vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fäza'u (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): fæ.ˈza.ʔu
Czech: přicházet nahoru, stoupat (angl. "come up, ascend")
English: come up
ascend
zdroj: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

fäz·am·a'u PST minulý čas
fäz·ìm·a'u PST nedávná minulost
fäz·ìy·a'u FUT blízká budoucnost
fäz·ay·a'u FUT budoucí čas
fäz·ol·a'u PFV dokonavý vid
fäz·er·a'u IPFV nedokonavý vid
fäz·iv·a'u SJV konjunktiv
fäza'·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
fäza'·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího