vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Tx

  Na'vi Czech
plumps/f86c7209-5ace-4480-849c-5f9b2bdaf33d.mp3 txa'[tʼaʔ]adj.
tvrdý (fyzicky)
plumps/1eeaf3b8-5a32-4f37-a7a0-edb90f0c9ba5.mp3 txal[tʼal]n.body
záda
plumps/e5da4b54-3991-417a-8941-a20f7baef6f8.mp3 txampay[tʼam.ˈpaj]n.geogrenvir
moře, oceán (odv. txan - velký a pay - voda, asimilace n -> m)
plumps/b3f90b2f-d122-4b54-97d8-c7b450755588.mp3 txampxì[tʼam.ˈpʼɪ]n.
většina, velká část (odv. txan - velký a hapxì - část)
plumps/b3ecae38-3ab8-4569-8a55-af9258030ae3.mp3 txan[tʼan]adj.
velký (míra, množství), mnohý, velmi (pro nepočitatelné věci, angl. "much"), ve spojení s krr "dlouhý" (časově)
plumps/7d7fc646-d2d8-4a7c-b85a-917a2753fb59.mp3 txana krr[ˈtʼan.a krˌ]adj.
dlouhý čas, mnoho času
plumps/c961b0b4-fbc6-4128-987c-94a44e9cd38c.mp3 txanatan[ˈtʼa.na.tan]adj.emotfig
jasný, zářivý (odv. txan - velký, atan - světlo)
plumps/ec51f8e9-d8b7-495d-9171-6fc3447101e4.mp3 txanew[ˈtʼa.nɛw]adj.
chamtivý, hrabivý, lakomý (negativní význam)
plumps/c8387c0a-61d1-483f-9024-b75fb6ee3d6a.mp3 txanfwerwì[tʼan.ˈfwɛɾ.wɪ]n.weather
blizard, sněhová vichřice (odv. txan - velký, hufwe - vítr, herwì - sníh)
plumps/a743b96a-c023-4be9-852c-b92def203d5f.mp3 txankeltrrtrr[ˈtʼan.kɛl.ˈtrˌ.trˌ]adj.
mimořádný, velmi neobvyklý, zvlášť neobyčejný
plumps/6f8c15ce-38b0-45ca-8abd-b4f2f23ed268.mp3 txankrr[tʼan.ˈkrˌ]adv.temp
dlouho (během dlouhého času)
plumps/d642d11c-4b83-41b3-86d8-86aa464c18dc.mp3 txanlal[ˈtʼan.lal]adj.
velmi starý, starobylý (ne pro osoby)
plumps/6b7b01e7-d80c-4373-82c2-4841058f795a.mp3 txanlokxe[tʼan.lo.ˈkʼɛ]n.geogrloc
teritorium
území nějakého kmene (ekvivalent pozemského státu)
plumps/85ea9f4c-5531-4fbd-9df6-1dce846c3207.mp3 txanro'a[tʼan.ˈɾo.ʔa]vin.(2,3)
být slavný/proslulý
plumps/4bbef0e4-2e4b-48c9-b988-31620b295b11.mp3 txanso'hayu[tʼan.ˈsoʔ.ha.ju]n.
nadšenec, fanoušek
plumps/f297aa23-b4a4-4e6d-b75e-4a8f2576a705.mp3 txantompa[tʼan.ˈtom.pa]n.weather
liják, silný déšť
plumps/ecb05857-d101-4a68-b13c-46a07662f256.mp3 txantur[ˈtʼan.tuɾ]adj.myth
mocný (fyzicky, odv. txan - velmi a txur - silný, v přeneseném nefyzickém významu použijte fkew)
plumps/b1f5cb97-bd0c-470e-931c-07fadd33bbc0.mp3 txantsan[ˈtʼan.͡tsan]adj.
skvělý, výborný, vynikající
plumps/25a22197-6666-49fa-b2d5-1af8bcf5e553.mp3 txantslusam[ˈtʼan.͡tslu.sam]adj.emot
moudrý, rozumný (slož.sl. z txan - mnohý a tsl‹us›am - rozumějící)
plumps/34974724-830e-4b81-8a1b-ea9d0ffb67ff.mp3 txantstew[ˈtʼan.͡tstɛw]n.
hrdina (odv. txan - velmi a tstew - statečný)
plumps/f68dff8c-0e0b-4376-b82a-9160a9741233.mp3 txantxew[tʼan.ˈtʼɛw]n.
maximum, největší množství
opak hìmtxew - minimum
plumps/8f643db4-68f3-4966-9cec-c2430f1d6130.mp3 txantxewvay[tʼan.ˈtʼɛw.vaj]adv.
maximálně, co nejvíce, po nejvyšší mez
opak hìmtxewvay - minimálně
plumps/edf25690-8276-4bce-b261-5bbf0c44c052.mp3 txanwawe[tʼan.wa.ˈwɛ]adj.emot
důležitý, hodnotný, významný (v osobním smyslu, např. "je to pro mě důležité")
plumps/a9e864a6-1be5-4461-a6bc-f3006ac73701.mp3 txanwetseng[tʼan.ˈwɛ.͡tsɛŋ]n.
milované místo, domovina, otčina (obecně místo, které máme rádi a na které jsme citově vázaní)
plumps/44cee1e7-67a4-454e-aa8f-1ada408e42e1.mp3 txasom[ˈtʼa.som]adj.weather
velmi horký, vařící, pálivý (nejvyšší stupeň slovního vyjádření teploty)
plumps/4bef721a-5046-4d59-ac4f-a88b5dbd7d91.mp3 txatx[tʼatʼ]n.
bublina
plumps/82db1a63-d048-46b5-8e9b-9e01687393bf.mp3 txawew[ˈtʼa.wɛw]adj.weather
velmi studený (ledově studený, mrazivý)
plumps/7ac98635-6c2f-4058-b725-6c8368a5df8a.mp3 txay[tʼaj]vin.
být ve vodorovné poloze, ležet vodorovně (opak kxem - být ve svislé poloze)
plumps/7f8adaec-08cd-44ec-b81d-51141f3f1456.mp3 txayo[ˈtʼa.jo]n.
pole, pláň, volný terén (odv. txay - být vodorovný, yo - povrch)
plumps/764688fe-08f4-4078-9243-f598d6c0e823.mp3 txärem[ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
kost
plumps/e71b0af9-6a0a-4c1d-b1a8-a45a9418ce2b.mp3 txärpawk[ˈtʼæɾ.pawk]n.spec
kostěný roh z thanatora
plumps/73aa48d0-a2c0-41dc-a68f-dac339f3f6af.mp3 txe'lan[tʼɛʔ.ˈlan]n.body
srdce (fyzicky i přeneseně)
plumps/e39340e5-8247-49db-ac7f-4fef9e8fbeb5.mp3 txekxumpay[tʼɛ.ˈkʼum.paj]n.
láva
plumps/02948008-eb2d-45a4-a5b0-5926d6d8cf68.mp3 txele[ˈtʼɛ.lɛ]n.
záležitost, věc (pouze abstraktně - např. "je to naše věc")
plumps/59e14c73-e8b7-4bfb-b119-75e4792cc2fc.mp3 txen[tʼɛn]adj.emot
bdící, probuzený
plumps/7357ff07-b4ad-4e74-85ca-c0582cbcac41.mp3 txep[tʼɛp]n.
oheň
plumps/a4f8803a-f9c3-4054-8b19-a0ab26a2e688.mp3 txepìva[ˈtʼɛ.pɪ.va]n.
uhlík, oharek (odv. txep - oheň, ìlva - kapka, vločka, štěpina)
plumps/1300e1bb-e43d-4e7f-9062-f7ac4eb16c48.mp3 txepram[tʼɛp.ˈɾam]n.envir
sopka
plumps/a352e546-9c70-4124-b98b-9df9e4e6bd87.mp3 txeptun[ˈtʼɛp.tun]adj.col
oranžová
(barva ohně)
plumps/2394ac7c-232f-459a-9f10-76c8b2ee3a41.mp3 txeptseng[ˈtʼɛp.͡tsɛŋ]n.
ohniště
plumps/2ff5d0cb-6a7e-4a48-a34b-3153406b107b.mp3 txepvi[ˈtʼɛp.vi]n.
jiskra
plumps/2834bf62-74a8-410f-8042-f33a4bc6dbab.mp3 txew[tʼɛw]n.
limit, hrana, okraj, mez (na rozdíl od pxawpa - obvod, hranice okolo něčeho)
plumps/6d8e33c6-6b15-441f-8344-26c4793098c6.mp3 Txewì[ˈtʼɛ.wɪ]n.name
mužské jméno
plumps/831e06ea-0355-430f-b5a8-a7c93000b9c9.mp3 txewk[tʼɛwk]n.milhunt
palice, kyj (jako zbraň)
plumps/0a21ba4a-0cee-471a-bf24-a8a3105be4bd.mp3 txewluke[ˈtʼɛw.lu.kɛ]adj.
nekonečný
neomezený
nezměrný, bez hranic
(pro nepočitatelná podst.jm.)
plumps/fff5f58f-ea44-42fa-bbfe-ca6f0c53a8e6.mp3 txewm[tʼɛwm]adj.emot
strašidelný, děsivý
plumps/8eeed322-07b8-4fd6-8179-b23479bcb4a6.mp3 txewnga'[ˈtʼɛw.ŋaʔ]adj.
omezený, limitovaný, konečný (ve smyslu "mající nějaký limit")
plumps/aefa3670-9253-4de6-a5ac-9f112104750d.mp3 txey[tʼɛj]v.
zastavit
plumps/bcf28788-f4b5-4941-aa4d-fd094d76681c.mp3 txi[tʼi]n.
spěch, uspěchanost, frenetičnost
plumps/a8b8f8c5-637a-409e-a4fe-95bd13750b49.mp3 Txilte[ˈtʼil.tɛ]n.name
ženské jméno
plumps/3037e3ca-5712-4058-acdd-580c991958fa.mp3 txin[tʼin]adj.
hlavní, podstatný
plumps/e45a4af4-b657-42a7-bc2d-604e28f242ad.mp3 txintìn[ˈtʼin.tɪn]n.sociol
povolání (hlavní vykonávaná činnost, odv. txin - hlavní a tìn - práce, zaměstnání)
plumps/fc35fa8a-2cd3-4707-9367-594152720ac3.mp3 txintseng[ˈtʼin.͡tsɛŋ]n.
základna
plumps/9c2ad166-3ca9-4176-98f1-e492ca45ff62.mp3 Txintseng Sawtuteyä[ˈtʼin.͡tsɛŋ ˈSaw.tu.tɛ.jæ]n.loc
Pekelná brána
plumps/7f9d99f5-85c9-48ac-896f-59a2c7c7b639.mp3 txìm[tʼɪm]n.body
zadek, zadnice, řiť (na rozdíl od käpxì - zadní část obecně)
plumps/2f066604-e478-426b-a37b-e2ce9d6e137b.mp3 txìng[tʼɪŋ]vtr.
opustit, ponechat svému osudu, zanechat
plumps/a0b3144a-be14-490e-9a77-38f2e96e66e6.mp3 txll'u[ˈtʼlˌ.ʔu]n.flora
háko-dýně (též šíšatykev)
plumps/9379a86e-5595-44bc-a8f1-c4968d402462.mp3 txo[tʼo]conj.
pokud, jestli, když (podmínkově, nikoliv časově)
plumps/3a2e7ed4-dba0-4220-a84c-338f452b3b31.mp3 txoa[ˈtʼo.a]n.
odpuštění
plumps/f95a63b8-32e0-49de-a525-3e04eacd8919.mp3 txokefyaw[ˈtʼo.kɛ.fjaw]conj.
pokud ne, nebo jinak (odv. txo ke fya’o a’aw - pokud ne jedna cesta)
plumps/d410d678-70fe-4cf5-8758-ed0c2e33b342.mp3 txolar[ˈtʼo.laɾ]n.lwcomm
dolar (z angl. \"dollar\")
plumps/f2dbfc85-a491-43c9-bef1-74052e400b21.mp3 txon[tʼon]n.temp
noc
plumps/6150bde0-9b14-4296-812e-fb5be49486f9.mp3 txon'ong[tʼon.ˈʔoŋ]n.temp
večer, soumrak (doba západu slunce)
plumps/db424185-7346-4d5f-8e2a-a099f148ea8a.mp3 txon'ongmaw[tʼon.ˈʔoŋ.maw]n.temp
večer, soumrak (doba těsně po západu slunce)
plumps/6d4e5fd3-57f1-40c7-997e-16e0d614fb38.mp3 txonam[tʼo.ˈnam]n.temp
včera večer, včera v noci (odv. txon - noc a ham - předchozí)
plumps/b9977584-63c1-4a68-a8c3-0e239bb7938e.mp3 txonam[tʼo.ˈnam]adv.temp
včera večer, včera v noci (odv. txon - noc a ham - předchozí)
plumps/a945745b-f648-416b-8022-698189fbbb56.mp3 txonay[tʼo.ˈnaj]n.temp
zítra večer, zítra v noci (odv. hay - další, následující)
plumps/f8cc6754-3d76-43a5-a1e2-026e8110240d.mp3 txonay[tʼo.ˈnaj]adv.temp
zítra večer, zítra v noci (odv. hay - další, následující)
plumps/c476479d-aad9-4358-ba90-b823318e5e52.mp3 txonkrr[ˈtʼon.krˌ]adv.temp
v noci, během noci
plumps/7ed152a2-d52b-474d-9330-65fdab3a3c3e.mp3 txopu[ˈtʼo.pu]n.
strach
plumps/b7f2ff7b-30ab-4ecd-a358-2ed58c81e46b.mp3 txopu si[ˈtʼo.pu si]vin.
bát se, mít strach
plumps/04fdd950-78f6-4d7b-8e0b-80973d11ae39.mp3 txopu sleyku[ˈtʼo.pu slɛj.ˈku]vtr.(3,3)
poděsit, polekat, postrašit, způsobit strach
plumps/990da8c5-cfd6-4a79-93d5-3d7a387bbfde.mp3 txukx[tʼukʼ]adj.fig
hluboký (fyzicky i přeneseně - hluboká řeka i myšlenka)
plumps/c86cbec2-7db3-4c2a-89fc-ee0abd2d3de7.mp3 txula[ˈtʼu.la]vtr.
postavit, vybudovat
plumps/9139d624-a590-4ad2-b0d8-b5419c2aef3a.mp3 txum[tʼum]n.
jed
plumps/77768389-fbde-4fe2-8c4c-0efd8018eb2d.mp3 txumnga'[ˈtʼum.ŋaʔ]adj.
jedovatý (dosl. "jed obsahující")
plumps/98c209c2-404c-4295-8987-2ce1426d5162.mp3 txumpaywll[ˈtʼum.paj.wlˌ]n.flora
štíří bodlák, jedovatá rostlina (slož.sl. z txum - jed a paywll - vodní rostina)
plumps/bc1243a8-7e92-4a08-8998-ba7fc1be3be0.mp3 txumtsä'wll[tʼum.ˈ͡tsæʔ.wlˌ]n.flora
kádinkovka nakloněná (též chrlič ležatý, jed stříkající rostlina, odv. tsä’ - stříkat a ’ewll - rostlina)
plumps/1fadde91-68c8-4208-9b87-69ef63684958.mp3 txur[tʼuɾ]adj.
silný (fyzicky)
plumps/ecebdf9e-9912-4500-9976-ceb8d7118f36.mp3 txurtel[ˈtʼuɾ.tɛl]n.
lano