vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na V

  Na'vi Czech
plumps/d0a97cc9-032f-48ec-b74e-244a5f4cf7f6.mp3 Va'ru[ˈvaʔ.ɾu]n.name
mužské jméno
plumps/1ba7168a-0afa-43be-b866-f026ab9cfa10.mp3 var[vaɾ]vinm.
zůstávat (v nějakém stavu), pokračovat (v nějaké činnosti)
plumps/928111e0-a206-45e5-99be-b189528c9285.mp3 vawm[vawm]adj.col
tmavý, temný (všechny odstíny barev blížící se černé)
plumps/27127bbf-590f-4238-9ed1-bffae3b1cddf.mp3 vawmpin[ˈvawm.pin]n.col
tmavá, temná (barva)
plumps/a685811f-c1a9-4174-8c0f-8d389e961a5a.mp3 vawt[vawt]adj.
plný, celistvý
plumps/42551503-3788-41f2-838f-86a82e761dbf.mp3 vay[vaj]adp.loctemp
až po, až do (místně i časově)
plumps/55bf6b13-16fb-4309-aa91-ca3044bf2d86.mp3 vaykrr[vaj.ˈkrˌ]conj.
do té doby, dokud (angl. "until")
plumps/650e9646-f6e3-4fe2-8dc4-a20cc985a5de.mp3 vä'[væʔ]adj.emot
ošklivý, nelibý (obecně - nepříjemný smyslům)
plumps/e87ea41e-3120-46fd-a599-55c61c9e41a5.mp3 väfewll[ˈvæ.fɛ.wlˌ]n.flora
smrdutka tepločivná (angl. "centipede", na teplo reagující rostlina, zapáchající po shnilém ovoci)
plumps/0f8d3b52-f9e0-4e38-9a9f-d4304970ea2f.mp3 väng[væŋ]adj.emot
žíznivý
plumps/d4de5fb4-a96d-4db5-b93d-c2a781cdd63f.mp3 väpam[ˈvæ.pam]n.
hluk, lomoz, randál
(odv. vä’ - ošklivý, nelibý a pam - zvuk)
plumps/153c43be-5b5b-4f64-aaf0-809ef391a256.mp3 värumut[ˈvæ.ɾu.mut]n.flora
měchýřnatka výbušná (metan koncentrující rostlina, odv. vä’ - nepříjemný a rum - koule, míč)
plumps/6ac49336-5d5f-4b0f-be76-21c633b64ae5.mp3 ve'kì[vɛʔ.ˈkɪ]vtr.
nenávidět (něco)
plumps/531b212a-b8d8-433c-aaf2-7d0bfe5c983c.mp3 ve'o[ˈvɛ.ʔo]n.
pořádek, organizovanost (opak chaosu)
plumps/f4459def-9173-462e-88e3-26943ee5288d.mp3 vefya[ˈvɛ.fja]n.
systém, metoda
cesta (ne fyzicky, ale ve smyslu postupu vedoucímu k cíli)
plumps/3b1c60f1-11d8-44d9-a2f4-2fadbcbcb4ab.mp3 velek[ˈvɛ.lɛk]vin.mil
vzdát se, kapitulovat, přiznat svoji porážku
plumps/2a90ab7a-f6e5-4c0d-a59f-cfff71278a3c.mp3 velke[ˈvɛl.kɛ]adj.
chaotický, neorganizovaný
neuspořádaný, ve zmatku
odv. ve’o - pořádek a luke - bez
plumps/d421c6e0-3b34-4599-903b-4dcb4f4e696e.mp3 venu[ˈvɛ.nu]n.body
chodidlo
plumps/2a5eaf76-396c-4056-8cb2-5aaa92a9b3ee.mp3 venzek[ˈvɛn.zɛk]n.body
prst na noze (odv. zekwä - prst)
plumps/a33973e3-a3ef-43f9-9599-45c6d4b4f651.mp3 venga'[ˈvɛ.ŋaʔ]adj.nfo
jsoucí nad věcí, mající v něčem pořádek
v přeneseném významu, jen pro osoby
plumps/26193109-f26b-4c41-b44f-32f02db0953d.mp3 vewng[vɛwŋ]vtr.
starat se o něco, být za něco zodpovědný
plumps/a0ea7b81-fac1-407e-93b6-7cc86cb1fb86.mp3 vey[vɛj]n.gastr
jídlo živočišného původu, maso
plumps/e496f292-ffe9-4da4-a23f-b48292c7e6ab.mp3 vezeyko[vɛ.zɛj.ˈko]vtr.(3,3)
dát do pořádku, dát něčemu řád
též ve smyslu úklidu, infixy vezeyk‹2›‹3›o)
plumps/94b42446-2d0d-4fcf-8625-1e8c971e7f91.mp3 vezo[vɛ.ˈzo]vin.(2,2)
být uspořádaný, být uklizený, být organizovaný
infixy vez‹1›‹2›‹3›o
plumps/55e7062b-ef9c-44c9-bdc1-25b01a04af72.mp3 vin[vin]vtr.
ptát se na něco, žádat o něco
plumps/b3ee62d7-a482-43bc-b35d-43d52517aa9b.mp3 vingkap[ˈviŋ.kap]vtr.
přihodit se někomu, zasáhnout (obrazně) někoho, napadnout (přijít na mysl) někomu (komu - 4.pád)
plumps/e623a88c-6059-46da-86f0-b4b6982a67f4.mp3 virä[vi.ˈɾæ]vin.
šířit, množit (se)
plumps/3b586819-3dbf-4d5f-868f-308f3191322b.mp3 vitra[vit.ˈɾa]n.myth
duše
plumps/4309630a-40fc-4b6a-b2a8-66a40f1b7319.mp3 Vitrautral[vit.ˈɾa.ut.ɾal]n.floramythrelig
Strom duší
plumps/12625321-ac26-4b7c-859f-b4ce923ff05b.mp3 vll[vlˌ]vtr.
dávat najevo, signalizovat (něco), ukazovat (na něco; pozor - dokonavý vid vol, pozitivní zabarvení v‹ei›yll)
plumps/d878fc5a-3b13-471c-9ed1-369e8d274d0f.mp3 vofu[vo.ˈfu]num.
čtrnáct
plumps/18ddf8a6-b614-428e-9e61-b807258d885d.mp3 vohin[vo.ˈhin]num.
patnáct
plumps/80333c0f-850b-4e8c-b58a-f361dc45445d.mp3 vol[vol]num.
osm (10 v osmičkové soustavě)
plumps/e87ca21e-c290-4e71-940b-2a3032a9b946.mp3 volaw[vo.ˈlaw]num.
devět
plumps/aec20679-7de2-45de-9ea7-eae11e0ca35e.mp3 volve[ˈvol.vɛ]num.
osmý (řadová číslovka)
plumps/bd507123-89ab-4afa-91c1-5d9fbf43d348.mp3 vomrr[vo.ˈmrˌ]num.
třináct
plumps/060e052a-7c62-423d-b4a8-b8e810ecb906.mp3 vomun[vo.ˈmun]num.
deset
plumps/839bb799-74dd-43dc-a891-10c50f5f8483.mp3 vonvä'[von.ˈvæʔ]n.
kretén, hňup, parchant
plumps/bd918ed0-49e5-473b-9c26-62b2d12501e1.mp3 vopey[vo.ˈpɛj]num.
jedenáct
plumps/f2ccc9f1-4d5a-48a8-9c71-be16009e1d48.mp3 vosìng[vo.ˈsɪŋ]num.
dvanáct
plumps/b9f566cf-7238-45fd-a43f-0aad6e63cdcb.mp3 vospxì[vo.ˈspʼɪ]n.temp
měsíc (pozemského kalendáře, odv. vosìpxì zìsìtä - dvanáctina roku)
plumps/151304be-4e39-4d22-ad12-1af6fc739ea2.mp3 vospxìam[vo.spʼɪ.ˈam]n.temp
minulý měsíc
plumps/a582c1c7-d04c-4da3-8644-e06cc95c7e68.mp3 vospxìay[vo.spʼɪ.ˈaj]n.temp
příští měsíc
plumps/bc5452da-2010-490a-aed4-a2eae0cbbfcd.mp3 vozampasukut[ˈvo.zam.pa.suk.ut]n.flora
strom tisíce bobulí, malinovník (strom podobný čepici skřítka, dávající malinovité ovoce)
plumps/ee2e657b-3969-48f0-858e-99a7ae4b244f.mp3 vrrìn[ˈvrˌ.ɪn]vin.
být zaneprázdněný (v negativním smyslu, být vytížený ubíjející prací)
plumps/397f3472-a217-4b69-ad98-e47aebd64ea9.mp3 vrrtep[ˈvrˌ.tɛp]n.myth
démon
plumps/0bd402a5-0106-4daa-b540-95c12f239fad.mp3 vul[vul]n.envirflora
větev (stromu)
plumps/7db9786f-2eb6-4069-8301-aa99f4e91f69.mp3 vultsyìp[ˈvul.͡tsjɪp]n.envirflora
hůlka, tyčka, (větvička stromu)
plumps/c2679d78-d251-4eb8-8c15-3cf7d3fd7f6d.mp3 vur[vuɾ]n.
příběh
plumps/d3b493cc-a411-4612-b580-2b63580655d1.mp3 vurvi[ˈvuɾ.vi]n.
shrnutí, souhrn (odv. vur - příběh)
plumps/1c39d5e8-9e35-43a5-8967-09f241ab1fcb.mp3 vurway[ˈvuɾ.waj]n.
poetické vyprávění, příběh