vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fmi (modální sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): fmi
Czech: zkusit, pokusit se o (ve smyslu "zjistit proveditenost něčeho", na rozdíl od may’ - "zhodnotit dojmy z něčeho")
English: try
attempt
zdroj: ASG

příklady afixů

fm·am·i PST minulý čas
fm·ìm·i PST nedávná minulost
fm·ìy·i FUT blízká budoucnost
fm·ay·i FUT budoucí čas
fm·ol·i PFV dokonavý vid
fm·er·i IPFV nedokonavý vid
fm·iv·i SJV konjunktiv
fm·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
fm·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze