vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Px

  Na'vi Czech
plumps/d83c2320-d4eb-4a5e-ad78-b9f07150b4dc.mp3 pxan[pʼan]adj.
hoden
talis/70208032-8193-4357-8c0a-9346ea47f302.mp3 pxasìk[ˈpʼa.sɪk]intj.
zatraceně! do hajzlu! ani náhodou! (sprosté)
plumps/bc1c8ef7-f6c1-4deb-8bb3-023f8d05bf43.mp3 pxasul[ˈpʼa.sul]adj.gastr
čerstvý, chutně vypadající
plumps/a459cd92-828f-4358-920b-cfea81b42fde.mp3 pxaw[pʼaw]adp.loc
okolo
plumps/13cd7e97-e141-4b91-a5f3-5ff16ed73383.mp3 pxawngip[ˈpʼaw.ŋip]n.envir
prostředí, okolí (otevřený prostor kolem něčeho)
plumps/0d53a9a5-95d7-49b9-b725-d67e6a374d0e.mp3 pxawpa[ˈpʼaw.pa]n.
obvod, hranice (odv. pxaw - okolo, pa’o - bok; ve smyslu okraje "okolo něčeho"; na rozdíl od txew - hrana, okraj, limit)
plumps/0a6d190f-b81d-42cd-957a-c8a210fea3dd.mp3 pxawpxun[ˈpʼaw.pʼun]n.cloth
ozdobný pásek kolem zápěstí nebo paže
plumps/f6820cc4-d3cd-4660-9690-820de49b2ed3.mp3 pxay[pʼaj]adj.
mnohý (pro počitatelné věci, angl. "many", lze použít s jednotným i množným číslem podst.jm.)
plumps/095b0922-af5b-434e-b00c-1d870797e0e6.mp3 pxayopin[ˈpʼaj.o.pin]adj.col
pestrobarevný
mnohobarevný
plumps/250fa75e-9952-4d31-8216-2ad6695682b3.mp3 pxayzekwä[pʼaj.ˈzɛk.wæ]n.flora
prstnatka trnitá (odv. pxay - mnohý a zekwä - prst)
plumps/3bf29f3c-e826-4c0a-969a-3800250b1f59.mp3 pxefo[pʼɛ.ˈfo]pn.
oni / ony (tři)
plumps/5dbf47f3-0f77-4921-a8e2-44c99cde46fa.mp3 pxek[pʼɛk]vtr.
kopnout; žduchnout, strčit do něčeho/někoho
plumps/c60714d3-5d04-4eec-a22d-2e9f224539e5.mp3 pxel[pʼɛl]adp.
jako, jak
plumps/381fc64b-4a56-4d78-8f04-f704be810b28.mp3 pxelo[ˈpʼɛ.lo]adv.
třikrát (odv. pxe+ - trojné číslo, alo - časová instance)
plumps/25bea5d1-63a3-463d-bd56-2978496cd976.mp3 pxen[pʼɛn]n.cloth
oblečení (všeobecně i jeden kus, pouze oblečení funkční nebo ochranné, nikoliv ozdobné - pro to použijte ioi)
plumps/766de01d-1077-4119-b401-9d48b57dfd9d.mp3 pxenga[pʼɛ.ˈŋa]pn.
vy (tři)
plumps/cad1788b-7a5d-47e4-b7bc-554669d72795.mp3 pxengenga[pʼɛ.ŋɛ.ˈŋa]pn.
vy tři (honorific/ceremonial)
plumps/66446619-6095-49af-b71a-90ba903d7614.mp3 pxesrram[pʼɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
před třemi dny (ode dneška)
plumps/4bebcae0-2cce-456c-bd0d-9ccd4a9b7ef1.mp3 pxesrray[pʼɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
za tři dny (ode dneška)
plumps/56b78085-6a12-46b0-9b0d-853d48954be8.mp3 pxey[pʼɛj]num.
tři
plumps/9b8db676-207e-4c78-8368-e931124738fd.mp3 pxeyve[ˈpʼɛj.vɛ]num.
třetí (řadová číslovka)
plumps/c4abd5e9-e48f-4306-8793-4ccc518e8dae.mp3 pxi[pʼi]adj.
ostrý (jen pro hrot, špičku; na rozdíl od litx - jen pro ostří, čepel)
plumps/0cd08439-3aac-4cea-8fe3-a8b7229ea2f3.mp3 pxim[pʼim]adj.
vzpřímený, vztyčený (svisle)
plumps/1b7a0c47-ab5c-438b-959c-075c537bba85.mp3 pximaw[pʼi.ˈmaw]adp.temp
hned po (časově, odv. pxi - ostrý a maw - po)
plumps/df864c42-a822-4dad-8c32-5c7b07644dd8.mp3 pxir[pʼiɾ]n.gastrlw
pivo (z německého "bier")
plumps/ecd97fa0-dff7-4931-aaf6-0a1495b24559.mp3 pxiset[pʼi.ˈsɛt]adv.temp
právě teď, zrovna teď (odv. pxi - ostrý a set - teď)
plumps/08ec5f88-6763-41fe-97dc-f0a27b1791a4.mp3 pxisre+[pʼi.ˈsɾɛ]adp.temp
těsně před (časově, odv. pxi - ostrý a sre + - před)
plumps/d8e84e07-81fb-4d74-91f2-dbcffaea0b87.mp3 pxiswawam[pʼi.swaw.ˈam]adv.temp
před chvílí (odv. pxi - ostrý, swaw - chvíle, ‹am› - infix minulosti)
plumps/7bdbea33-d9bd-4346-9332-41ee4df8f835.mp3 pxiswaway[pʼi.swaw.ˈaj]adv.temp
za okamžik, ihned, za vteřinku (odv. pxi - ostrý, swaw - chvíle, ‹ay› - infix budoucnosti)
plumps/f2c99482-c2c2-40b1-b217-755bba12d616.mp3 pxiut[ˈpʼi.ut]n.flora
palma břitvová
plumps/c2cf61b2-47a0-4c25-bde1-ee8812dbc9c4.mp3 pxiwll[ˈpʼi.wlˌ]n.flora
poustevnička ostrá (odv. pxi - ostrý a ’ewll - rostlina)
plumps/24100885-5e61-43e1-9800-c70fb6721f28.mp3 pxiye'rìn[pʼi.ˈjɛʔ.ɾɪn]adv.temp
hned, velmi brzy (dříve než ye’rìn, ale později než pxiswaway)
plumps/4a7f668d-8a72-4c7b-b67a-9b111f6ae81d.mp3 pxìm[pʼɪm]adv.temp
často
plumps/776ce9c1-30d9-4a59-a9a5-aed411fe1641.mp3 pxìmun'i[pʼɪ.mun.ˈʔi]vtr.(2,3)
dělit, porcovat (odv. hapxì - část, mun’i - řezat; též přeneseně pxìmun’i nì’eng - sdílet, rozdělit rovnoměrně)
plumps/e5d2fe06-c225-48ee-b3f1-8e8ca9eec93c.mp3 pxoe[ˈpʼo.ɛ]pn.
my tři (já a ještě dva další, ale ne ty)
plumps/4dc36657-c39b-480c-bb0e-65b6cb38825e.mp3 pxoeng[pʼo.ˈɛŋ]pn.
my tři (ty, já a ještě jeden další, zkráceno z pxoenga - konc. samohl. v ost. pádech přítomna)
plumps/4cc5c4a9-56e3-4c62-88df-601928655417.mp3 pxohe[ˈpʼo.hɛ]pn.
my (trial, exclusive)
my tři (honorific/ceremonial)
plumps/e8acfe8d-515a-4536-906a-c30e505039cb.mp3 pxor[pʼoɾ]vin.
vybuchnout
plumps/298aae09-6c52-4814-b140-63d9d8379ef4.mp3 pxorna'[ˈpʼoɾ.naʔ]n.flora
prskavec, výbušné semeno (angl. "episoth", slož.sl. z pxor - vybuchnout a rina’ - semeno)
plumps/b13839b1-83b5-4b10-af64-6c97b50681b2.mp3 pxorna'lor[ˈpʼoɾ.naʔ.ˈloɾ]n.flora
výbušnosemenovka nádherná
plumps/828e0544-c59b-423f-ac71-b1503a7105d2.mp3 pxorpam[ˈpʼoɾ.pam]n.ling
ejektivní souhláska (odv. pxor - vybuchnout a pam - zvuk)
plumps/46268225-a190-4df2-8ebe-c5d77bed8d63.mp3 pxun[pʼun]n.body
paže
plumps/127a1fd8-ab1d-4f66-81dd-0772ec79d36b.mp3 pxuntil[ˈpʼun.til]n.body
loket