vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "zeměpis"

  Na'vi Czech
'awkx[ʔawkʼ]n.envirgeogr
útes, sráz, skalní stěna
'ora[ˈʔo.ɾa]n.envirgeogr
jezero
atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]n.envirgeogr
země (přenesený význam - ve smyslu "vlast", nikoliv fyzicky)
Ayram Alusìng[aj.ˈɾam a.lu.ˈsɪŋ]n.geogr
Vznášející se hory
Ayvitrayä Ramunong[aj.vit.ˈɾa.jæ ɾa.ˈmu.noŋ]n.geogr
Studna duší
Eywa'eveng[ɛj.wa.ˈʔɛ.vɛŋ]n.geogr
Pandora (odv. Eywa - duch přírody a ’eveng - dítě)
fäpa[ˈfæ.pa]n.geogr
vrchol, vršek
kilvan[kil.ˈvan]n.geogr
řeka
kllrikx[klˌ.ˈɾikʼ]n.envirgeogr
zemětřesení
kxor[kʼoɾ]n.envirgeogr
mohutný, široký vodopád
na'rìng[ˈnaʔ.ɾɪŋ]n.envirgeogr
les
payfya[ˈpaj.fja]n.envirgeogr
potok, vodní proud (odv. pay - voda, fya’o - cesta)
ram[ɾam]n.geogr
hora
ramtsyìp[ˈɾam.͡tsjɪp]n.geogr
kopec (odv. ram - hora)
reym[ɾɛjm]n.geogr
pevnina, souš
rurur[ɾu.ˈɾuɾ]n.envirgeogr
voda, klokotající přes kameny v pozvolna se svažujícím řečišti (nepočitatelné podst.jm.)
se'ayl[sɛ.ˈʔajl]n.envirgeogr
úzký, z velké výšky padající vodopád
spono[ˈspo.no]n.locgeogr
ostrov
syanan[ˈsja.nan]n.envirgeogr
jeden malý vodopád nebo kaskáda menších vodopádů těsně za sebou
tseltsul[ˈ͡tsɛl.͡tsul]n.envirgeogr
zpěněné, bílé peřeje
tsong[͡tsoŋ]n.locgeogr
údolí
txampay[tʼam.ˈpaj]n.envirgeogr
moře, oceán (odv. txan - velký a pay - voda, asimilace n -> m)
txanlokxe[tʼan.lo.ˈkʼɛ]n.locgeogr
teritorium
území nějakého kmene (ekvivalent pozemského státu)