căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

Cuvinte începând cu F

  Na'vi Romania
fa[fa]adp.
cu
prin
fahew[fa.ˈhɛw]n.emot
miros
faoi[ˈfa.o.i]adj.
moale
lin
neted
fayluta[faj.ˈlu.ta]rel.
aceste cuvinte
fäkä[fæ.ˈkæ]vin.(2,2)
ridica
urca
fäpa[ˈfæ.pa]n.geogr
top
vârf
fäza'u[fæ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
veni
fe'[fɛʔ]adj.
rău
fe'lup[ˈfɛʔ.lup]adj.
gust rău
stil rău
fe'ran[ˈfɛʔ.ɾan]n.
în mod incorect caracter
în mod inerent defect
fe'ranvi[ˈfɛʔ.ɾan.vi]n.
cusur
deformare
tensiona
fe'ul[ˈfɛ.ʔul]vin.(2,2)
se agrava
înrăutăţi
fekem[ˈfɛ.kɛm]n.
accident
fekum[ˈfɛ.kum]n.
dezavantaj
fekumnga'[ˈfɛ.kum.ŋaʔ]adj.
nefavorabil, dezavantajos
few[fɛw]adp.loc
peste
fewi[ˈfɛ.wi]vtr.
urmări
fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]adj.loc
opus
fì'u[fɪ.ˈʔu]dem.
aceasta (lucru)
fìfya[fɪ.ˈfja]adv.
în acest fel
ca aceasta
fìkem[fɪ.ˈkɛm]dem.
aceasta (acțiune)
fìpo[fɪ.ˈpo]dem.
acesta (persoană sau lucru)
fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]n.temp
această dimineață
fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]adv.temp
azi
fìtrro[fɪ.ˈtrˌ.o]adv.
toată ziua
fìtsap[fɪ.ˈ͡tsap]adv.
reciproc
fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]adv.loc
aici
acest loc
fìtxan[fɪ.ˈtʼan]adv.
îndeosebi
o asemenea măsură
fìtxon[fɪ.ˈtʼon]adv.temp
deseară
astă seară
fkan[fkan]vin.
se aseamănă într-o modalitate senzorială
vin la simțurile ca
(folosit pentru a descrie cum ceva se simte, sună, gustă, mirosă sau arată)
fkarut[ˈfka.ɾut]vtr.
coji
fkay[fkaj]adj.
urât
nesuferit
fkew[fkɛw]adj.
puternic
tare
mare
fkeytok[ˈfkɛj.tok]vin.(2,2)
exista
fkio[ˈfki.o]n.fauna
Tetrapteron
fkip[fkip]adp.loc
în mijloc jos
în mijloc sus
fko[fko]indef.
cineva
se
fkxake[ˈfkʼa.kɛ]vin.
scărpina
fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]n.flora
Plante de Mâncărime
Cynaroidia glauca
fkxen[fkʼɛn]n.gastr
legume
zarzavat
fkxile[ˈfkʼi.lɛ]n.cloth
salopete colier
flawkx[flawkʼ]n.cloth
piele
flawm[flawm]n.body
obraz
flä[flæ]vin.
reuși
succeda
flefle[ˈflɛ.flɛ]n.flora
Deliciul lui Sol
plante magnetotrofic
Calamariphyllum elegans
flew[flɛw]n.body
gâtlej
flì[flɪ]adj.objnfp
subțire
flìnutx[flɪ.ˈnutʼ]n.
grosime
flrr[flrˌ]adj.
tender
sensibil
blând
fmal[fmal]vtr.
suporta
fmawn[fmawn]n.
noutăți
ceva de a raporta
fmawnta[ˈfmawn.ta]rel.
noutăți (construcții de întrebare indirectă)
fmetok[ˈfmɛ.tok]vtr.
încerca
fmi[fmi]vtrm.
încerca (cu subjonctiv)
fmokx[fmokʼ]n.emot
gelozie
invidie
fnan[fnan]vtr.
să fie bun la
fnawe'[fna.ˈwɛʔ]adj.emot
laș
fricos
fnawe'tu[fna.ˈwɛʔ.tu]n.
laș
poltron
fne-[fnɛ]pref.
tipul de
fel de
fnel[fnɛl]n.
fel
tip
fnepe[ˈfnɛ.pɛ]inter.
ce fel
fnu[fnu]vin.
calma
fi liniștit
fngap[fŋap]n.envir
metal
fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]n.flora
Anemonide, plante care urmează metal
fngä'[fŋæʔ]vin.
uşurează de sine
pe Pământ: folosi toaleta, a la baie
fngä'tseng[ˈfŋæʔ.͡tsɛŋ]n.
toaletă
fngo'[fŋoʔ]vtr.
necesita
solicita
cere
fo[fo]pn.
ei
fpak[fpak]vin.
dețină în afara
să suspende acțiunea
fpe'[fpɛʔ]vtr.
trimite
transmite
fpeio[fpɛ.ˈi.o]n.myth
provocare
recuzare (ceremonial)
fpi+[fpi]adp.
din cauza
în favoarea
fpìl[fpɪl]vtr.
gândi
crede
fpìlfya[ˈfpɪl.fja]n.phil
gând
modul de gândire
fpom[fpom]n.
sănătate
pace
fericire
fpomron[fpom.ˈɾon]n.
(mintal) sănătate
fpomronga'[fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
(mintal) sănătoasă
fpomtokx[fpom.ˈtokʼ]n.
sănătate (fizică)
fpomtokxnga'[fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
(fizic) sănătoasă
fpxafaw[ˈfpʼa.faw]n.fauna
Medusa
fpxäkìm[ˈfpʼæ.kɪm]vin.
intra
fra'u[ˈfɾa.ʔu]indef.
tot (lucrurile)
frafya[ˈfɾa.fja]adv.
în orice fel
frakrr[ˈfɾa.krˌ]adv.temp
mereu
oricând
fralo[ˈfɾa.lo]adv.
de fiecare dată
în fiecare caz
fiecare dată
Franse[ˈfɾan.sɛ]n.ling
francez
franceza
frapo[ˈfɾa.po]indef.
fiecare
frato[ˈfɾa.to]part.
decât toți
mult ca orice (marcatorul superlativ)
fratrr[fɾa.ˈtrˌ]adv.temp
zilnic
fiecare zi
fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]adv.loc
pretutindeni
fratxon[fɾa.ˈtʼon]adv.temp
fiecare noapte
frawzo[fɾaw.ˈzo]intj.
totul este bine
frìp[fɾɪp]vtr.
mușca
frrfen[ˈfrˌ.fɛn]vtr.
vizita
frrtu[ˈfrˌ.tu]n.
visitor
fta[fta]n.
nod
fta si[fta si]vin.
face un nod
înnoda
ftang[ftaŋ]vinm.
opri
stopa
întrerupe
ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]n.temp
trecut
ftär[ftæɾ]adj.
stânga (nu dreapta)
ftärpa[ˈftæɾ.pa]n.
partea stânga
fte[ftɛ]conj.
astfel încât
fteke[ˈftɛ.kɛ]conj.
astfel încât nu
ftem[ftɛm]vtr.
trece (ceva)
ftia[fti.ˈa]vtr.
studia
explora
ftu[ftu]adp.loc
din
de
ftue[ˈftu.ɛ]adj.
ușor
simplu
ftumfa[ˈftum.fa]adp.
din
din interior
ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]adj.emot
pasionat
ftxey[ftʼɛj]vtr.
alege
selecta
ftxey ... ftxey[ftʼɛj ... ftʼɛj]conj.
dacă … sau
ftxey ... fuke[ftʼɛj ... fu.ˈkɛ]conj.
dacă … sau nici
ftxì[ftʼɪ]n.body
limbă
ftxìlor[ftʼɪ.ˈloɾ]adj.gastr
delicios
gust bun
ftxìvä'[ftʼɪ.ˈvæʔ]adj.gastr
gust rău
dezgustător
ftxozä[ftʼo.ˈzæ]n.
celebrare
sărbătorire
ocazie fericit
ftxozä si[ftʼo.ˈzæ si]vin.
celebra
sărbători
ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]vin.(1,1)sociol
dea un discurs
ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]n.sociol
orator
vorbitor
fu[fu]conj.
sau
ori
fula[ˈfu.la]conj.
acest
pronume relativ la o clauză subiectul unui verb tranzitiv
abreviere de: fì'ul a
furia[ˈfu.ɾi.a]conj.
acest
pronume relativ la o clauză topic
abreviere de: fì'uri a
futa[ˈfu.ta]conj.
acest
pronume relativ la o clauză obiectul unui verb tranzitiv
abreviere de: fì'ut a
fwa[fwa]conj.
acest
marcator propoziției subordonate
fwampop[ˈfwam.pop]n.fauna
Tapirus
animal Pandoran ca un tapir
fwang[fwaŋ]adj.gastr
picant
savuros
umami
(de gust și miros)
fwäkì[ˈfwæ.kɪ]n.fauna
Mantis
fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]n.flora
Orhidee Mantis
Pandorchidus insectoralis
fwefwi[ˈfwɛ.fwi]vin.
fluiera
fwel[fwɛl]adj.
spart
stricat
distrus
crăpat
fwem[fwɛm]adj.
rotunjite
contondent
fwep[fwɛp]n.
praf (pe o suprafață)
fwew[fwɛw]vtr.
căuta
tinde
fwi[fwi]vin.
aluneca
luneca
fwopx[fwopʼ]n.
praf (în aer)
fya'o[ˈfja.ʔo]n.
cale
drum
rută
cărare
fyan[fjan]n.
dispozitiv construit pentru păstrarea ceva de pe sol și curat
fyanyì[ˈfjan.jɪ]n.
raft
fyanyo[ˈfjan.jo]n.
masa
fyape[ˈfja.pɛ]inter.
cum?
prin care?
fyawìntxu[fja.wɪn.ˈtʼu]vin.(2,3)
dirija
conduce
ghida
călăuzi
fyel[fjɛl]vtr.
închide
cimenta
sigila
fyep[fjɛp]vtr.
prinde
ține
fyeyn[fjɛjn]adj.sociol
matur
adult
fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]n.sociol
persoană adultă
fyin[fjin]adj.
simplu
uşor
fyinep'ang[fjin.ɛp.ˈʔaŋ]n.
complexitate
gradul de complexitate
fyole[ˈfjo.lɛ]adj.
sublim
grandios
fyolup[ˈfjo.lup]adj.
sublim în stil