vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na E

  Na'vi Czech
eampin[ˈɛ.am.pin]n.col
modrá až zelená
ean[ˈɛ.an]adj.col
modrý až zelený (v rozmezí obou barev)
eanean[ˈɛ.an.ˈɛ.an]n.flora
spirálovka chlupatá (bylina s jasně modrými chlupatými listy, spirálovitě vinutými kolem stonku)
ekxan[ɛ.ˈkʼan]n.mil
překážka, zábrana
ekxan si[ɛ.ˈkʼan si]vin.(2,2)
vyloučit, znemožnit
zabránit v přístupu (nepustit dovnitř)
přehradit cestu
ekxtxu[ɛkʼ.ˈtʼu]adj.
drsný, hrubý
jen ve fyzickém, nikoliv přeneseném smyslu
opak faoi - hladký
eltu[ˈɛl.tu]n.body
mozek
eltu lefngap[ˈɛl.tu lɛ.ˈfŋap]n.spec
počítač (dosl. kovový mozek)
eltu si[ˈɛl.tu si]vin.(2,2)
poslouchat, dávat pozor
eltungawng[ˈɛl.tu.ŋawŋ]n.faunamyth
mozkočerv (halucinogenní druh červa, slož.sl. z eltu - mozek a ngawng - červ)
eltur tìtxen si[ˈɛl.tuɾ tɪ.ˈtʼɛn si]vin.
být zajímavý, být pozoruhodný
emkä[ɛm.ˈkæ]vtr.(2,2)
překročit (něco)
emrey[ɛm.ˈɾɛj]vin.(2,2)
přežít (nějakou nebezpečnou událost)
infixy emr‹1›‹2›‹3›ey, odv. rey - žít
emza'u[ɛm.ˈza.ʔu]vtr.(2,3)
projít (zkouškou), uspět (u zkoušky), překonat (překážku)
odv. za’u - přijít
Entu[ˈɛn.tu]n.name
mužské jméno
eo[ˈɛ.o]adp.loc
před (jen místně, nikoliv časově)
eolì'uvi[ˈɛ.o.lɪ.ʔu.vi]n.ling
předpona
ep'ang[ɛp.ˈʔaŋ]adj.
složitý (opak fyin - jednoduchý)
epxang[ɛ.ˈpʼaŋ]n.
kamenná nádoba (sloužící pro uchovávání jedovatého pavoukovce)
etrìp[ˈɛt.ɾɪp]adj.
příznivý, nadějný, slibný
Europa[ɛ.u.ˈɾo.pa]n.lw
Evropa (z řeckého "Europe")
ewktswo[ˈɛwk.͡tswo]n.
chuť (dosl. schopnost ochutnat)
ewku[ˈɛw.ku]vtr.
otestovat, vyzkoušet, ochutnat (podobně jako may’, ale neúmyslně)
ewro[ˈɛw.ɾo]n.commlw
euro (název měny)
eyawr[ɛ.ˈjawɾ]adj.
správný
eyawrfya[ɛ.ˈjawɾ.fja]n.
správný způsob (jak něco dělat)
správná cesta
eyaye[ɛ.ˈja.jɛ]n.flora
válečnočelenkovka (kapradina čelenková)
eyk[ɛjk]vtr.
vést
eyktan[ˈɛjk.tan]n.milhunt
vůdce, velitel (skupin v rámci klanu)
eyktanay[ɛjk.ta.ˈnaj]n.
podřízený (zastupující) vůdce, velitel
(hodnostně nižší než eyktan)
eykyu[ˈɛjk.ju]n.milhunt
vedoucí, velitel (pro malé skupiny, s dočasným a/nebo nižším významem než eyktan)
Eytukan[ˈɛj.tu.kan]n.name
mužské jméno
Eywa[ˈɛj.wa]n.namemythrelig
duch světa/přírody, "božstvo" Pandory
Velká Matka, která chrání rovnováhu života
Eywa'eveng[ɛj.wa.ˈʔɛ.vɛŋ]n.geogr
Pandora (odv. Eywa - duch přírody a ’eveng - dítě)