vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

frrfen (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈfrˌ.fɛn
Czech: navštívit (pozor, nedokonavý vid rovněž frrfen)
English: visit
zdroj: forum.learnnavi.org (31 Jan 2010)

příklady afixů

f·am·rrfen PST minulý čas
f·ìm·rrfen PST nedávná minulost
f·ìy·rrfen FUT blízká budoucnost
f·ay·rrfen FUT budoucí čas
f·ol·rrfen PFV dokonavý vid
frrfen IPFV nedokonavý vid
f·iv·rrfen SJV konjunktiv
frrf·ei·en LAUD pozitivní postoj mluvčího
frrf·äng·en PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze