelné a příjemné na dotek)
plumps/69d3f1cd-5be9-46bf-907c-0f685da71a7f.mp3 sar[saɾ]vtr.
použít, užívat
plumps/65de9720-594c-45b1-898f-6dd0c040f8d0.mp3 satu'li[sa.ˈtuʔ.li]n.
dědictví, odkaz
plumps/ea90761a-4d5c-4027-9bc5-021b30b5dde9.mp3 sau[sa.ˈu]intj.
vyjadřuje vynakládání fyzické námahy, jakési heknutí
plumps/0ddc14bd-0587-4ef1-b782-e6d236d0cb8b.mp3 saylahe[saj.ˈla.hɛ]adv.
a tak dále..
plumps/a838cb9a-a425-4100-9dce-91b02aa0c56e.mp3 sayrìp[ˈsaj.ɾɪp]adj.persnfo
pohledný, dobře vypadající (zejména o mužích, alternativa ženám vyhrazeného sevin)
plumps/5ee8ab95-8bb2-4708-8731-d670418b83f9.mp3 sä'anla[sæ.ˈʔan.la]n.
touha, tužba
plumps/9bbe629c-4c20-48ca-bd8d-c3303cec88cb.mp3 sä'eoio[sæ.ˈʔɛ.o.i.o]n.
obřad, rituál
plumps/b8f1ad4a-3ee7-49c3-b409-3a97fd8aac9b.mp3 sä'eoio si[sæ.ˈʔɛ.o.i.o si]vin.(5,5)
vykonávat obřad či rituál, účastnit se rituálu
plumps/de49cea6-ae70-4a16-b9c5-03461440e3d0.mp3 sä'ipu[sæ.ˈʔi.pu]n.
něco směšného či humorného (nějaká věc nebo akce, nikoliv přímo vtip - ten je hangvur)
plumps/374bbe02-fc69-4214-9f38-e502ffda6861.mp3 sä'o[ˈsæ.ʔo]n.
nástroj, pomůcka
plumps/4acc0a43-5f19-455b-841d-3ce9c7d4d45a.mp3 säfe'ul[sæ.ˈfɛ.ʔul]n.
zhoršení (konkrétní instance)
plumps/ce5c1565-4975-4473-bc70-b4c0ba506d5f.mp3 säflä[sæ.ˈflæ]n.
úspěch (jen ve smyslu jedné úspěšné akce, pro všeobecné slovo “úspěch” použijte tìflä)
plumps/a52e6655-3e0c-4c15-9736-743377677131.mp3 säfmi[sæ.ˈfmi]n.
pokus (jeden konkrétní)
plumps/6260c385-d8e4-419a-8b5e-fbf2d2be603b.mp3 säfngo'[sæ.ˈfŋoʔ]n.
požadavek, žádost (nikoliv název akce, ale požadovaná věc)
plumps/dee2a2a6-4e9d-433c-8e40-6168d6f89ac8.mp3 säfpìl[sæ.ˈfpɪl]n.
nápad, myšlenka
plumps/d9eb4647-203e-42cf-ba8a-52d72b46cbf5.mp3 säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
proslov, řeč, projev (ve smyslu pronášené řeči, nikoliv názvu činnosti - ten je tìftxulì’u)
plumps/bfa2d714-0ebe-46de-a438-168709129b74.mp3 säfyep[sæ.ˈfjɛp]n.obj
rukojeť, držadlo
plumps/2c3cbc3f-168b-42a1-afff-fe3a4fc8cb20.mp3 sähena[sæ.ˈhɛ.na]n.
nádoba, obal, bedna, nosič
plumps/cc9e5472-429f-4650-98ea-b97fa896b4f7.mp3 säkanom[sæ.ˈka.nom]n.
získaná nebo obdržená věc, majetek, vlastnictví (ve smyslu vlastněné věci, nikoliv jako akt vlastnění)
plumps/8a2ba5a4-7ee9-4452-a1cd-46c1a2a81fe2.mp3 sälang[sæ.ˈlaŋ]n.
zkoumání
výzkum (něčeho neznámého, konkrétní instance)
plumps/66c54f6b-57c1-4dd3-b7c0-143a9c01e4bd.mp3 sälatem[sæ.ˈla.tɛm]n.
změna (konkrétní)
úprava
modifikace
plumps/0154c814-421d-4429-a049-d3341d2c0821.mp3 sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]n.mil
porážka (angl. defeat)
plumps/83915b63-2d45-47fa-b7d5-3b66549226d3.mp3 säleymfe'[sæ.lɛjm.ˈfɛʔ]n.
stížnost (konkrétní)
plumps/65f52ae5-8c6d-414c-b781-66502e547752.mp3 säleymkem[sæ.lɛjm.ˈkɛm]n.
protest (konkrétní)
plumps/32028389-08e3-417f-a5de-23da79de1c7e.mp3 sämok[sæ.ˈmok]n.
doporučení (konkrétní doporučovaná věc nebo akce, nikoliv název činnosti "doporučování". Doporučení v obecném smyslu je tìmok)
plumps/442033d0-6869-4383-ab2a-785392826b20.mp3 sämunge[sæ.ˈmu.ŋɛ]n.
nástroj/zařízení na přenášení (něčeho)
(cokoliv co umožňuje něco přenášet)
plumps/3cf90395-1037-4d07-9b52-51962267e8d7.mp3 sämyam[sæm.ˈjam]n.
objetí, sevření v náručí
plumps/37551a8e-3dcd-4699-bb96-1fe444d2d3da.mp3 sänrr[sæ.ˈnrˌ]n.
záře, svit
plumps/dc01b239-c088-4280-b257-570c4c15bea1.mp3 sänui[sæ.ˈnu.i]n.
selhání (jedno konkrétní, na rozdíl od všeobecného tìnui)
plumps/32010b4b-2c65-4df2-b556-af431132ae9c.mp3 sänume[sæ.ˈnu.mɛ]n.
učení, rada
plumps/72b7cadf-0f7d-48b7-828b-4a47e4d654f6.mp3 sänume si[sæ.ˈnu.mɛ si]vin.(3,3)
radit
poučovat
dávat lekci
plumps/38b2911f-db77-486a-8e2d-efd6679a7257.mp3 sänumvi[sæ.ˈnum.vi]n.
lekce
plumps/b5aea511-099d-49ae-aae2-4de7bbcbd0bf.mp3 sängä'än[sæ.ŋæ.ˈʔæn]n.
záchvat utrpení
deprese
plumps/f1950886-2b9e-4cf4-9677-130833a17fbf.mp3 sängop[sæ.ˈŋop]n.
tvorba, dílo (konkrétní instance, na rozdíl od všeobecného tìngop)
plumps/1dcfa8a5-3c58-4349-9b26-09b0f5956789.mp3 säomum[sæ.ˈo.mum]n.
informace (jen jedna, nikoliv pomnožné číslo jako v češtině - v tom případě použijte plurál)
plumps/beb02507-28dc-40a8-ad48-e6a3d439007c.mp3 säpenghrr[sæ.pɛŋ.ˈhrˌ]n.
varování
plumps/52221272-e8a5-4d20-9072-2287ca26aa7d.mp3 säpllhrr[sæ.plˌ.ˈhrˌ]n.
varování
plumps/c287ce2e-0169-46ee-b81f-6b47aca76c36.mp3 säplltxe[sæ.plˌ.ˈtʼɛ]n.
prohlášení, tvrzení
plumps/4439c62f-f59e-42a4-8250-c272032df729.mp3 säplltxevi[sæ.plˌ.ˈtʼɛ.vi]n.
poznámka, komentář
plumps/e02b6168-39da-4067-b2f3-5538e3af3abd.mp3 säpom[sæ.ˈpom]n.
polibek
plumps/e0308213-3ffb-4423-8b89-a2fb7c86719f.mp3 särawn[sæ.ˈɾawn]n.
náhrada, náhradník, zástupce (osoba i věc)
plumps/78216279-c566-4f66-823d-3e91a2b669fb.mp3 särengop[sæ.ˈɾɛ.ŋop]n.
návrh, projekt, design
(jeden konkrétní návrh)
plumps/13435882-cf0b-46db-9677-e993cbc79438.mp3 säro'a[sæ.ˈɾo.ʔa]n.
velký výkon/skutek/čin, dosažení nějakého cíle
plumps/289d1471-b632-411e-84cc-97c955a5dfd4.mp3 säro'a si[sæ.ˈɾo.ʔa si]vin.
dělat velké skutky/činy
plumps/7c4848ab-eb64-478d-a239-0c1eb495dc1f.mp3 säseyto[sæ.sɛj.ˈto]n.
nástroj pro porcování zvířete na porážce
plumps/39f32e85-44dc-42ac-a8e5-cfe77f953967.mp3 säsìlpey[sæ.sɪl.ˈpɛj]n.
naděje
(v konkrétním smyslu, na rozdíl od všeobecného tsìlpey)
plumps/52596f50-8b66-4701-b490-17b63f8bc7c9.mp3 säspxin[sæ.ˈspʼin]n.
nemoc, choroba (odv. spxin - nemocný)
plumps/c58aba23-1491-4470-a9ce-944105cf7bb5.mp3 säspxintsyìp[sæ.ˈspʼin.͡tsjɪp]n.
lehká nemoc (nikoliv drobné zranění, to je skxirtsyìp)
plumps/93f8cea4-fdda-4d99-b144-5564e6dbae7f.mp3 säsrätx[sæ.ˈsɾætʼ]n.
mrzutost, nevole, otrávenost
plumps/26305167-03b6-4069-8dc8-07013aa7a538.mp3 säsrìn[sæ.ˈsɾɪn]n.comm
zápůjčka, zapůjčená věc
plumps/1ea07d7a-5153-4da9-9e19-65f58f9d1578.mp3 sästarsìm[sæ.ˈstaɾ.sɪm]n.
sbírka, skupina, množina (ve smyslu něčeho záměrně sesbíraného, např. sbírky trofejí)
plumps/c0db89cb-3138-42cd-8724-12d38ee750a1.mp3 säsulìn[sæ.ˈsu.lɪn]n.
koníček, hobby (odv. sulìn - být zaneprázdněn a mít z toho radost)
plumps/ee5bf050-f697-487b-a9b0-c374122e4d1a.mp3 säsyep[sæ.ˈsjɛp]n.milhunt
past, léčka
plumps/e8f4d0eb-2db0-44f2-beb5-353e7bef6717.mp3 sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]n.sociolfam
spojitost, vztah, souvislost (odv. tare - souviset s něčím)
plumps/43fe3ee0-047a-40c1-93b1-8036484ce430.mp3 sätaron[sæ.ˈta.ɾon]n.hunt
lov (jedna konkrétní akce - lov, na rozdíl od všeobecného tìtaron)
plumps/a3ddcd51-5c1d-492d-8059-6fff7fee3d33.mp3 sätsan'ul[sæ.ˈ͡tsan.ʔul]n.
zlepšení, zdokonalení (konkrétní instance)
plumps/8590c18c-741c-42be-9fc0-feb9b30aebce.mp3 sätsìsyì[sæ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]n.
šepot
plumps/bab18f8b-d06d-4258-95f1-2d96b0aebd8c.mp3 sätswayon[sæ.ˈ͡tswaj.on]n.
let (jeden konkrétní, nikoliv létání obecně)
plumps/7314c52c-73fd-481c-83fc-93a31ead2c68.mp3 sätsyìl[sæ.ˈ͡tsjɪl]n.
lezení, šplhání (ve smyslu "jedno lezení" jako horolezecká akce, nikoliv název činnosti)
plumps/fdfbaff2-b70e-4a53-9aa9-8ea9e212ab40.mp3 sävll[sæ.ˈvlˌ]n.
značka
znamení, označení
signál (ve fyzickém i přeneseném významu)
plumps/3796dc54-08d1-4720-9772-1271532b2283.mp3 säwäsul[sæ.ˈwæ.sul]n.
soutěž, závod
jedna konkrétní akce, na rozdíl od všeobecného tìwäsul
plumps/dc0afeb5-40e6-4917-ba08-bc451f078c43.mp3 säwäsultsyìp[sæ.ˈwæ.sul.͡tsjɪp]n.
zápas, utkání
v soutěži, nikoliv v boji
plumps/3513dc5e-f097-490a-a07c-5d151adbc7d5.mp3 säwäte[sæ.wæ.ˈtɛ]n.
objekt hádky, předmět sporu, diskutovaná věc nebo činnost (odv. wäte - hádat se)
plumps/32a9e161-7f37-4c56-89b9-d06a22bb8be5.mp3 säwìntxu[sæ.wɪn.ˈtʼu]n.
výstava, přehlídka, prezentace (ve smyslu akce, na které je něco prezentováno)
plumps/3c34d5de-8680-4316-a82f-58fb156c0764.mp3 säwìngay[sæ.wɪ.ˈŋaj]n.
důkaz
plumps/876414c0-bc34-4ca5-aeb3-7161052f6e2a.mp3 säyäkx[sæ.ˈjækʼ]n.
ignorování, odbytí (konkrétní instance)
plumps/c0ea10fa-988d-4d2c-899c-424eb3bed24d.mp3 säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]n.milhunt
uzda, oprať (odv. za’ärìp - táhnout)
plumps/6ec750c3-3914-48a2-be72-0252b316a2ef.mp3 se'ayl[sɛ.ˈʔajl]n.geogrenvir
úzký, z velké výšky padající vodopád
plumps/7342436a-3b20-42f4-9736-abacc3553335.mp3 sekrr[ˈsɛ.krˌ]n.temp
současnost (odv. set - teď, krr - čas)
plumps/7d0ac343-4163-4cc1-b9b1-5977afad457d.mp3 sempu[ˈsɛm.pu]n.fam
tatínek (zdrobnělina slova sempul - otec)
plumps/0db19ad7-472b-45d0-a35b-47c50e5db272.mp3 sempul[ˈsɛm.pul]n.fam
otec
plumps/2a4ef68e-cad6-4306-96ac-366378f2d972.mp3 set[sɛt]adv.temp
teď, nyní
plumps/5953f2de-56bd-4d0f-bf81-3c0f8baf638c.mp3 sevin[sɛ.ˈvin]adj.nfopers
hezký (pouze pro osoby - zejména ženy, s citově povrchnějším významem než lor, alternativa mužského sayrìp)
plumps/b3ff6049-750d-47aa-8999-d7b7cfe4d72d.mp3 sey[sɛj]n.gastrspec
pohár
miska
(minimálně upravená z přírodně se vyskytujících předmětů)
plumps/63d7d898-bb7e-4ab6-9c60-6635b0bae330.mp3 seykxel[sɛj.ˈkʼɛl]adj.pers
silný, sebevědomý, "pevný v kramflecích" (ne fyzicky, jen přeneseně)
plumps/c8c8209f-b862-4da5-905b-fe18fa189ac8.mp3 seyn[sɛjn]n.
křeslo
stolička
lavice
plumps/45d9eb8f-0e27-4f78-b8f7-0d3107f5f052.mp3 seyri[ˈsɛj.ɾi]n.body
ret
plumps/e11dda30-6c60-46b8-b16d-eb9c3cbffe48.mp3 seysonìltsan[sɛj.so.nɪl.ˈ͡tsan]intj.
Výborně! Bravo! (angl. "Well done!", odv. hasey soli nìltsan - dokončeno dobře)
plumps/f921eaec-f249-44f7-887e-1b22551ef681.mp3 seyto[sɛj.ˈto]vtr.
bourat, porážet, porcovat zvíře na porážce
zpracování zabitého zvířete, nikoliv zabití
plumps/d7f6f14e-1283-48f4-a1ea-8bb9470f0cbb.mp3 Seze[ˈsɛ.zɛ]n.namemyth
jméno Neytirina ikrana
též název modré rostliny
  si[si]v.
pomocné sloveso "dělat" pro vytváření jiných sloves
nelze použít samostatně
plumps/1397ac0f-0dab-4e98-aeb3-8d5b3ef582b5.mp3 sim[sim]vin.
být blízko
plumps/02aa443b-34b0-4b39-9ba4-0f1e2bb3793d.mp3 [sɪ]conj.
a (pouze mezi větnými členy, ne mezi větami, lze připojit -sì stejně jako předl.)
plumps/d8fc45e5-658c-46a6-9859-5c2d8af84419.mp3 sìk[sɪk]part.
ukončení citace při přímé řeči (ve dvojici san ... sìk)
plumps/b614e108-2a12-4137-957b-9895fb8d8888.mp3 sìlpey[sɪl.ˈpɛj]vin.(2,2)
doufat (infixy sìlp‹1›‹2›‹3›ey, předmět se připojuje pomocí tsnì jako v.v. předmětná, vyžaduje konjunktiv)
plumps/4f2f75a8-b4fe-4252-bf90-548a97896664.mp3 sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]adj.objnfp
chytrý (věc, čin; odv. sìltsan - dobrý, ronsem - mysl, myšlení)
plumps/d200a5f8-b014-4f2f-ab71-89f3c5983977.mp3 sìltsan[sɪl.ˈ͡tsan]adj.
dobrý, dobře provedený
plumps/35b95c6f-0075-443f-873a-3bdc9a477caa.mp3 sìn[sɪn]adp.loc
v, na (ve smyslu "na kameni", na rozdíl od statického mì též ve smyslu pohybu, pro vyjádření umístění jako "na Pandoře" použijte ro)
plumps/ca33f490-7cb9-4c86-bff8-5e9abac02d7b.mp3 ska'a[ska.ˈʔa]vtr.mil
zničit, zdemolovat
plumps/bb37a7e6-0391-48cb-8f8f-b6d4029f7f03.mp3 skepek[ˈskɛ.pɛk]adj.
formální, zdvořilý
plumps/91944adf-e524-4a01-a877-f8a50d2579fc.mp3 skiempa[ˈski.ɛm.pa]n.
pravá strana (skien + pa'o)
plumps/b40a3e82-1576-45a4-b216-90f7a97f501a.mp3 skien[ˈski.ɛn]adj.
pravý (směrově, opak ftär - levý)
plumps/f1cf72e6-30a6-4d9b-883b-8eeececca941.mp3 sko[sko]adp.
jako (někdo), v roli (někoho), ve funkci (někoho)
plumps/7216c183-ab89-46bd-9408-f02b9fd10f7b.mp3 skxakep[ˈskʼa.kɛp]adv.
pravděpodobně, nejspíš
plumps/22c40311-9e13-4b05-9e6e-377c5aabfb82.mp3 skxakep[ˈskʼa.kɛp]adj.
pravděpodobný
plumps/b743a5e0-53aa-4a2b-ba69-06d2ebd1262e.mp3 skxawng[skʼawŋ]n.
blbec, hlupák, trouba
plumps/8bd21922-d29f-4091-9946-307e3474618c.mp3 skxir[skʼiɾ]n.
zranění, rána
plumps/c91dabd2-6dc5-45f7-9d3c-1b5dbe259b3a.mp3 skxir si[skʼiɾ si]vin.
zranit, poranit
plumps/e2b72e3d-a237-4deb-9c7a-e8c41a2649ac.mp3 skxirtsyìp[ˈskʼiɾ.͡tsjɪp]n.
škrábanec, drobná rána
plumps/8009b084-60d6-4cc0-b8c4-07d7277cb8dd.mp3 skxom[skʼom]n.
šance, příležitost, možnost (něco udělat)
plumps/a5fb8243-e4f0-49ae-ab8b-58e155d3bfb6.mp3 sla'tsu[ˈslaʔ.͡tsu]vtr.
popsat, vylíčit
plumps/f5285b40-3a5b-491e-a991-0bfbfc5d9fea.mp3 slan[slan]vtr.sociol
podporovat někoho, stát při někom (ne fyzicky, jen přeneseně)
plumps/465279b4-4e6e-4430-b405-93f1c303b4a3.mp3 slantire[slan.ti.ˈɾɛ]n.emot
inspirace
plumps/c5d76978-d376-46bb-a0a3-0cb8ecf90f80.mp3 slantire si[slan.ti.ˈɾɛ si]vin.emot
inspirovat
plumps/938fc815-1d66-40b8-86bc-8cb93135b85f.mp3 slayk[slajk]vtr.
česat (vlasy)
kartáčovat
plumps/503159a2-6259-43c3-9ccd-2454f1317996.mp3 slä[slæ]conj.
ale, avšak
plumps/779f4033-d09f-49e4-b95b-866a1b138957.mp3 släkop[ˈslæ.kop]adv.
ale také, ale i
plumps/f288f6f4-2b85-48aa-9dc3-255d150ac04b.mp3 slär[slæɾ]n.
jeskyně
plumps/df5e1282-0133-42e8-906b-0d55cc9491a8.mp3 slele[ˈslɛ.lɛ]vin.
plavat
plumps/27f4105c-60ab-4dd5-abf6-c9b93bfb8f61.mp3 sleyku[slɛj.ˈku]vtr.(2,2)
způsobit, aby se něco něčím stalo (tvar sl‹eyk›u, infixy sleyk‹2›‹3›u, pozice 1 obsazena)
plumps/abb9f754-dbd2-4a0f-9677-69c2e2e4e610.mp3 sloa[ˈslo.a]adj.
široký (ve smyslu rozměru, opak snep - úzký)
plumps/4d2a7b67-735a-4eef-8574-4e32417092a2.mp3 sloan[slo.ˈan]vtr.
lít (tekutinu, angl. "pour", možná i s významem sypat)
plumps/942728ad-30d6-4d51-964f-2adbc1b5ec14.mp3 slosnep[slo.ˈsnɛp]n.
šířka (ve smyslu rozměru)
plumps/d4dff7cb-c917-48ab-b8f0-a1f66cf95c7c.mp3 slu[slu]vin.
stát se (něčím, podst.jm. vyjadřující cílový stav dostává příp. ne)
plumps/b2fde419-c1d8-4af2-8018-6a590a742f3e.mp3 slukx[slukʼ]n.
zvířecí roh, paroh
plumps/2abc9ec9-19f2-46cc-80a2-4c489800b774.mp3 smaoe[sma.ˈo.ɛ]n.flora
pancéřnatka bodavá (nejtrnitější Pandorská rostlina)
plumps/4d3692ca-7b9c-4592-9771-4467ab05b5b9.mp3 smar[smaɾ]n.hunt
kořist, lovená zvěř
plumps/ebe0c502-fc9c-4cf4-8753-b9969bd13a8e.mp3 smon[smon]vin.
být známý (ve smyslu osoby kterou dobře znám, nikoliv populární, např. po smon oeru - znám ho/ji)
plumps/624e0fad-b594-4f18-a592-55159bcb0301.mp3 sna'o[ˈsna.ʔo]n.
množina, skupina, smečka, tlupa (ne pro osoby)
plumps/355b9326-084f-4d30-b138-db140bdc6e30.mp3 snafpìlfya[sna.ˈfpɪl.fja]n.phil
filosofie (dosl. množina způsobů myšlení)
plumps/9e9c53da-4833-47c4-90dc-691551919603.mp3 snanumultxa[sna.nu.mul.ˈtʼa]n.
kurz, předmět (ve škole, dosl. skupina přednášek)
plumps/0abe2d6b-00bc-4728-9a11-ed19405d19f0.mp3 snapamrelvi[sna.pam.ˈɾɛl.vi]n.ling
abeceda (dosl. množina písmen)
plumps/8082f5ea-f578-4829-8de1-dc8be99a330d.mp3 snatanhì[sna.tan.ˈhɪ]n.
souhvězdí (dosl. skupina hvězd)
plumps/0d481d0a-bff0-4c7a-98a2-33c2aea79f95.mp3 snatanhìtsyìp[sna.tan.ˈhɪ.͡tsjɪp]n.
hvězdokupa
plumps/52eb8101-2a22-4eb2-a8d2-cebf31866f17.mp3 snatxärem[sna.ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
kostra (dosl. množina kostí)
plumps/7a0a4b92-619f-43eb-a62d-78e1e246ab4b.mp3 snayì[sna.ˈjɪ]n.
schodiště, schody (přírodní i umělé)
plumps/007c2e75-2c4a-4670-8c4f-a0d8950c2dba.mp3 snaytu[ˈsnaj.tu]n.
poražený (ten kdo prohrál, opak vítěze, nikoli ve smyslu "byl poražen na zem")
plumps/873b8c28-afc0-40e6-9bbd-d975130e5d96.mp3 snaytx[snajtʼ]vtr.
prohrát (např. hru, boj i sázku, opak yora’ - vyhrát)
plumps/2db1eccd-a7df-4a91-a872-922225238995.mp3 snäm[snæm]vin.
hnít, rozkládat se
ztrácet kvalitu / schopnost
plumps/ba658d99-3972-4519-b1d0-72b5b6af07dd.mp3 snep[snɛp]adj.
úzký (ve smyslu rozměru, opak sloa - široký)
plumps/53e56457-35fe-4501-af49-1efcb013cf89.mp3 snew[snɛw]vtr.
omezovat, škrtit
fyzicky i přeneseně
plumps/86325d43-aec0-47e4-b227-deb4287e5fda.mp3 snewsye[ˈsnɛw.sjɛ]adj.
strašidelný, dech beroucí, tajuplný
odv. snew - omezovat a syeha - dech
plumps/53281551-7e3c-4fe8-9f82-f1330460efca.mp3 sneyä[ˈsnɛ.jæ]poss.
jeho/její vlastní (zvratné zájm. 3. osoby)
plumps/3e942f22-98ee-4a63-8376-d14d7da6851c.mp3 sno[sno]pn.
zvratná forma zájmena po (pol ’olem peyä wutsot - on připravil jeho (někoho jiného) jídlo, pol ’olem sneyä wutsot - on připravil svoje vlastní jídlo)
plumps/750673df-98eb-4405-aa12-ab3379305e12.mp3 snokfyan[ˈsnok.fjan]n.
stojan či držák na osobní věci
plumps/7e1640a6-b9e2-47d2-ba40-621ac0d7d0fe.mp3 snolup[ˈsno.lup]n.
osobní styl, vkus
plumps/86978893-69a0-426b-811d-71bac6cb2e72.mp3 snomo[ˈsno.mo]n.loc
osobní útočiště (ne všeobecně jako zongtseng, ale konkrétní osobní prostor, kam se může někdo v případě potřeby stáhnout. Na Zemi je to většinou vlastní soukromá místnost)
plumps/bf334abf-cc3a-4cc8-9941-ab96ae956a3e.mp3 snonivi[ˈsno.ni.vi]n.sociolspec
malá hamaka, síť na spaní pro jednu osobu
plumps/e43f87aa-5799-4aba-b8f4-143909b9494d.mp3 snonrra[sno.ˈnrˌ.a]n.emot
pýcha (v negativním smyslu)
sebestřednost, arogance
plumps/45269a20-6a99-4aca-b79d-9b2372e7718e.mp3 snotipx[sno.ˈtipʼ]n.
sebeovládání, sebekontrola
odv. sno - zvratné zájmeno a tìhipx - ovládání, kontrola
plumps/d99b035b-7105-4b9e-8c33-9ad015d229dd.mp3 snumìna[ˈsnu.mɪ.na]adj.persnfo
prostoduchý, hloupý (osoba)
plumps/20be22dd-8bc7-410c-95e8-a34ee4c2d02a.mp3 sngap[sŋap]vtr.
bodnout, štípnout (žihadlem)
plumps/e4268aea-b4ee-43ce-8c88-6fb2e2376b89.mp3 sngä'i[ˈsŋæ.ʔi]vinm.
začít, začínat (též sng‹eyk›ä’i - začít něco, dosl. způsobit aby něco začalo, infixy sngeykä’‹2›‹3›i)
plumps/ca3fdd38-85b2-4927-b7bd-fa319f35fd16.mp3 sngä'ikrr[ˈsŋæ.ʔi.krˌ]n.
začátek, počátek (časově, slož.sl. z sngä’i - začít a krr - čas)
plumps/0636c3be-7a4a-4d32-bb65-8be86d5d7189.mp3 sngä'itseng[ˈsŋæ.ʔi.͡tsɛŋ]n.
začátek (místně)
původní umístění
počáteční umístění
plumps/14a7a477-4183-4473-8656-2ac87bc06b77.mp3 sngä'iyu[ˈsŋæ.ʔi.ju]n.
začátečník, "zelenáč"
plumps/f23c803c-37aa-4a18-8dfe-771a42a01baa.mp3 sngel[sŋɛl]n.
odpad, šrot (jeden kus)
plumps/46b4e822-43b9-4cc9-af01-35e638db82e0.mp3 sngeltseng[ˈsŋɛl.͡tsɛŋ]n.
skládka, hromada šrotu (slož.sl ze sngel - odpadky a tseng - místo)
plumps/77653edd-4949-4489-a10d-5ff86c316169.mp3 sngukx[sŋukʼ]n.flora
měkkýšovka vztyčená (masitá rostlina připomínající housenku)
plumps/517b89d9-0fe5-438b-8a24-f4a12c45fab1.mp3 sngum[sŋum]n.
obava, starost, úzkost (lu oeru sngum a... - obávám se že...)
plumps/a22666c8-0e8c-4ccb-bebe-60bbfd85681b.mp3 sngum si[sŋum si]vin.
obávat se, dělat si starosti, zneklidňovat se
plumps/d256cca1-f144-4f7c-851b-bb20eecd989e.mp3 sngumtsim[ˈsŋum.͡tsim]n.
znepokojující záležitost, zdroj obav (něco, díky čemuž cítíme obavu či starost)
plumps/2c6867ff-3a87-41ad-98dd-dd879543dcc3.mp3 sngunga'[ˈsŋu.ŋaʔ]adj.
problémový, znepokojující
plumps/542dab00-57ac-416a-8433-f1e3fd827d53.mp3 so'ha[ˈsoʔ.ha]vtr.emot
být nadšený něčím, být zapálený pro něco
plumps/4ca407f1-49ea-491c-928b-18e98e565f0a.mp3 so'yu[ˈsoʔ.ju]n.
nadšenec, fanoušek (hovorově)
plumps/4b41591c-a32b-4086-9d8d-3efd6ccf6894.mp3 soaia[so.ˈa.i.a]n.sociolfam
rodina (pozor, nepravidelný genitiv soaiä)
plumps/9eac680d-6c98-4729-9d62-a9802a7a3cd5.mp3 sok[sok]adj.
nedávný
plumps/c83d6fae-98a0-47b4-8af5-d3d1bd2ab4e8.mp3 som[som]adj.weather
horký, značně teplý
plumps/4a09953b-2db6-46c8-a703-1344542db4b8.mp3 somtìlor[ˈsom.tɪ.loɾ]n.flora
překráska pálivá (též nanuk, slož.sl. z som - pálivý a tìlor - krása)
plumps/46c1f03b-3154-4ceb-9fbb-6c22d0851a1a.mp3 somwew[som.ˈwɛw]n.weather
teplota (slož.sl. z som - horký, wew - studený)
plumps/82e1024e-1d1a-4568-87be-aa0a27d03182.mp3 sop[sop]vin.
cestovat
plumps/98a3b28f-031d-462b-8975-3cb17ce11e3d.mp3 sopyu[ˈsop.ju]n.
cestovatel, poutník
plumps/3a552c7d-08dd-4a02-b0a1-e6c5759b4ace.mp3 Sorewn[so.ˈɾɛwn]n.name
ženské jméno
plumps/109e362b-9266-4a37-9a97-9e5aa67e6fe0.mp3 sosul[so.ˈsul]adj.
příjemně vonící vlhkostí nebo vodou
plumps/da7085ab-d6d4-4b21-8d8f-cf71dc80765a.mp3 spaw[spaw]vtr.
věřit (někomu, něčemu, v něco)
plumps/5baffb14-b21b-4e87-a55c-f370fabc21f3.mp3 spä[spæ]v.
skočit, skákat
plumps/1339e5b1-5cc8-4c97-ac9e-5b33d9dcd493.mp3 spe'e[spɛ.ˈʔɛ]vtr.
zajmout
plumps/96461871-ce6e-452f-ad30-3630bb9d6d63.mp3 spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]n.mil
zajatec (odv. spe’e - zajmout)
plumps/acb02a42-5087-4498-be12-378efafc2711.mp3 speng[spɛŋ]vtr.
obnovit
plumps/fc380fc1-a2f2-4d69-96aa-fdf005370b5f.mp3 spono[ˈspo.no]n.geogrloc
ostrov
plumps/eab27aed-6654-47e0-b385-5a37213431ac.mp3 spule[ˈspu.lɛ]vtr.
pohánět
plumps/1a74aac2-30f6-449f-a759-cee8e9017dba.mp3 spulmokri[spul.ˈmok.ɾi]n.
telefon
(odv. spule - pohánět a mokri - hlas)
plumps/f8d65d2c-08d8-40b5-a655-9606efee0e2c.mp3 spulyaney[spul.ja.ˈnɛj]n.
pádlo
plumps/7c6f74b6-f740-4c4f-a77b-5784d59d1571.mp3 spuwin[ˈspu.win]adj.objnfp
starý, bývalý (jen pro neživotné věci, nepoužívat pro osoby)
plumps/7678266c-971b-4cfc-bddf-7e2f6fc0b2a7.mp3 spxam[spʼam]n.envirflora
houba, muchomůrka (ne plíseň)
plumps/1b14f8b8-b2e6-4aec-840a-c006bee705be.mp3 spxin[spʼin]adj.
nemocný
plumps/4e3d7bb2-927f-474c-b054-2723b9720758.mp3 srak[sɾak]part.
vyjadřuje otázku typu ano/ne
plumps/2a882fda-0e20-4cb8-9835-da36b1a5bf02.mp3 srake[ˈsɾa.kɛ]part.
vyjadřuje otázku typu ano/ne
plumps/ba8126f2-1dfa-4012-bff3-541e61d5a090.mp3 sran[sɾan]intj.
jo (neformální "ano")
plumps/ac418f6c-969b-4c73-abff-852c68727d43.mp3 srane[ˈsɾa.nɛ]intj.
ano
plumps/79e39a26-d3bd-4f53-834d-f7bade8c44ac.mp3 srankehe[sɾan.ˈkɛ.hɛ]intj.
víceméně
tak nějak
ano i ne
plumps/3482821e-23c0-4f75-8107-37763a9362f9.mp3 sraw[sɾaw]adj.emot
bolestivý, bolavý
plumps/607fb1ea-0d49-4075-b7aa-7e982318794a.mp3 srä[sɾæ]n.cloth
tkanina, látka (vyrobená na tkalcovském stavu)
plumps/91a710c5-75e0-4458-8a52-62d0ab46b708.mp3 srätx[sɾætʼ]vtr.
obtěžovat, zlobit (někoho)
plumps/66f57c99-c846-4cd8-a76b-70540ae498c7.mp3 sre+[sɾɛ]adp.temp
před (časově)
plumps/d400f65e-a57a-4ecf-a62c-1aeb43928d71.mp3 sre'[sɾɛʔ]n.body
zub
plumps/12ff808f-7016-462e-a696-cf7dfb265ef1.mp3 srefereiey nìprrte'[sɾɛ.fɛ.ɾɛ.i.ˈɛj nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]oth.idiom
těšit se (též jako souhlasná odpověď na něčí nabídku)
plumps/c2981f5c-e925-4ba2-a02c-73b112632827.mp3 srefey[sɾɛ.ˈfɛj]v.(2,2)
očekávat (odv. sre + -před a pey - čekat, infixy sref‹1›‹2›‹3›ey)
plumps/2f6626c0-f71c-42eb-a7dd-b9c224e5e6d8.mp3 srefpìl[sɾɛ.ˈfpɪl]v.(2,2)
předpokládat infixy srefp‹1›‹2›‹3›ìl
plumps/a4db3c25-5163-4f73-8786-958ce22ead8e.mp3 srefwa[ˈsɾɛ.fwa]conj.
předtím než... (synonymum srekrra)
plumps/0e26bdf7-79bf-41df-a05f-5df74038e2bc.mp3 srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]n.temp
čas před polednem (slož.sl. ze sre + - před a kxamtrr poledne)
plumps/ae3aed7c-13ad-4797-addb-2e81d9dfce2f.mp3 srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]n.temp
čas před půlnocí (slož.sl. ze sre + - před a kxamtxon - půlnoc)
plumps/007a9565-6019-45f0-a7c5-458d63abc9dc.mp3 srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]adv.temp
dříve, před časem (slož.sl. ze sre + - před a krr - čas, výjimka - nezměkčené k)
plumps/1b789ab4-c62a-4091-ae3f-7647808670c5.mp3 srer[sɾɛɾ]vin.
objevit se, zjevit se, materializovat se (v reálném, fyzickém smyslu "objevení se před očima"; opak ’ìp - zmizet, ztratit se)
plumps/089d13fd-9e40-4976-a8bb-137a382afa89.mp3 srese'a[sɾɛ.sɛ.ˈʔa]vtr.(2,3)
prorokovat, předpovídat, předvídat
plumps/3edfa9d1-68ae-475c-96a3-d8f32e370d03.mp3 sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]n.temp
svítání, čas před úsvitem (slož.sl. ze sre + - před a trr’ong - úsvit)
plumps/6ee5a43d-7bc0-42be-8c9c-1ae9cd4e8a0c.mp3 sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]n.temp
soumrak, čas před západem slunce (odv. sre + - před a txon’ong - západ slunce)
plumps/f047d7b1-6f44-4eee-a094-6f2638d80b57.mp3 srew[sɾɛw]vin.mus
tančit
plumps/d3edb97a-ad8a-429d-bce9-8019e7edb616.mp3 srey[sɾɛj]n.
verze
plumps/2d126309-5a84-4f43-8901-eda5b41f59c1.mp3 srìn[sɾɪn]vtr.
dočasně změnit vlastníka (nějaké věci; nepoužívá se samo o sobě, ale tvoří kořenové sloveso pro käsrìn - půjčit něco, zasrìn - půjčit si něco)
plumps/23dcbe10-234d-42eb-872c-d24758930a2f.mp3 srok[sɾok]n.cloth
korálek, kulička (dekorativní, ke tvorbě náhrdelníku)
plumps/cc609325-4e9f-4df6-b24d-f57bdb27ef81.mp3 sru'[sɾuʔ]vtr.
rozdrtit, rozšlapat
plumps/9c891d6e-7607-47d5-a05f-04e4b005d2d7.mp3 srung[sɾuŋ]n.
pomoc, podpora
plumps/930494f7-204a-469d-b732-2cf9e8e0b483.mp3 srung si[sɾuŋ si]vin.
pomáhat
plumps/a80f5604-5f63-4682-a46c-3494bd067629.mp3 srunga'[ˈsɾu.ŋaʔ]adj.nfp
nápomocný, prospěšný (ne pro osoby)
plumps/f489eacd-70cb-4fcb-bba8-aaca5e7ac7c6.mp3 srungsiyu[ˈsɾuŋ.si.ju]n.
pomocník
asistent (dosl. ten, kdo pomáhá)
plumps/ec7c58cd-2e14-4d6d-b863-9ce76c952ba9.mp3 srungtsyìp[ˈsɾuŋ.͡tsjɪp]n.
rada, nápověda
tip
plumps/9a9f5d81-8f52-4215-a166-f9082f069e34.mp3 starlì'u[ˈstaɾ.lɪ.ʔu]n.ling
předložka
plumps/91f2f7d6-cea8-4181-9641-901379043e22.mp3 starsìm[ˈstaɾ.sɪm]vtr.
sklízet, trhat, sbírat, shromažďovat
plumps/a9540f0b-1150-4963-b524-f9d12896edf2.mp3 stawm[stawm]vtr.
slyšet
plumps/cf2ff7dc-0708-4108-82f6-6aca726ddc20.mp3 stawmtswo[ˈstawm.͡tswo]n.
sluch (dosl. schopnost slyšet)
plumps/80ad955a-b52c-45ea-8520-3bb4ef049f76.mp3 stä'nì[ˈstæʔ.nɪ]vtr.
chytit, chytat
plumps/4ed8ddc5-c6d5-4b6b-9e82-f82fc8f33292.mp3 steftxaw[stɛ.ˈftʼaw]vtr.
zkoumat, prozkoumat, ověřit
plumps/bc2efb30-6f77-4026-8090-7fd1b5ee3f11.mp3 steng[stɛŋ]adj.
podobný
plumps/613c03e1-a010-448e-adb5-b6035b8d28c9.mp3 steyki[stɛj.ˈki]vtr.
naštvat někoho (tvar st‹eyk›i - způsobit, aby se někdo naštval. Pozor, infixy steyk‹2›‹3›i, pozice 1 obsazena)
plumps/b01d4c7b-7212-41e1-b283-a3b59a701b92.mp3 sti[sti]vin.
být naštvaný, naštvat se
plumps/ea685a1f-13d6-4bdd-af15-807251075dbd.mp3 stiwi[ˈsti.wi]n.
neplecha, uličnictví
plumps/0ba52727-1fb7-497c-a7e9-1cd4f1f516ed.mp3 stiwi si[ˈsti.wi si]vin.(2,2)
zlobit
dělat neplechu/nezbednosti
plumps/878aff91-58a3-4ab4-9def-025b9323764b.mp3 stiwinga'[ˈsti.wi.ŋaʔ]adj.
zlobivý, nezbedný
plumps/574a0517-1672-451a-a9c8-be12e9d78081.mp3 stiwisiyu[ˈsti.wi.si.ju]n.
zlobivec, nezbedník
plumps/20371c11-c199-44d6-9c71-18483545b94b.mp3 sto[sto]vtrm.
odmítnout (něco udělat)
plumps/3f30aa4b-ce55-4e0e-8c20-23d508a82b89.mp3 stum[stum]adv.
téměř, skoro
plumps/dfe1c9b6-792b-40fa-bd0f-9fdc87d79c2a.mp3 stxeli[ˈstʼɛ.li]n.
dárek
plumps/4b5d157e-e85d-42f5-90c1-00fcbf16448a.mp3 stxenu[ˈstʼɛ.nu]n.
nabídka (jen ve smyslu daru, nikoliv ve smyslu obchodním. Odv. stxeli - dárek, lonu - propustit, nechat jít)
plumps/1295f776-2ed9-48f1-ab6f-7caece0e29a5.mp3 stxenutìng[ˈstʼɛ.nu.tɪŋ]vtr.(3,3)
nabídnout (infixy stxenut‹1›‹2›‹3›ìng)
plumps/2ea7d02a-39c9-4d4a-8f43-bd5972116d33.mp3 stxong[stʼoŋ]adj.
divný, zvláštní, neznámý (s negativním významem, něco co může znamenat nebezpečí)
plumps/5bf294a2-7ce5-49bd-80a9-4cf0092f5940.mp3 sulìn[ˈsu.lɪn]vin.
být zaneprázdněný (v pozitivním smyslu), cele se věnovat něčemu příjemnému či povzbuzujícímu
plumps/89b6f6f4-006c-4f6c-a489-3b6de3447c79.mp3 sum[sum]n.envir
lastura, mušle (pocházející z moře)
plumps/ac8cd87f-cd8d-48a8-8dbf-5aca3da2c17c.mp3 sumsey[ˈsum.sɛj]n.gastrspec
pohár (nádoba na pití)
(vyrobená z lastury, mušle)
plumps/ea7c6524-adeb-4004-b97e-0a6f5ab3d37d.mp3 sunu[ˈsu.nu]vin.
být příjemný, líbit se (všeobecně, na rozdíl od hlubšího citového významu prrte’ lu)
plumps/11443e43-17f8-493b-b938-acf9f54a0917.mp3 sung[suŋ]vtr.
přidat, přičíst
plumps/944f55bc-ff12-494e-b6b9-364e68033ca1.mp3 sur[suɾ]n.
chuť, příchuť
plumps/96b6af75-f7c9-4708-b40a-9863d42508f1.mp3 susyang[su.ˈsjaŋ]adj.
křehký
choulostivý, citlivý (fyzicky i přeneseně)
plumps/3784d7a8-d230-436a-8f00-dc5b19da8954.mp3 sutx[sutʼ]vtr.
sledovat, stopovat, zaměřovat
plumps/6655ff6e-ae57-4ce0-86f5-5440c3aa621e.mp3 swaw[swaw]n.
moment, chvíle
plumps/accb3937-d147-464e-961f-4d861e98e56d.mp3 swaynivi[ˈswaj.ni.vi]n.sociolspec
velká hamaka, síť na spaní pro celou rodinu
plumps/865ce174-1b1b-4cf6-9a97-3b55aab41af7.mp3 swek[swɛk]n.
tyč, hůl
plumps/c4ac6f69-3c72-48e6-95ad-bdd9b492a1a5.mp3 Sweriye[swɛ.ɾi.jɛ]n.lw
Švédsko
plumps/718ed447-ec66-4b1a-99c3-b97127abfc48.mp3 swey[swɛj]adj.
nejlepší
plumps/dd586bce-5ed1-43f5-9ee2-81ce050fb218.mp3 sweylu[ˈswɛj.lu]vin.(2,2)
měl by (angl. "should", s významem "někdo by měl něco udělat"; odv. swey lu - být nejlepší; infixy sweyl‹1›‹2›‹3›u, ale doporučuje se je nepoužívat; Sweylu txo nga kivä - Měl bys jít, Sweylu fwa nga kolä - Měl jsi odejít).
plumps/0ba35389-9c86-4b70-8065-78430af1fbe8.mp3 swirä[swi.ˈɾæ]n.envirfauna
tvor, stvoření
plumps/09631186-1c9e-42cb-970d-86240878002c.mp3 swizaw[swi.ˈzaw]n.mil
šíp
plumps/46634126-4138-4266-a0ea-4e1759cbd39c.mp3 swizawsena[swi.ˈzaw.sɛ.na]n.
toulec (na šípy)
plumps/df3e53b4-f510-4fd2-970b-d30693b37293.mp3 swoa[ˈswo.a]n.gastr
opojný nápoj
"alkohol, lihovina"
plumps/eca10dcf-5bd2-475c-a1d3-38e684f4b65d.mp3 swoasey[ˈswo.a.sɛj]n.gastrspec
miska na opojné nápoje (malá, do ruky)
plumps/a1aafa80-ecca-4079-96ed-eb27948de917.mp3 swoasey ayll[ˈswo.a.sɛj a.ˈjlˌ]n.gastrspec
mísa na opojné nápoje (velká, pro klanová setkání)
plumps/1ae4d3ce-dae9-47bc-bf7e-4745cf9bcc23.mp3 swok[swok]adj.religmyth
posvátný, svatý
plumps/b40e9cd0-4b20-4c56-840c-3bf29c4e12fd.mp3 swotu[ˈswo.tu]n.mythrelig
posvátné místo
plumps/1280a21c-60c2-48ea-a256-17cb1491d24a.mp3 swotulu[ˈswo.tu.lu]n.mythrelig
Posvátná řeka
plumps/2684a90b-6876-4574-a964-9f5371a37fb6.mp3 syaksyuk[sjak.ˈsjuk]n.fauna
opice pandorská (angl. "prolemuris")
plumps/896e33ca-d94a-4418-9783-2de4dc6bffed.mp3 syam[sjam]vtr.
čichat (podobně jako hefi, ale úmyslně)
plumps/0473e5d4-925f-4e46-9ad3-503d58a583e5.mp3 syanan[ˈsja.nan]n.geogrenvir
jeden malý vodopád nebo kaskáda menších vodopádů těsně za sebou
plumps/afea718f-cdf8-4ef2-9592-d4c9097ab83e.mp3 syaw[sjaw]vin.
volat, zavolat
plumps/080809ab-12ab-4549-a52f-7b494867c2e9.mp3 syawn[sjawn]n.relig
požehnání
plumps/2056386f-8458-4ff1-80aa-d9ff355ba62f.mp3 syay[sjaj]n.
osud
plumps/e82bb490-180a-4a81-801a-0ae1293d8a86.mp3 syayvi[ˈsjaj.vi]n.
štěstí, šťastná náhoda
plumps/41ff3615-c867-456d-9c21-d98df68056a0.mp3 syä'ä[ˈsjæ.ʔæ]adj.gastr
hořký
plumps/613e248c-3dd4-4ce1-9667-6d68afe43895.mp3 sye'otxang[ˈsjɛ.ʔo.tʼaŋ]n.mus
dechový hudební nástroj (obecně)
plumps/d3c9acab-87d1-4043-ad43-c72e91c25d93.mp3 syeha[ˈsjɛ.ha]n.
dech
plumps/172b2ab5-9b3e-4514-be23-d1d02b4b9b5c.mp3 syeha si[ˈsjɛ.ha si]vin.
dýchat
plumps/dbf0bb74-3681-491e-8b45-f7c3f43f4e43.mp3 syen[sjɛn]adj.
poslední (ve smyslu pořadí, nikoliv definitivnosti)
plumps/fea148c7-89d9-459a-a1fa-27c3d96aff22.mp3 syep[sjɛp]vtr.hunt
chytit do pasti, polapit
plumps/c638d746-c80e-4e74-afaf-aa3e72520700.mp3 syeprel[sjɛp.ˈɾɛl]n.
fotoaparát, kamera
(odv. syep - polapit a rel - obraz)
plumps/6bfad7c2-d3df-47f8-ad31-013789859696.mp3 syeptute[ˈsjɛp.tu.tɛ]n.flora
lidožravka velká (odv. syep - past a tute - osoba)
plumps/a6f66213-3975-492b-a143-7b7a560f0d5b.mp3 syewe[ˈsjɛ.wɛ]n.
tuk, sádlo (živočišného původu)
plumps/39c92dab-ff1b-4575-8538-8cc86a6b357b.mp3 syewenga'[ˈsjɛ.wɛ.ŋaʔ]adj.
tučný, prorostlý tukem
plumps/0f2eb753-7536-4bce-97ee-68ebcae622a6.mp3 syo[sjo]adj.
lehký (jen fyzicky, v přeneseném významu použijte ftue - snadný)
plumps/0c33ae20-5b2e-45ec-8c5a-864565a3e1d0.mp3 syokup[sjo.ˈkup]n.
váha, hmotnost (fyzická)
plumps/c0dc5736-4e84-4699-961a-fbec63e7c010.mp3 syon[sjon]n.
vlastnost
charakteristika
atribut
povahový či jiný rys
plumps/a7723ca0-f0c0-4b79-8ae1-650c8f8551bf.mp3 syonlì'u[ˈsjon.lɪ.ʔu]n.ling
přídavné jméno
plumps/fdfc6c4a-bd2e-40fe-9aa5-5d208fa89cac.mp3 syor[sjoɾ]vin.
uvolnit se, uklidnit se, relaxovat
plumps/7c63d5dd-5aa4-475d-883e-7154cab769df.mp3 syulang[ˈsju.laŋ]n.floraenvir
květina
plumps/14f3223e-25df-4266-957e-986cd66acc6b.mp3 syura[sju.ˈɾa]n.
energie (ve fyzickém i duchovním smyslu, síla Eywy pronikající vším živým na Pandoře)
plumps/709734d5-ee41-4c14-ad8b-685a20e3b59c.mp3 syuratan[sju.ˈɾa.tan]n.
světélkování, bioluminiscence
plumps/4ec21b27-d940-497e-8113-47408e4c84bf.mp3 syusmung[ˈsju.smuŋ]n.
podnos, tác na jídlo
plumps/19745af8-c4cb-4237-8e9d-72e945ef91a4.mp3 syuve[ˈsju.vɛ]n.gastr
jídlo (všeobecně, nikoliv konkrétní "porce", pomnožné podst.jm. - nepřidávat další plurál)
plumps/425c2398-6d8f-4bf2-a5c4-e24be30991fb.mp3 syuvekel[ˈsju.vɛ.kɛl]n.
hladomor, strádání hladem