vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na T

  Na'vi Czech
plumps/6cf07175-df3f-40e9-a933-e51bcbe2fab4.mp3 ta[ta]adp.loctemp
z, od (místně, časově i vyjádření původu, nepoužívá se ale pro úmyslný pohyb - v tom případě použijte ftu)
plumps/ff1dc16e-0ffb-4a90-a43e-12cc730640dd.mp3 ta'em[ta.ˈʔɛm]adv.loc
shora
plumps/2f478e73-a8e4-4f49-b9e4-b8fa436ac380.mp3 ta'leng[ˈtaʔ.lɛŋ]n.body
kůže, pokožka
plumps/85ec7b74-8210-4aa8-804b-6a5ddc2eb038.mp3 ta'lengean[ˈtaʔ.lɛŋ.ɛ.an]adj.col
modrý jako pokožka Na’vi, ve stejném odstínu modré jako kůže
plumps/8ebfb183-cde0-425a-9911-8d9e93a09fb2.mp3 tafkip[ta.ˈfkip]adp.loc
shora ze, shora od (součásti něčeho, odv. ta - od a fkip - nahoře mezi)
plumps/3d08cff3-7576-4ee2-8322-f612b017f73d.mp3 tafral[ta.ˈfɾal]adv.
tudíž, tedy (odv. ta fì-ral - z toho významu)
plumps/df2eca53-de50-4b08-b266-b178280a9334.mp3 takip[ta.ˈkip]adp.loc
ze, od (součásti něčeho, odv. ta - od a kip - mezi)
plumps/c5098752-5367-47ca-821b-0055af6fefa6.mp3 takrra[ta.ˈkrˌ.a]conj.
od, od té doby co ... (uvozuje v.v. časovou v normálním pořadí, varianta akrrta)
plumps/121cc58b-767e-4480-a49d-86d334e20068.mp3 taksyokx[tak.ˈsjokʼ]vin.(1,1)
tleskat (rukama)
plumps/fc0f8585-ff3d-46e0-9ebc-df61afc0e780.mp3 takuk[ˈta.kuk]vtr.
udeřit, zasáhnout
plumps/9c6b3073-d547-416a-880e-3614721a85e8.mp3 talioang[ˈta.li.o.aŋ]n.fauna
bizon pandorský (angl. "sturmbeest", odv. ioang - zvíře)
plumps/93d8d78d-33b5-478f-876f-b92958ea7500.mp3 talun[ta.ˈlun]conj.
protože, z důvodu že (zkrácená forma taluna)
plumps/d215197d-c49a-4520-8463-d23753a65809.mp3 talun[ta.ˈlun]adp.
protože
plumps/ab84592e-ffdb-41c4-b0df-20266534375a.mp3 taluna[ta.ˈlun.a]conj.
protože (při běžném pořadí vět, dosl. ta lun a - z důvodu že, varianta alunta)
plumps/c0efe28e-c219-457b-91dd-10e2005a89c3.mp3 tam[tam]vin.
stačit, dostačovat
plumps/2cfb8623-b35a-4bd6-8147-73df3ac67886.mp3 tam[tam]intj.
stačí, Ok
plumps/3a8605ee-548b-4db9-a154-0207b796005f.mp3 tanhì[tan.ˈhɪ]n.
hvězda, bioluminiscentní tečka
plumps/f27e84d6-7628-492b-b339-7a266774b455.mp3 tanleng[ˈtan.lɛŋ]n.flora
kůra (stromu)
plumps/ec3fbd2e-db47-4f9b-b7a0-d644e80e2f74.mp3 tangek[ˈta.ŋɛk]n.
kmen (stromu)
plumps/2a76cea9-a133-4b87-b0ad-1c865af3eaed.mp3 tare[ˈta.ɾɛ]vtr.
souviset s něčím, vztahovat se k něčemu, týkat se něčeho
plumps/1d7b4c9f-5393-454e-a3a0-a6c3fd3d96fb.mp3 tarnioang[ˈtaɾ.ni.o.aŋ]n.
predátor, masožravé zvíře
plumps/df49a4b0-ff71-41d5-9178-55e2d5ad7887.mp3 taron[ˈta.ɾon]vtr.hunt
lovit
plumps/1bf4977f-1a99-422a-9e38-025aa53417e5.mp3 taronyu[ˈta.ɾon.ju]n.hunt
lovec (slož.sl. z taron - lovit a –yu přípona činitele)
plumps/9a96616f-4767-4955-931a-66c3573d8f17.mp3 tarpongu[ˈtaɾ.po.ŋu]n.
lovecká skupina
plumps/68b0af03-d912-4929-a9fc-6da915ad1432.mp3 tatep[ˈta.tɛp]vtr.
ztratit něco, ztratit stopu něčeho, ztratit přehled o něčem (ve smyslu "přijít o něco, co jsem předtím měl")
plumps/baf02290-f616-473d-a661-5225e77ca04e.mp3 tatlam[tat.ˈlam]adv.
zjevně, evidentně (dosl. ta tìlam - z toho vzhledu, odv. lam - připadat, zdát se)
plumps/fef2f19d-f42e-4f8e-9ce2-2d410502b8a6.mp3 tautral[ˈta.ut.ɾal]n.flora
nebeský strom (též palma fazolová, slož.sl. z taw - obloha a utral - strom)
plumps/22444ada-5177-46b7-849c-2b6cfb3361d5.mp3 taw[taw]n.envir
obloha, nebe
plumps/c17032a1-a39f-4361-ba47-809b1a7fe77c.mp3 taweyk[ta.ˈwɛjk]conj.
protože, neboť (při běžném pořadí vět, odv. ta oeyk a - z příčiny že, varianta aweykta)
plumps/436932b6-eca0-4bca-bdf7-5e6656203fc1.mp3 taweyka[ta.ˈwɛj.ka]conj.
protože, neboť (při běžném pořadí vět, odv. ta oeyk a - z příčiny že, varianta aweykta)
plumps/7fd5c265-6935-41a2-a65b-bb055f009081.mp3 Tawkami[taw.ˈka.mi]n.name
jméno klanu
plumps/32375915-3aa6-47a9-bd2f-bd604cb6858a.mp3 tawng[tawŋ]vin.
skrčit se, potopit (se), skočit dolů
plumps/7f5b45e9-f3c9-4c68-b4c2-e53a7b1c96cd.mp3 tawsìp[ˈtaw.sɪp]n.lw
letadlo, nebeská loď (z angl. "ship")
plumps/245e4b6f-b88f-4442-a747-c88577892b89.mp3 tawsyuratan[taw.sju.ˈɾa.tan]n.envir
polární záře
plumps/07d0193c-01b3-4009-ba91-1b85b21a70d7.mp3 tawtute[ˈtaw.tu.tɛ]n.
nebešťan, člověk (Homo Sapiens, slož.sl. z taw - obloha a tute - osoba)
plumps/d9b51adc-1f2f-4cc4-bf67-9af95f854d74.mp3 tawtsngal[ˈtaw.͡tsŋal]n.flora
talířovka nebeská (též nebeský pohár, angl. "panopyra", odv. taw - obloha)
plumps/d116bb8f-ce4b-4315-9d0b-6108f871a9c1.mp3 täftxu[tæ.ˈftʼu]vtr.
plést, tkát
plumps/4320198b-ae49-4173-aee1-683656f44f63.mp3 täftxuyu[tæ.ˈftʼu.ju]n.
tkadlec, pletač (slož.sl. z täftxu - tkát a –yu přípona činitele)
plumps/0e9fbc95-b6d2-4797-9791-98a55ee9de27.mp3 tätxaw[tæ.ˈtʼaw]vin.
vrátit se
plumps/5e6ffca7-bc30-4ac7-b308-094d08f92fbd.mp3 te[tɛ]part.
pocházející z (vyjadřuje klan původu, využíváno v celých jménech)
plumps/0811c1a4-3b0d-4399-99c7-b53743c12f01.mp3 tekre[ˈtɛk.ɾɛ]n.
lebka
plumps/c22dd73d-bee4-4796-8233-8bb886206fa5.mp3 tel[tɛl]vtr.
dostat, přijmout
plumps/5c558646-f7ba-465b-9382-7d02bc6342cb.mp3 telem[tɛ.ˈlɛm]n.
provaz, struna
plumps/9d341c95-922a-4a1f-8525-26ec99bd9597.mp3 tem[tɛm]vin.
střelit, vystřelit
plumps/a4951b42-14e7-4ac6-8650-b7892633f117.mp3 temrey[tɛm.ˈɾɛj]n.
přežití (odv. emrey - přežít)
plumps/92ea8b15-3235-4112-9d6f-64fd888c9ba7.mp3 teng[tɛŋ]adj.
stejný
plumps/2b46ecb0-3537-48d5-b233-8d9dafa6fc1f.mp3 tengfya[ˈtɛŋ.fja]conj.
jako, stejně jako (odv. teng - stejný a fya’o - cesta, způsob)
plumps/ff7fef5a-bb71-4eee-b1ca-28ff6d10ec51.mp3 tengkrr[tɛŋ.ˈkrˌ]conj.
zatímco, během (angl. "while", odv. krr - čas)
plumps/f4b9051d-3d59-4c45-b0dc-c29fe6d8224e.mp3 teri[tɛ.ˈɾi]adp.
o (něčem)
plumps/09b3902c-a94c-4719-b847-1e3ae0c3cc1a.mp3 terkup[ˈtɛɾ.kup]vin.
zemřít, umírat
plumps/ab8aa87c-e8a7-4868-8e7b-c8894c8d0ad1.mp3 teswotìng[tɛ.ˈswo.tɪŋ]vtr.(3,3)
povolit, udělit (odv. tìng - dát. Pozor, infixy teswot‹1›‹2›‹3›ìng)
plumps/73190b2a-4029-42f6-af23-d3baae87f52b.mp3 tete[ˈtɛ.tɛ]adj.
tupý (jen pro ostří, čepel; na rozdíl od fwem - jen pro hrot, špičku)
plumps/0fb6cad0-d557-494f-bd91-5631a33d2bc9.mp3 tewng[tɛwŋ]n.cloth
bederní pás (pás s pruhem látky na přední straně)
plumps/b1793aba-d01d-4f2c-9334-b1036e08feee.mp3 tewti[ˈtɛw.ti]intj.
wow! ty jo! (vyjádření překvapení a radosti)
plumps/319f0da3-bcae-43d9-bdcd-0440319e249f.mp3 teya[tɛ.ˈja]adj.
plný
plumps/2267d259-116f-48f6-9fe3-1c9346580b93.mp3 teya si[tɛ.ˈja si]vin.
naplňovat, činit šťastným (koho/co - předmět ve 3. pádě)
plumps/e003d464-bcc7-41de-a506-609c2e50e293.mp3 teylu[ˈtɛj.lu]n.fauna
broučí larva
plumps/0f6106d7-a31f-4844-9de9-5675b7d63775.mp3 teynga[ˈtɛj.ŋa]rel.
odpověď která zní... (vztažné zájmeno nepřímé otázky v nominativu)
zkráceno z tì’eyng a
plumps/dae75074-e388-46e3-9c8a-ec47b6dce6f7.mp3 teyngla[ˈtɛjŋ.la]rel.
odpověď která zní... (vztažné zájmeno nepřímé otázky v ergativu)
zkráceno z tì’eyngìl a
plumps/55c4529f-8ed4-403c-834e-438810e8f852.mp3 teyngta[ˈtɛjŋ.ta]rel.
odpověď která zní... (vztažné zájmeno nepřímé otázky v akuzativu)
zkráceno z tì’eyngit a
plumps/4cb6a999-6307-4f54-8da5-0fb80661939f.mp3 teyr[tɛjɾ]adj.col
bílý
plumps/0f4a948b-ea7e-4701-b7d8-55ef05de62f2.mp3 teyrpin[ˈtɛjɾ.pin]n.col
bílá (barva)
plumps/1853ba90-f11b-4098-a683-ed30532153c8.mp3 tiam[ˈti.am]vtr.
počítat, spočítat
plumps/b7c9bb4a-8962-424e-9ac6-29457d794a82.mp3 til[til]n.
spoj, kloub, styk částí
plumps/914eb2bc-9c5c-46b6-a0a7-b6df412653ac.mp3 tilì'u[ˈti.lɪ.ʔu]n.ling
(větná) spojka
plumps/aeb163ce-c0bc-4584-866d-2a3d48470615.mp3 tinan[ˈti.nan]n.
čtení
plumps/00565f8b-aace-4432-8df8-15e3f1fe46bd.mp3 Tipani[ˈti.pa.ni]n.name
jméno klanu
plumps/2eb0664b-6036-4c3e-a87b-316cdf20a4ab.mp3 tirea[ti.ˈɾɛ.a]n.
duše, duch (vědomí)
plumps/b21459c6-0112-450d-804a-00f9261cdc08.mp3 tireafya'o[ti.ˈɾɛ.a.ˈfja.ʔo]n.
pouť duše (pouť kterou během života vykoná, slož.sl. z tirea - duše a fya’o - cesta)
plumps/4195cf52-883c-4cd9-9e21-8eff62af532e.mp3 tireaioang[ti.ˈɾɛ.a.i.o.aŋ]n.myth
vnitřní (duševní) zvíře, zvíře v duši (slož.sl. z tirea - duše a ioang - zvíře)
plumps/e63d28d6-ee91-4ebe-a98d-29d3de3bbfb8.mp3 tireapängkxo[ti.ˈɾɛ.a.pæŋ.kʼo]v.(4,5)
důvěrně rozmlouvat (s někým, odv. tirea - duše a pängkxo - povídat si)
plumps/41875773-c23b-4a6c-a384-e634c6f5953c.mp3 tiretu[ti.ˈɾɛ.tu]n.religsociol
šaman (obecně, nikoliv přímo tsahìk)
plumps/c021a124-e080-43be-be17-2ec3b313db94.mp3 tì'al[tɪ.ˈʔal]n.
plýtvání, rozhazování, mrhání
plumps/49eb432c-4290-43a8-8f80-3d7321f69b4e.mp3 tì'awm[tɪ.ˈʔawm]n.
táboření
plumps/5c151007-4e1d-4efa-bb85-b5c134ce2436.mp3 tì'awm si[tɪ.ˈʔawm si]vin.
tábořit (odv. ’awm - tábor a si - pom. slov. dělat)
plumps/902d3e47-6d42-4e0a-a995-d7db32139cac.mp3 tì'awpo[tɪ.ˈʔaw.po]n.
sobectví, jednání jen za sebe (s negativním významem)
plumps/cb149b23-4dd4-4de4-bacc-45b1a9a1b407.mp3 tì'efu[tɪ.ˈʔɛ.fu]n.emot
pocit (odv. ’efu - cítit)
plumps/1345581f-8714-44fe-b395-04f37e61e53d.mp3 tì'efumì oeyä[tɪ.ˈʔɛ.fu.mɪ ˈo.ɛ.jæ]oth.idiom
dle mého názoru, podle mě
plumps/b1e90d0f-f150-4549-bc39-c11161a5ec11.mp3 tì'em[tɪ.ˈʔɛm]n.gastr
vaření, kuchařské umění
plumps/aaf7b766-1547-4067-9b82-4ba4c0976d01.mp3 tì'eylan[tɪ.ˈʔɛj.lan]n.sociol
přátelství
plumps/590f5c3d-8e55-46e3-b712-1260764f9c34.mp3 tì'eyng[tɪ.ˈʔɛjŋ]n.
odpověď
plumps/64c67e02-3458-40a4-9dad-4338f43fa96a.mp3 tì'i'a[tɪ.ˈʔiʔ.a]n.temp
konec, závěr
plumps/f08d07e5-0521-4d19-b3f3-de5a4e2bba75.mp3 tì'i'avay krrä[tɪ.ˈʔiʔ.a.vaj ˈkrˌ.æ]ph.
na věky věků, věčně (básnicky)
plumps/df706436-ee81-4dfd-81f7-f4c13c4f252d.mp3 tì'iluke[tɪ.ˈʔi.lu.kɛ]adj.
nekonečný, bez konce
plumps/12988363-4546-40de-9a48-cef02040bc78.mp3 tì'ipu[tɪ.ˈʔi.pu]n.
humor
plumps/4b25b5bd-5042-49b1-99d7-6096d18450d0.mp3 tì'o'[tɪ.ˈʔoʔ]n.
zábava, vzrušení (odv. ’o’ - být vzrušující)
plumps/74673aaa-8548-4694-b96c-386ae587720a.mp3 tì'ong[tɪ.ˈʔoŋ]n.
rozkvétání, rozvíjení
plumps/4b514580-a538-4f4e-83cc-77a4f42a6427.mp3 tì'ongokx[tɪ.ˈʔo.ŋokʼ]n.
narození
plumps/4124ed4f-e44b-40e4-872a-6ed8b6121991.mp3 tì'ul[tɪ.ˈʔul]n.
zvětšení, nárůst
plumps/dc80f4ed-aa71-49cf-915f-4ae973ea385c.mp3 tìaho[tɪ.a.ˈho]n.relig
modlitba (obecně, abstraktně)
plumps/a658573d-1478-4c1b-88b2-d2e33a60bee8.mp3 tìeyktan[tɪ.ˈɛjk.tan]n.
vedení, vůdcovství (odv. eyktan - vůdce)
plumps/a7dc2c47-684f-4803-a230-022c8a3ca14b.mp3 tìfe'ul[tɪ.ˈfɛ.ʔul]n.
zhoršení (ve všeobecném smyslu)
plumps/4402ccca-ce51-4bad-a4a8-7d18f5a0ef3d.mp3 tìfkeytok[tɪ.ˈfkɛj.tok]n.
stav, situace, status, kondice (odv. fkeytok - existovat)
plumps/7c94d108-55c7-41f5-85a5-bbb37e5bc89a.mp3 tìflä[tɪ.ˈflæ]n.
úspěch (jen všeobecně, pro jednu konkrétní úspěšnou událost použijte säflä)
plumps/05283efb-640b-49a7-b4be-078f42a84c27.mp3 tìflänga'[tɪ.ˈflæ.ŋaʔ]adj.nfp
úspěšný (ne pro osoby)
plumps/142320b4-ae83-4f18-87c6-e3072fd4692c.mp3 tìflrr[tɪ.ˈflrˌ]n.
jemnost
něžnost
vlídnost, přívětivost
plumps/57b73ad3-abed-4310-951a-8f7617be310a.mp3 tìfmetok[tɪ.ˈfmɛ.tok]n.
test, zkouška (ve smyslu "test schopností")
plumps/cfdbcf3e-1f58-43ae-b8d4-9a8150bb7d95.mp3 tìfmi[tɪ.ˈfmi]n.
pokus, test, zkouška (ve smyslu "zkusit něco", "otestovat funkčnost něčeho")
plumps/f9b3c1cc-d785-4f08-9608-d52a77f26a73.mp3 tìfnu[tɪ.ˈfnu]n.
ticho
plumps/30ee55dc-5b24-47f9-9f97-51085f788387.mp3 tìfnunga'[tɪ.ˈfnu.ŋaʔ]adj.nfp
tichý (ne pro osoby)
plumps/d5e593bd-7809-4dc5-ac75-a5e9699a26dc.mp3 tìftang[tɪ.ˈftaŋ]n.
zastavení, zastávka (také název pro ráz - glottal stop)
plumps/fe9477cb-d0a6-45ab-b8e1-2969bb551559.mp3 tìftang si[tɪ.ˈftaŋ si]vin.
zastavit (někoho, něco - nepřímý předmět v 3. pádě)
plumps/0a8a37fe-5a9b-4515-a8f8-3f0d6c3dcfe5.mp3 tìftia[tɪ.fti.ˈa]n.
studium, zkoumání, výzkum
plumps/259557e2-c0ff-422f-8fbc-3ed9f99fa2f7.mp3 tìftia kifkeyä[tɪ.fti.ˈa ki.ˈfkɛ.jæ]n.
věda (zkoumání hmatatelného světa, pro Na’vi cizí koncept)
plumps/6550142f-6a8c-4a9a-b248-b8d4246b3fe7.mp3 tìftiatu[tɪ.fti.ˈa.tu]n.
výzkumník, badatel
plumps/fa66b4b9-c928-4dd0-93b4-04d5182dac74.mp3 tìftiatu kifkeyä[tɪ.fti.ˈa.tu ki.ˈfkɛj.æ]n.
vědec
plumps/088092f9-690f-4ced-9d34-b570f1883abe.mp3 tìftxavang[tɪ.ˈftʼa.vaŋ]n.
vášeň
plumps/56fc66f8-502e-4ac4-8a86-3c311f8ceb54.mp3 tìftxey[tɪ.ˈftʼɛj]n.
volba, výběr
plumps/69386041-085c-4d02-a205-aaf54bffdd72.mp3 tìftxulì'u[tɪ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
proslov, řeč, projev (jako název činnosti, nikoliv samotná řeč - ta je säftxulì’u)
plumps/1cd666a2-54e3-49e3-8ada-fa83fea257a6.mp3 tìfyawìntxu[tɪ.fja.wɪn.ˈtʼu]n.
vedení, návod (abstraktně)
plumps/0e54068f-d5d1-47d4-a099-cdc641945535.mp3 tìfyeyn[tɪ.ˈfjɛjn]n.
dospělost, vyzrálost
plumps/603839d6-1026-47a0-91ee-3a81d473f13e.mp3 tìhan[tɪ.ˈhan]n.
ztráta (něčeho, nikoliv prohra)
plumps/a9397fa7-e5bf-432b-a617-bdcd124d8547.mp3 tìhawl[tɪ.ˈhawl]n.
přípravy, plán
plumps/e61704f6-a678-4857-b825-54b51e2ee15c.mp3 tìhawnu[tɪ.ˈhaw.nu]n.
ochrana (odv. hawnu - chránit, krýt něco)
plumps/701103ab-352e-4c1e-8412-59ba7d8d04ce.mp3 tìhawnu si[tɪ.ˈhaw.nu si]vin.
chránit
plumps/e6e66c65-38c7-48c9-9c9c-49d8fdd0e472.mp3 tìhawnuwll[tɪ.ˈhaw.nu.wlˌ]n.flora
listnatka netýkavá (angl. "spartan", odv. tìhawnu - ochrana a ’ewll - rostlina)
plumps/a08d7355-7a90-4d0a-a16a-3731a767d08c.mp3 tìhipx[tɪ.ˈhipʼ]n.
ovládání, kontrola, řízení
plumps/e413a85f-d91b-4574-aed6-1ffcf62985d5.mp3 tìhìpey[tɪ.ˈhɪ.pɛj]n.
váhání, otálení, zdráhání
plumps/4720ba5f-f0d2-4f12-b2ed-23736f4c9594.mp3 tìhona[tɪ.ˈho.na]n.
roztomilost, rozkošnost
plumps/24de20e9-d54e-4e46-993c-ccac3d4b05aa.mp3 tìk'ìn[tɪk.ˈʔɪn]n.
volno, volný čas (odv. ke ’ìn - nebýt zaneprázdněn)
plumps/a95abba5-0070-4111-908e-094a35865844.mp3 tìkakpam[tɪ.kak.ˈpam]n.
hluchota
plumps/e463bb6f-479d-4bb1-b012-b8a1c75653f2.mp3 tìkakrel[tɪ.kak.ˈɾɛl]n.
slepota
plumps/40eee1d2-9bb2-42b9-98e3-9ddc60a62bfd.mp3 tìkan[tɪ.ˈkan]n.
záměr, cíl, účel (odv. kan - mířit)
plumps/993415bd-ab3e-464c-9a65-df080e649ac1.mp3 tìkanu[tɪ.ˈka.nu]n.
inteligence, chytrost
plumps/0d789801-a5b7-41cb-ba93-93187c612696.mp3 tìkangkem[tɪ.ˈkaŋ.kɛm]n.
práce (ve smyslu něčeho, na čemž pracuji)
plumps/9753d34d-0b6a-446a-b6e5-0b955206d4ee.mp3 tìkangkem si[tɪ.ˈkaŋ.kɛm si]vin.
pracovat
plumps/0ff484f2-ac8a-4398-a1f2-9475cae30383.mp3 tìkangkemvi[tɪ.ˈkaŋ.kɛm.vi]n.
projekt, dílo (dosl. kousek práce)
plumps/a9106c6b-e1c6-40d5-ae37-c83c08645fdb.mp3 tìkawng[tɪ.ˈkawŋ]n.
zlo
plumps/73ea8c1c-fdfc-440b-81b8-5c8712c9bf23.mp3 tìkeftxo[tɪ.kɛ.ˈftʼo]n.
smutek, žal, zármutek
plumps/f562c649-f2a1-4aee-b1e5-afe1ae856735.mp3 tìkeftxonga'[tɪ.kɛ.ˈftʼo.ŋaʔ]adj.nfp
smutný, skličující (ne pro osoby)
plumps/2583d911-180e-4b51-9d9b-ecbf7482ee12.mp3 tìkelu[tɪ.ˈkɛ.lu]n.
nedostatek, deficit (čeho - váže se s 2. pádem)
plumps/794a5532-ab25-42ef-ac87-83ba259af93c.mp3 tìkemwiä[tɪ.kɛm.ˈwi.æ]n.
neférovost
nespravedlivost
plumps/6f62bf88-aace-4137-99c0-06046c14a4b7.mp3 tìkenong[tɪ.ˈkɛ.noŋ]n.
příklad, vzor (ve smyslu "on je naším vzorem")
plumps/92a9affc-0fed-4bb5-8a33-ca9a396b5729.mp3 tìketeng[tɪ.ˈkɛ.tɛŋ]n.
rozdíl, rozdílnost
plumps/010aa35d-11e2-45b8-919f-7aa78b0938ca.mp3 tìkin[tɪ.ˈkin]n.
potřeba, nouze, nutnost (pro vyjádření akcí, které je potřeba udělat, se používá ve spojení s přívlastkovým -a-: Awngaru lu tìkin a nume nì’ul - Potřebujeme se více učit)
plumps/c0b6b62b-91dd-48cb-8e78-ad2c13e89115.mp3 tìktseri[tɪk.ˈ͡tsɛ.ɾi]n.
nevědomost
nepovšimnutí si
plumps/8319843f-11ce-4ec4-81f8-349ba4bee817.mp3 tìkxey[tɪ.ˈkʼɛj]n.
chybnost, nesprávnost (odv. kxeyey - chyba)
plumps/d180b1b9-92a6-40ec-b33e-176b2844fe78.mp3 tìkxey si[tɪ.ˈkʼɛj si]vin.
chybovat, udělat blbost, zkazit něco (nepřechodné)
plumps/7413f405-6dbe-4294-804c-d49ee96454b7.mp3 tìkxìm[tɪ.ˈkʼɪm]n.
velení
přikazování
přidělování úkolů
plumps/3ab83651-6a03-4e3c-9f0f-63ddc8942ea5.mp3 tìkxìm si[tɪ.ˈkʼɪm si]vin.(2,2)
být nad někým v hierarchii, být někomu nadřízený
plumps/7c2e7d55-e410-45de-990c-053971f3743b.mp3 tìkxuke[tɪ.ˈkʼu.kɛ]n.
bezpečí
plumps/95af25fe-a45c-43b1-b91d-83fcfb1a89f2.mp3 tìlam[tɪ.ˈlam]n.
vzhled, zjev
plumps/35747791-69b1-4b88-a038-ed4556c49da4.mp3 tìlang[tɪ.ˈlaŋ]n.
zkoumání
výzkum (všeobecně)
plumps/279408b6-96b3-415d-8f8f-6f56fcd2d6b3.mp3 tìlatem[tɪ.ˈla.tɛm]n.
změna (abstraktní idea)
plumps/9c6ebedb-8be6-4c8a-9a8a-e994ecdfd2a5.mp3 tìlen[tɪ.ˈlɛn]n.
událost (odv. len - nastat, stát se)
plumps/e15a0acd-d611-417b-bee0-b5320dadfcee.mp3 tìleym[tɪ.ˈlɛjm]n.
hlasité zvolání, výkřik
plumps/97dc33a2-4357-416c-a926-580278ff89f7.mp3 tìleymfe'[tɪ.lɛjm.ˈfɛʔ]n.
stěžování si na něco (obecně)
plumps/a4ed9716-0442-4949-8d2d-73d69732e5a7.mp3 tìleymkem[tɪ.lɛjm.ˈkɛm]n.
protest (obecně)
plumps/aad717bc-6ca8-4448-a18f-349aa98d7747.mp3 tìlor[tɪ.ˈloɾ]n.
krása
plumps/c4efd6d1-07b9-47ee-a4e5-676f0272d309.mp3 tìm[tɪm]adj.
nízký
plumps/f10be2ac-7982-4d1d-ba8a-6269ad7550b3.mp3 tìmal[tɪ.ˈmal]n.
důvěryhodnost
plumps/b4db8b83-b5b5-4119-bb07-b2668d5d9c75.mp3 tìme'em[tɪ.ˈmɛ.ʔɛm]n.
harmonie, rovnováha (obecně)
plumps/4b864c02-2c62-44e1-80ad-16b897661fbf.mp3 tìmeyp[tɪ.ˈmɛjp]n.
slabost, slabina
plumps/7c34ba07-30ce-4784-a3dc-c30081c2db85.mp3 tìmll'an[tɪ.mlˌ.ˈʔan]n.
přijetí, akceptace (odv. mll’an - přijmout)
plumps/001c5aed-309a-45db-9a2b-ec9089c510ea.mp3 tìmok[tɪ.ˈmok]n.
doporučení (obecně, nikoliv jako jedna konkrétní instance - ta je sämok)
plumps/26e46d0a-275b-473c-8c5f-f00fa2d7d7dc.mp3 tìmuntxa[tɪ.mun.ˈtʼa]n.sociol
manželství, stav bytí v páru, také svatba (samotný akt nervového spojení)
plumps/585b662e-7368-4b9a-8b0e-fc072a1a0418.mp3 tìmungwrr[tɪ.muŋ.ˈwrˌ]n.
výjimka
plumps/91dbcfd6-6ce8-4da5-bb8f-811b6f919ffd.mp3 tìmungwrr si[tɪ.muŋ.ˈwrˌ si]vin.(3,3)
udělat výjimku
plumps/bf9efe80-7a51-4820-92f3-14921a349af8.mp3 tìmweypey[tɪm.ˈwɛj.pɛj]n.
trpělivost
plumps/cfe032d8-556a-450f-9c76-46f6337fabdb.mp3 tìmwiä[tɪm.ˈwi.æ]n.
spravedlnost
plumps/09fddb20-184d-497e-9e6b-b22f3165e0bc.mp3 tìmyì[ˈtɪm.jɪ]n.
nízká úroveň (např. znalostí)
plumps/b2d8c742-e8a9-43b4-bf5c-cca66cef1758.mp3 tìn[tɪn]n.
práce, zaměstnání (ve smyslu činnosti která zaneprázdňuje, bez rozlišení emocí a "zábavnosti")
plumps/a77e0ca5-6d4f-433f-8f06-d0148e17544c.mp3 tìnawri[tɪ.ˈnaw.ɾi]n.
nadání, talent
plumps/260baf82-e22d-4e12-b2d6-1ff1d1cdaa6b.mp3 tìnew[tɪ.ˈnɛw]n.
touha (obecně i jako konkrétní instance)
plumps/d1f7fd14-93fd-424c-ab10-d98b42705b78.mp3 tìno[tɪ.ˈno]n.
pečlivost, smysl pro detail
plumps/87934ec6-d61f-4449-bfde-d6eb138896c1.mp3 tìnomum[tɪ.ˈno.mum]n.
zvědavost (odv. newomum - být zvědavý)
plumps/5efb732e-01f1-43bc-8330-e30d2ccbced2.mp3 tìnui[tɪ.ˈnu.i]n.
selhání (všeobecně, na rozdíl od konkrétního sänui)
plumps/d83a503c-8fdc-4455-bbc3-f84b25e228a5.mp3 tìnvi[ˈtɪn.vi]n.
úkol
krok (jedna část pracovního postupu)
plumps/06729af2-ae6d-48d4-a800-0accdda2d0c6.mp3 tìnvi si[ˈtɪn.vi si]vin.(2,2)
provést úkol
postoupit o krok dál (v rámci nějakého postupu)
plumps/8b862259-6956-4892-9ab0-6f4a59cf04be.mp3 tìng[tɪŋ]vtr.
dát
plumps/44fbc838-b7ef-41ad-97c8-f273460255f8.mp3 tìng ftxì[tɪŋ ftʼɪ]vin.
ochutnat (dosl. dát jazyk)
plumps/dbc915fa-bc35-4d44-a3e8-4f521c026051.mp3 tìng lawr[tɪŋ lawɾ]vin.
zpívat beze slov, vydávat melodii
plumps/58a08717-77e8-4a79-8abb-45dc8ea6c5a4.mp3 tìng mikyun[tɪŋ ˈmik.jun]vin.(1,1)
poslouchat (dosl. dát ucho)
plumps/d6c93b79-95d4-491e-b10a-5b5f57ae29f7.mp3 tìng nari[tɪŋ ˈna.ɾi]vin.(1,1)
dívat se, koukat (dosl. dát oko)
plumps/a6cf99e2-1d11-4458-bb72-2419095e3c14.mp3 tìng ontu[tɪŋ ˈon.tu]vin.(1,1)
čichat (dosl. dát nos)
plumps/cdf1a3de-9b96-45be-91bc-b70ca95e6e4f.mp3 tìng syawn[tɪŋ sjawn]vin.relig
požehnat, dát požehnání
plumps/c778291d-72e9-4e0e-92cb-2623b912282e.mp3 tìng tseng[tɪŋ ͡tsɛŋ]vin.
uhnout, ustoupit (dosl. dát místo)
plumps/ba7e8454-e009-4d88-8cb6-559819cf5f0d.mp3 tìng zekwä[tɪŋ ˈzɛk.wæ]vin.(1,1)
dotknout se, cítit hmatem (dosl. dát prst)
plumps/464466eb-f6dd-44e1-8bd3-c65fb47d5816.mp3 tìngay[tɪ.ˈŋa.j]n.
pravda
plumps/cd546ef6-82ab-49c5-836e-8f9536cafae3.mp3 tìngäzìk[tɪ.ˈŋæ.zɪk]n.
obtíž, problém (odv. ngäzìk - obtížný)
plumps/9b9dd035-b6f8-4274-8080-9dc96882c995.mp3 tìngong[tɪ.ˈŋoŋ]n.
lenost, letargie, apatie
plumps/91930620-ad71-4d11-85a3-18463837ab5a.mp3 tìngop[tɪ.ˈŋop]n.
tvorba (v abstraktním smyslu, pro název činnosti "tvoření" použijte tìngusop)
plumps/47d979ee-15c4-4fea-88b1-7e7b94bf6fba.mp3 tìoeyktìng[tɪ.o.ˈɛjk.tɪŋ]n.
vysvětlení (hovorová výslovnost tìweyktìng je možná)
plumps/2dfb0b35-84e9-4f72-a6f5-1f437b503d23.mp3 tìohakx[tɪ.o.ˈhakʼ]n.emot
hlad
plumps/1ae4906c-72bd-43b0-a5eb-24b3b5460524.mp3 tìomum[tɪ.ˈo.mum]n.
znalost, vědomost, vědění (ne jako název činnosti, ale něco co znám)
plumps/1c28bdea-1d2f-4723-a620-70ed898ed5c1.mp3 tìomummì oeyä[tɪ.ˈo.mum.mɪ ˈo.ɛ.jæ]idiom.idiom
podle mých znalostí, AFAIK
plumps/6f90474f-4b8c-4d2a-aadc-d14ac6d8cb23.mp3 tìpawm[tɪ.ˈpawm]n.
otázka
plumps/2f41e700-a71d-4563-9287-86bdebfe7efa.mp3 tìpähem[tɪ.ˈpæ.hɛm]n.
příchod, příjezd
plumps/1eb2e19b-fdf0-42c1-b822-6a1bb51dcafc.mp3 tìpängkxo[tɪ.pæŋ.ˈkʼo]n.
rozhovor, rozmluva, konverzace, diskuse
plumps/f20f2071-2e54-4a16-ac8e-1847d6d635c3.mp3 tìpe'un[tɪ.ˈpɛ.ʔun]n.
rozhodnutí
plumps/e1242d6d-de60-40a6-af82-ea9628e3f5df.mp3 tìprrte'[tɪ.ˈprˌ.tɛʔ]n.
radost
plumps/80e65428-ab09-4d22-8108-3cc1b908e294.mp3 tìpsaw[tɪp.ˈsaw]n.
neohrabanost, nešikovnost, nemotornost
plumps/ba761816-01f7-4cfa-9f3c-4ce8f40775ca.mp3 tìralpeng[tɪ.ɾal.ˈpɛŋ]n.
překlad
interpretace
plumps/0635470f-8a18-44fd-8269-e52548460145.mp3 tìran[tɪ.ˈɾan]vin.
chodit, jít
plumps/e294f2ae-ded5-4e3c-a7ed-5a84e966b58f.mp3 tìrawn[tɪ.ˈɾawn]n.
výměna, nahrazení
plumps/d9baf62e-3403-4c57-8d98-8812e247fad1.mp3 tìrengop[tɪ.ˈɾɛ.ŋop]n.
navrhování, projektování, plánování
(název činnosti)
plumps/0563a613-f951-4471-b478-66e601f859b7.mp3 tìrey[tɪ.ˈɾɛj]n.
život
plumps/cb858886-8a95-4b46-a409-9d4b83e098f5.mp3 tìreyn[tɪ.ˈɾɛjn]n.lw
vlak
plumps/47d84a40-8035-436d-8782-ec4438565b06.mp3 tìrol[tɪ.ˈɾol]n.mus
píseň (zpívaná, odv. rol - zpívat)
plumps/1c33b6fa-a8cc-4834-a95c-0e61c72f7f8d.mp3 tìronsrel[tɪ.ˈɾon.sɾɛl]n.
představivost, fantazie (odv. ronsrelngop - představit si)
plumps/e921502c-7d5f-47d0-a687-95084cd23638.mp3 tìska'a[tɪ.ska.ˈʔa]n.
zničení, ničení, destrukce
plumps/226b5cb7-72c8-46f2-885d-bedf8fc863a1.mp3 tìsla'tsu[tɪ.ˈslaʔ.͡tsu]n.
popis, vylíčení, slovní charakteristika něčeho
plumps/77742de6-e4ed-4e07-a80d-871a4159ea40.mp3 tìslan[tɪ.ˈslan]n.sociol
podpora (ne fyzická, jen přeneseně)
plumps/81626788-d5dc-4e01-a0a3-18a7bb0a27b7.mp3 tìsnaytx[tɪ.ˈsnajtʼ]n.
prohra (odv. snaytx - prohrát)
plumps/f5c87fb3-4247-42a5-92a0-c71a360fd10f.mp3 tìso'ha[tɪ.ˈsoʔ.ha]n.emot
nadšení, zapálení pro věc
plumps/c1d0ca7e-6992-4477-8e02-775328a00121.mp3 tìsom[tɪ.ˈsom]n.weather
horko, teplo
plumps/cdd2d896-065d-4fc5-b358-c7ac13fa603e.mp3 tìsop[tɪ.ˈsop]n.
cesta (ne fyzicky, jen abstraktně), putování
plumps/4cda81bd-0f0e-448c-b594-23614db9fffd.mp3 tìspe'e[tɪ.spɛ.ˈʔɛ]n.mil
zajetí (odv. spe’e - zajmout)
plumps/1571ca33-6bf4-45e2-b2eb-2f6fbf2ccc82.mp3 tìspxin[tɪ.ˈspʼin]n.
stav nemocnosti (ne však nemoc sama)
plumps/99d815ab-291f-4ab8-9f1d-c0ce22200554.mp3 tìsraw[tɪ.ˈsɾaw]n.
bolest
plumps/baa6c4d1-39dc-459f-94b2-75fa3a9f5b30.mp3 tìsraw seyki[tɪ.ˈsɾaw sɛj.ˈki]vtr.(3,3)
ranit někoho (tìsraw s‹eyk›i - způsobit, aby někoho něco bolelo. Infixy tìsraw seyk‹2›‹3›i, pozice 1 obsazena)
plumps/df6dcd6e-9bdb-4375-9b64-f2d2ce5edc15.mp3 tìsraw si[tɪ.ˈsɾaw si]vin.
bolet, být bolestivý
plumps/ae625096-c734-4a41-a611-e61b73e112a3.mp3 tìsrese'a[tɪ.ˈsɾɛ.sɛ.ʔa]n.
proroctví (pozor, posun přízvuku vůči srese’a - předpovídat, prorokovat)
plumps/1729af7f-3873-4943-9a19-7771de2c7ece.mp3 tìsteftxaw[tɪ.stɛ.ˈftʼaw]n.
zkouška, prověrka, ověření, kontrola
plumps/dbd56d85-af70-459e-8c13-50d05b5e6c43.mp3 tìsti[tɪ.ˈsti]n.emot
hněv, vztek
plumps/1ac25c66-4e7a-489b-891a-cf097e9f18b2.mp3 tìsung[tɪ.ˈsuŋ]n.
přídavek, doplněk, též P.S. (post scriptum, odv. sung - přidat, přičíst)
plumps/47f9d359-fe85-475c-9bd0-a28ed7ad6fc6.mp3 tìsyor[tɪ.ˈsjoɾ]n.
uvolnění, relaxace, odpočinek
plumps/53d9dfec-5c29-4317-8dbc-3db1cf35f52f.mp3 tìtaron[tɪ.ˈta.ɾon]n.hunt
lov (ve smyslu jít na "lov", odv. taron - lovit)
plumps/924f131e-fd7b-44e1-99a9-766e354023eb.mp3 tìterkup[tɪ.ˈtɛɾ.kup]n.
smrt (ve všeobecném smyslu, pro jednu konkrétní použijte kxitx)
plumps/09fd68c1-3286-4ecd-9758-6500ac9dff68.mp3 tìtsan'ul[tɪ.ˈ͡tsan.ʔul]n.
zlepšení, zdokonalení (ve všeobecném smyslu)
plumps/9466d990-1a54-44f8-a4e7-bef1ea5db144.mp3 tìtseri[tɪ.ˈ͡tsɛ.ɾi]n.
povědomí
uvědomování si
plumps/ea82e0e2-db16-4b75-a0f2-35e70c0e21aa.mp3 tìtslam[tɪ.ˈ͡tslam]n.
chápání, porozumění
plumps/b52bf297-f69a-47d3-b868-33637dbd0ce2.mp3 tìtstew[tɪ.ˈ͡tstɛw]n.
kuráž, odvaha, udatnost
plumps/f53ffd7b-f2a5-4ebd-9c7d-7645b446c02d.mp3 tìtstewnga'[tɪ.ˈ͡tstɛw.ŋaʔ]adj.nfp
kurážný, odvážný, udatný (doslova "odvahu obsahující", ne pro osoby - pro ně použijte přímo tstew)
plumps/d61f4907-1f45-4ee9-91f8-2b0fa90da45c.mp3 tìtstunwi[tɪ.ˈ͡tstun.wi]n.
laskavost
plumps/f20b46f5-0fcc-492d-96e0-e28ba1bfa862.mp3 tìtstunwinga'[tɪ.ˈ͡tstun.wi.ŋaʔ]adj.nfp
laskavý, ohleduplný (ne pro osoby)
plumps/8ff53354-91d7-4247-a35b-b3c239537dd1.mp3 tìtsunslu[tɪ.ˈ͡tsun.slu]n.
možnost
plumps/6bff9457-4e38-4b31-ad1b-2a973630ac6a.mp3 tìtsyär[tɪ.ˈ͡tsjæɾ]n.
odmítnutí (odv. tsyär - odmítnout)
plumps/f67efa3f-b154-4cb9-851a-868b9d6aa930.mp3 tìtxanew[tɪ.ˈtʼa.nɛw]n.
chamtivost, hamižnost, lakota (negativní význam)
plumps/668a66a7-a381-4707-83b7-6e7daf8ff3c7.mp3 tìtxantslusam[tɪ.ˈtʼan.͡tslu.sam]n.
moudrost (zřídka používáno)
porovnej s hafyon
plumps/363df46d-3d5d-40d0-937b-991e2c1dd2e2.mp3 tìtxen[tɪ.ˈtʼɛn]n.
bdělost (odv. txen - bdělý, probuzený)
plumps/03194a5f-6b97-4f73-b905-165cf5c1e2c2.mp3 tìtxen si[tɪ.ˈtʼɛn si]vin.
probudit
vzbudit
plumps/59eaac4f-938c-4b83-b61c-d8132ac65076.mp3 tìtxula[tɪ.ˈtʼu.la]n.
výtvor, vytvořená či postavená věc
plumps/0bfb8666-0904-4ac6-873d-a902242fcc56.mp3 tìtxur[tɪ.ˈtʼuɾ]n.
síla (jen fyzická, pro přenesený význam použijte tìseykxel)
plumps/27659b37-86e9-41f9-9da5-389cfc329895.mp3 tìtxurnga'[tɪ.ˈtʼuɾ.ŋaʔ]adj.nfp
silný fyzicky, nepoužívat pro osoby
plumps/f33b4394-27ae-4c98-8bab-52a737dfd00f.mp3 tìvawm[tɪ.ˈvawm]n.
temnota
plumps/9eac2554-740e-401b-9b26-0040523a36d2.mp3 tìväng[tɪ.ˈvæŋ]n.
žízeň (odv. väng - žíznivý)
plumps/a2018870-a438-4964-8885-1f1786fc0704.mp3 tìve'kì[tɪ.vɛʔ.ˈkɪ]n.
nenávist
plumps/a558fb1e-3d99-4e16-b1c5-1d2001761e7c.mp3 tìwan[tɪ.ˈwan]n.
utajení, maskování
plumps/4563bed2-f1bf-4a3d-abbc-e7c8829c0000.mp3 tìwäsul[tɪ.ˈwæ.sul]n.
soutěž, závod
všeobecně, na rozdíl od jedné konkrétní akce säwäsul
plumps/37b202f0-5589-495b-aa7b-84051139a526.mp3 tìwäte[tɪ.wæ.ˈtɛ]n.
hádka, spor, polemika
plumps/dc4f62a1-4a0f-4bc1-aef9-3eeef169573a.mp3 tìwew[tɪ.ˈwɛw]n.weather
chlad, zima (odv. wew - studený)
plumps/3f5ff3bb-4bd0-4823-91de-628f61aa9013.mp3 tìwìngay[tɪ.wɪ.ˈŋaj]n.
důkaz
dokazování
plumps/17679ac5-edb1-439d-b6a6-ec5785ebd425.mp3 tìyawn[tɪ.ˈjawn]n.
láska (odv. yawne - milovaný)
plumps/0bf75ba7-ce6d-4078-8cf0-d0dbc43abb28.mp3 tìyawr[tɪ.ˈjawɾ]n.
správnost
plumps/cc439475-847e-409b-9e67-e83051a8f60f.mp3 tìyäkx[tɪ.ˈjækʼ]n.
ignorance
úmyslná nevšímavost
plumps/231d48ec-d9dc-4326-ad05-8cbf5f5670f6.mp3 tìyo'[tɪ.ˈjoʔ]n.
dokonalost
plumps/91b66050-b858-4854-ab72-c2a89db2fe87.mp3 tìyora'[tɪ.jo.ˈɾaʔ]n.
vítězství, výhra (ve smyslu "akt výhry", nikoliv vyhrané věci, odv. yora’ - vyhrát)
plumps/ad84f24b-21b2-45d8-8fd1-74266a0b93aa.mp3 to[to]part.
odpovídá předložce "než" (porovnání něčeho s něčím, druhý stupeň příd.jm.)
plumps/75b7488a-ace0-45df-81ae-2b6e369b307e.mp3 Toitslan[ˈto.i.͡tslan]n.lw
Německo (z něm. "Deutschland")
plumps/2d81bfde-6f73-491f-964f-225730849fc4.mp3 toitsye[ˈto.i.͡tsjɛ]adj.
německý (z něm. "deutsch")
plumps/cdd14db6-066d-4dd3-a7a0-5371127185e6.mp3 tok[tok]vtr.loc
nacházet se někde, být někde (kde - 4.pád)
plumps/014a528f-a11c-4ec1-b3e9-fad263edf827.mp3 toktor[ˈtok.toɾ]n.lw
doktor (ve smyslu lékař i vědec, z angl. "doctor")
plumps/ed76c1e5-f84b-4bfb-a8d4-85eb24f34f9d.mp3 tokx[tokʼ]n.
tělo
plumps/38f79d43-fc50-4f9e-9c3f-dc7c5037e217.mp3 tolel[to.ˈlɛl]intj.
heuréka!, mám to!, už tomu rozumím! (ve smyslu pochopil jsem to, dosl. t‹ol›el - dostal / obdržel, synonymum tslolam)
plumps/42ce23b9-ed36-45be-b541-603278b4d2ee.mp3 toltem[tol.ˈtɛm]vtr.
zastřelit
plumps/09cd254d-f709-4898-bc95-25f75aacbc0e.mp3 tompa[ˈtom.pa]n.weather
déšť
plumps/c2210d6e-54b4-484e-b2ad-300f1ecd9bb1.mp3 tompakel[ˈtom.pa.kɛl]n.
sucho (z nedostatku deště)
plumps/a0218280-2f2f-43a9-8c99-7e1b60384cf4.mp3 tompameyp[tom.pa.ˈmɛjp]n.weather
mrholení, mžení, drobný déšť (odv. tompa - déšť a meyp - slabý)
plumps/880b0eb3-e671-4471-a7bd-c4ba58247d64.mp3 tompawll[ˈtom.pa.wlˌ]n.flora
dešťolapka brousivá (též dešťová rostlina, angl. "geode", odv. tompa - déšť a ’ewll - rostlina)
plumps/6aad1e90-5605-4a24-b0f5-c77299471a40.mp3 tomperwì[ˈtom.pɛɾ.wɪ]n.weather
déšť se sněhem, plískanice
plumps/af0fbe48-9493-4254-93f5-1dcfb5abff10.mp3 tompìva[ˈtom.pɪ.va]n.weather
kapka deště (odv. tompa - déšť a ìlva - kapka, štěpina)
  Tonowari[to.no.wa.ɾi]n.name
mužské jméno
plumps/9328bb5a-9c39-46e5-a24e-0e71b88e8045.mp3 tong[toŋ]vtr.
hasit, uhasit
udusit (oheň)
plumps/8b34446f-4919-4cd3-8e4d-6e64a12fcd2c.mp3 tor[toɾ]adj.
poslední, finální, konečný (ve smyslu definitivnosti, nikoliv pořadí, odv. toruk - poslední stín)
plumps/583c2b78-ca34-448d-97e5-ea896171aeb8.mp3 toruk[ˈto.ɾuk]n.faunamyth
leonopteryx velký (dosl. "poslední stín")
plumps/35bd3c40-e26f-4fbf-a547-2c612395cea5.mp3 toruk makto[ˈto.ɾuk ˈmak.to]n.myth
jezdec na posledním stínu (výjimka C - chybějící přípona -yu)
plumps/3afc680b-dffa-4ae6-8f83-9cfa1bbbe4c8.mp3 torukspxam[ˈto.ɾuk.spʼam]n.flora
muchomůrka obrovská (též oktohouba)
plumps/fa85bf72-2ee2-47d7-9ece-91d63f32a323.mp3 trr[trˌ]n.temp
den
plumps/b2c9b63e-d17b-4162-a5aa-2250f444dcf7.mp3 trr'awve[trˌ.ˈʔaw.vɛ]n.temp
neděle
plumps/04be608f-70cb-48d4-b8ca-090b62231d81.mp3 trr'ong[trˌ.ˈʔoŋ]n.temp
úsvit, čas úsvitu (východ slunce, slož.sl. z trr - den a ’ong - rozkvétat)
plumps/e0de0b67-d17e-49a1-bdc2-bcd2255e9d13.mp3 trr'ongmaw[trˌ.ˈʔoŋ.maw]n.temp
svítání, čas svítání (těsně po východu slunce, slož.sl. z trr’ong - úsvit a maw - po)
plumps/82211756-3945-4d80-8385-36652c45ae46.mp3 trram[trˌ.ˈam]adv.temp
včera (odv. trr - den a ham - předchozí)
plumps/1e1da645-3d76-43fc-a1c0-98cea08f6ca1.mp3 trram[trˌ.ˈam]n.temp
včera (odv. trr - den a ham - předchozí)
plumps/b77d254e-cf69-4617-a631-a68f701b4202.mp3 trray[trˌ.ˈaj]adv.temp
zítra (odv. trr - den a hay - další, následující)
plumps/0d571c77-ba75-4d82-97c3-85be7fef0649.mp3 trray[trˌ.ˈaj]n.temp
zítra (odv. trr - den a hay - další, následující)
plumps/025a1585-5084-4ebc-a720-07ba48f0af16.mp3 trrkive[trˌ.ˈki.vɛ]n.temp
sobota
plumps/2919320a-789c-4e37-a03b-63fc44c4e5e7.mp3 trrmrrve[trˌ.ˈmrˌ.vɛ]n.temp
čtvrtek
plumps/d102dd1b-e0b0-4618-8857-51fcb22fecb3.mp3 trrmuve[trˌ.ˈmu.vɛ]n.temp
pondělí
plumps/994f79e8-0cfb-47ad-8a75-442e6c05f5a1.mp3 trrpeve[trˌ.ˈpɛ.vɛ]inter.temp
který den v týdnu? (odv. trr - den, pe+ - táz. značka, ve - příp. řadových čísl.)
plumps/e820cf1c-dcfe-4df5-8783-5bd76599d2d7.mp3 trrpuve[trˌ.ˈpu.vɛ]n.temp
pátek
plumps/3aa11beb-278b-4393-acd6-28f9a46b3561.mp3 trrpxeyve[trˌ.ˈpʼɛj.vɛ]n.temp
úterý
plumps/0b7ec45b-d211-47d3-99c1-2134c8e6dabd.mp3 trrtsìve[trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ]n.temp
středa
plumps/67567e45-a9db-4904-97e0-187e41f7eda1.mp3 trrtxon[trˌ.ˈtʼon]n.temp
cyklus dne a noci (časově, odv. trr - den a txon - noc)
  tu[tu]part.
neprod. personifikační přípona
plumps/c8c2bff7-380d-4345-9ef1-c201b97ffd0a.mp3 Tuke[ˈtu.kɛ]n.name
ženské jméno
plumps/76d9f0e5-cf23-4520-bb74-a6a874a342ed.mp3 tukru[tuk.ˈɾu]n.huntmil
kopí, oštěp
  Tuktirey[tuk.ti.ɾɛj]n.name
ženské jméno
plumps/1a4a98da-10e9-43d4-b179-d9fe3e3bd899.mp3 tul[tul]vin.
běžet
plumps/4c84a450-9780-4d98-95a4-97e36f4c766a.mp3 tumpin[ˈtum.pin]n.col
červená až oranžová (v rozmezí obou barev)
plumps/d81a484c-c1b6-404d-b78c-0cb9d08b67f9.mp3 tun[tun]adj.col
červený až oranžový
plumps/f082fb91-637b-47b9-beb4-b94ef59c91c6.mp3 tung[tuŋ]vtr.
dovolit, povolit (udělit svolení k nějaké činnosti)
plumps/39259333-b243-4511-baf0-db87a28150b5.mp3 tungzup[tuŋ.ˈzup]vtr.
upustit (slož.sl. z tung - dovolit a zup - spadnout)
plumps/efbc6ca3-c4a6-4e05-88be-c30316ecb26a.mp3 tup[tup]conj.
namísto, spíše než (alternativa ki, pokud nepotřebujeme celé sousloví ke ... ki)
plumps/7db1ee6b-61b3-4bf0-9d72-b5cd918b4853.mp3 tupe[ˈtu.pɛ]inter.
kdo? (varianta pesu)
plumps/cfd1e6d7-0b0f-455f-a154-df3577ca5208.mp3 tut[tut]part.
značící výzvu k pokračování (např. nga tut? - a ty?)
plumps/d360d799-a793-4299-9b97-ed122ed366c8.mp3 tutan[tu.ˈtan]n.
muž
plumps/964f3593-886d-406c-ae37-5e0b9992a6ea.mp3 tuté[tu.ˈtɛ]n.
žena
plumps/ba385f39-f4ac-4535-9734-18d0ac582fc2.mp3 tute[ˈtu.tɛ]n.
osoba (bez rozlišení pohlaví)
žena (možno psát tuté pro zvýraznění přízvuku)
plumps/c5929bcd-8c8f-45b3-8ccb-f1006b852d6f.mp3 tuteo[ˈtu.tɛ.o]n.
někdo
plumps/f501e10c-89e1-4366-a982-58f4dc0c9f37.mp3 tutsena[ˈtut.sɛ.na]n.
nosítka
plumps/1451c989-c141-4eed-8fef-1a81a7992c21.mp3 tuvom[tu.ˈvom]adj.
největší ze všech
mimořádně velký (přeneseně)
plumps/7b7ad39e-4d64-4603-ad35-acb96784be5c.mp3 tuvon[ˈtu.von]v.
naklánět se, sklánět se