vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fngo' (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): fŋoʔ
Czech: požadovat něco, žádat něco, domáhat se něčeho
English: require
demand
zdroj: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

fng·am·o' PST minulý čas
fng·ìm·o' PST nedávná minulost
fng·ìy·o' FUT blízká budoucnost
fng·ay·o' FUT budoucí čas
fng·ol·o' PFV dokonavý vid
fng·er·o' IPFV nedokonavý vid
fng·iv·o' SJV konjunktiv
fng·ei·o' LAUD pozitivní postoj mluvčího
fng·äng·o' PEJ negativní postoj mluvčího