vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fnepe (tázací zájmeno)

výslovnost (IPA): ˈfnɛ.pɛ
Czech: který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
English: what?
which kind?
which type?
zdroj: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

příbuzná slova

pe který (přípona pro podst.jména)
pefnel který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
'upe co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)
fyape jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)
kempe jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
krrpe kdy? (varianta pehrr)
lumpe proč? (varianta pelun)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
pelun proč? (varianta lumpe)
peseng kde? (varianta tsengpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
tsengpe kde? (varianta peseng)
tupe kdo? (varianta pesu)