vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "anatomie / části těla"

  Na'vi Czech
'etnaw[ˈʔɛt.naw]n.body
rameno (část těla)
'llngo[ˈʔlˌ.ŋo]n.body
bok, kyčel (část těla)
eltu[ˈɛl.tu]n.body
mozek
flawm[flawm]n.body
tvář, líce (část těla, ve smyslu jedné tváře, obličej jako celek je key)
flew[flɛw]n.body
hrdlo (krk zepředu)
ftxì[ftʼɪ]n.body
jazyk (orgán)
heyr[hɛjɾ]n.body
hruď, hrudník
key[kɛj]n.body
obličej, tvář (ve smyslu celého obličeje, jednotlivá tvář je flawm)
kinam[ki.ˈnam]n.body
noha (celá, ne jen chodidlo)
kinamtil[ki.ˈnam.til]n.body
koleno (slož.sl. z kinam - noha a til - spoj, kloub)
kxa[kʼa]n.body
ústa, tlama
kxetse[ˈkʼɛ.͡tsɛ]n.body
ocas
mikyun[ˈmik.jun]n.body
ucho
nari[ˈna.ɾi]n.body
oko
nikre[ˈnik.ɾɛ]n.body
vlas (možná i vlasy)
ngäng[ŋæŋ]n.body
břicho
ngep[ŋɛp]n.body
pupek (část těla)
ontu[ˈon.tu]n.body
nos
pewn[pɛwn]n.body
krk
pil[pil]n.body
obličejový proužek (pásek tmavší modré barvy ve tváři)
prrku[ˈprˌ.ku]n.body
klín, lůno (část těla, odv. prrnen - mimino, kelku - domov)
pxun[pʼun]n.body
paže
pxuntil[ˈpʼun.til]n.body
loket
re'o[ˈɾɛ.ʔo]n.body
hlava
reypay[ˈɾɛj.paj]n.body
krev (odv. rey - žít a pay - voda)
seyri[ˈsɛj.ɾi]n.body
ret
snatxärem[sna.ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
kostra (dosl. množina kostí)
sre'[sɾɛʔ]n.body
zub
ta'leng[ˈtaʔ.lɛŋ]n.body
kůže, pokožka
tsngem[͡tsŋɛm]n.body
sval
tsongtsyìp[ˈ͡tsoŋ.͡tsjɪp]n.figbody
dolíček ve tváři, prohlubeň v těle osoby, (nelze použít např. pro důlek v zemi)
tsopì[ˈ͡tso.pɪ]n.body
plíce (jedna)
tsuksìm[ˈ͡tsuk.sɪm]n.body
brada
tswin[͡tswin]n.body
cop (dvojí význam - z vlasů i nervový)
tsyokx[͡tsjokʼ]n.body
ruka (dlaň a prsty, ne celá paže)
txal[tʼal]n.body
záda
txärem[ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
kost
txe'lan[tʼɛʔ.ˈlan]n.body
srdce (fyzicky i přeneseně)
txìm[tʼɪm]n.body
zadek, zadnice, řiť (na rozdíl od käpxì - zadní část obecně)
venu[ˈvɛ.nu]n.body
chodidlo
venzek[ˈvɛn.zɛk]n.body
prst na noze (odv. zekwä - prst)
zare'[za.ˈɾɛʔ]n.body
čelo (část těla)
zekwä[ˈzɛk.wæ]n.body
prst na ruce (prst na noze je venzek)