vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fpxäkìm (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈfpʼæ.kɪmplumps/c154df73-3735-48c6-8079-82817bb3e220.mp3
Czech: vstoupit
English: enter
zdroj: ASG; naviteri.org (22 Jan 2012)

příklady afixů

fpx·am·äkìm PST minulý čas
fpx·ìm·äkìm PST nedávná minulost
fpx·ìy·äkìm FUT blízká budoucnost
fpx·ay·äkìm FUT budoucí čas
fpx·ol·äkìm PFV dokonavý vid
fpx·er·äkìm IPFV nedokonavý vid
fpx·iv·äkìm SJV konjunktiv
fpxäk·eiy·ìm LAUD pozitivní postoj mluvčího
fpxäk·äng·ìm PEJ negativní postoj mluvčího