vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "flora / rostliny"

  Na'vi Czech
'ampirikx[ˈʔam.pi.ɾikʼ]n.flora
kalichovitá rostlina, reagující na dotek (odv. ’ampi - dotknout se a rikx - pohnout se)
'ana[ˈʔa.na]n.floraenvir
liána obrovská (popínavá rostlina, spojující jednotlivé skály ve "vznášejících se horách")
'ä'o[ˈʔæ.ʔo]n.flora
příživnice jednolistá (angl. "pitcher", parazituje na kořenech jiných rostlin)
'ele'wll[ˈʔɛ.lɛʔ.wlˌ]n.flora
dikobrazí tlapa (kaktusovitá rostlina, vystřeluje ostny pokud je v ohrožení)
'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]n.floraenvir
rostlina
anìheyu[a.nɪ.ˈhɛ.ju]n.flora
Fibonacciho květina (rostlina s jedním spirálovitým listem, používá se jako zdroj modrého barviva i jedu na šípy)
apxangrr[a.ˈpʼa.ŋrˌ]n.flora
strom s mohutnými kořeny (odv. apxa - velký a ngrr - kořen)
awaiei[a.wa.i.ˈɛ.i]n.flora
smrtonoška (též plačka) rajská
eanean[ˈɛ.an.ˈɛ.an]n.flora
spirálovka chlupatá (bylina s jasně modrými chlupatými listy, spirálovitě vinutými kolem stonku)
eyaye[ɛ.ˈja.jɛ]n.flora
válečnočelenkovka (kapradina čelenková)
fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]n.flora
svědivka (odv. fkxake - svědit a ’ewll - rostlina)
flefle[ˈflɛ.flɛ]n.flora
slunečnice, magnetotrofní rostlina
fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]n.flora
kovnásledovka (též sasančice, anemoid)
fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]n.flora
orchidej kudlankovitá
hìrumwll[hɪ.ˈɾum.wlˌ]n.flora
houbonoska vzpřímená (angl. "puffer", rostlina žijící v symbióze s velmi chutnou houbou)
ìpxa[ɪ.ˈpʼa]n.floraenvir
kapradina
kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]n.floraenvir
Domovský strom (odv. kelku - domov a utral - strom)
kllpxiwll[klˌ.ˈpʼi.wlˌ]n.flora
borůvka tygří (odv. kllte - zem a pxiwll - ostrá rostlina)
kxaylte[ˈkʼajl.tɛ]n.flora
mečovka velká
lerìk[lɛ.ˈɾɪk]adj.floraenvir
listový, listnatý
lezeswa[lɛ.ˈzɛ.swa]adj.flora
travnatý
loreyu[lo.ˈɾɛ.ju]n.flora
spirálovka nádherná (odv. lor - hezký a ’ìheyu - spirála)
mìnyu[ˈmɪn.ju]n.flora
lilie otáčivá (odv. mìn - točit se)
mulpxar[mul.ˈpʼaɾ]n.flora
kohoutí hřebínek (jedna z největších Pandorských bylin)
ngrr[ŋrˌ]n.flora
kořen
pa'liwll[ˈpaʔ.li.wlˌ]n.flora
kalichovka koňouří (též pancířáková), oblíbený zdroj nektaru pro pa’li
pamtseowll[ˈpam.͡tsɛ.o.wlˌ]n.flora
kočičí ucho, hudební rostlina
pasuk[ˈpa.suk]n.flora
boblue, bobulovité ovoce
paywll[ˈpaj.wlˌ]n.flora
dužnice (angl. "dapophet", vodní rostlina)
penghrrap[pɛŋ.ˈhrˌ.ap]n.flora
lampovka lemovaná (též dvojí slunce, na dotek svítící bylina, slož.sl. z peng - říci a hrrap - nebezpečí)
prrnesyul[ˈprˌ.nɛ.sjul]n.flora
poupě (odv. prrnen - mimino a syulang - květina)
prrwll[ˈprˌ.wlˌ]n.flora
mech
pxayzekwä[pʼaj.ˈzɛk.wæ]n.flora
prstnatka trnitá (odv. pxay - mnohý a zekwä - prst)
pxiut[ˈpʼi.ut]n.flora
palma břitvová
pxiwll[ˈpʼi.wlˌ]n.flora
poustevnička ostrá (odv. pxi - ostrý a ’ewll - rostlina)
pxorna'[ˈpʼoɾ.naʔ]n.flora
prskavec, výbušné semeno (angl. "episoth", slož.sl. z pxor - vybuchnout a rina’ - semeno)
pxorna'lor[ˈpʼoɾ.naʔ.ˈloɾ]n.flora
výbušnosemenovka nádherná
rawp[ɾawp]n.flora
čepelnatka slaná (rostlina koncentrující sůl)
rina'[ɾi.ˈnaʔ]n.floraenvir
semeno, semínko
rumut[ˈɾum.ut]n.flora
kuláč pýchavkový (též míčovník, odv. rum - míč a utral - strom)
smaoe[sma.ˈo.ɛ]n.flora
pancéřnatka bodavá (nejtrnitější Pandorská rostlina)
sngukx[sŋukʼ]n.flora
měkkýšovka vztyčená (masitá rostlina připomínající housenku)
somtìlor[ˈsom.tɪ.loɾ]n.flora
překráska pálivá (též nanuk, slož.sl. z som - pálivý a tìlor - krása)
spxam[spʼam]n.floraenvir
houba, muchomůrka (ne plíseň)
syeptute[ˈsjɛp.tu.tɛ]n.flora
lidožravka velká (odv. syep - past a tute - osoba)
syulang[ˈsju.laŋ]n.floraenvir
květina
tanleng[ˈtan.lɛŋ]n.flora
kůra (stromu)
tautral[ˈta.ut.ɾal]n.flora
nebeský strom (též palma fazolová, slož.sl. z taw - obloha a utral - strom)
tawtsngal[ˈtaw.͡tsŋal]n.flora
talířovka nebeská (též nebeský pohár, angl. "panopyra", odv. taw - obloha)
tìhawnuwll[tɪ.ˈhaw.nu.wlˌ]n.flora
listnatka netýkavá (angl. "spartan", odv. tìhawnu - ochrana a ’ewll - rostlina)
tompawll[ˈtom.pa.wlˌ]n.flora
dešťolapka brousivá (též dešťová rostlina, angl. "geode", odv. tompa - déšť a ’ewll - rostlina)
torukspxam[ˈto.ɾuk.spʼam]n.flora
muchomůrka obrovská (též oktohouba)
tsawlapxangrr[ˈ͡tsawl.a.pʼa.ŋrˌ]n.flora
unideltovník, druh stromu s jedovatými kořeny (dosl. vysoký široký kořen, zkráceně tsawlapx)
tsmi[͡tsmi]n.floragastr
nektar (z květů)
tstxa'a[ˈ͡tstʼa.ʔa]n.flora
kožnatka bezlistá (angl. "canalyd")
tsyorina'wll[͡tsjo.ɾi.ˈnaʔ.wlˌ]n.flora
cykas, rostlina moučných semen (odv. rina’ - semeno a ’ewll - rostlina)
txll'u[ˈtʼlˌ.ʔu]n.flora
háko-dýně (též šíšatykev)
txumpaywll[ˈtʼum.paj.wlˌ]n.flora
štíří bodlák, jedovatá rostlina (slož.sl. z txum - jed a paywll - vodní rostina)
txumtsä'wll[tʼum.ˈ͡tsæʔ.wlˌ]n.flora
kádinkovka nakloněná (též chrlič ležatý, jed stříkající rostlina, odv. tsä’ - stříkat a ’ewll - rostlina)
utral[ˈut.ɾal]n.floraenvir
strom
utraltsyìp[ˈut.ɾal.͡tsjɪp]n.floraenvir
keř
väfewll[ˈvæ.fɛ.wlˌ]n.flora
smrdutka tepločivná (angl. "centipede", na teplo reagující rostlina, zapáchající po shnilém ovoci)
värumut[ˈvæ.ɾu.mut]n.flora
měchýřnatka výbušná (metan koncentrující rostlina, odv. vä’ - nepříjemný a rum - koule, míč)
Vitrautral[vit.ˈɾa.ut.ɾal]n.floramythrelig
Strom duší
vozampasukut[ˈvo.zam.pa.suk.ut]n.flora
strom tisíce bobulí, malinovník (strom podobný čepici skřítka, dávající malinovité ovoce)
vul[vul]n.floraenvir
větev (stromu)
vultsyìp[ˈvul.͡tsjɪp]n.floraenvir
hůlka, tyčka, (větvička stromu)
yomhì'ang[jom.ˈhɪʔ.aŋ]n.flora
malá masožravá rostlina (angl. "dakteron", odv. yom - jíst, hì’i - malý, ioang - zvíře)
yomioang[jom.i.ˈo.aŋ]n.flora
kalichovka (větší masožravá rostlina, odv. yom - jíst, iaong - zvíře)
zeswa[ˈzɛ.swa]n.flora
tráva
zeswavi[ˈzɛ.swa.vi]n.flora
stéblo trávy