vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na E

  Na'vi Czech
plumps/ee2a1c21-06f7-4188-934d-0b08f9114eca.mp3 eampin[ˈɛ.am.pin]n.col
modrá až zelená
plumps/b5252311-0015-4719-b8fb-c4f22bcc5c3c.mp3 ean[ˈɛ.an]adj.col
modrý až zelený (v rozmezí obou barev)
plumps/25b54590-a082-47f2-9551-fd04de3cec8f.mp3 eanean[ˈɛ.an.ˈɛ.an]n.flora
spirálovka chlupatá (bylina s jasně modrými chlupatými listy, spirálovitě vinutými kolem stonku)
plumps/66a0dc0c-872c-4333-b881-44ddce708fbe.mp3 ekxan[ɛ.ˈkʼan]n.mil
překážka, zábrana
plumps/23a5f6c8-dd1f-4bbf-ba4b-d185270e6dc1.mp3 ekxan si[ɛ.ˈkʼan si]vin.(2,2)
vyloučit, znemožnit
zabránit v přístupu (nepustit dovnitř)
přehradit cestu
plumps/7a6213f5-b747-4989-b8e2-8086b6f8ab45.mp3 ekxtxu[ɛkʼ.ˈtʼu]adj.
drsný, hrubý
jen ve fyzickém, nikoliv přeneseném smyslu
opak faoi - hladký
plumps/672f47e5-eab6-41ef-a811-5e93a3754698.mp3 eltu[ˈɛl.tu]n.body
mozek
plumps/60d44b5c-dcdb-45d7-afd9-39b15a3ef998.mp3 eltu lefngap[ˈɛl.tu lɛ.ˈfŋap]n.spec
počítač (dosl. kovový mozek)
plumps/3e14e312-a1db-421e-90da-f2e7f612d02c.mp3 eltu si[ˈɛl.tu si]vin.(2,2)
poslouchat, dávat pozor
plumps/af48fd89-c34a-44e6-96ef-76519f0f3908.mp3 eltungawng[ˈɛl.tu.ŋawŋ]n.faunamyth
mozkočerv (halucinogenní druh červa, slož.sl. z eltu - mozek a ngawng - červ)
plumps/69fa83d0-dfba-4ff1-8c36-a7db986d647e.mp3 eltur tìtxen si[ˈɛl.tuɾ tɪ.ˈtʼɛn si]vin.
být zajímavý, být pozoruhodný
plumps/2479c29c-7221-4f4a-8df0-14fd6665a84d.mp3 emkä[ɛm.ˈkæ]vtr.(2,2)
překročit (něco)
plumps/948aacf4-00c0-41cc-8547-0b1b2d1c3529.mp3 emrey[ɛm.ˈɾɛj]vin.(2,2)
přežít (nějakou nebezpečnou událost)
infixy emr‹1›‹2›‹3›ey, odv. rey - žít
plumps/d627f728-87d4-418e-8cba-08af650d4c55.mp3 emza'u[ɛm.ˈza.ʔu]vtr.(2,3)
projít (zkouškou), uspět (u zkoušky), překonat (překážku)
odv. za’u - přijít
plumps/93974903-53dd-434d-92f3-b7c9bed52272.mp3 Entu[ˈɛn.tu]n.name
mužské jméno
plumps/83c5925b-703c-4352-91ff-6998a25bd1e2.mp3 eo[ˈɛ.o]adp.loc
před (jen místně, nikoliv časově)
plumps/b6474b15-71bd-461b-a7de-afd72bdec266.mp3 eolì'uvi[ˈɛ.o.lɪ.ʔu.vi]n.ling
předpona
plumps/66d3e80d-aa01-43dd-877b-eb9caf646853.mp3 ep'ang[ɛp.ˈʔaŋ]adj.
složitý (opak fyin - jednoduchý)
plumps/234ce39a-8a5b-4e55-b3ef-69e622ca8426.mp3 epxang[ɛ.ˈpʼaŋ]n.
kamenná nádoba (sloužící pro uchovávání jedovatého pavoukovce)
plumps/c2b41e37-d43f-41d4-9920-5145c5d7ab91.mp3 etrìp[ˈɛt.ɾɪp]adj.
příznivý, nadějný, slibný
plumps/8a91e7eb-15b3-4ae5-8ea3-c20667bfbd2e.mp3 Europa[ɛ.u.ˈɾo.pa]n.lw
Evropa (z řeckého "Europe")
plumps/886eb742-e269-4061-b367-53d626280063.mp3 ewktswo[ˈɛwk.͡tswo]n.
chuť (dosl. schopnost ochutnat)
plumps/a565fbba-8523-4e34-afb7-6c7b14776411.mp3 ewku[ˈɛw.ku]vtr.
otestovat, vyzkoušet, ochutnat (podobně jako may’, ale neúmyslně)
plumps/a1f2ceb6-290c-48b7-8bcc-b7470317d17b.mp3 ewro[ˈɛw.ɾo]n.lwcomm
euro (název měny)
plumps/e1e30f3e-c586-4b04-b074-8f716c61abc0.mp3 eyawr[ɛ.ˈjawɾ]adj.
správný
plumps/94b268af-5a01-4dfb-9f3e-82ed5a475a27.mp3 eyawrfya[ɛ.ˈjawɾ.fja]n.
správný způsob (jak něco dělat)
správná cesta
plumps/540e68e1-d0f0-4f4b-910b-c6d5e0b70633.mp3 eyaye[ɛ.ˈja.jɛ]n.flora
válečnočelenkovka (kapradina čelenková)
plumps/bd5a7fc0-52e4-4c5e-8d38-73af6150d0ae.mp3 eyk[ɛjk]vtr.
vést
plumps/56798025-78bd-4715-a486-f91dabc77f72.mp3 eyktan[ˈɛjk.tan]n.milhunt
vůdce, velitel (skupin v rámci klanu)
plumps/34ff754e-86d9-44e9-9bd9-453bc090d2d5.mp3 eyktanay[ɛjk.ta.ˈnaj]n.
podřízený (zastupující) vůdce, velitel
(hodnostně nižší než eyktan)
plumps/860636ab-8f76-42ba-bbde-e77c0aecdddd.mp3 eykyu[ˈɛjk.ju]n.milhunt
vedoucí, velitel (pro malé skupiny, s dočasným a/nebo nižším významem než eyktan)
plumps/6fa7f15a-0ec6-4952-a2b7-bcd4de6f513d.mp3 Eytukan[ˈɛj.tu.kan]n.name
mužské jméno
plumps/02106870-2fcb-467f-a051-9b3cc920ee50.mp3 Eywa[ˈɛj.wa]n.mythnamerelig
duch světa/přírody, "božstvo" Pandory
Velká Matka, která chrání rovnováhu života
plumps/c8cd8d44-b5ef-44ed-acf6-3ab266d36e3b.mp3 Eywa'eveng[ɛj.wa.ˈʔɛ.vɛŋ]n.geogr
Pandora (odv. Eywa - duch přírody a ’eveng - dítě)