vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fmal (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): fmal
Czech: udržet, udržovat (nepřetržitost)
English: sustain
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

příklady afixů

fm·am·al PST minulý čas
fm·ìm·al PST nedávná minulost
fm·ìy·al FUT blízká budoucnost
fm·ay·al FUT budoucí čas
fm·ol·al PFV dokonavý vid
fm·er·al IPFV nedokonavý vid
fm·iv·al SJV konjunktiv
fm·ei·al LAUD pozitivní postoj mluvčího
fm·äng·al PEJ negativní postoj mluvčího