vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fyape (tázací zájmeno)

výslovnost (IPA): ˈfja.pɛ
Czech: jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)
English: how?
what (manner)?
zdroj: ASG

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

pe který (přípona pro podst.jména)
tupe kdo? (varianta pesu)
lumpe proč? (varianta pelun)
tsengpe kde? (varianta peseng)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pefnel který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
pelun proč? (varianta lumpe)
peseng kde? (varianta tsengpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
fnepe který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
'upe co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)
kempe jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
krrpe kdy? (varianta pehrr)