vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na A

  Na'vi Czech
a[a]part.
který (a podobná vztažná)
afpawng[a.ˈfpawŋ]n.emot
zármutek, hoře
afpawng si[a.ˈfpawŋ si]vin.(2,2)emot
truchlit, hořekovat, rmoutit se
aho[a.ˈho]vin.relig
modlit se (ke komu - 3. pád, dativ)
akrrmaw[a.ˈkrˌ.maw]conj.
poté co, po té době co (uvozuje v.v. příslovečnou časovou pro opačné pořadí vět, varianta mawkrra)
akrrta[a.ˈkrˌ.ta]conj.
od, od té doby co (uvozuje v.v. časovou v opačném pořadí, varianta takrra)
akum[a.ˈkum]conj.
že (uvozuje v.v. důsledkovou v opačném pořadí; varianta kuma;
je-li ve v.h. použito fìtxan/nìftxan, musí být hned u této spojky
Akwey[ak.ˈwɛj]n.name
mužské jméno
alaksi[a.ˈlak.si]adj.
připravený
alìm[a.ˈlɪm]adv.loc
daleko, v dálce (odv. lìm - být daleko)
alo[ˈa.lo]n.
krát, instance (jako angl. "times", něm. "mal", fr. "fois", šp. "vez" - spolu s číslovkou vyjadřuje násobnost)
alu[ˈa.lu]conj.
to znamená, jinými slovy, neboli (uvozuje vysvětlení či objasnění předchozího podst.jm.)
alunta[a.ˈlun.ta]conj.
protože, z důvodu že (pozor, pouze při opačném pořadí vět, varianta taluna)
am'a[am.ˈʔa]n.emot
pochybnost, nejistota
am'ake[am.ˈʔa.kɛ]adj.
jistý, sebejistý, suverénní (ve smyslu “nemající pochyby”, používá se se slovesem ’efu - cítit)
am'aluke[am.ˈʔa.lu.kɛ]adv.
bezpochyby (není to plnohodnotné příslovce, pouze pro vyjádření pocitu vypravěče)
Amhul[am.ˈhul]n.name
ženské jméno
anìheyu[a.nɪ.ˈhɛ.ju]n.flora
Fibonacciho květina (rostlina s jedním spirálovitým listem, používá se jako zdroj modrého barviva i jedu na šípy)
Anurai[ˈa.nu.ɾa.i]n.name
jméno klanu
  Aonung[ˈa.o.nuŋ]n.name
mužské jméno
apxa[a.ˈpʼa]adj.
velký, mohutný (používá se pro neživé věci, ne pro osoby)
apxangrr[a.ˈpʼa.ŋrˌ]n.flora
strom s mohutnými kořeny (odv. apxa - velký a ngrr - kořen)
asim[a.ˈsim]adv.loc
blízko, nedaleko (odv. sim - být blízko)
atan[a.ˈtan]n.
světlo
atanvi[a.ˈtan.vi]n.
paprsek (světla)
atanzaw[a.ˈtan.zaw]n.weather
rozvětvený blesk (na rozdíl od rawm - blesk všeobecně a rawmpxom - hrom a blesk)
Ateyo[a.ˈtɛ.jo]n.name
mužské jméno
atokirina'[a.to.ki.ˈɾi.naʔ]n.myth
semena posvátného stromu, lesní duchové
atxar[a.ˈtʼaɾ]adj.
vonící po zvířatech (vůně stájí nebo ptačích hnízd)
atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]n.envirgeogr
země (přenesený význam - ve smyslu "vlast", nikoliv fyzicky)
atxkxerel[atʼ.ˈkʼɛ.ɾɛl]n.
mapa (odv. atxkxe - země a rel - obraz)
au[a.ˈu]intj.emot
ó! (vyjádření úžasu, ohromení)
au[ˈa.u]n.mus
buben (kožený)
aungia[a.ˈu.ŋi.a]n.mythrelig
znamení, předzvěst (spirituální)
awaiei[a.wa.i.ˈɛ.i]n.flora
smrtonoška (též plačka) rajská
awnga[aw.ˈŋa]pn.
my (4 a více, včetně tebe, zkráceno z ayoeng)
ayfo[aj.ˈfo]pn.
oni (4 a více)
aylaru[aj.ˈla.ɾu]pn.
ostatním (3.pád, zkráceno z ay+lahe-ru)
aynga[aj.ˈŋa]pn.
vy (4 a více)
ayngenga[aj.ŋɛ.ˈŋa]pn.
vy všichni
vy (plural) (honorific/ceremonial)
ayoe[aj.ˈo.ɛ]pn.
my (4 a více, ale ne ty)
ayoeng[aj.ˈwɛŋ]pn.
my (4 a více, včetně tebe, výslovnost ayweng je možná, zkráceno z ayoenga - konc. samohl. v ost. pádech přítomna)
ayohe[aj.ˈo.hɛ]pn.
my všichni (exclusive) (honorific/ceremonial)
Ayram Alusìng[aj.ˈɾam a.lu.ˈsɪŋ]n.geogr
Vznášející se hory
Ayvitrayä Ramunong[aj.vit.ˈɾa.jæ ɾa.ˈmu.noŋ]n.geogr
Studna duší