vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na U

  Na'vi Czech
plumps/a2791e5b-aa8c-4362-879f-dbd85cb2ea43.mp3 ue'[u.ˈɛʔ]v.
zvracet
plumps/125d4487-edd4-48d3-9f8e-f5ec311efd78.mp3 uk[uk]n.
stín (odv. toruk - poslední stín)
plumps/76f68402-0f05-45b1-bd41-ecfa6517acfa.mp3 ukxo[u.ˈkʼo]adj.
suchý (sleyku ukxo - sloveso p. sušit něco)
plumps/7b8c8b54-18c6-424e-8f42-111a180663d3.mp3 ulte[ˈul.tɛ]conj.
a (pouze mezi větami v souvětí, ne mezi větnými členy)
plumps/0e98095e-c484-4993-bebe-f666b0b8dd2f.mp3 ultxa[ul.ˈtʼa]n.
setkání, schůzka
plumps/f47d99a0-692f-4d69-9a3b-08160502d2e9.mp3 ultxa si[ul.ˈtʼa si]vin.
setkat se s někým úmyslně (s kým - koncovka -hu)
plumps/714f4a90-0db5-48bd-ae87-16688e3c4ebf.mp3 ultxarun[ul.ˈtʼa.ɾun]vtr.(3,3)
potkat (někoho, neúmyslně. Pozor, infixy ultxar‹1›‹2›‹3›un)
plumps/2e868f5d-9108-4694-b7a7-e67bc0785f3a.mp3 ultxatu[ul.ˈtʼa.tu]n.
účastník setkání
plumps/916a1087-4ed5-4087-ae3f-6d3672bbb95f.mp3 um[um]adj.
volný, uvolněný (angl. “loose”, opak ’ekxin - stažený, pevně utažený)
plumps/146be85e-fc06-4e34-98c7-4569f736bd2b.mp3 unil[ˈu.nil]n.
sen
plumps/bab34372-aa33-47c0-8cf5-def6132ae905.mp3 unil si[ˈu.nil si]vin.
snít (všeobecně, ne o něčem konkrétním)
plumps/a30882ba-51fb-4f7d-b682-d1af49a9ae6e.mp3 uniltaron[u.nil.ˈta.ɾon]n.myth
Snový lov, rituál zasvěcení
plumps/85ed3f40-9c90-45be-b7f9-4f46abb841a0.mp3 uniltìrantokx[u.nɪl.tɪ.ˈɾan.tokʼ]n.
avatar (fyzicky, dosl. snívcovo tělo)
plumps/87da8e43-12d1-4e07-9517-51fcfe59d3f7.mp3 uniltìrantokxolo'[u.nil.tɪ.ˈɾan.tokʼ.o.loʔ]n.
klan nebo skupina avatarů
Avatar komunita
plumps/9c500d3a-ce86-41a8-a1ac-91fed7061b2d.mp3 uniltìranyu[u.nɪl.tɪ.ˈɾan.ju]n.myth
snívec, avatar při vědomí
plumps/0387da09-5c69-41c2-be59-20fa0872a52f.mp3 uniltsa[ˈu.nil.͡tsa]vtr.(3,3)
snít o něčem
snít, že
plumps/fb0cb2b9-f9b6-4733-af7a-0822066a2601.mp3 unyor[un.ˈjoɾ]adj.
sladce vonící (jako květiny nebo aromatická dřeva, použitelné i pro sladkou vůni koření)
plumps/e69bb5c9-fea9-4056-bcd9-bb6c08bb9b2e.mp3 uo[ˈu.o]adp.loc
za (něčím, místně - někde)
plumps/5ea12f82-dec0-4b17-8ea5-524b12a4bc65.mp3 uolì'uvi[ˈu.o.lɪ.ʔu.vi]n.ling
přípona
plumps/42214600-ceb2-4513-82c9-d1558bc9c8b1.mp3 uran[ˈu.ɾan]n.
loď, plavidlo
plumps/ba5876ee-7f54-4fc1-af78-cdf16450b83e.mp3 utral[ˈut.ɾal]n.envirflora
strom
plumps/5d60b01b-7217-4a0a-bfc5-386ec1cf7b4d.mp3 utraltsyìp[ˈut.ɾal.͡tsjɪp]n.envirflora
keř
plumps/2692f104-fafc-4586-a36c-788cd300768f.mp3 utu[ˈu.tu]n.
lesní klenba, stromové patro vegetace
plumps/ad86febf-f641-4c47-b2f5-d2f798a53e37.mp3 utumauti[ˈu.tu.ma.u.ti]n.gastr
banán stromový
plumps/4d0c4a36-c7bb-4c34-bd81-e3a723bdc765.mp3 uvan[u.ˈvan]n.
hra
plumps/f931f81e-a72d-4785-9325-0a5887a76da2.mp3 uvan letokx[u.ˈvan lɛ.ˈtokʼ]n.
sport (dosl. "tělesná hra")
plumps/b1b7b874-f2fe-4625-97f1-9191bfcb14f0.mp3 uvan si[u.ˈvan si]vin.
hrát (hru, nikoliv na hudební nástroj, jakou hru - předmět ve 3.p)