vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "lingvistika / jazyk"

  Na'vi Czech
plumps/4b2327ab-7ce6-45ee-a101-8a51e1e2285c.mp3 'ìnglìsì[ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ]n.ling
angličtina (z angl. "English")
plumps/b6474b15-71bd-461b-a7de-afd72bdec266.mp3 eolì'uvi[ˈɛ.o.lɪ.ʔu.vi]n.ling
předpona
plumps/1c3a6b1b-74d1-4465-9b5b-bf4e432cdba1.mp3 Franse[ˈfɾan.sɛ]n.ling
Francie, francouzština
plumps/33afa671-0bd3-4cd2-a22e-36e04214837e.mp3 fyalì'u[ˈfja.lɪ.ʔu]n.ling
příslovce
plumps/a95c2df5-c3cb-46fb-9f6e-3e8d5f5e9c78.mp3 kemlì'u[ˈkɛm.lɪ.ʔu]n.ling
sloveso (odv. kem - činnost, lì’u - slovo)
plumps/d6730a9c-ec64-46b2-aebb-a5e630bca586.mp3 kemlì'uvi[ˈkɛm.lɪ.ʔu.vi]n.ling
slovesný infix (odv. kemlì’u - sloveso)
plumps/70cf57e4-2dae-4ee7-9778-abfb2cd2e83a.mp3 lelì'fya[lɛ.ˈlɪʔ.fja]adj.ling
jazykový, týkající se jazyka
plumps/8c1e7623-3f38-4f42-afce-bbab1f46626d.mp3 leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]adj.sociolling
na’vijský, týkající se lidu
plumps/111e4169-43d9-4e2d-8a7f-65ffbf5a7d37.mp3 lì'fya[ˈlɪʔ.fja]n.ling
řeč, jazyk (odv. lì’u - slovo, fya - způsob)
plumps/34023c2d-3b33-4e20-afe0-682085b5bd96.mp3 lì'fyaolo'[ˈlɪʔ.fja.o.ˈloʔ]n.ling
skupina osob hovořících stejným jazykem
odv. lì’fya - jazyk, řeč a olo’ - klan
plumps/90bbb742-125f-403c-8bc9-477b6cd4773f.mp3 lì'kong[ˈlɪʔ.koŋ]n.ling
slabika
plumps/fa97efbf-5ccf-4d3a-86ec-dd04fec37757.mp3 lì'u[ˈlɪ.ʔu]n.ling
slovo
plumps/c2bd3c0d-a3c4-4a7d-96d0-f7a9d1f37898.mp3 lì'ukìng[ˈlɪ.ʔu.kɪŋ]n.ling
věta
plumps/8211e9ca-96c4-4492-beb1-b1eff6b03034.mp3 lì'ukìngvi[ˈlɪ.ʔu.kɪŋ.vi]n.ling
slovní spojení, fráze
plumps/a5047a42-ad7a-4816-9fb4-92619c9ba71b.mp3 lì'upam[ˈlɪ.ʔu.pam]n.ling
přízvuk, výslovnost (odv. lì’u - slovo, pam - zvuk)
plumps/47807cce-9670-4e47-8879-1f5cb90abdd8.mp3 lì'upuk[ˈlɪ.ʔu.puk]n.lingspec
slovník
plumps/347d6e13-c75a-46a1-a6aa-0696c1bfd912.mp3 lì'uvi[ˈlɪ.ʔu.vi]n.ling
afix
plumps/70ad87b4-b201-4412-add1-a059a311070c.mp3 nìFranse[nɪ.ˈfɾan.sɛ]adv.ling
francouzsky
plumps/393fcd6b-0924-4083-afac-0398334e4532.mp3 nìToitsye[nɪ.ˈTo.i.͡tsjɛ]adv.ling
německy
plumps/f8a1bcec-bfd7-4d6b-9f18-f5b6c622a1e5.mp3 nìTsyungwen[nɪ.͡tsuŋ.wɛn]adv.ling
čínsky, mandarínsky (z mandarínské čínštiny)
plumps/9948c0ea-de69-45b2-b85a-a27693277c4f.mp3 pamrelfya[pam.ˈɾɛl.fja]n.ling
hláskování, pravopis (odv. pamrel - písmo a fya’o - způsob)
plumps/810f3747-9593-4a53-b29f-9cb6710d33cc.mp3 pamrelvi[pam.ˈɾɛl.vi]n.ling
písmeno (fonetický symbol)
plumps/828e0544-c59b-423f-ac71-b1503a7105d2.mp3 pxorpam[ˈpʼoɾ.pam]n.ling
ejektivní souhláska (odv. pxor - vybuchnout a pam - zvuk)
plumps/3fe775eb-4dc6-48d1-b871-6b664bdd9906.mp3 ralpeng[ɾal.ˈpɛŋ]vtr.(2,2)ling
vysvětlovat význam, překládat (slož.sl. z ral - význam a peng - říci)
infixy ralp‹1›‹2›‹3›eng
plumps/0abe2d6b-00bc-4728-9a11-ed19405d19f0.mp3 snapamrelvi[sna.pam.ˈɾɛl.vi]n.ling
abeceda (dosl. množina písmen)
plumps/9a9f5d81-8f52-4215-a166-f9082f069e34.mp3 starlì'u[ˈstaɾ.lɪ.ʔu]n.ling
předložka
plumps/a7723ca0-f0c0-4b79-8ae1-650c8f8551bf.mp3 syonlì'u[ˈsjon.lɪ.ʔu]n.ling
přídavné jméno
plumps/914eb2bc-9c5c-46b6-a0a7-b6df412653ac.mp3 tilì'u[ˈti.lɪ.ʔu]n.ling
(větná) spojka
plumps/c89f91f0-088a-4b08-9a01-92eb2b84b2ee.mp3 tstxolì'u[ˈ͡tstʼo.lɪ.ʔu]n.ling
podstatné jméno
plumps/e577fcd6-0258-48f0-ae0c-9a225a32e9ec.mp3 tstxolì'ukìngvi[͡tstʼo.ˈlɪ.ʔu.kɪŋ.vi]n.ling
jmenná fráze
(fráze, jejíž základem je podstatné jméno)
plumps/6aecd185-48c0-47df-abfd-bb579ba976b3.mp3 Tsyungwen[͡tsjuŋ.wɛn]adj.ling
Čína
plumps/5ea12f82-dec0-4b17-8ea5-524b12a4bc65.mp3 uolì'uvi[ˈu.o.lɪ.ʔu.vi]n.ling
přípona