vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fwi (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): fwi
Czech: klouzat, uklouznout, sklouznout se
English: slip
slide
zdroj: naviteri.org (25 Apr 2013)

příklady afixů

fw·am·i PST minulý čas
fw·ìm·i PST nedávná minulost
fw·ìy·i FUT blízká budoucnost
fw·ay·i FUT budoucí čas
fw·ol·i PFV dokonavý vid
fw·er·i IPFV nedokonavý vid
fw·iv·i SJV konjunktiv
fw·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
fw·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího