vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na V

  Na'vi Czech
Va'ru[ˈvaʔ.ɾu]n.name
mužské jméno
var[vaɾ]vinm.
zůstávat (v nějakém stavu), pokračovat (v nějaké činnosti)
vawm[vawm]adj.col
tmavý, temný (všechny odstíny barev blížící se černé)
vawmpin[ˈvawm.pin]n.col
tmavá, temná (barva)
vawt[vawt]adj.
plný, celistvý
vay[vaj]adp.loctemp
až po, až do (místně i časově)
vaykrr[vaj.ˈkrˌ]conj.
do té doby, dokud (angl. "until")
vä'[væʔ]adj.emot
ošklivý, nelibý (obecně - nepříjemný smyslům)
väfewll[ˈvæ.fɛ.wlˌ]n.flora
smrdutka tepločivná (angl. "centipede", na teplo reagující rostlina, zapáchající po shnilém ovoci)
väng[væŋ]adj.emot
žíznivý
väpam[ˈvæ.pam]n.
hluk, lomoz, randál
(odv. vä’ - ošklivý, nelibý a pam - zvuk)
värumut[ˈvæ.ɾu.mut]n.flora
měchýřnatka výbušná (metan koncentrující rostlina, odv. vä’ - nepříjemný a rum - koule, míč)
ve'kì[vɛʔ.ˈkɪ]vtr.
nenávidět (něco)
ve'o[ˈvɛ.ʔo]n.
pořádek, organizovanost (opak chaosu)
vefya[ˈvɛ.fja]n.
systém, metoda
cesta (ne fyzicky, ale ve smyslu postupu vedoucímu k cíli)
velek[ˈvɛ.lɛk]vin.mil
vzdát se, kapitulovat, přiznat svoji porážku
velke[ˈvɛl.kɛ]adj.
chaotický, neorganizovaný
neuspořádaný, ve zmatku
odv. ve’o - pořádek a luke - bez
venu[ˈvɛ.nu]n.body
chodidlo
venzek[ˈvɛn.zɛk]n.body
prst na noze (odv. zekwä - prst)
venga'[ˈvɛ.ŋaʔ]adj.
jsoucí nad věcí, mající v něčem pořádek
v přeneseném významu, jen pro osoby
vewng[vɛwŋ]vtr.
starat se o něco, být za něco zodpovědný
vey[vɛj]n.gastr
jídlo živočišného původu, maso
vezeyko[vɛ.zɛj.ˈko]vtr.(3,3)
dát do pořádku, dát něčemu řád
též ve smyslu úklidu, infixy vezeyk‹2›‹3›o)
vezo[vɛ.ˈzo]vin.(2,2)
být uspořádaný, být uklizený, být organizovaný
infixy vez‹1›‹2›‹3›o
vin[vin]vtr.
ptát se na něco, žádat o něco
vingkap[ˈviŋ.kap]vtr.
přihodit se někomu, zasáhnout (obrazně) někoho, napadnout (přijít na mysl) někomu (komu - 4.pád)
virä[vi.ˈɾæ]vin.
šířit, množit (se)
vitra[vit.ˈɾa]n.myth
duše
Vitrautral[vit.ˈɾa.ut.ɾal]n.floramythrelig
Strom duší
vll[vlˌ]vtr.
dávat najevo, signalizovat (něco), ukazovat (na něco; pozor - dokonavý vid vol, pozitivní zabarvení v‹ei›yll)
vofu[vo.ˈfu]num.
čtrnáct
vohin[vo.ˈhin]num.
patnáct
vol[vol]num.
osm (10 v osmičkové soustavě)
volaw[vo.ˈlaw]num.
devět
volve[ˈvol.vɛ]num.
osmý (řadová číslovka)
vomrr[vo.ˈmrˌ]num.
třináct
vomun[vo.ˈmun]num.
deset
vonvä'[von.ˈvæʔ]n.
kretén, hňup, parchant
vopey[vo.ˈpɛj]num.
jedenáct
vosìng[vo.ˈsɪŋ]num.
dvanáct
vospxì[vo.ˈspʼɪ]n.temp
měsíc (pozemského kalendáře, odv. vosìpxì zìsìtä - dvanáctina roku)
vospxìam[vo.spʼɪ.ˈam]n.temp
minulý měsíc
vospxìay[vo.spʼɪ.ˈaj]n.temp
příští měsíc
vozampasukut[ˈvo.zam.pa.suk.ut]n.flora
strom tisíce bobulí, malinovník (strom podobný čepici skřítka, dávající malinovité ovoce)
vrrìn[ˈvrˌ.ɪn]vin.
být zaneprázdněný (v negativním smyslu, být vytížený ubíjející prací)
vrrtep[ˈvrˌ.tɛp]n.myth
démon
vul[vul]n.floraenvir
větev (stromu)
vultsyìp[ˈvul.͡tsjɪp]n.floraenvir
hůlka, tyčka, (větvička stromu)
vur[vuɾ]n.
příběh
vurvi[ˈvuɾ.vi]n.
shrnutí, souhrn (odv. vur - příběh)
vurway[ˈvuɾ.waj]n.
poetické vyprávění, příběh