szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na F

  Na'vi Polski
fa[fa]adp.
z
za pomocą
fahew[fa.ˈhɛw]rzecz.emot
zapach
odór
woń
smród
faoi[ˈfa.o.i]przym.
gładki
  fayluta[faj.ˈlu.ta]spój.
to
ów
tamten
skrót od: faylì'ut a
fäkä[fæ.ˈkæ]czasow. nie.(2,2)
wspinać się
wzrastać
fäpa[ˈfæ.pa]rzecz.geogr
szczyt
fäza'u[fæ.ˈza.ʔu]czasow. nie.(2,3)
wchodzić na górę
wspinać się
fe'[fɛʔ]przym.
zły
niedobry
fe'lup[ˈfɛʔ.lup]przym.
tandetne
w złym guście
fe'ran[ˈfɛʔ.ɾan]rzecz.
zniszczona natura
coś nieprzemyślanego
coś wadliwego z natury
fe'ranvi[ˈfɛʔ.ɾan.vi]rzecz.
zniekształcenie
odkształcenie
fe'ul[ˈfɛ.ʔul]czasow. nie.(2,2)
pogarszać (się)
fekem[ˈfɛ.kɛm]rzecz.
wypadek
fekum[ˈfɛ.kum]rzecz.
niekorzyść
wada
minus
fekumnga'[ˈfɛ.kum.ŋaʔ]przym.
niekorzystny
few[fɛw]adp.loc
przez (np. dom)
fewi[ˈfɛ.wi]czasow. prz.
ścigać
fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]przym.loc
naprzeciwko
po przeciwnej stronie
fì'u[fɪ.ˈʔu]wkaz.
ta (rzecz)
to
fìfya[fɪ.ˈfja]przysł.
tędy
tak jak
fìkem[fɪ.ˈkɛm]wkaz.
ta (akcja)
to
fìpo[fɪ.ˈpo]wkaz.
ta (osoba lub rzecz) (konkretna)
fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]rzecz.temp
tego poranka
fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]przysł.temp
dzisiaj
współcześnie
fìtrro[fɪ.ˈtrˌ.o]przysł.
przez cały dzień
fìtsap[fɪ.ˈ͡tsap]przysł.
wzajemnie
się
fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]przysł.loc
tutaj
w tym miejscu
alternatywnie: fìtseng
fìtxan[fɪ.ˈtʼan]przysł.
(a) więc
w takim stopniu
fìtxon[fɪ.ˈtʼon]przysł.temp
dzisiaj wieczorem
fkan[fkan]czasow. nie.
resemble in a sensory modality
come to the senses as
(used to form the \'middle voice\')
fkarut[ˈfka.ɾut]czasow. prz.
obierać
fkay[fkaj]przym.
nienawistny
znienawidzony
fkew[fkɛw]przym.
potężny
możny
silny
fkeytok[ˈfkɛj.tok]czasow. nie.(2,2)
istnieć
fkio[ˈfki.o]rzecz.fauna
Tetrapteron
(rybożerny drapieżnik podobny do flaminga)
fkip[fkip]adp.loc
wśród
(oryginalnie: up among)
fko[fko]nieokr.
któryś
ktoś
fkxake[ˈfkʼa.kɛ]czasow. nie.
swędzenie
fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]rzecz.flora
Lwia czreśnia
itch plant
Cynaroidia glauca
fkxen[fkʼɛn]rzecz.gastr
warzywo
fkxile[ˈfkʼi.lɛ]rzecz.cloth
naszyjnik
(oryginalnie: bib necklace)
flawkx[flawkʼ]rzecz.cloth
skóra
flawm[flawm]rzecz.body
policzek
flä[flæ]czasow. nie.
powieść się
odnieść sukces
flefle[ˈflɛ.flɛ]rzecz.flora
Sol\'s delight
magnetotrophic plant
Calamariphyllum elegans
flew[flɛw]rzecz.body
gardło
flì[flɪ]przym.objnfp
cienki
flìnutx[flɪ.ˈnutʼ]rzecz.
grubość
flrr[flrˌ]przym.
delikatny
łagodny
wrażliwy
fmal[fmal]czasow. prz.
podtrzymywać
przetrzymywać coś
fmawn[fmawn]n.
wieści
coś do zameldowania
  fmawnta[ˈfmawn.ta]spój.
ten
względny zaimek do mowy zależnej czasowników stawm lub peng
fmetok[ˈfmɛ.tok]czasow. prz.
testować
fmi[fmi]czas. mod.
próbować
fmokx[fmokʼ]rzecz.emot
zazdrość
zawiść
fnan[fnan]czasow. prz.
być dobrym w
fnawe'[fna.ˈwɛʔ]przym.emot
tchórzliwy
tchórzowski
fnawe'tu[fna.ˈwɛʔ.tu]rzecz.
tchórz
fne-[fnɛ]pref.
rodzaj (rzeczownik)
typ (rzeczownik)
fnel[fnɛl]rzecz.
rodzaj
typ
fnepe[ˈfnɛ.pɛ]zaim. pyt.
co?
jakiego rodzaju? jakiego typu?
fnu[fnu]czasow. nie.
uciszać
być cicho
fngap[fŋap]rzecz.envir
metal
fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]rzecz.flora
roślina śledząca metal
ang. metalfollowing plant
Pennanemone ciliare
fngä'[fŋæʔ]czasow. nie.
wypróżniać się
defekować
załatwiać potrzeby natury fizjologicznej
fngä'tseng[ˈfŋæʔ.͡tsɛŋ]rzecz.
ubikacja (na Ziemi)
fngo'[fŋoʔ]czasow. prz.
wymagać
żądać
fo[fo]os.
oni (wszyscy)
(skrócona mnoga forma od: ayfo)
fpak[fpak]czasow. nie.
powstrzymać
wstrzymać (w trakcie wykonywania czynności)
fpe'[fpɛʔ]czasow. prz.
wysłać
fpeio[fpɛ.ˈi.o]rzecz.myth
wyzwanie (ceremonialne)
fpi+[fpi]adp.
przez wzgląd na
na rzecz (czegoś)
fpìl[fpɪl]czasow. prz.
myśleć
fpìlfya[ˈfpɪl.fja]rzecz.phil
sposób myślenia
fpom[fpom]rzecz.
dobre samopoczucie
(s)pokój
szczęście
fpomron[fpom.ˈɾon]rzecz.
zdrowie (mentalne)
samopoczucie (mentalne)
fpomronga'[fpom.ˈɾo.ŋaʔ]przym.nfp
zdrowy (mentalnie)
fpomtokx[fpom.ˈtokʼ]rzecz.
zdrowie (fizyczne)
fpomtokxnga'[fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]przym.nfp
zdrowy (fizycznie)
fpxafaw[ˈfpʼa.faw]rzecz.fauna
meduza
Electromedusa aerae
fpxäkìm[ˈfpʼæ.kɪm]czasow. nie.
wchodzić
fra'u[ˈfɾa.ʔu]nieokr.
wszystko
frafya[ˈfɾa.fja]przysł.
każdym sposobem
dowolnym sposobem
jakimkolwiek sposobem
jakkolwiek
frakrr[ˈfɾa.krˌ]przysł.temp
zawsze
cały czas
fralo[ˈfɾa.lo]przysł.
każdego razu
w każdym wypadku
za każdym razem
Franse[ˈfɾan.sɛ]rzecz.ling
Francuz
język Francuski
frapo[ˈfɾa.po]nieokr.
każdy
wszyscy
frato[ˈfɾa.to]czą.
niż wszyscy
fratrr[fɾa.ˈtrˌ]przysł.temp
codziennie
każdego dnia
powszednie
fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]przysł.loc
wszędzie
fratxon[fɾa.ˈtʼon]przysł.temp
każdej nocy
frawzo[fɾaw.ˈzo]wykrz.
wszystko jest dobrze
wszystko w porządku
nie ma problemu
frìp[fɾɪp]czasow. prz.
gryźć
kąsać
zagryźć
frrfen[ˈfrˌ.fɛn]czasow. prz.
odwiedzać
frrtu[ˈfrˌ.tu]rzecz.
gość
odwiedzający
fta[fta]rzecz.
supeł
fta si[fta si]czasow. nie.
supeł
pętla
węzeł
zrobić lub zawiązać supeł
ftang[ftaŋ]czas. mod.
przestać (robić coś)
ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]rzecz.temp
przeszłość
ftär[ftæɾ]przym.
lewy (kierunek)
ftärpa[ˈftæɾ.pa]rzecz.
lewa strona
fte[ftɛ]spój.
a więc
w celu
fteke[ˈftɛ.kɛ]spój.
tak że nie
żeby nie
ftem[ftɛm]czasow. prz.
przejść przez (coś)
ftia[fti.ˈa]czasow. prz.
studiować (np. tekst)
badać coś (np. zjawisko)
ftu[ftu]adp.loc
z (kierunek)
ftue[ˈftu.ɛ]przym.
łatwy
prosty
ftumfa[ˈftum.fa]adp.
poza
ze środka
ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]przym.emot
pasjonujący
ftxey[ftʼɛj]czasow. prz.
wybierać
ftxey ... ftxey[ftʼɛj ... ftʼɛj]spój.
czy ... lub ...
ftxey ... fuke[ftʼɛj ... fu.ˈkɛ]spój.
czy ... (lub nie)
ftxì[ftʼɪ]rzecz.body
język
ftxìlor[ftʼɪ.ˈloɾ]przym.gastr
pyszne
wyborne
dobrze smakujące
ftxìvä'[ftʼɪ.ˈvæʔ]przym.gastr
źle smakujący
obrzydliwy
wstrętny
ftxozä[ftʼo.ˈzæ]rzecz.
uroczystość
świętowanie
szczęśliwa okazja
ftxozä si[ftʼo.ˈzæ si]czasow. nie.
świętować
ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]czasow. nie.(1,1)sociol
wygłosić przemówienie
ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]rzecz.sociol
mówca (publiczny)
fu[fu]spój.
lub
fula[ˈfu.la]spój.
że
(względny zaimek do podmiotu czasownika przechodniego)
furia[ˈfu.ɾi.a]spój.
że
(względny zaimek do wątku głównego)
futa[ˈfu.ta]spój.
że
(względny zaimek czasownika przechodniego)
fwa[fwa]spój.
że (subordinate clause marker)
fwampop[ˈfwam.pop]rzecz.fauna
Tapir
(Pandorańskie zwierzę podobne do tapira)
fwang[fwaŋ]przym.gastr
smaczny
smakowity
umami
bogaty
(w smaku i zapachu)
fwäkì[ˈfwæ.kɪ]rzecz.fauna
modliszka
fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]rzecz.flora
Storczyk modliszkowy
Pandorchidus insectoralis
fwefwi[ˈfwɛ.fwi]czasow. nie.
gwizdać
fwel[fwɛl]przym.
złamany
rozbity
połamany
zniszczony
fwem[fwɛm]przym.
tępy
stępiony
fwep[fwɛp]rzecz.
kurz (na powierzchni)
fwew[fwɛw]czasow. prz.
szukać. poszukiwać
fwi[fwi]czasow. nie.
poślizgnąć się
ślizgać się
prześlizgnąć się
fwopx[fwopʼ]rzecz.
kurz
pył (w powietrzu)
fya'o[ˈfja.ʔo]rzecz.
ścieżka
droga
sposób
fyan[fjan]rzecz.
constructed device for keeping s.t. off the ground and clean
fyanyì[ˈfjan.jɪ]rzecz.
półka
fyanyo[ˈfjan.jo]rzecz.
stół
podwyższona powierzchnia użytkowa
fyape[ˈfja.pɛ]zaim. pyt.
jak?
w jaki sposób?
fyawìntxu[fja.wɪn.ˈtʼu]czasow. nie.(2,3)
poprowadzić
fyel[fjɛl]czasow. prz.
pieczęć
zacementować
(sprawić, aby zabezpieczyć i uszczelnić coś, aby nie zostało to zniszczone)
fyep[fjɛp]czasow. prz.
trzymać
chwycić
fyeyn[fjɛjn]przym.sociol
dojrzały
dorosły
fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]rzecz.sociol
osoba dorosła
fyin[fjin]przym.
prosty
fyinep'ang[fjin.ɛp.ˈʔaŋ]rzecz.
stopień skomplikowania
fyole[ˈfjo.lɛ]przym.
podniosły
poza perfekcji
fyolup[ˈfjo.lup]przym.
znakomity
wyśmienity
wzniosłego stylu