vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fngä' (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): fŋæʔ
Czech: ulehčit si, ulevit si
v pozemském smyslu - použít koupelnu nebo toaletu
English: relieve oneself
on Earth: use the restroom, go to the bathroom
zdroj: naviteri.org (25 Apr 2013)

příklady afixů

fng·am·ä' PST minulý čas
fng·ìm·ä' PST nedávná minulost
fng·ìy·ä' FUT blízká budoucnost
fng·ay·ä' FUT budoucí čas
fng·ol·ä' PFV dokonavý vid
fng·er·ä' IPFV nedokonavý vid
fng·iv·ä' SJV konjunktiv
fng·ei·ä' LAUD pozitivní postoj mluvčího
fng·äng·ä' PEJ negativní postoj mluvčího