vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ftem (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ftɛm
Czech: projít (okolo něčeho)
English: pass by (something)
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

příklady afixů

ft·am·em PST minulý čas
ft·ìm·em PST nedávná minulost
ft·ìy·em FUT blízká budoucnost
ft·ay·em FUT budoucí čas
ft·ol·em PFV dokonavý vid
ft·er·em IPFV nedokonavý vid
ft·iv·em SJV konjunktiv
ft·ei·em LAUD pozitivní postoj mluvčího
ft·äng·em PEJ negativní postoj mluvčího