vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na P

  Na'vi Czech
plumps/0910fae1-711f-425f-a4f2-d8936bcb3491.mp3 pa'li[ˈpaʔ.li]n.fauna
kůň pandorský (též koňour, pancířák, děsokůň)
plumps/1b5d1281-5e16-420b-9485-24db6caec72d.mp3 pa'liwll[ˈpaʔ.li.wlˌ]n.flora
kalichovka koňouří (též pancířáková), oblíbený zdroj nektaru pro pa’li
plumps/0b226554-8d9a-47cc-ace3-bda38eea2ba7.mp3 pa'o[ˈpa.ʔo]n.
strana, bok (směrově)
plumps/05cb99b5-6a21-4380-85a1-96c20991dc01.mp3 pak[pak]part.
vyjadřuje pohrdání, zneuctění, znevážení
plumps/12dac526-ad38-46bd-9221-a65cd24ee72b.mp3 palon[ˈpa.lon]vin.
hořet
plumps/1adf5038-ce09-43d1-8b13-50c0454b2cc3.mp3 palukantsyìp[pa.ˈlu.kan.͡tsjɪp]n.
kočka (pozemské zvíře)
plumps/ce312611-0e41-4af6-a7dc-d49462e9ad43.mp3 palulukan[pa.lu.ˈlu.kan]n.fauna
thanator, největší suchozemská šelma
plumps/dd7cd59c-4b65-4944-af4e-66b902ea6704.mp3 pam[pam]n.
zvuk
plumps/3da9f18a-5285-426c-bc59-8b4d690669c8.mp3 pamrel[pam.ˈɾɛl]n.
psaní, literatura, spis, dokument
plumps/8000c49e-daf2-4e6b-a5cf-fe8f4904e212.mp3 pamrel si[pam.ˈɾɛl si]vin.
psát
plumps/9948c0ea-de69-45b2-b85a-a27693277c4f.mp3 pamrelfya[pam.ˈɾɛl.fja]n.ling
hláskování, pravopis (odv. pamrel - písmo a fya’o - způsob)
plumps/7a73c525-4556-4eb8-8405-22a3a3535ff7.mp3 pamrelsiyu[pam.ˈɾɛl.si.ju]n.
spisovatel
autor
plumps/810f3747-9593-4a53-b29f-9cb6710d33cc.mp3 pamrelvi[pam.ˈɾɛl.vi]n.ling
písmeno (fonetický symbol)
plumps/f101a7ec-2a2a-4c35-99af-5b9ba63d186d.mp3 pamrelvul[pam.ˈɾɛl.vul]n.
pero, tužka (specificky pro psaní)
často se zkracuje na: relvul
plumps/6071cee3-a17f-4e1f-b95e-a8fc235cbe81.mp3 pamtseo[ˈpam.͡tsɛ.o]n.mus
hudba (odv. pam - zvuk a tseo - umění)
plumps/8b610ce0-411c-47ef-8514-8dadba905691.mp3 pamtseo si[ˈpam.͡tsɛ.o si]vin.mus
hrát (hudbu, nikoliv hru; ve smyslu hry na nástroj použijte předložku fa -)
plumps/44eedd45-0d18-4dab-b070-496f6be74b0e.mp3 pamtseongopyu[pam.͡tsɛ.o.ˈŋop.ju]n.mus
skladatel (hudby)
plumps/0a8bf7b7-7a5a-4805-a80b-fcc34f00c645.mp3 pamtseotu[ˈpam.͡tsɛ.o.tu]n.mus
hudebník, muzikant
plumps/42f340a9-7533-49b2-8b70-0e629479072e.mp3 pamtseowll[ˈpam.͡tsɛ.o.wlˌ]n.flora
kočičí ucho, hudební rostlina
plumps/bb2c103a-6929-4868-986a-f4509d6cb151.mp3 pamuvan[ˈpam.u.van]n.
zvuková hříčka
plumps/3f81a4bb-113c-4a4f-bdd1-f4bf84a43e15.mp3 pan[pan]n.
třetina (pro dvě třetiny použijte duál - mefan)
plumps/cac370cf-fde2-4e8d-ad92-ebb99f01cd01.mp3 Pari[pa.ˈɾi]n.lw
Paříž (hl.město Francie)
plumps/824d46c8-f2db-44b1-82f4-cce264f181cf.mp3 parul[pa.ˈɾul]n.relig
zázrak
plumps/455b713a-5780-46e7-a6e3-5be631207ad4.mp3 parulnga'[pa.ˈɾul.ŋaʔ]adj.nfprelig
zázračný
plumps/774bb259-2023-4721-b8d8-8e253fe2d608.mp3 parultsyìp[pa.ˈɾul.͡tsjɪp]n.fampers
děťátko, maličký (láskyplná zdrobnělina pro děti)
plumps/7a9ec8e6-3197-40b5-a0c8-901aa8654291.mp3 paskalin[pa.ska.ˈlin]n.
beruška, miláček, drahoušek (mazlivě)
plumps/9d42284c-4906-4cb6-a031-b086afe662c3.mp3 pasuk[ˈpa.suk]n.flora
boblue, bobulovité ovoce
plumps/0a6ba0d7-91e3-43fc-96ef-d4c652968ebf.mp3 pate[ˈpa.tɛ]v.
dostat se, dorazit (na nějaké místo)
plumps/cce11e1a-cc22-484e-a166-de9e1f54e227.mp3 pawk[pawk]n.mus
roh (dechový hudební nástroj)
plumps/c9337546-ecff-437d-b813-0e0017497b70.mp3 pawm[pawm]vtr.
požádat, zeptat se
plumps/f72292c4-ee8c-4563-9d6f-f731598d1d62.mp3 pay[paj]n.
voda, tekutina
plumps/3e2a0a88-f872-418c-9768-b120b35d2e48.mp3 payfya[ˈpaj.fja]n.geogrenvir
potok, vodní proud (odv. pay - voda, fya’o - cesta)
plumps/14d6bb4c-5d8e-4f96-87e6-96e88aea7370.mp3 payìva[ˈpaj.ɪ.va]n.
kapka vody (odv. pay - voda a ìlva - kapka, štěpina)
plumps/e43da46a-ef57-4b9a-9273-78036f92ec88.mp3 paynäpll[ˈpaj.næ.plˌ]n.lw
ananas
plumps/9fe027ef-6c6c-4f25-9a0f-f31d9203f58a.mp3 paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]adj.nfpweather
vlhký, orosený (odv. pay - voda a nga’ - obsahovat, dosl. "obsahující vodu", pro význam "promočený, zcela mokrý" použijte lepay)
plumps/c31506d5-f750-4cb7-8c17-9a0ec6e68426.mp3 payoang[paj.ˈo.aŋ]n.envirfauna
ryba (odv. pay - voda, ioang - zvíře)
plumps/f5a38475-121d-443e-b13d-976a888eb820.mp3 paysena[ˈpaj.sɛ.na]n.
nádoba na vodu
plumps/9ce6deca-f4f3-4799-a032-aa0d424e3c87.mp3 paysmung[ˈpaj.smuŋ]n.
nosič na vodu
plumps/04fa48aa-d603-480b-9b13-3ed67c44c3e7.mp3 paytxew[paj.ˈtʼɛw]n.envir
břeh, pobřeží
plumps/f7bce22c-1bd5-4cc7-8058-a9990f593326.mp3 paywll[ˈpaj.wlˌ]n.flora
dužnice (angl. "dapophet", vodní rostlina)
plumps/45321a0c-314d-4399-ad8d-96d79bdba11c.mp3 pähem[ˈpæ.hɛm]vin.
dorazit, přijet
plumps/16654002-fb69-4772-bc5b-99db69c3becb.mp3 pänu[ˈpæ.nu]n.
slib, přísaha
plumps/820bc20e-a853-4961-b234-5dfd636f79c9.mp3 pänutìng[ˈpæ.nu.tɪŋ]vtr.(3,3)
slíbit (něco, odv. tìng - dát. Infixy pänut‹1›‹2›‹3›ìng)
plumps/f0b57a4d-6589-43f1-a537-83df690a2410.mp3 pängkxo[pæŋ.ˈkʼo]vin.
povídat si, hovořit
plumps/4158d9ba-af66-4829-bcfa-e7aa9c0859ee.mp3 pängkxoyu[pæŋ.ˈkʼo.ju]n.
účastník rozhovoru, hovořící (osoba)
plumps/c15f896f-9e6e-4a89-a76b-0738e309d894.mp3 pängkxoyu lekoren[pæŋ.ˈkʼo.ju lɛ.ko.ˈɾɛn]n.sociol
právník (odv. lekoren - zákonný, pravidla dodržující)
plumps/9cc8406e-44a2-4447-a66f-6f3dfb1a15ec.mp3 päsketpol[ˈpæ.skɛt.pol]n.lw
basketbal, košíková (sport)
plumps/0ec64284-078c-4d44-80a0-25aff633fb96.mp3 pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]n.millw
odznak, nášivka (z angl. "badge")
plumps/3b802084-6756-4578-bdab-5a2bbfc46214.mp3 pe[pɛ]pref.
který (předpona pro podst.jména)
plumps/e0f3fe60-dd41-4d5f-a8f5-3e6791e7c5b4.mp3 pe[pɛ]suf.
který (přípona pro podst.jména)
plumps/31c10aeb-bb54-4e22-b261-1a92c63f7631.mp3 pe'un[ˈpɛ.ʔun]vtr.
rozhodnout, rozhodnout se
plumps/37d3b7ab-1984-43c7-bc17-7687373560e8.mp3 pefnel[pɛ.ˈfnɛl]inter.
který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
plumps/b9775d0a-4f03-40ca-aea8-43cf4c2558fe.mp3 pefya[pɛ.ˈfja]inter.
jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
plumps/19c1f71e-cf22-4ab3-af81-97d845fd9cdc.mp3 pehem[pɛ.ˈhɛm]inter.
co?, jaká činnost? (varianta kempe)
plumps/81daa803-4270-4447-abce-542604294079.mp3 pehrr[pɛ.ˈhrˌ]inter.
kdy? (varianta krrpe)
plumps/bf98accc-b79c-4897-a9e9-f0484a76f5f0.mp3 pelì'u[pɛ.ˈlɪ.ʔu]inter.
jaké slovo? (varianta lì’upe)
plumps/73f2f6ba-b6bf-4ff1-aa47-163faa1fa6c9.mp3 pelun[pɛ.ˈlun]inter.
proč? (varianta lumpe)
plumps/02298d91-57a3-429e-9327-716d6693e322.mp3 pensìl[ˈpɛn.sɪl]n.lw
tužka
plumps/1de2d86d-10f2-431b-bfd8-10023abe2551.mp3 peng[pɛŋ]vtr.
říci, povědět
plumps/4ce94fef-86c6-4390-a250-cd4e57e134b1.mp3 penghrr[pɛŋ.ˈhrˌ]vin.(1,1)
varovat
plumps/7171493d-4cd2-4629-ada8-d7d1b7662683.mp3 penghrrap[pɛŋ.ˈhrˌ.ap]n.flora
lampovka lemovaná (též dvojí slunce, na dotek svítící bylina, slož.sl. z peng - říci a hrrap - nebezpečí)
plumps/ae52b60b-1a82-4692-a690-c60c5a773333.mp3 peseng[pɛ.ˈsɛŋ]inter.
kde? (varianta tsengpe)
plumps/778fed77-2884-495e-877d-80ea94ff01e7.mp3 pesu[pɛ.ˈsu]inter.
kdo? (varianta tupe)
plumps/d2037f62-a14c-4290-9957-db59eeb53c88.mp3 peu[pɛ.ˈu]inter.
co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
plumps/5220b024-ae9f-496f-90b7-2cf14255a707.mp3 pewn[pɛwn]n.body
krk
plumps/4165c6a2-750b-43eb-83d4-03fdcaeaa13d.mp3 pey[pɛj]vin.
čekat, počkat, očekávat
plumps/ae8b89d7-75b4-40a4-9026-c32f7ec3f483.mp3 peyä[ˈpɛ.jæ]poss.
jeho (gender neutral)
její (gender neutral)
plumps/66292f61-0c42-48bc-b3db-ee5def28c078.mp3 Peyral[pɛj.ˈɾal]n.name
žena z klanu Omatikaya
plumps/c431c1f0-a373-4e4f-8a64-e3e0d75a068d.mp3 piak[pi.ˈak]adj.weather
otevřený (též ve smyslu počasí - zcela jasný, bez mráčku)
plumps/76bfc8a5-924f-448a-9503-34f59ec815f1.mp3 piak säpi[pi.ˈak sæ.ˈpi]vin.(3,3)
otevřít se (sebe sama)
plumps/82e63a4d-2c46-4142-a321-7da2bd57a077.mp3 piak si[pi.ˈak si]vin.
otevřít
plumps/f8ed18dc-92a6-4f60-9bdd-8ab99f03e121.mp3 pil[pil]n.body
obličejový proužek (pásek tmavší modré barvy ve tváři)
plumps/b9c61d09-a1c1-4bc6-b5d7-3e0317fb994f.mp3 pinvul[ˈpin.vul]n.
tužka
zkráceno z: \'opinvultsyìp
plumps/d8b18bbe-5a1d-4a14-a095-699a5f17458c.mp3 pizayu[ˈpi.za.ju]n.fam
předek, předchůdce (genealogicky)
plumps/02cbb426-6bf8-4269-9ac1-374af13a0141.mp3 pìlok[pɪ.ˈlok]n.lw
blog (z angl. "blog")
plumps/5edba927-2c7e-4948-9560-3b8437ec1ddf.mp3 pìmtxan[pɪm.ˈtʼan]inter.
jak moc? (otázka na nepočitatelné množství, varianta hìmtxampe)
plumps/baae031c-2792-4495-8c1f-a9da3e4795d1.mp3 pìsaw[pɪ.ˈsaw]adj.pers
neohrabaný, nešikovný, nemotorný
plumps/11c747e1-644c-4665-83c2-d60018566f11.mp3 pìwopx[pɪ.ˈwopʼ]n.weather
mrak, oblak
plumps/d61f114b-60e2-492d-9ba4-6b3574bcb93d.mp3 pìwopxtsyìp[pɪ.ˈwopʼ.͡tsjɪp]n.
mlhovina
plumps/af204ebb-9011-49e4-8218-14d34e2dac1b.mp3 pllhrr[plˌ.ˈhrˌ]vin.(1,1)
varovat
plumps/d7872057-7d1f-48af-af0b-d066c9064f98.mp3 pllngay[plˌ.ˈŋaj]vin.(1,1)
uznat, připustit (skutečnost nebo něčí názor; infixy p‹1›‹2›‹3›llngay; vazba san-sìk nebo topikálem: Po ke pllngay san oeru tìkxey - Nepřipouští že se mýlí)
plumps/2109858d-17c3-4b69-8c58-01127fa7299c.mp3 plltxe[plˌ.ˈtʼɛ]v.
mluvit, hovořit
plumps/8d847140-d132-4385-93b4-404500e2d51b.mp3 plltxeyu[plˌ.ˈtʼɛ.ju]n.
mluvčí
plumps/68b0954f-24aa-4fae-96ea-d21ce77d1406.mp3 po[po]pn.
on, ona (obecná 3. osoba, běžně se používá, není-li nutné rozlišit pohlaví)
plumps/2a76e5cc-0248-4f70-95d0-1cae87ed1e21.mp3 poan[po.ˈan]pn.
on (pouze jednotné číslo, pro množné použijte obecné ayfo)
plumps/1301ebf9-d2b6-43f2-8a3d-0817e2aed45c.mp3 poe[po.ˈɛ]pn.
ona (pouze jednotné číslo, pro množné použijte obecné ayfo)
plumps/f907eea9-a7b1-4585-ae65-6d5a08e2793d.mp3 polpxay[pol.ˈpʼaj]inter.
kolik? (otázka na počitatelné množství, varianta holpxaype)
plumps/f27ea032-fb20-412c-8e39-a4e1ea9f83a6.mp3 pom[pom]vtr.
políbit, líbat
plumps/836baca7-514a-484f-93d4-72775cfe62de.mp3 pongu[ˈpo.ŋu]n.
skupina (osob)
plumps/1d8b630f-885f-4b84-8047-034d54050de4.mp3 postì[po.stɪ]n.lw
příspěvek, post (na blogu nebo v diskusi, z angl. \"post\")
plumps/f0e4f2f6-8a57-4fd9-ae12-26d96d6b6fc3.mp3 prrku[ˈprˌ.ku]n.body
klín, lůno (část těla, odv. prrnen - mimino, kelku - domov)
plumps/4d4d2a66-0b3a-41f0-817c-218be9518445.mp3 prrnen[ˈprˌ.nɛn]n.
mimino, kojenec, malé dítě
plumps/81080ad9-88eb-4109-a156-6d41e6da847c.mp3 prrnesyul[ˈprˌ.nɛ.sjul]n.flora
poupě (odv. prrnen - mimino a syulang - květina)
plumps/242e53e6-7d6a-410e-b6a5-80bfa490a2d5.mp3 prrsmung[ˈprˌ.smuŋ]n.sociol
nosítko na dítě
plumps/030ec0fe-027f-42ff-89e0-a2e6eedb9145.mp3 prrte'[ˈprˌ.tɛʔ]adj.
radostný, příjemný, potěšující (s hlubším citovým významem - na rozdíl od všeobecného sunu)
plumps/81a08035-c132-4e16-8871-1dcbfb0767e0.mp3 prrwll[ˈprˌ.wlˌ]n.flora
mech
plumps/7579561e-1da2-4e8e-805f-83bb1fd7adcd.mp3 puk[puk]n.lw
kniha
plumps/14fb3ceb-c25e-425d-8581-66ffcfc129bc.mp3 pukap[ˈpu.kap]num.
šest
plumps/920470d5-6b38-41b3-a756-55d81a81a4b2.mp3 puktsyìp[ˈpuk.͡tsjɪp]n.lw
leták, pamflet
plumps/2928162f-735a-47f7-8a32-e4d665826c32.mp3 pum[pum]pn.
opakovací zájmeno jako náhrada dříve použitého zájm. či podst.jm. (Kelku ngeyä lu tsawl, pum oeyä lu hì’i - Tvůj dům je velký, můj je malý)
plumps/f243530e-c303-4379-98b4-1893320e6e4c.mp3 pup[pup]adj.
krátký (jen fyzicky, nikoliv časově)
plumps/61a22815-e3f5-4cbf-9b4b-b81ba0481000.mp3 puve[ˈpu.vɛ]num.
šestý (řadová číslovka)