vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fkan (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): fkan
Czech: zdát se, připadat, jevit se smyslům (podobně jako lam, ale jen ve fyzickém, nepřeneseném významu)
English: resemble in a sensory modality
come to the senses as
(used to form the 'middle voice')
zdroj: 27 Nov 2012
naviteri.org

příklady afixů

fk·am·an PST minulý čas
fk·ìm·an PST nedávná minulost
fk·ìy·an FUT blízká budoucnost
fk·ay·an FUT budoucí čas
fk·ol·an PFV dokonavý vid
fk·er·an IPFV nedokonavý vid
fk·iv·an SJV konjunktiv
fk·ei·an LAUD pozitivní postoj mluvčího
fk·äng·an PEJ negativní postoj mluvčího