vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "ne pro lidi"

  Na'vi Czech
flì[flɪ]adj.objnfp
tenký, úzký, hubený (nepoužívat pro osoby)
fpomronga'[fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
zdravý (duševně)
ne pro osoby - pro ně použijte lefpomron
fpomtokxnga'[fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
zdravý (fyzicky)
ne pro osoby - pro ně použijte lefpomtokx
hafyonga'[ha.ˈfjo.ŋaʔ]adj.objnfp
moudrý
hewne[ˈhɛw.nɛ]adj.objnfp
měkký (jen fyzicky na dotek, pro měkký/tlumený zvuk použijte ’ango)
hìno[hɪ.ˈno]adj.objnfp
detailní, precizní, propracovaný
kefpomronga'[kɛ.fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
nezdravý (duševně)
ne pro osoby - pro ně použijte kelfpomron
kefpomtokxnga'[kɛ.fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
nezdravý (fyzicky)
ne pro osoby - pro ně použijte kelfpomtokx
kxapnga'[ˈkʼap.ŋaʔ]adj.nfp
výhružný, ohrožující (ne pro osoby)
lal[lal]adj.nfp
starý, zastaralý (ne pro osoby, opak mip - nový)
opotřebovaný - pro věci podléhající opotřebení
le'en[lɛ.ˈʔɛn]adj.objnfp
odhadnutý, intuitivní (odv. ’en - odhad, tušení; nepoužívat pro osoby)
lefpom[lɛ.ˈfpom]adj.nfp
šťastný, příjemný, veselý (nepoužívat pro osoby)
mäkxu[mæ.ˈkʼu]vtr.(1,1)nfp
přerušit nějakou činnost
narušit harmonii něčeho
infixy m‹1›‹2›‹3›äkxu. Nedá se použít pro "vyrušit někoho"
mek[mɛk]adj.objfignfp
prázdný, bezobsažný (fyzicky i přeneseně, např. leioae amek - prázdný/falešný/předstíraný respekt)
parulnga'[pa.ˈɾul.ŋaʔ]adj.relignfp
zázračný
paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]adj.weathernfp
vlhký, orosený (odv. pay - voda a nga’ - obsahovat, dosl. "obsahující vodu", pro význam "promočený, zcela mokrý" použijte lepay)
sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]adj.objnfp
chytrý (věc, čin; odv. sìltsan - dobrý, ronsem - mysl, myšlení)
spuwin[ˈspu.win]adj.objnfp
starý, bývalý (jen pro neživotné věci, nepoužívat pro osoby)
srunga'[ˈsɾu.ŋaʔ]adj.nfp
nápomocný, prospěšný (ne pro osoby)
tìflänga'[tɪ.ˈflæ.ŋaʔ]adj.nfp
úspěšný (ne pro osoby)
tìfnunga'[tɪ.ˈfnu.ŋaʔ]adj.nfp
tichý (ne pro osoby)
tìkeftxonga'[tɪ.kɛ.ˈftʼo.ŋaʔ]adj.nfp
smutný, skličující (ne pro osoby)
tìtstewnga'[tɪ.ˈ͡tstɛw.ŋaʔ]adj.nfp
kurážný, odvážný, udatný (doslova "odvahu obsahující", ne pro osoby - pro ně použijte přímo tstew)
tìtstunwinga'[tɪ.ˈ͡tstun.wi.ŋaʔ]adj.nfp
laskavý, ohleduplný (ne pro osoby)
tìtxurnga'[tɪ.ˈtʼuɾ.ŋaʔ]adj.nfp
silný fyzicky, nepoužívat pro osoby
tsu'o[ˈ͡tsu.ʔo]n.nfp
schopnost (něco udělat)