vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fyape (tázací zájmeno)

výslovnost (IPA): ˈfja.pɛplumps/97110a84-1c95-4df4-8e14-047ea49d8a38.mp3
Czech: jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)
English: how?
what (manner)?
zdroj: ASG

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

pe který (přípona pro podst.jména)
tupe kdo? (varianta pesu)
kempe jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
lumpe proč? (varianta pelun)
tsengpe kde? (varianta peseng)
krrpe kdy? (varianta pehrr)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pefnel který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
pelun proč? (varianta lumpe)
peseng kde? (varianta tsengpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
fnepe který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
'upe co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)