vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Px

  Na'vi Czech
pxan[pʼan]adj.
hoden
pxasìk[ˈpʼa.sɪk]intj.
zatraceně! do hajzlu! ani náhodou! (sprosté)
pxasul[ˈpʼa.sul]adj.gastr
čerstvý, chutně vypadající
pxaw[pʼaw]adp.loc
okolo
pxawngip[ˈpʼaw.ŋip]n.envir
prostředí, okolí (otevřený prostor kolem něčeho)
pxawpa[ˈpʼaw.pa]n.
obvod, hranice (odv. pxaw - okolo, pa’o - bok; ve smyslu okraje "okolo něčeho"; na rozdíl od txew - hrana, okraj, limit)
pxawpxun[ˈpʼaw.pʼun]n.cloth
ozdobný pásek kolem zápěstí nebo paže
pxay[pʼaj]adj.
mnohý (pro počitatelné věci, angl. "many", lze použít s jednotným i množným číslem podst.jm.)
pxayopin[ˈpʼaj.o.pin]adj.col
pestrobarevný
mnohobarevný
pxayzekwä[pʼaj.ˈzɛk.wæ]n.flora
prstnatka trnitá (odv. pxay - mnohý a zekwä - prst)
pxefo[pʼɛ.ˈfo]pn.
oni / ony (tři)
pxek[pʼɛk]vtr.
kopnout; žduchnout, strčit do něčeho/někoho
pxel[pʼɛl]adp.
jako, jak
pxelo[ˈpʼɛ.lo]adv.
třikrát (odv. pxe+ - trojné číslo, alo - časová instance)
pxen[pʼɛn]n.cloth
oblečení (všeobecně i jeden kus, pouze oblečení funkční nebo ochranné, nikoliv ozdobné - pro to použijte ioi)
pxenga[pʼɛ.ˈŋa]pn.
vy (tři)
pxengenga[pʼɛ.ŋɛ.ˈŋa]pn.
vy tři (honorific/ceremonial)
pxesrram[pʼɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
před třemi dny (ode dneška)
pxesrray[pʼɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
za tři dny (ode dneška)
pxey[pʼɛj]num.
tři
pxeyve[ˈpʼɛj.vɛ]num.
třetí (řadová číslovka)
pxi[pʼi]adj.
ostrý (jen pro hrot, špičku; na rozdíl od litx - jen pro ostří, čepel)
pxim[pʼim]adj.
vzpřímený, vztyčený (svisle)
pximaw[pʼi.ˈmaw]adp.temp
hned po (časově, odv. pxi - ostrý a maw - po)
pxir[pʼiɾ]n.gastrlw
pivo (z německého "bier")
pxiset[pʼi.ˈsɛt]adv.temp
právě teď, zrovna teď (odv. pxi - ostrý a set - teď)
pxisre+[pʼi.ˈsɾɛ]adp.temp
těsně před (časově, odv. pxi - ostrý a sre + - před)
pxiswawam[pʼi.swaw.ˈam]adv.temp
před chvílí (odv. pxi - ostrý, swaw - chvíle, ‹am› - infix minulosti)
pxiswaway[pʼi.swaw.ˈaj]adv.temp
za okamžik, ihned, za vteřinku (odv. pxi - ostrý, swaw - chvíle, ‹ay› - infix budoucnosti)
pxiut[ˈpʼi.ut]n.flora
palma břitvová
pxiwll[ˈpʼi.wlˌ]n.flora
poustevnička ostrá (odv. pxi - ostrý a ’ewll - rostlina)
pxiye'rìn[pʼi.ˈjɛʔ.ɾɪn]adv.temp
hned, velmi brzy (dříve než ye’rìn, ale později než pxiswaway)
pxìm[pʼɪm]adv.temp
často
pxìmun'i[pʼɪ.mun.ˈʔi]vtr.(2,3)
dělit, porcovat (odv. hapxì - část, mun’i - řezat; též přeneseně pxìmun’i nì’eng - sdílet, rozdělit rovnoměrně)
pxoe[ˈpʼo.ɛ]pn.
my tři (já a ještě dva další, ale ne ty)
pxoeng[pʼo.ˈɛŋ]pn.
my tři (ty, já a ještě jeden další, zkráceno z pxoenga - konc. samohl. v ost. pádech přítomna)
pxohe[ˈpʼo.hɛ]pn.
my (trial, exclusive)
my tři (honorific/ceremonial)
pxor[pʼoɾ]vin.
vybuchnout
pxorna'[ˈpʼoɾ.naʔ]n.flora
prskavec, výbušné semeno (angl. "episoth", slož.sl. z pxor - vybuchnout a rina’ - semeno)
pxorna'lor[ˈpʼoɾ.naʔ.ˈloɾ]n.flora
výbušnosemenovka nádherná
pxorpam[ˈpʼoɾ.pam]n.ling
ejektivní souhláska (odv. pxor - vybuchnout a pam - zvuk)
pxun[pʼun]n.body
paže
pxuntil[ˈpʼun.til]n.body
loket