vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ftia (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): fti.ˈa
Czech: studovat, zkoumat
English: study
zdroj: ASG

příklady afixů

ft·am·ia PST minulý čas
ft·ìm·ia PST nedávná minulost
ft·ìy·ia FUT blízká budoucnost
ft·ay·ia FUT budoucí čas
ft·ol·ia PFV dokonavý vid
ft·er·ia IPFV nedokonavý vid
ft·iv·ia SJV konjunktiv
fti·ei·a LAUD pozitivní postoj mluvčího
fti·äng·a PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze