vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "flora / rostliny"

  Na'vi Czech
plumps/c2642813-e05e-4b37-ba38-4b958c270138.mp3 'ampirikx[ˈam.pi.ɾikʼ]n.flora
kalichovitá rostlina, reagující na dotek (odv. ’ampi - dotknout se a rikx - pohnout se)
plumps/7058e13d-9b5b-45e2-b862-d3946007adb6.mp3 'ana[ˈʔa.na]n.envirflora
liána obrovská (popínavá rostlina, spojující jednotlivé skály ve "vznášejících se horách")
plumps/84efc570-6a2c-4cb1-9aa3-7a1899e4c327.mp3 'ä'o[ˈʔæ.ʔo]n.flora
příživnice jednolistá (angl. "pitcher", parazituje na kořenech jiných rostlin)
plumps/e0172b64-06fc-47f0-8907-f192f409c514.mp3 'ele'wll[ˈʔɛ.lɛʔ.wlˌ]n.flora
dikobrazí tlapa (kaktusovitá rostlina, vystřeluje ostny pokud je v ohrožení)
plumps/532b7abf-19ba-456d-88a8-fa784449725c.mp3 'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]n.envirflora
rostlina
plumps/f55cf668-9c6b-4f66-a0a1-ecb6dccbc130.mp3 anìheyu[a.nɪ.ˈhɛ.ju]n.flora
Fibonacciho květina (rostlina s jedním spirálovitým listem, používá se jako zdroj modrého barviva i jedu na šípy)
plumps/f3fdb934-9ae8-48fe-93e3-4c8751ee7581.mp3 apxangrr[a.ˈpʼa.ŋrˌ]n.flora
strom s mohutnými kořeny (odv. apxa - velký a ngrr - kořen)
plumps/a6a263ad-773a-4fa6-a007-9e42b4c3563a.mp3 awaiei[a.wa.i.ˈɛ.i]n.flora
smrtonoška (též plačka) rajská
plumps/25b54590-a082-47f2-9551-fd04de3cec8f.mp3 eanean[ˈɛ.an.ˈɛ.an]n.flora
spirálovka chlupatá (bylina s jasně modrými chlupatými listy, spirálovitě vinutými kolem stonku)
plumps/540e68e1-d0f0-4f4b-910b-c6d5e0b70633.mp3 eyaye[ɛ.ˈja.jɛ]n.flora
válečnočelenkovka (kapradina čelenková)
plumps/bd6697fe-c765-446a-bfbe-d3a86ae0e5db.mp3 fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]n.flora
svědivka (odv. fkxake - svědit a ’ewll - rostlina)
plumps/3289778d-079b-4770-b3bc-fb59c5ae6ecb.mp3 flefle[ˈflɛ.flɛ]n.flora
slunečnice, magnetotrofní rostlina
plumps/18718a0e-349c-4405-9432-30f45882bcf0.mp3 fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]n.flora
kovnásledovka (též sasančice, anemoid)
plumps/5271f6d5-21f2-4f7d-ab32-464e77d33d4e.mp3 fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]n.flora
orchidej kudlankovitá
plumps/cef493f8-6003-49b4-a81c-40eed9ffdcda.mp3 hìrumwll[hɪ.ˈɾum.wlˌ]n.flora
houbonoska vzpřímená (angl. "puffer", rostlina žijící v symbióze s velmi chutnou houbou)
plumps/b2064649-3372-4f98-9615-b5380025c5c5.mp3 ìpxa[ɪ.ˈpʼa]n.envirflora
kapradina
plumps/6651a239-1aa3-4474-a12a-6a2727319220.mp3 kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]n.floraenvir
Domovský strom (odv. kelku - domov a utral - strom)
plumps/bd59755a-893c-4c05-ab6d-cdcd9794d80d.mp3 kllpxiwll[klˌ.ˈpʼi.wlˌ]n.flora
borůvka tygří (odv. kllte - zem a pxiwll - ostrá rostlina)
plumps/eddaaf2a-2761-426f-a0cd-0053d6ccac43.mp3 kxaylte[ˈkajl.tɛ]n.flora
mečovka velká
plumps/6d4f8c3c-c505-4212-b0fd-13367ed9c238.mp3 lerìk[lɛ.ˈɾɪk]adj.envirflora
listový, listnatý
plumps/4541f21d-42bb-481e-8bee-c0c9650e3147.mp3 lezeswa[lɛ.ˈzɛ.swa]adj.flora
travnatý
plumps/07d5043f-3320-4353-a52b-ab31f1ce844a.mp3 loreyu[lo.ˈɾɛ.ju]n.flora
spirálovka nádherná (odv. lor - hezký a ’ìheyu - spirála)
plumps/8b9ad2a8-9676-4fdb-bcf3-1536fa396709.mp3 mìnyu[ˈmɪn.ju]n.flora
lilie otáčivá (odv. mìn - točit se)
plumps/e39bb715-b529-4f0c-a010-c54782d89d90.mp3 mulpxar[mul.ˈpʼaɾ]n.flora
kohoutí hřebínek (jedna z největších Pandorských bylin)
plumps/5966a951-1444-46f4-be0f-396381daf453.mp3 ngrr[ŋrˌ]n.flora
kořen
plumps/1b5d1281-5e16-420b-9485-24db6caec72d.mp3 pa'liwll[ˈpaʔ.li.wlˌ]n.flora
kalichovka koňouří (též pancířáková), oblíbený zdroj nektaru pro pa’li
plumps/42f340a9-7533-49b2-8b70-0e629479072e.mp3 pamtseowll[ˈpam.͡tsɛ.o.wlˌ]n.flora
kočičí ucho, hudební rostlina
plumps/9d42284c-4906-4cb6-a031-b086afe662c3.mp3 pasuk[ˈpa.suk]n.flora
boblue, bobulovité ovoce
plumps/f7bce22c-1bd5-4cc7-8058-a9990f593326.mp3 paywll[ˈpaj.wlˌ]n.flora
dužnice (angl. "dapophet", vodní rostlina)
plumps/7171493d-4cd2-4629-ada8-d7d1b7662683.mp3 penghrrap[pɛŋ.ˈhrˌ.ap]n.flora
lampovka lemovaná (též dvojí slunce, na dotek svítící bylina, slož.sl. z peng - říci a hrrap - nebezpečí)
plumps/81080ad9-88eb-4109-a156-6d41e6da847c.mp3 prrnesyul[ˈprˌ.nɛ.sjul]n.flora
poupě (odv. prrnen - mimino a syulang - květina)
plumps/81a08035-c132-4e16-8871-1dcbfb0767e0.mp3 prrwll[ˈprˌ.wlˌ]n.flora
mech
plumps/250fa75e-9952-4d31-8216-2ad6695682b3.mp3 pxayzekwä[pʼaj.ˈzɛk.wæ]n.flora
prstnatka trnitá (odv. pxay - mnohý a zekwä - prst)
plumps/f2c99482-c2c2-40b1-b217-755bba12d616.mp3 pxiut[ˈpʼi.ut]n.flora
palma břitvová
plumps/c2cf61b2-47a0-4c25-bde1-ee8812dbc9c4.mp3 pxiwll[ˈpʼi.wlˌ]n.flora
poustevnička ostrá (odv. pxi - ostrý a ’ewll - rostlina)
plumps/298aae09-6c52-4814-b140-63d9d8379ef4.mp3 pxorna'[ˈpʼoɾ.naʔ]n.flora
prskavec, výbušné semeno (angl. "episoth", slož.sl. z pxor - vybuchnout a rina’ - semeno)
plumps/b13839b1-83b5-4b10-af64-6c97b50681b2.mp3 pxorna'lor[ˈpʼoɾ.naʔ.ˈloɾ]n.flora
výbušnosemenovka nádherná
plumps/3b86ce2c-ccba-4ae2-9cd4-1f986fda5771.mp3 rawp[ɾawp]n.flora
čepelnatka slaná (rostlina koncentrující sůl)
plumps/5937aeff-8385-4e2d-ae7c-6f4e9c227407.mp3 rina'[ɾi.ˈnaʔ]n.envirflora
semeno, semínko
plumps/0f5d9161-92e3-476b-a88b-20c3346eda1a.mp3 rumut[ˈɾum.ut]n.flora
kuláč pýchavkový (též míčovník, odv. rum - míč a utral - strom)
plumps/2abc9ec9-19f2-46cc-80a2-4c489800b774.mp3 smaoe[sma.ˈo.ɛ]n.flora
pancéřnatka bodavá (nejtrnitější Pandorská rostlina)
plumps/77653edd-4949-4489-a10d-5ff86c316169.mp3 sngukx[sŋukʼ]n.flora
měkkýšovka vztyčená (masitá rostlina připomínající housenku)
plumps/4a09953b-2db6-46c8-a703-1344542db4b8.mp3 somtìlor[ˈsom.tɪ.loɾ]n.flora
překráska pálivá (též nanuk, slož.sl. z som - pálivý a tìlor - krása)
plumps/7678266c-971b-4cfc-bddf-7e2f6fc0b2a7.mp3 spxam[spʼam]n.envirflora
houba, muchomůrka (ne plíseň)
plumps/6bfad7c2-d3df-47f8-ad31-013789859696.mp3 syeptute[ˈsjɛp.tu.tɛ]n.flora
lidožravka velká (odv. syep - past a tute - osoba)
plumps/7c63d5dd-5aa4-475d-883e-7154cab769df.mp3 syulang[ˈsju.laŋ]n.floraenvir
květina
plumps/f27e84d6-7628-492b-b339-7a266774b455.mp3 tanleng[ˈtan.lɛŋ]n.flora
kůra (stromu)
plumps/fef2f19d-f42e-4f8e-9ce2-2d410502b8a6.mp3 tautral[ˈta.ut.ɾal]n.flora
nebeský strom (též palma fazolová, slož.sl. z taw - obloha a utral - strom)
plumps/d9b51adc-1f2f-4cc4-bf67-9af95f854d74.mp3 tawtsngal[ˈtaw.͡tsŋal]n.flora
talířovka nebeská (též nebeský pohár, angl. "panopyra", odv. taw - obloha)
plumps/e6e66c65-38c7-48c9-9c9c-49d8fdd0e472.mp3 tìhawnuwll[tɪ.ˈhaw.nu.wlˌ]n.flora
listnatka netýkavá (angl. "spartan", odv. tìhawnu - ochrana a ’ewll - rostlina)
plumps/880b0eb3-e671-4471-a7bd-c4ba58247d64.mp3 tompawll[ˈtom.pa.wlˌ]n.flora
dešťolapka brousivá (též dešťová rostlina, angl. "geode", odv. tompa - déšť a ’ewll - rostlina)
plumps/3afc680b-dffa-4ae6-8f83-9cfa1bbbe4c8.mp3 torukspxam[ˈto.ɾuk.spʼam]n.flora
muchomůrka obrovská (též oktohouba)
plumps/60cf44d2-725a-4aa3-a89a-a66a868e3b19.mp3 tsawlapxangrr[ˈ͡tsawl.a.pʼa.ŋrˌ]n.flora
unideltovník, druh stromu s jedovatými kořeny (dosl. vysoký široký kořen, zkráceně tsawlapx)
plumps/4d4b80ed-4c34-4ad6-9aec-aaa1dbe38b9f.mp3 tsmi[͡tsmi]n.gastrflora
nektar (z květů)
plumps/7529e08e-121f-44c5-86a3-56c972f86a49.mp3 tstxa'a[ˈ͡tstʼa.ʔa]n.flora
kožnatka bezlistá (angl. "canalyd")
plumps/cb2b6d22-a20b-4b06-b55b-737458f44a9f.mp3 tsyorina'wll[͡tsjo.ɾi.ˈnaʔ.wlˌ]n.flora
cykas, rostlina moučných semen (odv. rina’ - semeno a ’ewll - rostlina)
plumps/a0b3144a-be14-490e-9a77-38f2e96e66e6.mp3 txll'u[ˈtʼlˌ.ʔu]n.flora
háko-dýně (též šíšatykev)
plumps/98c209c2-404c-4295-8987-2ce1426d5162.mp3 txumpaywll[ˈtʼum.paj.wlˌ]n.flora
štíří bodlák, jedovatá rostlina (slož.sl. z txum - jed a paywll - vodní rostina)
plumps/bc1243a8-7e92-4a08-8998-ba7fc1be3be0.mp3 txumtsä'wll[tʼum.ˈ͡tsæʔ.wlˌ]n.flora
kádinkovka nakloněná (též chrlič ležatý, jed stříkající rostlina, odv. tsä’ - stříkat a ’ewll - rostlina)
plumps/ba5876ee-7f54-4fc1-af78-cdf16450b83e.mp3 utral[ˈut.ɾal]n.envirflora
strom
plumps/5d60b01b-7217-4a0a-bfc5-386ec1cf7b4d.mp3 utraltsyìp[ˈut.ɾal.͡tsjɪp]n.envirflora
keř
plumps/e87ea41e-3120-46fd-a599-55c61c9e41a5.mp3 väfewll[ˈvæ.fɛ.wlˌ]n.flora
smrdutka tepločivná (angl. "centipede", na teplo reagující rostlina, zapáchající po shnilém ovoci)
plumps/153c43be-5b5b-4f64-aaf0-809ef391a256.mp3 värumut[ˈvæ.ɾu.mut]n.flora
měchýřnatka výbušná (metan koncentrující rostlina, odv. vä’ - nepříjemný a rum - koule, míč)
plumps/4309630a-40fc-4b6a-b2a8-66a40f1b7319.mp3 Vitrautral[vit.ˈɾa.ut.ɾal]n.floramythrelig
Strom duší
plumps/bc5452da-2010-490a-aed4-a2eae0cbbfcd.mp3 vozampasukut[ˈvo.zam.pa.suk.ut]n.flora
strom tisíce bobulí, malinovník (strom podobný čepici skřítka, dávající malinovité ovoce)
plumps/0bd402a5-0106-4daa-b540-95c12f239fad.mp3 vul[vul]n.envirflora
větev (stromu)
plumps/7db9786f-2eb6-4069-8301-aa99f4e91f69.mp3 vultsyìp[ˈvul.͡tsjɪp]n.envirflora
hůlka, tyčka, (větvička stromu)
plumps/ee59a1fd-c4fb-45ca-b695-5b787bdaf9f8.mp3 yomhì'ang[jom.ˈhɪʔ.aŋ]n.flora
malá masožravá rostlina (angl. "dakteron", odv. yom - jíst, hì’i - malý, ioang - zvíře)
plumps/80312394-79cb-4ff5-8203-67a1e4cdf9c1.mp3 yomioang[jom.i.ˈo.aŋ]n.flora
kalichovka (větší masožravá rostlina, odv. yom - jíst, iaong - zvíře)
plumps/b50c5b14-6067-43f5-b689-39e90aa80b77.mp3 zeswa[ˈzɛ.swa]n.flora
tráva
plumps/391d44dc-541e-41d9-a29b-bf76b2ba5a81.mp3 zeswavi[ˈzɛ.swa.vi]n.flora
stéblo trávy