Dict-Na'vi.com Anki

Anki Učte se slovíčka pomocí Anki!

Anki trénuje vaši paměť a podporuje vaše učení neustálým zkoušením předem vložených dat, jako např. slovní zásoby nebo jiných. Program analyzuje, např. která slova byla zodpovězena správně a následně více zkouší slova zodpovězená nesprávně. Anki také nabízí výhodu poslechu výslovnosti slov, která existují jako audio soubory. Slovník a audio soubory z Dict-Na'vi.com pro tento program jsou k dispozici.

Stažení aktuálního slovníku: dict-navi.txt
Stažení aktuálních audio dat: dict-navi.media.zip

Viz též: jMemorize

Import slovníkových dat:

  1. Stáhněte aktuální slovník and audio data, pokud je chcete použít.
  2. Spusťte program Anki a klikněte na [file] -> [import].
  3. Zvolte dict-navi.txt a importujte tento soubor.
  4. V okně nového importu pouze klikněte na [import]. Po chvilce se zobrazí přehled stavu importu.
    Poznámka: přehled stavu může vypsat, že některá slova existují dvakrát. Důvidem je to, že přesný význam slova nemusí být zcela jasný a proto je takové slovo uvedeno dvakrát s oddělenými významy.
  5. Zavřete přehled stavu a klikněte na [file] -> [save as].
  6. Zvolte místo pro uložení a název souboru. Nyní můžete začít studovat s Anki bez použití audio souborů.
  7. Nicméně pokud chcete využívat i audio funkce, přejděte do adresáře, kam jste uložili soubor se slovníkem Anki. Založte nový adresář se jménem složeným ze jména vašeho souboru a .media. Například, pokud jste svůj adresář nazvali dict-navi, jméno adresáře pro audio soubory musí být dict-navi.media.
  8. Rozbalte audio soubory z archivu dict-navi_audio.zip do tohoto adresáře. Nyní Anki bude vyslovovat slova, pokud máte příslušný audio soubor.