vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fnan (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): fnan
Czech: být dobrý (v něčem), dobře něco umět (opak wätx)
English: be good at
zdroj: Frommer (29. Sept 2010)
naviteri.org

příklady afixů

fn·am·an PST minulý čas
fn·ìm·an PST nedávná minulost
fn·ìy·an FUT blízká budoucnost
fn·ay·an FUT budoucí čas
fn·ol·an PFV dokonavý vid
fn·er·an IPFV nedokonavý vid
fn·iv·an SJV konjunktiv
fn·ei·an LAUD pozitivní postoj mluvčího
fn·äng·an PEJ negativní postoj mluvčího