vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "lingvistika / jazyk"

  Na'vi Czech
'ìnglìsì[ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ]n.ling
angličtina (z angl. "English")
eolì'uvi[ˈɛ.o.lɪ.ʔu.vi]n.ling
předpona
Franse[ˈfɾan.sɛ]n.ling
Francie, francouzština
fyalì'u[ˈfja.lɪ.ʔu]n.ling
příslovce
kemlì'u[ˈkɛm.lɪ.ʔu]n.ling
sloveso (odv. kem - činnost, lì’u - slovo)
kemlì'uvi[ˈkɛm.lɪ.ʔu.vi]n.ling
slovesný infix (odv. kemlì’u - sloveso)
lelì'fya[lɛ.ˈlɪʔ.fja]adj.ling
jazykový, týkající se jazyka
leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]adj.sociolling
na’vijský, týkající se lidu
lì'fya[ˈlɪʔ.fja]n.ling
řeč, jazyk (odv. lì’u - slovo, fya - způsob)
lì'fyaolo'[ˈlɪʔ.fja.o.ˈloʔ]n.ling
skupina osob hovořících stejným jazykem
odv. lì’fya - jazyk, řeč a olo’ - klan
lì'kong[ˈlɪʔ.koŋ]n.ling
slabika
lì'u[ˈlɪ.ʔu]n.ling
slovo
lì'ukìng[ˈlɪ.ʔu.kɪŋ]n.ling
věta
lì'ukìngvi[ˈlɪ.ʔu.kɪŋ.vi]n.ling
slovní spojení, fráze
lì'upam[ˈlɪ.ʔu.pam]n.ling
přízvuk, výslovnost (odv. lì’u - slovo, pam - zvuk)
lì'upuk[ˈlɪ.ʔu.puk]n.specling
slovník
lì'uvi[ˈlɪ.ʔu.vi]n.ling
afix
nìFranse[nɪ.ˈfɾan.sɛ]adv.ling
francouzsky
nìToitsye[nɪ.ˈTo.i.͡tsjɛ]adv.ling
německy
nìTsyungwen[nɪ.͡tsjuŋ.wɛn]adv.ling
čínsky, mandarínsky (z mandarínské čínštiny)
pamrelfya[pam.ˈɾɛl.fja]n.ling
hláskování, pravopis (odv. pamrel - písmo a fya’o - způsob)
pamrelvi[pam.ˈɾɛl.vi]n.ling
písmeno (fonetický symbol)
pxorpam[ˈpʼoɾ.pam]n.ling
ejektivní souhláska (odv. pxor - vybuchnout a pam - zvuk)
ralpeng[ɾal.ˈpɛŋ]vtr.(2,2)ling
vysvětlovat význam, překládat (slož.sl. z ral - význam a peng - říci)
infixy ralp‹1›‹2›‹3›eng
snapamrelvi[sna.pam.ˈɾɛl.vi]n.ling
abeceda (dosl. množina písmen)
starlì'u[ˈstaɾ.lɪ.ʔu]n.ling
předložka
syonlì'u[ˈsjon.lɪ.ʔu]n.ling
přídavné jméno
tilì'u[ˈti.lɪ.ʔu]n.ling
(větná) spojka
tstxolì'u[ˈ͡tstʼo.lɪ.ʔu]n.ling
podstatné jméno
tstxolì'ukìngvi[͡tstʼo.ˈlɪ.ʔu.kɪŋ.vi]n.ling
jmenná fráze
(fráze, jejíž základem je podstatné jméno)
Tsyungwen[͡tsjuŋ.wɛn]adj.ling
Čína
uolì'uvi[ˈu.o.lɪ.ʔu.vi]n.ling
přípona