vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Kx

  Na'vi Czech
plumps/3e0c1eaa-47d4-41f9-ac50-4388c35214a7.mp3 kxa[kʼa]n.body
ústa, tlama
plumps/699b532a-717d-49e5-8ca7-5c4288d29bd2.mp3 kxakx[kʼakʼ]vin.
zlomit se, přelomit se, prasknout
plumps/29dcebd6-abde-4eb2-ac1b-67e5b212c358.mp3 kxam[kʼam]n.
střed, prostředek
plumps/3b04f87a-31d7-48b3-b1c7-e9e59572e2ae.mp3 kxamlä[ˈkʼam.læ]adp.loc
skrz, středem, prostředkem (něčeho)
plumps/4c547e48-3990-4318-b3b5-7774af4c1fa7.mp3 kxamtrr[ˈkʼam.trˌ]n.temp
poledne (dosl. střed dne)
plumps/cda5359f-2f3f-443b-ae9a-7d9bd894fe66.mp3 kxamtrrmaw[ˈkʼam.trˌ.maw]n.temp
časně odpoledne (dosl. po poledni)
plumps/dd0cfb53-6141-4f55-8bf2-2f588e0151ba.mp3 kxamtseng[ˈkʼam.͡tsɛŋ]n.
místo uprostřed (slož.sl. z kxam - střed a tseng - místo)
plumps/08002e69-8dff-49c1-a68c-ab0e05339a50.mp3 kxamtxomaw[ˈkʼam.tʼo.maw]n.temp
po půlnoci (slož.sl. z kxamtxon - půlnoc a maw - po)
plumps/4dbb957d-7eba-4d49-ba82-ec3592b28292.mp3 kxamtxon[ˈkʼam.tʼon]n.temp
půlnoc (slož.sl. z kxam - střed a kxam - noc)
plumps/7298025d-1d1f-41e3-8c99-c31d443dc531.mp3 kxamyì[ˈkʼam.jɪ]n.
střední úroveň (např. znalostí)
plumps/3708ee4c-681a-456b-9707-fd42a8ccef79.mp3 kxanì[ˈkʼa.nɪ]adj.
zapovězený, zakázaný
plumps/1a3b86a7-0573-42fb-ac89-0ed2ae3a600d.mp3 kxangangang[ˈkʼaŋ.aŋ.aŋ]inter.
bum, prásk
plumps/a8dfef63-519b-4ffc-b6b6-71282b07ffe2.mp3 kxap[kʼap]n.
hrozba, vyhrůžka
plumps/a05a7265-9be9-4f14-8431-e377684c6ff1.mp3 kxap si[kʼap si]vin.
hrozit, vyhrožovat (komu - 3. pád)
plumps/543f63e5-11f4-4c53-b3b7-604d00d5189a.mp3 kxapnga'[ˈkʼap.ŋaʔ]adj.nfp
výhružný, ohrožující (ne pro osoby)
plumps/9b3319bd-f1d3-4f91-9d05-03872641d67d.mp3 kxawm[ˈkʼawm]adv.
možná, snad, asi
plumps/2bea6cf1-0956-4190-9acf-308527b7978c.mp3 kxayl[kʼajl]adj.
vysoký
plumps/eddaaf2a-2761-426f-a0cd-0053d6ccac43.mp3 kxaylte[ˈkajl.tɛ]n.flora
mečovka velká
plumps/4d599fc0-be69-4122-af4e-9fe9baa9f4c0.mp3 kxaylyì[ˈkʼajl.jɪ]n.
vysoká úroveň (např. znalostí)
plumps/e2fe5661-46ea-47a0-9a89-bd209e48041e.mp3 kxänäng[ˈkʼæ.næŋ]adj.
zapáchající po tlejícím mase, smrdící hnilobou (rozkládajícím se masem)
plumps/fa9d3100-79fe-4a87-bc3a-f07717bda4ed.mp3 kxeltek[ˈkʼɛl.tɛk]vtr.
zvednout něco (ze země), sebrat něco
plumps/94c5b786-c018-474e-bc4c-71d909469df9.mp3 kxem[kʼɛm]vin.
být ve svislé poloze, stát svisle (opak txay - být ve vodorovné poloze)
plumps/da577148-5730-4b00-9fca-aec5fdfa8891.mp3 kxemyo[ˈkʼɛm.jo]n.
zeď (svislý povrch)
plumps/324e8e52-f57d-4903-9339-621755860072.mp3 kxener[ˈkʼɛ.nɛɾ]n.
kouř
plumps/5aa4fc6f-a2f7-46dc-b136-4c2dcba41684.mp3 kxetse[ˈkʼɛ.͡tsɛ]n.body
ocas
plumps/2e74213f-d5ac-49d9-92a2-1dad56c44667.mp3 kxeyey[ˈkʼɛ.jɛj]n.
chyba, omyl
plumps/91243f1e-a947-4250-a0e4-00a650871d9d.mp3 kxitx[kʼitʼ]n.
smrt (jednotlivá nebo konkrétní, ve všeobecném smyslu použijte tìterkup)
plumps/b526d82d-3ec7-4efd-92ae-014ee4d59cb7.mp3 kxì[kʼɪ]intj.
ahoj, nazdar, čau
(hovorová, neformální varianta kaltxì, používaná mezi přáteli)
plumps/e8511f66-8f01-4075-a148-4c24d059d8e2.mp3 kxìm[kʼɪm]vtr.
nařídit, přikázat, přidělit (nějaký úkol, povinnost)
plumps/13e64ca3-a3a6-46c0-9a4a-c057c8fec944.mp3 kxìmyu[ˈkʼɪm.ju]n.
nadřízený, velitel, šéf
osoba s autoritou nad ostatními
plumps/2f6232e9-1c54-4018-a17d-c028f713723d.mp3 kxll[kʼlˌ]n.mil
zteč, útok s rozběhem
plumps/c7bb6673-9a3b-4981-8305-723767d632d4.mp3 kxll si[kʼlˌ si]vin.
jít na zteč, (za)útočit s rozběhem
plumps/35a3d07a-c48e-4860-a2a3-9877dd2b9c8c.mp3 kxor[kʼoɾ]n.geogrenvir
mohutný, široký vodopád
plumps/b5f0b34a-5b76-4fea-9e45-5f46258b9c36.mp3 kxu[kʼu]n.
škoda, ublížení, poškození, újma
plumps/7f8d9b64-e0b6-4c8b-9f75-1f4869cd0f10.mp3 kxu si[kʼu si]vin.
poškodit, ublížit, způsobit újmu
plumps/b197337f-86d4-401d-8c69-0b7f99206934.mp3 kxuke[ˈkʼu.kɛ]adj.mil
bezpečný
plumps/35f99141-2936-418f-b96f-7a4400168953.mp3 kxukx[kʼukʼ]vtr.
polykat, polknout
plumps/f75cea1e-144f-45ab-b336-de5098d32bf9.mp3 kxum[kʼum]adj.
hustý, rosolovitý
gelovitý
viskózní (mající skupenství rosolu či sirupu)
plumps/a97d0010-8a71-4820-9a49-974cedcbf0c0.mp3 kxumpay[ˈkʼum.paj]n.
gel, rosol
sirupovitá tekutina
plumps/50a69e75-c18d-4b4b-84cb-6131d48f476c.mp3 kxutu[ˈkʼu.tu]n.mil
nepřítel (pro význam "oponent, soupeř" např. ve hře použijte wätu)