vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "čas / popis času"

  Na'vi Czech
plumps/ef822441-53e8-4f04-9b32-9d133f912ad6.mp3 'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]adv.temp
kdysi, jednou (někdy v minulosti)
plumps/45254ada-1855-473e-ad7f-5c917375002a.mp3 fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]n.temp
toto ráno
plumps/661d7843-cc45-4d2f-bc3f-458ffb0ba5d6.mp3 fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]adv.temp
dnes
plumps/9e3a9e15-baa1-45d5-977d-ada0cc57767c.mp3 fìtxon[fɪ.ˈtʼon]adv.temp
dnes v noci, dnes večer
plumps/0b62d776-13bf-4ab4-860f-b10644643402.mp3 frakrr[ˈfɾa.krˌ]adv.temp
vždy, pořád
plumps/5135dd4b-c88d-4866-b2c1-8a4fe0271e8b.mp3 fratrr[fɾa.ˈtrˌ]adv.temp
denně, každý den
plumps/c168d698-4240-4644-af5a-65c25b464f8e.mp3 fratxon[fɾa.ˈtʼon]adv.temp
každou noc, "každonočně"
plumps/085eb808-2194-44a2-a1a5-abea7e640260.mp3 ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]n.temp
minulost (odvozeno z ft‹awn›em - prošlý a krr - čas)
plumps/ac13d85d-32c0-49e6-9a6e-88ddd659d022.mp3 ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]n.temp
odpoledne
plumps/7011ea64-f896-4de3-8c87-f1f27b9a856a.mp3 ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]adv.temp
včera odpoledne
plumps/0df16743-24f1-41b7-a029-7d9eb29e97ce.mp3 ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]n.temp
včerejší odpoledne
plumps/91864b6f-f564-440c-b689-997169a0318e.mp3 ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]adv.temp
zítra odpoledne
plumps/d17a8eea-5c49-4132-a405-6ec645df50f6.mp3 ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]n.temp
zítřejší odpoledne
plumps/11804ec8-30cd-42d7-9055-13493c5b0757.mp3 hamalo[ha.ˈma.lo]adv.temp
naposledy, minule, posledně (odv. ham - předchozí a alo - čas. instance)
plumps/b2efbb7b-bae3-4d34-b12d-4f6f4a05545b.mp3 hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]adv.temp
pozdě
plumps/f4a2f6af-5a47-44f6-a5e6-8ed461a836c1.mp3 hayalo[ha.ˈja.lo]adv.temp
příště (odv. hay - další a alo - čas. instance)
plumps/155ea7d1-8cac-40ec-a584-c43c301f6e99.mp3 hìkrr[ˈhɪ.krˌ]n.temp
okamžik, vteřina
plumps/220f2003-636f-4c54-9744-82a21fc7f96c.mp3 kam[kam]adp.temp
před (časově; angl. "ago"; pro určení času v minulosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
plumps/921abd8c-6924-4d37-8d26-e7cf26241f2c.mp3 kawkrr[ˈkaw.krˌ]adv.temp
nikdy (odv. ke ’aw - ne jeden, krr - čas)
plumps/412b2991-ce9b-49c6-be19-82ab08f2a3e0.mp3 kay[kaj]adp.temp
od teď (časově; pro určení času v budoucnosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
plumps/c6619c11-bc8c-4155-80a6-8be972b5f72d.mp3 kaym[kajm]n.temp
podvečer, pozdní odpoledne
plumps/e67cab25-362e-42f2-82b1-a358c5572cb5.mp3 kaymam[kaj.ˈmam]adv.temp
včera podvečer
plumps/921d48c0-4e69-48e2-8746-47f208cecb0c.mp3 kaymam[kaj.ˈmam]n.temp
včerejší podvečer
plumps/8d4e030f-b524-42fb-920c-2a3cea432317.mp3 kaymay[kaj.ˈmaj]n.temp
zítřejší podvečer
plumps/a3004455-c22f-49a8-8c9b-a8e1f9331638.mp3 kaymay[kaj.ˈmaj]adv.temp
zítra podvečer
plumps/d30bd52b-9a28-4d16-8be4-f5ca7d723dc5.mp3 ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]oth.temp
ne déle
plumps/63ae75b8-8058-49f8-9f84-bc98d2ae86f6.mp3 kintrr[ˈkin.trˌ]n.temp
týden (celý pozemský týden - 7 dní, odv. kinä - sedm a trr - den)
plumps/4f25828c-8c05-481f-b8f4-961865374300.mp3 kintrram[kin.trˌ.ˈam]n.temp
minulý týden
plumps/d2fd0ce1-273d-4c02-8333-2de5dc010855.mp3 kintrray[kin.trˌ.ˈaj]n.temp
příští týden
plumps/bd9ac00b-781b-479a-a30b-f2b9d5c25fbc.mp3 krr[krˌ]n.temp
čas
plumps/88dd683c-495f-43bf-ba1b-804871a363c6.mp3 krra[ˈkrˌ.a]conj.temp
kdy (není tázací, uvozuje v.v. příslovečnou časovou v normálním pořadí, varianta a krr)
plumps/f8762647-a412-4502-954b-b97e0951a245.mp3 krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
během, v průběhu, za doby trvání (uvnitř nějakého časového intervalu)
plumps/2ef5fcce-dbe6-46eb-af57-d266f7f80524.mp3 krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]vin.(2,2)temp
zabrat čas
plumps/615c7753-8af0-4ba1-9f41-7d586abcd6cc.mp3 krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]adv.temp
občas, příležitostně, čas od času
plumps/4c547e48-3990-4318-b3b5-7774af4c1fa7.mp3 kxamtrr[ˈkʼam.trˌ]n.temp
poledne (dosl. střed dne)
plumps/cda5359f-2f3f-443b-ae9a-7d9bd894fe66.mp3 kxamtrrmaw[ˈkʼam.trˌ.maw]n.temp
časně odpoledne (dosl. po poledni)
plumps/08002e69-8dff-49c1-a68c-ab0e05339a50.mp3 kxamtxomaw[ˈkʼam.tʼo.maw]n.temp
po půlnoci (slož.sl. z kxamtxon - půlnoc a maw - po)
plumps/4dbb957d-7eba-4d49-ba82-ec3592b28292.mp3 kxamtxon[ˈkʼam.tʼon]n.temp
půlnoc (slož.sl. z kxam - střed a kxam - noc)
plumps/31e1759b-7c27-43b4-82c2-f8eec77ef4a9.mp3 lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]adj.temp
pozdní, opožděný
plumps/ecb53afd-eec5-4296-bbe4-d90df0fa1fe7.mp3 letrr[lɛ.ˈtrˌ]adj.temp
denní, každodenní
plumps/454b46b2-ee76-47d2-a3aa-4c4ed82035f2.mp3 letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]adj.temp
obyčejný, běžný, rutinní
plumps/09cbfe99-c931-41d1-81c4-b559cec1b606.mp3 leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]adj.temp
časný, raný
plumps/ed88267f-89b0-43cb-b8ce-3ba91ee3bc7f.mp3 lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
nejpozději do (odv. li - už a sre + - před; sre je možné použít jako příponu: li trraysre - do zítřka)
plumps/25bb21d6-d87b-4485-a607-371507e4829d.mp3 maw[maw]adp.temp
po (časově)
plumps/f689f835-0271-4d04-801a-95f40e14c224.mp3 mawkrr[ˈmaw.krˌ]adv.temp
později, potom
plumps/1e58e14c-fec7-4e90-b929-98202e1d6c22.mp3 mawkrra[maw.ˈkrˌ.a]conj.temp
poté co, po té době co (uvozuje v.v. příslovečnou časovou pro normální pořadí vět, varianta akrrmaw)
plumps/6b1006c4-e45b-46cc-afe8-98564e141b0f.mp3 mesrram[mɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
předevčírem, před dvěma dny
plumps/67c3ab6f-de39-4859-adc1-57b9a154eac8.mp3 mesrray[mɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
pozítří, za dva dny
plumps/9b946ed7-79fe-48ce-bce8-d219efc80155.mp3 mrrtrr[ˈmrˌ.trˌ]n.temp
pracovní týden (všední dny pozemského týdne, PO - PÁ)
plumps/b73dbe53-6d8c-4c58-823c-a630add3af59.mp3 muntrr[ˈmun.trˌ]n.temp
víkend (nepracovní dny pozemského týdne, SO + NE)
plumps/8d6247a9-003f-4686-96a5-f298b0127374.mp3 muntrram[mun.trˌ.ˈam]n.temp
minulý víkend
plumps/38eb43f0-1731-4a00-b756-bd352919f7f3.mp3 muntrray[mun.trˌ.ˈaj]n.temp
příští víkend
plumps/47576118-ed61-46ef-b2b9-63120ca79374.mp3 nìfkrr[nɪ.ˈfkrˌ]adv.temp
nedávno, nyní, v současné době (odv. fìkrr - teď)
plumps/520effb3-9dea-49a3-ac80-16c6cc727b98.mp3 nìfrakrr[nɪ.ˈfɾa.krˌ]adv.temp
jako vždy, jako vždycky
plumps/c5dc6061-2b3e-4d26-a590-e96c8ebc4b4d.mp3 nìkmar[nɪk.ˈmaɾ]adv.temp
v sezóně, ve správném (vhodném) čase
plumps/1facceaa-337b-4173-9062-78631b82831e.mp3 nìmun[nɪ.ˈmun]adv.temp
znovu, ještě jednou, podruhé
plumps/5377a061-7cd6-4e7f-8045-e3811c060b58.mp3 nìsngä'i[nɪ.ˈsŋæ.ʔi]adv.temp
originálně, prvně (ve smyslu "vzorově, jako první z mnoha, prototypově")
plumps/c15b7999-25ac-44eb-b57a-f1302d8ff1c3.mp3 nìtrrtrr[nɪ.ˈtrˌ.trˌ]adv.temp
pravidelně, každodenně
plumps/1c9a8a76-3677-4f5e-b697-7e55e54739df.mp3 nìtut[nɪ.ˈtut]adv.temp
pořád, neustále, průběžně (odv. tut - "pokračovací" částice)
plumps/ca18b9a1-08fd-43ec-ae26-f73bb3788f18.mp3 nìyol[nɪ.ˈjol]adv.temp
krátce, stručně (co se času týče, nikoliv obsahově)
plumps/b7fc5b2a-9354-44be-967a-2076f9b22311.mp3 nulkrr[nul.ˈkrˌ]adv.temp
déle (časově)
plumps/66446619-6095-49af-b71a-90ba903d7614.mp3 pxesrram[pʼɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
před třemi dny (ode dneška)
plumps/4bebcae0-2cce-456c-bd0d-9ccd4a9b7ef1.mp3 pxesrray[pʼɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
za tři dny (ode dneška)
plumps/1b7a0c47-ab5c-438b-959c-075c537bba85.mp3 pximaw[pʼi.ˈmaw]adp.temp
hned po (časově, odv. pxi - ostrý a maw - po)
plumps/ecd97fa0-dff7-4931-aaf6-0a1495b24559.mp3 pxiset[pʼi.ˈsɛt]adv.temp
právě teď, zrovna teď (odv. pxi - ostrý a set - teď)
plumps/08ec5f88-6763-41fe-97dc-f0a27b1791a4.mp3 pxisre+[pʼi.ˈsɾɛ]adp.temp
těsně před (časově, odv. pxi - ostrý a sre + - před)
plumps/d8e84e07-81fb-4d74-91f2-dbcffaea0b87.mp3 pxiswawam[pʼi.swaw.ˈam]adv.temp
před chvílí (odv. pxi - ostrý, swaw - chvíle, ‹am› - infix minulosti)
plumps/7bdbea33-d9bd-4346-9332-41ee4df8f835.mp3 pxiswaway[pʼi.swaw.ˈaj]adv.temp
za okamžik, ihned, za vteřinku (odv. pxi - ostrý, swaw - chvíle, ‹ay› - infix budoucnosti)
plumps/24100885-5e61-43e1-9800-c70fb6721f28.mp3 pxiye'rìn[pʼi.ˈjɛʔ.ɾɪn]adv.temp
hned, velmi brzy (dříve než ye’rìn, ale později než pxiswaway)
plumps/4a7f668d-8a72-4c7b-b67a-9b111f6ae81d.mp3 pxìm[pʼɪm]adv.temp
často
plumps/e46e5a0e-1d31-47ee-91e4-e3ebafe45efd.mp3 rewon[ˈɾɛ.won]n.temp
ráno, dopoledne
plumps/01d36920-1cad-40d2-8a5b-1c6fadccc7e2.mp3 rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]adv.temp
včera ráno
plumps/04f1d68c-12b3-49bc-83bd-a6c760806579.mp3 rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]n.temp
včerejší ráno
plumps/32f96a07-cb2f-48f7-8455-1c85f2f295aa.mp3 rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]adv.temp
zítra ráno
plumps/5b535ace-3c2d-4fe0-94ae-25576c4ee651.mp3 rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]n.temp
zítřejší ráno
plumps/7342436a-3b20-42f4-9736-abacc3553335.mp3 sekrr[ˈsɛ.krˌ]n.temp
současnost (odv. set - teď, krr - čas)
plumps/2a4ef68e-cad6-4306-96ac-366378f2d972.mp3 set[sɛt]adv.temp
teď, nyní
plumps/66f57c99-c846-4cd8-a76b-70540ae498c7.mp3 sre+[sɾɛ]adp.temp
před (časově)
plumps/0e26bdf7-79bf-41df-a05f-5df74038e2bc.mp3 srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]n.temp
čas před polednem (slož.sl. ze sre + - před a kxamtrr poledne)
plumps/ae3aed7c-13ad-4797-addb-2e81d9dfce2f.mp3 srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]n.temp
čas před půlnocí (slož.sl. ze sre + - před a kxamtxon - půlnoc)
plumps/007a9565-6019-45f0-a7c5-458d63abc9dc.mp3 srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]adv.temp
dříve, před časem (slož.sl. ze sre + - před a krr - čas, výjimka - nezměkčené k)
plumps/3edfa9d1-68ae-475c-96a3-d8f32e370d03.mp3 sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]n.temp
svítání, čas před úsvitem (slož.sl. ze sre + - před a trr’ong - úsvit)
plumps/6ee5a43d-7bc0-42be-8c9c-1ae9cd4e8a0c.mp3 sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]n.temp
soumrak, čas před západem slunce (odv. sre + - před a txon’ong - západ slunce)
plumps/6cf07175-df3f-40e9-a933-e51bcbe2fab4.mp3 ta[ta]adp.loctemp
z, od (místně, časově i vyjádření původu, nepoužívá se ale pro úmyslný pohyb - v tom případě použijte ftu)
plumps/64c67e02-3458-40a4-9dad-4338f43fa96a.mp3 tì'i'a[tɪ.ˈʔiʔ.a]n.temp
konec, závěr
plumps/fa85bf72-2ee2-47d7-9ece-91d63f32a323.mp3 trr[trˌ]n.temp
den
plumps/b2c9b63e-d17b-4162-a5aa-2250f444dcf7.mp3 trr'awve[trˌ.ˈʔaw.vɛ]n.temp
neděle
plumps/04be608f-70cb-48d4-b8ca-090b62231d81.mp3 trr'ong[trˌ.ˈʔoŋ]n.temp
úsvit, čas úsvitu (východ slunce, slož.sl. z trr - den a ’ong - rozkvétat)
plumps/e0de0b67-d17e-49a1-bdc2-bcd2255e9d13.mp3 trr'ongmaw[trˌ.ˈʔoŋ.maw]n.temp
svítání, čas svítání (těsně po východu slunce, slož.sl. z trr’ong - úsvit a maw - po)
plumps/82211756-3945-4d80-8385-36652c45ae46.mp3 trram[trˌ.ˈam]adv.temp
včera (odv. trr - den a ham - předchozí)
plumps/1e1da645-3d76-43fc-a1c0-98cea08f6ca1.mp3 trram[trˌ.ˈam]n.temp
včera (odv. trr - den a ham - předchozí)
plumps/b77d254e-cf69-4617-a631-a68f701b4202.mp3 trray[trˌ.ˈaj]adv.temp
zítra (odv. trr - den a hay - další, následující)
plumps/0d571c77-ba75-4d82-97c3-85be7fef0649.mp3 trray[trˌ.ˈaj]n.temp
zítra (odv. trr - den a hay - další, následující)
plumps/025a1585-5084-4ebc-a720-07ba48f0af16.mp3 trrkive[trˌ.ˈki.vɛ]n.temp
sobota
plumps/2919320a-789c-4e37-a03b-63fc44c4e5e7.mp3 trrmrrve[trˌ.ˈmrˌ.vɛ]n.temp
čtvrtek
plumps/d102dd1b-e0b0-4618-8857-51fcb22fecb3.mp3 trrmuve[trˌ.ˈmu.vɛ]n.temp
pondělí
plumps/994f79e8-0cfb-47ad-8a75-442e6c05f5a1.mp3 trrpeve[trˌ.ˈpɛ.vɛ]inter.temp
který den v týdnu? (odv. trr - den, pe+ - táz. značka, ve - příp. řadových čísl.)
plumps/e820cf1c-dcfe-4df5-8783-5bd76599d2d7.mp3 trrpuve[trˌ.ˈpu.vɛ]n.temp
pátek
plumps/3aa11beb-278b-4393-acd6-28f9a46b3561.mp3 trrpxeyve[trˌ.ˈpʼɛj.vɛ]n.temp
úterý
plumps/0b7ec45b-d211-47d3-99c1-2134c8e6dabd.mp3 trrtsìve[trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ]n.temp
středa
plumps/67567e45-a9db-4904-97e0-187e41f7eda1.mp3 trrtxon[trˌ.ˈtʼon]n.temp
cyklus dne a noci (časově, odv. trr - den a txon - noc)
plumps/80623f25-0dd7-4f3a-b6fb-e4a53ae4d644.mp3 tsakrr[͡tsa.ˈkrˌ]adv.temp
tehdy, v té době
plumps/64e6188e-418b-48d4-9562-485ebe3a596d.mp3 tsakrrvay[͡tsa.ˈkrˌ.vaj]intj.temp
do té doby, mezitím, zatím
plumps/9c4609f3-84ac-4e01-b9c5-bab44fcfb7b0.mp3 tsìk[͡tsɪk]adv.temp
náhle, bez varování, neočekávaně
plumps/6f8c15ce-38b0-45ca-8abd-b4f2f23ed268.mp3 txankrr[tʼan.ˈkrˌ]adv.temp
dlouho (během dlouhého času)
plumps/f2dbfc85-a491-43c9-bef1-74052e400b21.mp3 txon[tʼon]n.temp
noc
plumps/6150bde0-9b14-4296-812e-fb5be49486f9.mp3 txon'ong[tʼon.ˈʔoŋ]n.temp
večer, soumrak (doba západu slunce)
plumps/db424185-7346-4d5f-8e2a-a099f148ea8a.mp3 txon'ongmaw[tʼon.ˈʔoŋ.maw]n.temp
večer, soumrak (doba těsně po západu slunce)
plumps/6d4e5fd3-57f1-40c7-997e-16e0d614fb38.mp3 txonam[tʼo.ˈnam]n.temp
včera večer, včera v noci (odv. txon - noc a ham - předchozí)
plumps/b9977584-63c1-4a68-a8c3-0e239bb7938e.mp3 txonam[tʼo.ˈnam]adv.temp
včera večer, včera v noci (odv. txon - noc a ham - předchozí)
plumps/a945745b-f648-416b-8022-698189fbbb56.mp3 txonay[tʼo.ˈnaj]n.temp
zítra večer, zítra v noci (odv. hay - další, následující)
plumps/f8cc6754-3d76-43a5-a1e2-026e8110240d.mp3 txonay[tʼo.ˈnaj]adv.temp
zítra večer, zítra v noci (odv. hay - další, následující)
plumps/c476479d-aad9-4358-ba90-b823318e5e52.mp3 txonkrr[ˈtʼon.krˌ]adv.temp
v noci, během noci
plumps/42551503-3788-41f2-838f-86a82e761dbf.mp3 vay[vaj]adp.loctemp
až po, až do (místně i časově)
plumps/b9f566cf-7238-45fd-a43f-0aad6e63cdcb.mp3 vospxì[vo.ˈspʼɪ]n.temp
měsíc (pozemského kalendáře, odv. vosìpxì zìsìtä - dvanáctina roku)
plumps/151304be-4e39-4d22-ad12-1af6fc739ea2.mp3 vospxìam[vo.spʼɪ.ˈam]n.temp
minulý měsíc
plumps/a582c1c7-d04c-4da3-8644-e06cc95c7e68.mp3 vospxìay[vo.spʼɪ.ˈaj]n.temp
příští měsíc
plumps/b15cf133-f723-4cc6-b5a6-5fa3abbe3b9b.mp3 ye'krr[ˈjɛʔ.krˌ]adv.temp
brzo, časně (ve smyslu přijdu brzy - nezpozdím se)
plumps/29f3074a-85c4-4e9c-a247-7789479f66d9.mp3 ye'rìn[ˈjɛʔ.ɾɪn]adv.temp
zanedlouho, za krátký čas (ve smyslu určení časového úseku)
plumps/ea0c9968-7670-4947-8530-6edafbd029db.mp3 yol[jol]adj.temp
krátký (časově)
plumps/25c2bd9f-60cd-47ab-a548-a81d7f07b097.mp3 zìsìkrr[ˈzɪ.sɪ.krˌ]n.temp
roční období (odv. zìsìt - rok a krr - čas)
plumps/88703d54-a617-448a-aa0a-a00ce0b2318e.mp3 zìsìt[ˈzɪ.sɪt]n.temp
rok
plumps/1fc459f9-91d4-4f2d-afe0-5e313a78286c.mp3 zìsìtay[zɪ.sɪ.ˈtaj]adv.temp
příští rok
plumps/1c0a4b0d-1cf2-47ae-951c-ec67bcf7ce98.mp3 zusawkrr[zu.ˈsaw.krˌ]n.temp
budoucnost (slož.sl. z z‹us›a’u - přicházející a krr - čas)