szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na F

  Na'vi Polski
plumps/4e06aa5d-5e08-4d04-9fca-2ef2e1734f42.mp3 fa[fa]adp.
z
za pomocą
plumps/707a143a-3de9-4a1d-9232-fa5657dcc948.mp3 fahew[fa.ˈhɛw]rzecz.emot
zapach
odór
woń
smród
plumps/52716d31-fe6e-40d5-be0c-b25c534667e5.mp3 faoi[ˈfa.o.i]przym.
gładki
plumps/04741807-1186-41aa-8e32-7f4a92a72560.mp3 fayluta[faj.ˈlu.ta]wzgl.
to
ów
tamten
skrót od: faylì'ut a
plumps/d198c2dc-a457-4bf1-b459-d1c3fe73e1d5.mp3 fäkä[fæ.ˈkæ]czasow. nie.(2,2)
wspinać się
wzrastać
plumps/7c17d885-47a4-4133-ae2f-51cd096fef4d.mp3 fäpa[ˈfæ.pa]rzecz.geogr
szczyt
plumps/81fbf8b1-5f79-4446-9f64-6711583d53b9.mp3 fäza'u[fæ.ˈza.ʔu]czasow. nie.(2,3)
wchodzić na górę
wspinać się
plumps/9c3b244b-f660-4273-aed0-f09b1603785f.mp3 fe'[fɛʔ]przym.
zły
niedobry
plumps/7cb33121-e233-4678-83ec-ef627a1f192b.mp3 fe'lup[ˈfɛʔ.lup]przym.
tandetne
w złym guście
plumps/e1c3176f-3e6b-461d-a06d-457d0fe88267.mp3 fe'ran[ˈfɛʔ.ɾan]rzecz.
zniszczona natura
coś nieprzemyślanego
coś wadliwego z natury
plumps/dcbbf759-aba8-41c6-a907-346c4af1b223.mp3 fe'ranvi[ˈfɛʔ.ɾan.vi]rzecz.
zniekształcenie
odkształcenie
plumps/41bc78ea-0786-4f78-8c30-234fcf795b2c.mp3 fe'ul[ˈfɛ.ʔul]czasow. nie.(2,2)
pogarszać (się)
plumps/60d747fb-0a42-4872-906d-f1d2e1ea7b13.mp3 fekem[ˈfɛ.kɛm]rzecz.
wypadek
plumps/dfd55afb-1f4c-4f18-a42e-5e94860d545f.mp3 fekum[ˈfɛ.kum]rzecz.
niekorzyść
wada
minus
plumps/5e11395a-ee84-48a4-a5ae-73c8e29a9451.mp3 fekumnga'[ˈfɛ.kum.ŋaʔ]przym.
niekorzystny
plumps/a5c8d1df-4c81-4b9b-bbd1-f7769b82724f.mp3 few[fɛw]adp.loc
przez (np. dom)
plumps/658d0aef-2691-48a9-aa1e-c377e1d0189c.mp3 fewi[ˈfɛ.wi]czasow. prz.
ścigać
plumps/6227f71a-d289-42dd-8a45-54f98ccf1ca7.mp3 fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]przym.loc
naprzeciwko
po przeciwnej stronie
plumps/6a06ae85-945f-4271-a969-8e065f5465c6.mp3 fì'u[fɪ.ˈʔu]wkaz.
ta (rzecz)
to
plumps/a1f830d5-f15e-43f4-91fb-37e73b2f5a36.mp3 fìfya[fɪ.ˈfja]przysł.
tędy
tak jak
plumps/f3a8bcfd-4d82-4628-98fd-82c24cf32fca.mp3 fìkem[fɪ.ˈkɛm]wkaz.
ta (akcja)
to
plumps/bc3862c6-8904-43bc-8adc-c504af1e9245.mp3 fìpo[fɪ.ˈpo]wkaz.
ta (osoba lub rzecz) (konkretna)
plumps/45254ada-1855-473e-ad7f-5c917375002a.mp3 fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]rzecz.temp
tego poranka
plumps/661d7843-cc45-4d2f-bc3f-458ffb0ba5d6.mp3 fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]przysł.temp
dzisiaj
współcześnie
plumps/fc6c8c96-feba-42a1-a434-2ccabf07eae4.mp3 fìtrro[fɪ.ˈtrˌ.o]przysł.
przez cały dzień
plumps/433483b4-08d3-4c66-9f93-4aa0099bdc16.mp3 fìtsap[fɪ.ˈ͡tsap]przysł.
wzajemnie
się
plumps/97ef08f4-0d59-4aff-a783-14839dfde581.mp3 fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]przysł.loc
tutaj
w tym miejscu
alternatywnie: fìtseng
plumps/c41e86d2-fc02-4e07-8fcb-c5112d4cc984.mp3 fìtxan[fɪ.ˈtʼan]przysł.
(a) więc
w takim stopniu
plumps/9e3a9e15-baa1-45d5-977d-ada0cc57767c.mp3 fìtxon[fɪ.ˈtʼon]przysł.temp
dzisiaj wieczorem
plumps/5d9ff6f5-67da-4ef6-9be3-2ebfe3853aea.mp3 fkan[fkan]czasow. nie.
resemble in a sensory modality
come to the senses as
(used to form the \'middle voice\')
plumps/35eec56f-cfbd-460d-8753-1534ea8d7333.mp3 fkarut[ˈfka.ɾut]czasow.
obierać
plumps/b551d9f1-9912-49d6-85fe-78079ad18a20.mp3 fkay[fkaj]przym.
nienawistny
znienawidzony
plumps/61c61333-b8b1-478b-b603-80fc58d6a9fc.mp3 fkew[fkɛw]przym.
potężny
możny
silny
plumps/0f3f0558-e04d-484c-ae51-78ad918e5aa1.mp3 fkeytok[ˈfkɛj.tok]czasow. nie.(2,2)
istnieć
plumps/a9019e0c-8a1c-44c9-b8d5-3f71c2db0b51.mp3 fkio[ˈfki.o]rzecz.fauna
Tetrapteron
(rybożerny drapieżnik podobny do flaminga)
plumps/79cb75d7-ce1d-41e3-875c-a700b0cc4692.mp3 fkip[fkip]adp.loc
wśród
(oryginalnie: up among)
plumps/309f7a6d-b621-4032-bf7c-f4bc9c6c0104.mp3 fko[fko]nieokr.
któryś
ktoś
plumps/091cf5c0-7a29-4724-a7fe-b3513b3b9ad6.mp3 fkxake[ˈfkʼa.kɛ]czasow.
swędzenie
plumps/bd6697fe-c765-446a-bfbe-d3a86ae0e5db.mp3 fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]rzecz.flora
Lwia czreśnia
itch plant
Cynaroidia glauca
plumps/1440b7a3-1631-4da5-908b-657a7f9cf342.mp3 fkxen[fkʼɛn]rzecz.gastr
warzywo
plumps/f71c05f2-c487-41d7-9012-a2564a5b3082.mp3 fkxile[ˈfkʼi.lɛ]rzecz.cloth
naszyjnik
(oryginalnie: bib necklace)
plumps/40869895-fa81-4b0b-8db9-2e3cebb60217.mp3 flawkx[flawkʼ]rzecz.cloth
skóra
plumps/bf4f013a-004e-4b1e-9631-6cb14ce9ab50.mp3 flawm[flawm]rzecz.body
policzek
plumps/3aa4dc95-3723-4385-88ad-57c4450fd396.mp3 flä[flæ]czasow. nie.
powieść się
odnieść sukces
plumps/3289778d-079b-4770-b3bc-fb59c5ae6ecb.mp3 flefle[ˈflɛ.flɛ]rzecz.flora
Sol\'s delight
magnetotrophic plant
Calamariphyllum elegans
plumps/d7befd98-6189-4c8c-8d02-a24f0fa7190d.mp3 flew[flɛw]rzecz.body
gardło
plumps/0b0d39c2-c6ad-4ac7-b255-9e3d9862cb24.mp3 flì[flɪ]przym.objnfp
cienki
plumps/37fe3876-e4be-48f6-ba97-0c24d9c2eaf1.mp3 flìnutx[flɪ.ˈnutʼ]rzecz.
grubość
plumps/9e8c9664-542a-40a5-aacb-b69e6401f018.mp3 flrr[flrˌ]przym.
delikatny
łagodny
wrażliwy
plumps/695d1367-28e5-4bfc-9444-957be2c7bd72.mp3 fmal[fmal]czasow. prz.
podtrzymywać
przetrzymywać coś
plumps/acffd01e-86da-4838-ba2c-55eb5fb787bd.mp3 fmawn[fmawn]n.
wieści
coś do zameldowania
plumps/122efa6b-571a-4428-ad4d-4db10d27b412.mp3 fmawnta[ˈfmawn.ta]wzgl.
ten
względny zaimek do mowy zależnej czasowników stawm lub peng
plumps/05ce845c-4291-4a20-98df-f6102940ade7.mp3 fmetok[ˈfmɛ.tok]czasow. prz.
testować
plumps/a6520ea8-7af7-40ce-b0b6-09937b3b8af2.mp3 fmi[fmi]czas. mod.
próbować
plumps/85db207a-a842-4d8e-b6aa-cfe60cbdf918.mp3 fmokx[fmokʼ]rzecz.emot
zazdrość
zawiść
plumps/1a141208-b47b-45e7-bff2-e61b2f0f9071.mp3 fnan[fnan]czasow. prz.
być dobrym w
plumps/baada169-6c7e-4c1c-af23-6a8005743d0d.mp3 fnawe'[fna.ˈwɛʔ]przym.emot
tchórzliwy
tchórzowski
plumps/8f82214d-c255-4145-a042-61a9df352f58.mp3 fnawe'tu[fna.ˈwɛʔ.tu]rzecz.
tchórz
plumps/9abbecfb-2574-432e-a262-f99f4a0cb4ad.mp3 fne-[fnɛ]pref.
rodzaj (rzeczownik)
typ (rzeczownik)
plumps/58054b27-bde6-49a7-a0a3-f7c129508bb8.mp3 fnel[fnɛl]rzecz.
rodzaj
typ
plumps/3a72b458-3f5f-4bef-a809-75815d6bedf7.mp3 fnepe[ˈfnɛ.pɛ]zaim. pyt.
co?
jakiego rodzaju? jakiego typu?
plumps/44bfd557-2799-4b34-b05b-afea2c1b68a8.mp3 fnu[fnu]czasow. nie.
uciszać
być cicho
plumps/5c80a76f-696d-4951-ae37-3b0d9c11329f.mp3 fngap[fŋap]rzecz.envir
metal
plumps/18718a0e-349c-4405-9432-30f45882bcf0.mp3 fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]rzecz.flora
roślina śledząca metal
ang. metalfollowing plant
Pennanemone ciliare
plumps/4ab5030a-1dcb-47fc-988d-e021ff4ebd4a.mp3 fngä'[fŋæʔ]czasow. nie.
wypróżniać się
defekować
załatwiać potrzeby natury fizjologicznej
plumps/b332b696-f8a2-4e50-9e9d-44ec74a3120e.mp3 fngä'tseng[ˈfŋæʔ.͡tsɛŋ]rzecz.
ubikacja (na Ziemi)
plumps/5cabf6ee-9748-4e3a-8e5a-e2309a0b70e8.mp3 fngo'[fŋoʔ]czasow. prz.
wymagać
żądać
plumps/b8f976f4-0898-44ac-b38c-68254f037603.mp3 fo[fo]os.
oni (wszyscy)
(skrócona mnoga forma od: ayfo)
plumps/b34ce704-b46c-4468-ab15-8b8835057a30.mp3 fpak[fpak]czasow. nie.
powstrzymać
wstrzymać (w trakcie wykonywania czynności)
plumps/a773c63a-a10a-4b39-ba63-8920ec14a963.mp3 fpe'[fpɛʔ]czasow. prz.
wysłać
plumps/7bc4b91f-b9b0-4547-87ba-fbf1ae9aaea0.mp3 fpeio[fpɛ.ˈi.o]rzecz.myth
wyzwanie (ceremonialne)
plumps/abda1dc3-c1bb-4694-a22e-24bc9081188e.mp3 fpi+[fpi]adp.
przez wzgląd na
na rzecz (czegoś)
plumps/061ac44e-8139-4eb5-a351-4542bf3060dc.mp3 fpìl[fpɪl]czasow. prz.
myśleć
plumps/a70f700a-db10-4a68-9281-3dc2b1d1bff0.mp3 fpìlfya[ˈfpɪl.fja]rzecz.phil
sposób myślenia
plumps/6dd01121-b9e0-42fc-9575-769f7239d801.mp3 fpom[fpom]rzecz.
dobre samopoczucie
(s)pokój
szczęście
plumps/8cf83128-ab1e-4185-9d4f-4adfe2832227.mp3 fpomron[fpom.ˈɾon]rzecz.
zdrowie (mentalne)
samopoczucie (mentalne)
plumps/cda7ae56-f1d2-41d7-a602-0fa963e9bfad.mp3 fpomronga'[fpom.ˈɾo.ŋaʔ]przym.nfp
zdrowy (mentalnie)
plumps/adcac49b-7688-49e5-a714-87075cc88b38.mp3 fpomtokx[fpom.ˈtokʼ]rzecz.
zdrowie (fizyczne)
plumps/0b724a3f-2373-4655-9fd1-6200fbe1b78c.mp3 fpomtokxnga'[fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]przym.nfp
zdrowy (fizycznie)
plumps/11a97da0-45a6-4ff7-885e-eab552a5310f.mp3 fpxafaw[ˈfpʼa.faw]rzecz.fauna
meduza
Electromedusa aerae
plumps/c154df73-3735-48c6-8079-82817bb3e220.mp3 fpxäkìm[ˈfpʼæ.kɪm]czasow. nie.
wchodzić
plumps/f8bc4a9e-1233-4c1b-bc86-f674321977e2.mp3 fra'u[ˈfɾa.ʔu]nieokr.
wszystko
plumps/12116b7b-1cc7-4f46-80ff-e5e7fd1d3f35.mp3 frafya[ˈfɾa.fja]przysł.
każdym sposobem
dowolnym sposobem
jakimkolwiek sposobem
jakkolwiek
plumps/0b62d776-13bf-4ab4-860f-b10644643402.mp3 frakrr[ˈfɾa.krˌ]przysł.temp
zawsze
cały czas
plumps/885d0c13-1406-4050-bfd0-0d5a189f3b40.mp3 fralo[ˈfɾa.lo]przysł.
każdego razu
w każdym wypadku
za każdym razem
plumps/1c3a6b1b-74d1-4465-9b5b-bf4e432cdba1.mp3 Franse[ˈfɾan.sɛ]rzecz.ling
Francuz
język Francuski
plumps/408b258b-f3fc-4e9a-b082-02f3793e5c1a.mp3 frapo[ˈfɾa.po]nieokr.
każdy
wszyscy
plumps/8d2b7c64-e742-4e9a-92a5-74e6784995fe.mp3 frato[ˈfɾa.to]czą.
niż wszyscy
plumps/5135dd4b-c88d-4866-b2c1-8a4fe0271e8b.mp3 fratrr[fɾa.ˈtrˌ]przysł.temp
codziennie
każdego dnia
powszednie
plumps/278dbca2-033c-4c1c-b7f3-409f835312f3.mp3 fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]przysł.loc
wszędzie
plumps/c168d698-4240-4644-af5a-65c25b464f8e.mp3 fratxon[fɾa.ˈtʼon]przysł.temp
każdej nocy
plumps/1796e669-0736-4ce6-8b2f-8f864de3697b.mp3 frawzo[fɾaw.ˈzo]wykrz.
wszystko jest dobrze
wszystko w porządku
nie ma problemu
plumps/a9a0023c-3eb5-494b-b1c7-3def39a21cff.mp3 frìp[fɾɪp]czasow. prz.
gryźć
kąsać
zagryźć
plumps/2ab67d11-4e43-4792-b4ba-209dbc76593d.mp3 frrfen[ˈfrˌ.fɛn]czasow. prz.
odwiedzać
plumps/d04ebf46-9011-44c8-8fb7-6856de4495e3.mp3 frrtu[ˈfrˌ.tu]rzecz.
gość
odwiedzający
plumps/054f0a50-1b82-4f88-b543-bc0b4c32913e.mp3 fta[fta]rzecz.
supeł
plumps/031a5ce9-24b4-4ee4-a80b-526c82fd5a60.mp3 fta si[fta si]czasow. nie.
supeł
pętla
węzeł
zrobić lub zawiązać supeł
plumps/6e64f923-bb69-458d-a0dc-45d38e305904.mp3 ftang[ftaŋ]czas. mod.
przestać (robić coś)
plumps/085eb808-2194-44a2-a1a5-abea7e640260.mp3 ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]rzecz.temp
przeszłość
plumps/ecbe8a1a-47bf-4d0e-896a-197ced1806d2.mp3 ftär[ftæɾ]przym.
lewy (kierunek)
plumps/5d3a5f7c-b6d6-47b9-83f6-ec61c40f7e35.mp3 ftärpa[ˈftæɾ.pa]rzecz.
lewa strona
plumps/d80fae9e-a125-40ec-9288-44e663da476f.mp3 fte[ftɛ]spój.
a więc
w celu
plumps/bc97d953-23d6-4bc6-bf58-7cf6a74e0081.mp3 fteke[ˈftɛ.kɛ]spój.
tak że nie
żeby nie
plumps/84b479e0-4613-4e78-9a56-9a4fe716abb5.mp3 ftem[ftɛm]czasow. prz.
przejść przez (coś)
plumps/f78b1b96-c26c-45fd-b821-cf9d8b0969bc.mp3 ftia[fti.ˈa]czasow. prz.
studiować (np. tekst)
badać coś (np. zjawisko)
plumps/ed6a3643-1bbc-4af0-a5a9-73412e561271.mp3 ftu[ftu]adp.loc
z (kierunek)
plumps/60363761-d832-4651-8d66-2eb6d5456a66.mp3 ftue[ˈftu.ɛ]przym.
łatwy
prosty
plumps/6a7e4b94-2b3d-44ae-84c5-3b286804472c.mp3 ftumfa[ˈftum.fa]adp.
poza
ze środka
plumps/f0554a63-accb-41f7-84d5-000ec9882f86.mp3 ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]przym.emot
pasjonujący
plumps/468a1598-2ebe-475c-9928-cacceeaf9307.mp3 ftxey[ftʼɛj]czasow. prz.
wybierać
plumps/c07554d9-edba-48b6-952f-bfcb9abbb3b8.mp3 ftxey ... ftxey[ftʼɛj ... ftʼɛj]spój.
czy ... lub ...
plumps/d96faa80-805f-419b-a8bb-38a6140c3812.mp3 ftxey ... fuke[ftʼɛj ... fu.ˈkɛ]spój.
czy ... (lub nie)
talis/fed0897f-7b99-4e56-8b88-828dbb571bf5.mp3 ftxì[ftʼɪ]rzecz.body
język
plumps/2d212e7f-e0ff-4bd5-8e06-e8cabc53efd0.mp3 ftxìlor[ftʼɪ.ˈloɾ]przym.gastr
pyszne
wyborne
dobrze smakujące
plumps/618152fc-2896-44ba-b1a9-8f95e8712bff.mp3 ftxìvä'[ftʼɪ.ˈvæʔ]przym.gastr
źle smakujący
obrzydliwy
wstrętny
plumps/437418d7-4d1c-4105-b6b6-5aa638324581.mp3 ftxozä[ftʼo.ˈzæ]rzecz.
uroczystość
świętowanie
szczęśliwa okazja
plumps/d6af5a6b-b869-40ea-8456-1510804b618b.mp3 ftxozä si[ftʼo.ˈzæ si]czasow. nie.
świętować
plumps/a82ea77a-69c2-42e6-b7c9-1c62eebf3d3f.mp3 ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]czasow. nie.(1,1)sociol
wygłosić przemówienie
plumps/9e51c3c8-24f6-4c37-ba41-f44a586548aa.mp3 ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]rzecz.sociol
mówca (publiczny)
plumps/2da9a305-a7c7-4331-8d7a-2b4dcb30b7df.mp3 fu[fu]spój.
lub
plumps/d7780c79-dec8-4ca3-8103-d60b1db8f446.mp3 fula[ˈfu.la]wzgl.
że
(względny zaimek do podmiotu czasownika przechodniego)
plumps/ea294445-af79-46fe-b314-a3f5f0fe7920.mp3 furia[ˈfu.ɾi.a]wzgl.
że
(względny zaimek do wątku głównego)
plumps/40827971-2cc9-4c94-8efa-744733205411.mp3 futa[ˈfu.ta]wzgl.
że
(względny zaimek czasownika przechodniego)
plumps/b570a42b-4773-490c-af3c-b988bdd1e83c.mp3 fwa[fwa]wzgl.
że (subordinate clause marker)
plumps/a6aad177-8189-4752-aaaf-90fb6228b05a.mp3 fwampop[ˈfwam.pop]rzecz.fauna
Tapir
(Pandorańskie zwierzę podobne do tapira)
plumps/1918a325-af17-43e7-9df8-d95a805da0a3.mp3 fwang[fwaŋ]przym.gastr
smaczny
smakowity
umami
bogaty
(w smaku i zapachu)
plumps/f5979da7-fd1d-41ae-894e-d1dce1be7526.mp3 fwäkì[ˈfwæ.kɪ]rzecz.fauna
modliszka
plumps/5271f6d5-21f2-4f7d-ab32-464e77d33d4e.mp3 fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]rzecz.flora
Storczyk modliszkowy
Pandorchidus insectoralis
plumps/133d8f30-0e33-4a34-af11-a36883886354.mp3 fwefwi[ˈfwɛ.fwi]czasow. nie.
gwizdać
plumps/ab85a7db-d723-4bab-b3c2-6f002752bde6.mp3 fwel[fwɛl]przym.
złamany
rozbity
połamany
zniszczony
plumps/7acce85e-e1d4-48b5-88b3-68a29d46f8e4.mp3 fwem[fwɛm]przym.
tępy
stępiony
plumps/e9691225-849a-44aa-ae84-34ae9a2fac5b.mp3 fwep[fwɛp]rzecz.
kurz (na powierzchni)
plumps/c29b9956-7eb0-47a6-a6db-6717b56eb51e.mp3 fwew[fwɛw]czasow. prz.
szukać. poszukiwać
plumps/9d3f9562-8e95-4c10-9874-62a5d729789e.mp3 fwi[fwi]czasow. nie.
poślizgnąć się
ślizgać się
prześlizgnąć się
plumps/5896a037-08e5-425f-88fa-52fd9e6ee5c5.mp3 fwopx[fwopʼ]rzecz.
kurz
pył (w powietrzu)
plumps/d867821a-c8fd-45ad-ac11-a8bbd376107c.mp3 fya'o[ˈfja.ʔo]rzecz.
ścieżka
droga
sposób
plumps/f48c649a-4084-4bc3-96ec-b0b1712ae0d3.mp3 fyan[fjan]rzecz.
constructed device for keeping s.t. off the ground and clean
plumps/59827555-e610-4806-9d99-3c03dc3f80df.mp3 fyanyì[ˈfjan.jɪ]rzecz.
półka
plumps/6f200576-2252-4d14-b8fa-ab10bf57ec03.mp3 fyanyo[ˈfjan.jo]rzecz.
stół
podwyższona powierzchnia użytkowa
plumps/97110a84-1c95-4df4-8e14-047ea49d8a38.mp3 fyape[ˈfja.pɛ]zaim. pyt.
jak?
w jaki sposób?
plumps/6ffa1980-a4ad-4c0d-b2f6-d31f6b65c9c6.mp3 fyawìntxu[fja.wɪn.ˈtʼu]czasow. nie.(2,3)
poprowadzić
plumps/d26efaa0-1429-407d-bd93-986e7ca8ae07.mp3 fyel[fjɛl]czasow. prz.
pieczęć
zacementować
(sprawić, aby zabezpieczyć i uszczelnić coś, aby nie zostało to zniszczone)
plumps/337e0ca9-5b4d-41ed-9d00-393ef2386707.mp3 fyep[fjɛp]czasow. prz.
trzymać
chwycić
plumps/e5fb1811-7a8e-4bd0-aea0-2cd59f0bf092.mp3 fyeyn[fjɛjn]przym.sociol
dojrzały
dorosły
plumps/60a8cd39-a36d-4a91-9abd-974ff9c74d42.mp3 fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]rzecz.sociol
osoba dorosła
plumps/337f5251-1024-40c0-a80d-552afbba41a9.mp3 fyin[fjin]przym.
prosty
plumps/80c5f4fe-49a8-48d7-b419-8ee05991531c.mp3 fyinep'ang[fjin.ɛp.ˈʔaŋ]rzecz.
stopień skomplikowania
plumps/296fa1b0-6265-4255-b1dd-f5a645d3bb85.mp3 fyole[ˈfjo.lɛ]przym.
podniosły
poza perfekcji
plumps/950fb59e-f3bc-40fa-9419-0e5675e3ea91.mp3 fyolup[ˈfjo.lup]przym.
znakomity
wyśmienity
wzniosłego stylu