vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ftxey (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ftʼɛj
Czech: zvolit, vybrat
English: choose
zdroj: ASG

příklady afixů

ftx·am·ey PST minulý čas
ftx·ìm·ey PST nedávná minulost
ftx·ìy·ey FUT blízká budoucnost
ftx·ay·ey FUT budoucí čas
ftx·ol·ey PFV dokonavý vid
ftx·er·ey IPFV nedokonavý vid
ftx·iv·ey SJV konjunktiv
ftx·ei·ey LAUD pozitivní postoj mluvčího
ftx·äng·ey PEJ negativní postoj mluvčího