keresett szó:

csak pontos egyezés
miben:

a szavak kezdőbetűje F

  na'vi Magyar
fa[fa]adp.
val/vel/által (eszközhatározó)
fahew[fa.ˈhɛw]n.emot
szag
faoi[ˈfa.o.i]adj.
sima
fäkä[fæ.ˈkæ]vin.(2,2)
felmegy; felszáll
fäpa[ˈfæ.pa]n.geogr
tető; csúcs
fäza'u[fæ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
feljön; felszáll
fe'[fɛʔ]adj.
rossz
fekem[ˈfɛ.kɛm]n.
baleset
few[fɛw]adp.loc
keresztül; át az ellenkező oldalra
fewi[ˈfɛ.wi]vtr.
üldöz; hajszol
fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]adj.loc
ellentkező; az ellenkező oldalon
fì'u[fɪ.ˈʔu]dem.
ez (a dolog)
fìfya[fɪ.ˈfja]adv.
így; ilyen módon
fìkem[fɪ.ˈkɛm]dem.
ez (a tett/cselekvés)
fìpo[fɪ.ˈpo]dem.
ő; ez a személy
fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]adv.temp
ma
fìtrro[fɪ.ˈtrˌ.o]adv.
egész nap
fìtsap[fɪ.ˈ͡tsap]adv.
egymást
fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]adv.loc
itt; ezen a helyen
fìtxan[fɪ.ˈtʼan]adv.
ennyire; ilyen mértékben
fìtxon[fɪ.ˈtʼon]adv.temp
ma este
fkarut[ˈfka.ɾut]vtr.
hámoz
fkay[fkaj]adj.
utálatos
fkew[fkɛw]adj.
hatalmas; tekintélyes
fkeytok[ˈfkɛj.tok]vin.(2,2)
létezik
fkio[ˈfki.o]n.fauna
tetrapteron (pandorai állatfaj)
fkip[fkip]adp.loc
fent között(e)
fko[fko]indef.
valaki; ő(k) (határozatlan alany; egyesszámban értendő)
fkxake[ˈfkʼa.kɛ]vin.
viszket
fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]n.flora
viszkető növény (pandorai növényfaj)
fkxen[fkʼɛn]n.gastr
zöldség (mint étel)
fkxile[ˈfkʼi.lɛ]n.cloth
mellkast takaró nyaklánc
flawkx[flawkʼ]n.cloth
bőr (anyag)
flawm[flawm]n.body
flä[flæ]vin.
sikerrel jár; sikerül
flefle[ˈflɛ.flɛ]n.flora
Sol öröme; magnetotrophic (pandorai növényfaj)
flew[flɛw]n.body
torok
flì[flɪ]adj.objnfp
vékony; n.e.
flìnutx[flɪ.ˈnutʼ]n.
vastagság
fmal[fmal]vtr.
fenntart
fmawn[fmawn]n.
hír; újság
fmetok[ˈfmɛ.tok]vtr.
tesztel; próbára tesz
fmi[fmi]vtrm.
(meg)próbál; megkísérel
fmokx[fmokʼ]n.emot
féltékenység; irigység
fnan[fnan]vtr.
jó valamiben
fnawe'[fna.ˈwɛʔ]adj.emot
gyáva
fnawe'tu[fna.ˈwɛʔ.tu]n.
gyáva
fne-[fnɛ]pref.
(főnév) fajta; (főnév) féle
fnel[fnɛl]n.
fajta
fnepe[ˈfnɛ.pɛ]inter.
miféle?
fnu[fnu]vin.
lehalkít; elcsendesül
fngap[fŋap]n.envir
fém
fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]n.flora
fémkövető növény (pandorai növényfaj)
fngo'[fŋoʔ]vtr.
kíván; követel
fo[fo]pn.
ők sokan
fpak[fpak]vin.
abbahagy; felfüggeszt (a cselekvés folytatódni fog)
fpe'[fpɛʔ]vtr.
(el)küld
fpeio[fpɛ.ˈi.o]n.myth
kihívás (ünnepélyes)
fpi+[fpi]adp.
(azért); hogy; valaminek az érdekében
fpìl[fpɪl]vtr.
gondol(kodik)
fpìlfya[ˈfpɪl.fja]n.phil
gondolkodásmód
fpom[fpom]n.
béke; jólét
fpomtokx[fpom.ˈtokʼ]n.
egészség (fizikai)
fpxafaw[ˈfpʼa.faw]n.fauna
(pandorai repülő medúzaszerű lény) (pandorai állatfaj)
fpxäkìm[ˈfpʼæ.kɪm]vin.
belép
fra'u[ˈfɾa.ʔu]indef.
minden
frakrr[ˈfɾa.krˌ]adv.temp
mindig
fralo[ˈfɾa.lo]adv.
minden alkalommal; minden esetben; minden időben
Franse[ˈfɾan.sɛ]n.ling
francia; a francia nyelv
frapo[ˈfɾa.po]indef.
mindenki
frato[ˈfɾa.to]part.
; leg mindennél olyanabb (toldalékként viselkedik)
fratrr[fɾa.ˈtrˌ]adv.temp
naponta; minden nap
fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]adv.loc
mindenütt; mindenhol
fratxon[fɾa.ˈtʼon]adv.temp
minden éjjel
frawzo[fɾaw.ˈzo]intj.
Minden rendben; minden OK
frìp[fɾɪp]vtr.
harap
frrfen[ˈfrˌ.fɛn]vtr.
(meg)látogat
frrtu[ˈfrˌ.tu]n.
vendég
ftang[ftaŋ]vinm.
befejez; abbahagy
ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]n.temp
múlt
ftär[ftæɾ]adj.
bal oldal
fte[ftɛ]conj.
a célból/azért; hogy
fteke[ˈftɛ.kɛ]conj.
hogy nehogy; különben
ftem[ftɛm]vtr.
elhalad (vmi. mellett)
ftia[fti.ˈa]vtr.
megfigyel; szemügyre vesz; tanulmányoz
ftu[ftu]adp.loc
felől; irányából
ftue[ˈftu.ɛ]adj.
könnyű; egyszerű
ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]adj.emot
szenvedélyes
ftxey[ftʼɛj]vtr.
választ
ftxey ... ftxey[ftʼɛj ... ftʼɛj]conj.
vajon... Vagy
ftxey ... fuke[ftʼɛj ... fu.ˈkɛ]conj.
vajon... vagy nem
ftxì[ftʼɪ]n.body
nyelv (testrész)
ftxìlor[ftʼɪ.ˈloɾ]adj.gastr
finom; jó ízű
ftxìvä'[ftʼɪ.ˈvæʔ]adj.gastr
rossz ízű
ftxozä[ftʼo.ˈzæ]n.
ünnep(ség)
ftxozä si[ftʼo.ˈzæ si]vin.
ünnepel
ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]vin.(1,1)sociol
szónokol, besédet mond
ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]n.sociol
szónok, (nyilvános) beszélő
fu[fu]conj.
vagy (kötőszó)
futa[ˈfu.ta]conj.
azt; hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava)
fwa[fwa]conj.
az; hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava)
fwampop[ˈfwam.pop]n.fauna
tapirus
fwäkì[ˈfwæ.kɪ]n.fauna
sáska
fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]n.flora
imádkozó sáska (pandorai állatfaj)
fwefwi[ˈfwɛ.fwi]vin.
fütyül
fwel[fwɛl]adj.
törött
fwem[fwɛm]adj.
tompa, életlen
fwew[fwɛw]vtr.
keres
fya'o[ˈfja.ʔo]n.
ösvény; út; mód
fyape[ˈfja.pɛ]inter.
hogy(an)?
fyawìntxu[fja.wɪn.ˈtʼu]vin.(2,3)
vezet; utat mutat
fyel[fjɛl]vtr.
lepecsétel, hozzáférhetetlenné tesz; (valaminek lehetetlenné teszi a feltörését)
fyep[fjɛp]vtr.
fog, kézben tart, markol
fyeyn[fjɛjn]adj.sociol
érett; fejlett; felnőtt
fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]n.sociol
felnőtt személy