vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "sociologie"

  Na'vi Czech
'awm[ʔawm]n.milsociol
tábor
'evan[ˈʔɛ.van]n.sociol
kluk (hovorově, zkráceno z ’evengan)
'eve[ˈʔɛ.vɛ]n.sociol
holka (hovorově, zkráceno z ’evenge)
'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]n.sociol
dítě
'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]n.sociol
chlapec
'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]n.sociol
dívka
'ewan[ˈʔɛ.wan]adj.sociolnfo
mladý
'eylan[ˈʔɛj.lan]n.sociol
přítel
ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]vin.(1,1)sociol
promlouvat, hovořit, mít proslov (v řečnickém smyslu)
infixy ftx‹1›‹2›‹3›ulì’u, odv. täftxu - tkát a lì’u - slovo
ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]n.sociol
řečník
fyeyn[fjɛjn]adj.sociol
dospělý, vyzrálý
fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]n.sociol
dospělý (dospělá osoba)
karyu[ˈkaɾ.ju]n.sociol
učitel
kelku[ˈkɛl.ku]n.sociol
domov, dům
kewong[ˈkɛ.woŋ]adj.sociol
cizí
leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]n.sociol
respekt, uznání
leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]vin.sociol
respektovat, uznat (něco nebo někoho - 3.pád)
leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]adj.sociolling
na’vijský, týkající se lidu
lereyfya[lɛ.ˈɾɛj.fja]adj.sociol
kulturní
lo'a[ˈlo.ʔa]n.sociolspec
totem
amulet
muntxa[mun.ˈtʼa]adj.sociol
ženatý, vdaná, spojený (s někým na zbytek života - v páru)
muntxatan[mun.ˈtʼa.tan]n.famsociol
partner, manžel
muntxate[mun.ˈtʼa.tɛ]n.famsociol
partnerka, manželka
muntxatu[mun.ˈtʼa.tu]n.famsociol
osoba partnera (bez rozlišení pohlaví)
nawm[nawm]adj.perssociol
veliký (ne fyzicky), vznešený
nivi[ˈni.vi]n.sociolspec
hamaka, síť na spaní
obecný termín
nì'eveng[nɪ.ˈʔɛ.vɛŋ]adv.sociol
dětinsky, nedospěle (odv. ’eveng - dítě)
nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]adv.emotsociol
dospěle, vyzrále
nìNa'vi[nɪ.ˈnaʔ.vi]adv.sociol
na’vijsky (obecně), též "v jazyce Na’vi"
nìolo'[nɪ.o.ˈloʔ]adv.sociol
společně (jako členové jednoho kmene), v rámci kmene
nìsoaia[nɪ.so.ˈa.i.a]adv.sociol
společně (jako členové jedné rodiny), v rámci rodiny
nìyll[nɪ.ˈjlˌ]adv.sociol
společně, sdíleně s celým kmenem
odv. yll - společný, kmenový
olo'[o.ˈloʔ]n.sociol
klan
olo'eyktan[o.lo.ˈʔɛjk.tan]n.sociol
náčelník, dosl. vůdce klanu (slož.sl. z olo’ - klan a eyktan - vůdce)
pängkxoyu lekoren[pæŋ.ˈkʼo.ju lɛ.ko.ˈɾɛn]n.sociol
právník (odv. lekoren - zákonný, pravidla dodržující)
prrsmung[ˈprˌ.smuŋ]n.sociol
nosítko na dítě
räptum[ɾæp.ˈtum]adj.sociol
neotesaný
hrubý
sprostý
reyfya[ˈɾɛj.fja]n.sociol
způsob života
kultura (kultura společnosti, nikoliv druh zábavy)
säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
proslov, řeč, projev (ve smyslu pronášené řeči, nikoliv názvu činnosti - ten je tìftxulì’u)
sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]n.famsociol
spojitost, vztah, souvislost (odv. tare - souviset s něčím)
slan[slan]vtr.sociol
podporovat někoho, stát při někom (ne fyzicky, jen přeneseně)
snonivi[ˈsno.ni.vi]n.sociolspec
malá hamaka, síť na spaní pro jednu osobu
soaia[so.ˈa.i.a]n.famsociol
rodina (pozor, nepravidelný genitiv soaiä)
swaynivi[ˈswaj.ni.vi]n.sociolspec
velká hamaka, síť na spaní pro celou rodinu
tiretu[ti.ˈɾɛ.tu]n.religsociol
šaman (obecně, nikoliv přímo tsahìk)
tì'eylan[tɪ.ˈʔɛj.lan]n.sociol
přátelství
tìftxulì'u[tɪ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
proslov, řeč, projev (jako název činnosti, nikoliv samotná řeč - ta je säftxulì’u)
tìmuntxa[tɪ.mun.ˈtʼa]n.sociol
manželství, stav bytí v páru, také svatba (samotný akt nervového spojení)
tìslan[tɪ.ˈslan]n.sociol
podpora (ne fyzická, jen přeneseně)
tsahìk[ˈ͡tsa.hɪk]n.sociol
matriarcha, kněžka, šamanka, duchovní vůdkyně klanu
tsmisnrr[ˈ͡tsmi.snrˌ]n.sociolspec
lampa, svítidlo (lákající svítící hmyz na nektar)
tsmukan[ˈ͡tsmu.kan]n.famsociol
bratr
tsmuke[ˈ͡tsmu.kɛ]n.famsociol
sestra
tsmuktu[ˈ͡tsmuk.tu]n.famsociol
sourozenec
tsray[͡tsɾaj]n.sociol
vesnice
txintìn[ˈtʼin.tɪn]n.sociol
povolání (hlavní vykonávaná činnost, odv. txin - hlavní a tìn - práce, zaměstnání)
yawnetu[ˈjaw.nɛ.tu]n.sociol
milovaný/á (bez určení rodu)
yawntu[ˈjawn.tu]n.sociol
milovaný/á (bez určení rodu)
yll[jlˌ]adj.sociol
společný, kmenový (ve smyslu "náležející celému klanu")
ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]n.locsociol
společný (kmenový) oheň
(místo, kde Na'vi společně jí)