vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "osoby / popis osob"

  Na'vi Czech
plumps/902efce5-e7f1-43c1-ab5a-e4fe0b6139b7.mp3 fnelan[ˈfnɛ.lan]n.pers
samec (muž)
plumps/de9a7e70-de61-4912-a27f-28e449906d72.mp3 fnele[ˈfnɛ.lɛ]n.pers
samice (žena)
plumps/6090717d-e1fd-431c-b450-9ca5f382b8a8.mp3 fyawìntxuyu[fja.wɪn.ˈtʼu.ju]n.pers
průvodce (osoba)
plumps/0856624d-568f-4891-b977-bb4630008175.mp3 kanu[ˈka.nu]adj.persnfo
chytrý, inteligentní (pro osoby)
plumps/2763a70f-be47-4ef1-a5c7-4dee360e158c.mp3 koak[ˈko.ak]adj.persnfo
starý (jen pro osoby nebo životné věci)
plumps/a06cf6c4-5684-420c-b38e-e466b6ecbedb.mp3 lafyon[la.ˈfjon]adj.nfopers
moudrý
plumps/34f7e2c6-5f58-46cd-ae55-cb2446f399b3.mp3 lefnelan[lɛ.ˈfnɛ.lan]adj.pers
samčí (mužský)
plumps/1d2e22ce-f665-4203-b164-851f4e7f053b.mp3 lefnele[lɛ.ˈfnɛ.lɛ]adj.pers
samičí (ženský)
plumps/b7706165-887e-4222-a28b-0ac3965d5d49.mp3 leno[lɛ.ˈno]adj.persnfo
důkladný, věnující se detailům (o osobě)
plumps/48ea030c-7955-40e9-96a5-09d2d5f3058f.mp3 leso'ha[lɛ.ˈsoʔ.ha]adj.emotnfopers
nadšený, zapálený pro něco, dychtivý něco dělat (jen pro osoby)
plumps/a330c0a6-f8e1-4687-a3bc-4774e8e78041.mp3 nawm[nawm]adj.perssociol
veliký (ne fyzicky), vznešený
plumps/774bb259-2023-4721-b8d8-8e253fe2d608.mp3 parultsyìp[pa.ˈɾul.͡tsjɪp]n.fampers
děťátko, maličký (láskyplná zdrobnělina pro děti)
plumps/baae031c-2792-4495-8c1f-a9da3e4795d1.mp3 pìsaw[pɪ.ˈsaw]adj.pers
neohrabaný, nešikovný, nemotorný
plumps/a838cb9a-a425-4100-9dce-91b02aa0c56e.mp3 sayrìp[ˈsaj.ɾɪp]adj.persnfo
pohledný, dobře vypadající (zejména o mužích, alternativa ženám vyhrazeného sevin)
plumps/5953f2de-56bd-4d0f-bf81-3c0f8baf638c.mp3 sevin[sɛ.ˈvin]adj.nfopers
hezký (pouze pro osoby - zejména ženy, s citově povrchnějším významem než lor, alternativa mužského sayrìp)
plumps/63d7d898-bb7e-4ab6-9c60-6635b0bae330.mp3 seykxel[sɛj.ˈkʼɛl]adj.pers
silný, sebevědomý, "pevný v kramflecích" (ne fyzicky, jen přeneseně)
plumps/d99b035b-7105-4b9e-8c33-9ad015d229dd.mp3 snumìna[ˈsnu.mɪ.na]adj.persnfo
prostoduchý, hloupý (osoba)
plumps/1373c1e4-15e0-4d33-929b-aeec920cad30.mp3 tstew[͡tstɛw]adj.pers
statečný, kurážný, odvážný (jen pro osoby, jinak použijte tìtstewnga’)
plumps/6cc5e004-cc38-4611-bc8d-3596c3d4d382.mp3 yuey[ˈju.ɛj]adj.nfopers
vnitřně krásný, mající krásnou duši (jen pro osoby)