vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fyep (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): fjɛp
Czech: držet něco (např. v ruce), uchopit/sevřít něco
English: hold (in the hand)
grasp
grip
zdroj: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

příklady afixů

fy·am·ep PST minulý čas
fy·ìm·ep PST nedávná minulost
fy·ìy·ep FUT blízká budoucnost
fy·ay·ep FUT budoucí čas
fy·ol·ep PFV dokonavý vid
fy·er·ep IPFV nedokonavý vid
fy·iv·ep SJV konjunktiv
fy·ei·ep LAUD pozitivní postoj mluvčího
fy·äng·ep PEJ negativní postoj mluvčího