vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na A

  Na'vi Czech
plumps/08c1fe12-4984-4935-9145-36bd949eed30.mp3 a[a]rel.
který (a podobná vztažná)
plumps/45beb3e6-af43-4e3d-9784-67358822378b.mp3 afpawng[a.ˈfpawŋ]n.emot
zármutek, hoře
plumps/11ffe1fe-9cc0-4d97-a713-22c778af2f2c.mp3 afpawng si[a.ˈfpawŋ si]vin.(2,2)emot
truchlit, hořekovat, rmoutit se
plumps/07b265c8-e76f-49ff-90d0-a4c6cddace78.mp3 aho[a.ˈho]vin.relig
modlit se (ke komu - 3. pád, dativ)
plumps/4f18732f-7658-489c-96dd-9d189223e60c.mp3 akrrmaw[a.ˈkrˌ.maw]conj.
poté co, po té době co (uvozuje v.v. příslovečnou časovou pro opačné pořadí vět, varianta mawkrra)
plumps/676ec030-953c-4302-a385-9a6e630fab1e.mp3 akrrta[a.ˈkrˌ.ta]conj.
od, od té doby co (uvozuje v.v. časovou v opačném pořadí, varianta takrra)
plumps/0071e421-e068-4c55-9280-3da65223e450.mp3 akum[a.ˈkum]conj.
že (uvozuje v.v. důsledkovou v opačném pořadí; varianta kuma;
je-li ve v.h. použito fìtxan/nìftxan, musí být hned u této spojky
plumps/d8abad06-5d87-429d-aa8e-bf9751d9e097.mp3 Akwey[ak.ˈwɛj]n.name
mužské jméno
plumps/a447f1d6-df02-47db-b52c-f6e0810e428a.mp3 alaksi[a.ˈlak.si]adj.
připravený
plumps/8c3d0187-7bca-41df-a6c1-6d3e5652bda2.mp3 alìm[a.ˈlɪm]adv.loc
daleko, v dálce (odv. lìm - být daleko)
plumps/d3d2472a-abf7-4784-8c85-6ac32437456f.mp3 alo[ˈa.lo]n.
krát, instance (jako angl. "times", něm. "mal", fr. "fois", šp. "vez" - spolu s číslovkou vyjadřuje násobnost)
plumps/8cf0bb3e-7e99-4cd6-a75b-652deb07e9dc.mp3 alu[ˈa.lu]conj.
to znamená, jinými slovy, neboli (uvozuje vysvětlení či objasnění předchozího podst.jm.)
plumps/eeb70f57-6a65-47c4-91e2-4f808eaa8c7c.mp3 alunta[a.ˈlun.ta]conj.
protože, z důvodu že (pozor, pouze při opačném pořadí vět, varianta taluna)
plumps/5718ebfc-1cdf-4b66-a41f-5de9135cacb2.mp3 am'a[am.ˈʔa]n.emot
pochybnost, nejistota
plumps/a468b67e-63a3-47d2-8bd6-1a0ac603c8d2.mp3 am'ake[am.ˈʔa.kɛ]adj.
jistý, sebejistý, suverénní (ve smyslu “nemající pochyby”, používá se se slovesem ’efu - cítit)
plumps/8737786c-5675-4ce1-bf38-c9ca3dafb44d.mp3 am'aluke[am.ˈʔa.lu.kɛ]adv.
bezpochyby (není to plnohodnotné příslovce, pouze pro vyjádření pocitu vypravěče)
plumps/254e2e51-624a-4f8f-ac9c-a18e5ba3546d.mp3 Amhul[am.ˈhul]n.name
ženské jméno
plumps/f55cf668-9c6b-4f66-a0a1-ecb6dccbc130.mp3 anìheyu[a.nɪ.ˈhɛ.ju]n.flora
Fibonacciho květina (rostlina s jedním spirálovitým listem, používá se jako zdroj modrého barviva i jedu na šípy)
plumps/3f76bda9-48a0-4542-93c8-e402c5322213.mp3 Anurai[ˈa.nu.ɾa.i]n.name
jméno klanu
  Aonung[a.o.nuŋ]n.name
mužské jméno
plumps/88ea6a6b-449e-47d3-89ae-2ac349c225ed.mp3 apxa[a.ˈpʼa]adj.
velký, mohutný (používá se pro neživé věci, ne pro osoby)
plumps/f3fdb934-9ae8-48fe-93e3-4c8751ee7581.mp3 apxangrr[a.ˈpʼa.ŋrˌ]n.flora
strom s mohutnými kořeny (odv. apxa - velký a ngrr - kořen)
plumps/a022fc55-7bb3-4329-8e3f-4ff786c76176.mp3 asim[a.ˈsim]adv.loc
blízko, nedaleko (odv. sim - být blízko)
plumps/639521ad-c6c4-4d1a-93e0-4c287a7182bf.mp3 atan[a.ˈtan]n.
světlo
plumps/eb66ab83-5bd6-451e-ab81-795dc3ffe0b4.mp3 atanvi[a.ˈtan.vi]n.
paprsek (světla)
plumps/66f7c64a-8634-4084-bbbd-72434963a261.mp3 atanzaw[a.ˈtan.zaw]n.weather
rozvětvený blesk (na rozdíl od rawm - blesk všeobecně a rawmpxom - hrom a blesk)
plumps/64ac3ec8-d9a3-413c-be01-5e81e1cb82ba.mp3 Ateyo[a.ˈtɛ.jo]n.name
mužské jméno
plumps/10f86801-fc72-466f-8583-f65bd1d14ffe.mp3 atokirina'[a.to.ki.ˈɾi.naʔ]n.myth
semena posvátného stromu, lesní duchové
plumps/dde9fccd-4ee7-466a-997a-fd0e1b30ae5b.mp3 atxar[a.ˈtʼaɾ]adj.
vonící po zvířatech (vůně stájí nebo ptačích hnízd)
plumps/c1542f63-ff6e-4583-92e5-5f137171569b.mp3 atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]n.envirgeogr
země (přenesený význam - ve smyslu "vlast", nikoliv fyzicky)
plumps/5545952c-7104-41ba-83f0-6eb834ee60ca.mp3 atxkxerel[atʼ.ˈkʼɛ.ɾɛl]n.
mapa (odv. atxkxe - země a rel - obraz)
plumps/8eb063dc-42e4-4c75-8839-c75b9e3733d7.mp3 au[a.ˈu]intj.emot
ó! (vyjádření úžasu, ohromení)
plumps/02d30c0c-ce6f-4daf-bd81-f430b1ccf95f.mp3 au[ˈa.u]n.mus
buben (kožený)
plumps/95655d22-92d0-4646-af82-f52df688b08d.mp3 aungia[a.ˈu.ŋi.a]n.mythrelig
znamení, předzvěst (spirituální)
plumps/a6a263ad-773a-4fa6-a007-9e42b4c3563a.mp3 awaiei[a.wa.i.ˈɛ.i]n.flora
smrtonoška (též plačka) rajská
plumps/e9e40e4b-18ae-4a29-be52-0148282a7215.mp3 awnga[aw.ˈŋa]pn.
my (4 a více, včetně tebe, zkráceno z ayoeng)
plumps/ea988783-18de-444b-9b68-4c3d9d1926f0.mp3 ayfo[aj.ˈfo]pn.
oni (4 a více)
plumps/6722704c-02ea-4f06-929c-b4abb5dc6cf8.mp3 aylaru[aj.ˈla.ɾu]pn.
ostatním (3.pád, zkráceno z ay+lahe-ru)
plumps/317d4860-724c-48b0-8f39-31de728b8cfd.mp3 aynga[aj.ˈŋa]pn.
vy (4 a více)
plumps/2eba80c5-b3c3-4353-acfc-dada98487d58.mp3 ayngenga[aj.ŋɛ.ˈŋa]pn.
vy všichni
vy (plural) (honorific/ceremonial)
plumps/a0bdc5d4-3d9a-4ad8-a0d9-8d43aac19c9f.mp3 ayoe[aj.ˈo.ɛ]pn.
my (4 a více, ale ne ty)
plumps/67fd522b-35d9-4e05-a630-7d5696c9c075.mp3 ayoeng[aj.ˈwɛŋ]pn.
my (4 a více, včetně tebe, výslovnost ayweng je možná, zkráceno z ayoenga - konc. samohl. v ost. pádech přítomna)
plumps/b33f3504-df1c-4f37-86dc-f92ba7396a7a.mp3 ayohe[aj.ˈo.hɛ]pn.
my všichni (exclusive) (honorific/ceremonial)
plumps/3092f4bd-f4dd-4bcc-b65a-26cff1565a10.mp3 Ayram Alusìng[aj.ˈɾam a.lu.ˈsɪŋ]n.geogr
Vznášející se hory
plumps/abcdd17a-dadd-46cc-8db2-e1d5fb5b8d63.mp3 Ayvitrayä Ramunong[aj.vit.ˈɾa.jæ ɾa.ˈmu.noŋ]n.geogr
Studna duší