vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "ne pro lidi"

  Na'vi Czech
plumps/0b0d39c2-c6ad-4ac7-b255-9e3d9862cb24.mp3 flì[flɪ]adj.objnfp
tenký, úzký, hubený (nepoužívat pro osoby)
plumps/cda7ae56-f1d2-41d7-a602-0fa963e9bfad.mp3 fpomronga'[fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
zdravý (duševně)
ne pro osoby - pro ně použijte lefpomron
plumps/0b724a3f-2373-4655-9fd1-6200fbe1b78c.mp3 fpomtokxnga'[fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
zdravý (fyzicky)
ne pro osoby - pro ně použijte lefpomtokx
plumps/4aeb3c26-46e7-4260-bb27-4798451c145e.mp3 hafyonga'[ha.ˈfjo.ŋaʔ]adj.nfpobj
moudrý
plumps/bd7c4ee2-b019-4a48-8c83-b0b2436ffb3c.mp3 hewne[ˈhɛw.nɛ]adj.objnfp
měkký (jen fyzicky na dotek, pro měkký/tlumený zvuk použijte ’ango)
plumps/1a2add70-b1bc-4a85-8c62-33af3b72dc61.mp3 hìno[hɪ.ˈno]adj.objnfp
detailní, precizní, propracovaný
plumps/ec4023e6-4e3d-407c-8e1b-6b62f5379700.mp3 kefpomronga'[kɛ.fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
nezdravý (duševně)
ne pro osoby - pro ně použijte kelfpomron
plumps/cfce9d1e-afa9-4a82-b884-cddbbba82106.mp3 kefpomtokxnga'[kɛ.fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
nezdravý (fyzicky)
ne pro osoby - pro ně použijte kelfpomtokx
plumps/543f63e5-11f4-4c53-b3b7-604d00d5189a.mp3 kxapnga'[ˈkʼap.ŋaʔ]adj.nfp
výhružný, ohrožující (ne pro osoby)
plumps/e2d32e92-bcc5-49b9-b2a2-99b71a48fdf9.mp3 lal[lal]adj.nfp
starý, zastaralý (ne pro osoby, opak mip - nový)
opotřebovaný - pro věci podléhající opotřebení
plumps/b3725a3c-f2c1-46cb-bc84-da0eabd71cf2.mp3 le'en[lɛ.ˈʔɛn]adj.objnfp
odhadnutý, intuitivní (odv. ’en - odhad, tušení; nepoužívat pro osoby)
plumps/2c890899-da77-491e-be70-a729439be405.mp3 lor[loɾ]adj.emotnfp
krásný, nádherný (podobně jako sevin, ale s hlubším významem)
plumps/ee3d2e68-74e5-4f29-922c-a8a706701a4c.mp3 mäkxu[mæ.ˈkʼu]vtr.(1,1)nfp
přerušit nějakou činnost
narušit harmonii něčeho
infixy m‹1›‹2›‹3›äkxu. Nedá se použít pro "vyrušit někoho"
plumps/107986a1-781b-4610-b6eb-19e9dfdda7da.mp3 mek[mɛk]adj.fignfpobj
prázdný, bezobsažný (fyzicky i přeneseně, např. leioae amek - prázdný/falešný/předstíraný respekt)
plumps/455b713a-5780-46e7-a6e3-5be631207ad4.mp3 parulnga'[pa.ˈɾul.ŋaʔ]adj.nfprelig
zázračný
plumps/9fe027ef-6c6c-4f25-9a0f-f31d9203f58a.mp3 paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]adj.nfpweather
vlhký, orosený (odv. pay - voda a nga’ - obsahovat, dosl. "obsahující vodu", pro význam "promočený, zcela mokrý" použijte lepay)
plumps/4f2f75a8-b4fe-4252-bf90-548a97896664.mp3 sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]adj.objnfp
chytrý (věc, čin; odv. sìltsan - dobrý, ronsem - mysl, myšlení)
plumps/7c6f74b6-f740-4c4f-a77b-5784d59d1571.mp3 spuwin[ˈspu.win]adj.objnfp
starý, bývalý (jen pro neživotné věci, nepoužívat pro osoby)
plumps/a80f5604-5f63-4682-a46c-3494bd067629.mp3 srunga'[ˈsɾu.ŋaʔ]adj.nfp
nápomocný, prospěšný (ne pro osoby)
plumps/05283efb-640b-49a7-b4be-078f42a84c27.mp3 tìflänga'[tɪ.ˈflæ.ŋaʔ]adj.nfp
úspěšný (ne pro osoby)
plumps/30ee55dc-5b24-47f9-9f97-51085f788387.mp3 tìfnunga'[tɪ.ˈfnu.ŋaʔ]adj.nfp
tichý (ne pro osoby)
plumps/f562c649-f2a1-4aee-b1e5-afe1ae856735.mp3 tìkeftxonga'[tɪ.kɛ.ˈftʼo.ŋaʔ]adj.nfp
smutný, skličující (ne pro osoby)
plumps/f53ffd7b-f2a5-4ebd-9c7d-7645b446c02d.mp3 tìtstewnga'[tɪ.ˈ͡tstɛw.ŋaʔ]adj.nfp
kurážný, odvážný, udatný (doslova "odvahu obsahující", ne pro osoby - pro ně použijte přímo tstew)
plumps/f20b46f5-0fcc-492d-96e0-e28ba1bfa862.mp3 tìtstunwinga'[tɪ.ˈ͡tstun.wi.ŋaʔ]adj.nfp
laskavý, ohleduplný (ne pro osoby)
plumps/27659b37-86e9-41f9-9da5-389cfc329895.mp3 tìtxurnga'[tɪ.ˈtʼuɾ.ŋaʔ]adj.nfp
silný fyzicky, nepoužívat pro osoby
plumps/c599bd90-e245-4561-8753-ab31c0dd490f.mp3 tsu'o[ˈ͡tsu.ʔo]n.nfp
schopnost (něco udělat)