vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Tx

  Na'vi Czech
txa'[tʼaʔ]adj.
tvrdý (fyzicky)
txal[tʼal]n.body
záda
txampay[tʼam.ˈpaj]n.envirgeogr
moře, oceán (odv. txan - velký a pay - voda, asimilace n -> m)
txampxì[tʼam.ˈpʼɪ]n.
většina, velká část (odv. txan - velký a hapxì - část)
txan[tʼan]adj.
velký (míra, množství), mnohý, velmi (pro nepočitatelné věci, angl. "much"), ve spojení s krr "dlouhý" (časově)
txana krr[ˈtʼan.a krˌ]adj.
dlouhý čas, mnoho času
txanatan[ˈtʼa.na.tan]adj.emotfig
jasný, zářivý (odv. txan - velký, atan - světlo)
txanew[ˈtʼa.nɛw]adj.
chamtivý, hrabivý, lakomý (negativní význam)
txanfwerwì[tʼan.ˈfwɛɾ.wɪ]n.weather
blizard, sněhová vichřice (odv. txan - velký, hufwe - vítr, herwì - sníh)
txankeltrrtrr[ˈtʼan.kɛl.ˈtrˌ.trˌ]adj.
mimořádný, velmi neobvyklý, zvlášť neobyčejný
txankrr[tʼan.ˈkrˌ]adv.temp
dlouho (během dlouhého času)
txanlal[ˈtʼan.lal]adj.
velmi starý, starobylý (ne pro osoby)
txanlokxe[tʼan.lo.ˈkʼɛ]n.locgeogr
teritorium
území nějakého kmene (ekvivalent pozemského státu)
txanro'a[tʼan.ˈɾo.ʔa]vin.(2,3)
být slavný/proslulý
txanso'hayu[tʼan.ˈsoʔ.ha.ju]n.
nadšenec, fanoušek
txantompa[tʼan.ˈtom.pa]n.weather
liják, silný déšť
txantur[ˈtʼan.tuɾ]adj.myth
mocný (fyzicky, odv. txan - velmi a txur - silný, v přeneseném nefyzickém významu použijte fkew)
txantsan[ˈtʼan.͡tsan]adj.
skvělý, výborný, vynikající
txantslusam[ˈtʼan.͡tslu.sam]adj.emot
moudrý, rozumný (slož.sl. z txan - mnohý a tsl‹us›am - rozumějící)
txantstew[ˈtʼan.͡tstɛw]n.
hrdina (odv. txan - velmi a tstew - statečný)
txantxew[tʼan.ˈtʼɛw]n.
maximum, největší množství
opak hìmtxew - minimum
txantxewvay[tʼan.ˈtʼɛw.vaj]adv.
maximálně, co nejvíce, po nejvyšší mez
opak hìmtxewvay - minimálně
txanwawe[tʼan.wa.ˈwɛ]adj.emot
důležitý, hodnotný, významný (v osobním smyslu, např. "je to pro mě důležité")
txanwetseng[tʼan.ˈwɛ.͡tsɛŋ]n.loc
milované místo, domovina, otčina (obecně místo, které máme rádi a na které jsme citově vázaní)
txasom[ˈtʼa.som]adj.weather
velmi horký, vařící, pálivý (nejvyšší stupeň slovního vyjádření teploty)
txatx[tʼatʼ]n.
bublina
txawew[ˈtʼa.wɛw]adj.weather
velmi studený (ledově studený, mrazivý)
txay[tʼaj]vin.
být ve vodorovné poloze, ležet vodorovně (opak kxem - být ve svislé poloze)
txayo[ˈtʼa.jo]n.
pole, pláň, volný terén (odv. txay - být vodorovný, yo - povrch)
txärem[ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
kost
txärpawk[ˈtʼæɾ.pawk]n.spec
kostěný roh z thanatora
txe'lan[tʼɛʔ.ˈlan]n.body
srdce (fyzicky i přeneseně)
txekxumpay[tʼɛ.ˈkʼum.paj]n.
láva
txele[ˈtʼɛ.lɛ]n.
záležitost, věc (pouze abstraktně - např. "je to naše věc")
txen[tʼɛn]adj.emot
bdící, probuzený
txep[tʼɛp]n.
oheň
txepìva[ˈtʼɛ.pɪ.va]n.
uhlík, oharek (odv. txep - oheň, ìlva - kapka, vločka, štěpina)
txepram[tʼɛp.ˈɾam]n.envir
sopka
txeptun[ˈtʼɛp.tun]adj.col
oranžová
(barva ohně)
txeptseng[ˈtʼɛp.͡tsɛŋ]n.
ohniště
txepvi[ˈtʼɛp.vi]n.
jiskra
txew[tʼɛw]n.
limit, hrana, okraj, mez (na rozdíl od pxawpa - obvod, hranice okolo něčeho)
Txewì[ˈtʼɛ.wɪ]n.name
mužské jméno
txewk[tʼɛwk]n.milhunt
palice, kyj (jako zbraň)
txewluke[ˈtʼɛw.lu.kɛ]adj.
nekonečný
neomezený
nezměrný, bez hranic
(pro nepočitatelná podst.jm.)
txewm[tʼɛwm]adj.emot
strašidelný, děsivý
txewnga'[ˈtʼɛw.ŋaʔ]adj.
omezený, limitovaný, konečný (ve smyslu "mající nějaký limit")
txey[tʼɛj]vin.
zastavit
txi[tʼi]n.
spěch, uspěchanost, frenetičnost
Txilte[ˈtʼil.tɛ]n.name
ženské jméno
txin[tʼin]adj.
hlavní, podstatný
txintìn[ˈtʼin.tɪn]n.sociol
povolání (hlavní vykonávaná činnost, odv. txin - hlavní a tìn - práce, zaměstnání)
txintseng[ˈtʼin.͡tsɛŋ]n.
základna
Txintseng Sawtuteyä[ˈtʼin.͡tsɛŋ ˈSaw.tu.tɛ.jæ]n.loc
Pekelná brána
txìm[tʼɪm]n.body
zadek, zadnice, řiť (na rozdíl od käpxì - zadní část obecně)
txìng[tʼɪŋ]vtr.
opustit, ponechat svému osudu, zanechat
txll'u[ˈtʼlˌ.ʔu]n.flora
háko-dýně (též šíšatykev)
txo[tʼo]conj.
pokud, jestli, když (podmínkově, nikoliv časově)
txoa[ˈtʼo.a]n.
odpuštění
txokefyaw[ˈtʼo.kɛ.fjaw]conj.
pokud ne, nebo jinak (odv. txo ke fya’o a’aw - pokud ne jedna cesta)
txolar[ˈtʼo.laɾ]n.commlw
dolar (z angl. \"dollar\")
txon[tʼon]n.temp
noc
txon'ong[tʼon.ˈʔoŋ]n.temp
večer, soumrak (doba západu slunce)
txon'ongmaw[tʼon.ˈʔoŋ.maw]n.temp
večer, soumrak (doba těsně po západu slunce)
txonam[tʼo.ˈnam]n.temp
včera večer, včera v noci (odv. txon - noc a ham - předchozí)
txonam[tʼo.ˈnam]adv.temp
včera večer, včera v noci (odv. txon - noc a ham - předchozí)
txonay[tʼo.ˈnaj]n.temp
zítra večer, zítra v noci (odv. hay - další, následující)
txonay[tʼo.ˈnaj]adv.temp
zítra večer, zítra v noci (odv. hay - další, následující)
txonkrr[ˈtʼon.krˌ]adv.temp
v noci, během noci
txopu[ˈtʼo.pu]n.
strach
txopu si[ˈtʼo.pu si]vin.
bát se, mít strach
txopu sleyku[ˈtʼo.pu slɛj.ˈku]vtr.(3,3)
poděsit, polekat, postrašit, způsobit strach
txukx[tʼukʼ]adj.fig
hluboký (fyzicky i přeneseně - hluboká řeka i myšlenka)
txula[ˈtʼu.la]vtr.
postavit, vybudovat
txum[tʼum]n.
jed
txumnga'[ˈtʼum.ŋaʔ]adj.
jedovatý (dosl. "jed obsahující")
txumpaywll[ˈtʼum.paj.wlˌ]n.flora
štíří bodlák, jedovatá rostlina (slož.sl. z txum - jed a paywll - vodní rostina)
txumtsä'wll[tʼum.ˈ͡tsæʔ.wlˌ]n.flora
kádinkovka nakloněná (též chrlič ležatý, jed stříkající rostlina, odv. tsä’ - stříkat a ’ewll - rostlina)
txur[tʼuɾ]adj.
silný (fyzicky)
txurtel[ˈtʼuɾ.tɛl]n.
lano