vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fäkä (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): fæ.ˈkæ
Czech: jít nahoru, stoupat (angl. "go up, ascend". Pozor, infixy fäk‹1›‹2›‹3›ä)
English: go up
ascend
zdroj: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

fäk·am·ä PST minulý čas
fäk·ìm·ä PST nedávná minulost
fäk·ìy·ä FUT blízká budoucnost
fäk·ay·ä FUT budoucí čas
fäk·ol·ä PFV dokonavý vid
fäk·er·ä IPFV nedokonavý vid
fäk·iv·ä SJV konjunktiv
fäk·ei·ä LAUD pozitivní postoj mluvčího
fäk·äng·ä PEJ negativní postoj mluvčího