vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Kx

  Na'vi Czech
kxa[kʼa]n.body
ústa, tlama
kxakx[kʼakʼ]vin.
zlomit se, přelomit se, prasknout
kxam[kʼam]n.
střed, prostředek
kxamlä[ˈkʼam.læ]adp.loc
skrz, středem, prostředkem (něčeho)
kxamtrr[ˈkʼam.trˌ]n.temp
poledne (dosl. střed dne)
kxamtrrmaw[ˈkʼam.trˌ.maw]n.temp
časně odpoledne (dosl. po poledni)
kxamtseng[ˈkʼam.͡tsɛŋ]n.
místo uprostřed (slož.sl. z kxam - střed a tseng - místo)
kxamtxomaw[ˈkʼam.tʼo.maw]n.temp
po půlnoci (slož.sl. z kxamtxon - půlnoc a maw - po)
kxamtxon[ˈkʼam.tʼon]n.temp
půlnoc (slož.sl. z kxam - střed a kxam - noc)
kxamyì[ˈkʼam.jɪ]n.
střední úroveň (např. znalostí)
kxanì[ˈkʼa.nɪ]adj.
zapovězený, zakázaný
kxangangang[ˈkʼaŋ.aŋ.aŋ]intj.
bum, prásk
kxap[kʼap]n.
hrozba, vyhrůžka
kxap si[kʼap si]vin.
hrozit, vyhrožovat (komu - 3. pád)
kxapnga'[ˈkʼap.ŋaʔ]adj.nfp
výhružný, ohrožující (ne pro osoby)
kxawm[ˈkʼawm]adv.
možná, snad, asi
kxayl[kʼajl]adj.
vysoký
kxaylte[ˈkʼajl.tɛ]n.flora
mečovka velká
kxaylyì[ˈkʼajl.jɪ]n.
vysoká úroveň (např. znalostí)
kxänäng[ˈkʼæ.næŋ]adj.
zapáchající po tlejícím mase, smrdící hnilobou (rozkládajícím se masem)
kxeltek[ˈkʼɛl.tɛk]vtr.
zvednout něco (ze země), sebrat něco
kxem[kʼɛm]vin.
být ve svislé poloze, stát svisle (opak txay - být ve vodorovné poloze)
kxemyo[ˈkʼɛm.jo]n.
zeď (svislý povrch)
kxener[ˈkʼɛ.nɛɾ]n.
kouř
kxetse[ˈkʼɛ.͡tsɛ]n.body
ocas
kxeyey[ˈkʼɛ.jɛj]n.
chyba, omyl
kxitx[kʼitʼ]n.
smrt (jednotlivá nebo konkrétní, ve všeobecném smyslu použijte tìterkup)
kxì[kʼɪ]intj.
ahoj, nazdar, čau
(hovorová, neformální varianta kaltxì, používaná mezi přáteli)
kxìm[kʼɪm]vtr.
nařídit, přikázat, přidělit (nějaký úkol, povinnost)
kxìmyu[ˈkʼɪm.ju]n.
nadřízený, velitel, šéf
osoba s autoritou nad ostatními
kxll[kʼlˌ]n.mil
zteč, útok s rozběhem
kxll si[kʼlˌ si]vin.
jít na zteč, (za)útočit s rozběhem
kxor[kʼoɾ]n.envirgeogr
mohutný, široký vodopád
kxu[kʼu]n.
škoda, ublížení, poškození, újma
kxu si[kʼu si]vin.
poškodit, ublížit, způsobit újmu
kxuke[ˈkʼu.kɛ]adj.mil
bezpečný
kxukx[kʼukʼ]vtr.
polykat, polknout
kxum[kʼum]adj.
hustý, rosolovitý
gelovitý
viskózní (mající skupenství rosolu či sirupu)
kxumpay[ˈkʼum.paj]n.
gel, rosol
sirupovitá tekutina
kxutu[ˈkʼu.tu]n.mil
nepřítel (pro význam "oponent, soupeř" např. ve hře použijte wätu)