vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fpomtokx (podst.jméno)

výslovnost (IPA): fpom.ˈtokʼ
Czech: zdraví (fyzické)
English: (physical) health
zdroj: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

me·fpomtokx DU dvojné číslo
pxe·fpomtokx TRI trojné číslo
ay·fpomtokx PL množné číslo
fì·fpomtokx DEM toto {podst. jméno}
fay·fpomtokx DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·fpomtokx DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·fpomtokx DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

příbuzná slova

säspxintsyìp lehká nemoc (nikoliv drobné zranění, to je skxirtsyìp)
lefpomtokx zdravý (fyzicky)
kelfpomtokx nezdravý (fyzicky)
pouze pro osoby - jinak použijte kelfpomtokxnga’
spxin nemocný
säspxin nemoc, choroba (odv. spxin - nemocný)
tìspxin stav nemocnosti (ne však nemoc sama)