vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na P

  Na'vi Czech
pa'li[ˈpaʔ.li]n.fauna
kůň pandorský (též koňour, pancířák, děsokůň)
pa'liwll[ˈpaʔ.li.wlˌ]n.flora
kalichovka koňouří (též pancířáková), oblíbený zdroj nektaru pro pa’li
pa'o[ˈpa.ʔo]n.
strana, bok (směrově)
pak[pak]part.
vyjadřuje pohrdání, zneuctění, znevážení
palon[ˈpa.lon]vin.
hořet
palukantsyìp[pa.ˈlu.kan.͡tsjɪp]n.
kočka (pozemské zvíře)
palulukan[pa.lu.ˈlu.kan]n.fauna
thanator, největší suchozemská šelma
pam[pam]n.
zvuk
pamrel[pam.ˈɾɛl]n.
psaní, literatura, spis, dokument
pamrel si[pam.ˈɾɛl si]vin.
psát
pamrelfya[pam.ˈɾɛl.fja]n.ling
hláskování, pravopis (odv. pamrel - písmo a fya’o - způsob)
pamrelsiyu[pam.ˈɾɛl.si.ju]n.
spisovatel
autor
pamrelvi[pam.ˈɾɛl.vi]n.ling
písmeno (fonetický symbol)
pamrelvul[pam.ˈɾɛl.vul]n.
pero, tužka (specificky pro psaní)
často se zkracuje na: relvul
pamtseo[ˈpam.͡tsɛ.o]n.mus
hudba (odv. pam - zvuk a tseo - umění)
pamtseo si[ˈpam.͡tsɛ.o si]vin.mus
hrát (hudbu, nikoliv hru; ve smyslu hry na nástroj použijte předložku fa -)
pamtseongopyu[pam.͡tsɛ.o.ˈŋop.ju]n.mus
skladatel (hudby)
pamtseotu[ˈpam.͡tsɛ.o.tu]n.mus
hudebník, muzikant
pamtseowll[ˈpam.͡tsɛ.o.wlˌ]n.flora
kočičí ucho, hudební rostlina
pamuvan[ˈpam.u.van]n.
zvuková hříčka
pan[pan]n.
třetina (pro dvě třetiny použijte duál - mefan)
Pari[pa.ˈɾi]n.lw
Paříž (hl.město Francie)
parul[pa.ˈɾul]n.relig
zázrak
parulnga'[pa.ˈɾul.ŋaʔ]adj.relignfp
zázračný
parultsyìp[pa.ˈɾul.͡tsjɪp]n.persfam
děťátko, maličký (láskyplná zdrobnělina pro děti)
paskalin[pa.ska.ˈlin]n.
beruška, miláček, drahoušek (mazlivě)
pasuk[ˈpa.suk]n.flora
boblue, bobulovité ovoce
pate[ˈpa.tɛ]vin.
dostat se, dorazit (na nějaké místo)
pawk[pawk]n.mus
roh (dechový hudební nástroj)
pawm[pawm]vtr.
požádat, zeptat se
pay[paj]n.
voda, tekutina
payfya[ˈpaj.fja]n.envirgeogr
potok, vodní proud (odv. pay - voda, fya’o - cesta)
payìva[ˈpaj.ɪ.va]n.
kapka vody (odv. pay - voda a ìlva - kapka, štěpina)
paynäpll[ˈpaj.næ.plˌ]n.lw
ananas
paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]adj.weathernfp
vlhký, orosený (odv. pay - voda a nga’ - obsahovat, dosl. "obsahující vodu", pro význam "promočený, zcela mokrý" použijte lepay)
payoang[paj.ˈo.aŋ]n.faunaenvir
ryba (odv. pay - voda, ioang - zvíře)
paysena[ˈpaj.sɛ.na]n.
nádoba na vodu
paysmung[ˈpaj.smuŋ]n.
nosič na vodu
paytxew[paj.ˈtʼɛw]n.envir
břeh, pobřeží
paywll[ˈpaj.wlˌ]n.flora
dužnice (angl. "dapophet", vodní rostlina)
pähem[ˈpæ.hɛm]vin.
dorazit, přijet
pänu[ˈpæ.nu]n.
slib, přísaha
pänutìng[ˈpæ.nu.tɪŋ]vtr.(3,3)
slíbit (něco, odv. tìng - dát. Infixy pänut‹1›‹2›‹3›ìng)
pängkxo[pæŋ.ˈkʼo]vin.
povídat si, hovořit
pängkxoyu[pæŋ.ˈkʼo.ju]n.
účastník rozhovoru, hovořící (osoba)
pängkxoyu lekoren[pæŋ.ˈkʼo.ju lɛ.ko.ˈɾɛn]n.sociol
právník (odv. lekoren - zákonný, pravidla dodržující)
päsketpol[ˈpæ.skɛt.pol]n.lw
basketbal, košíková (sport)
pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]n.millw
odznak, nášivka (z angl. "badge")
pe[pɛ]pref.
který (předpona pro podst.jména)
pe[pɛ]suf.
který (přípona pro podst.jména)
pe'un[ˈpɛ.ʔun]vtr.
rozhodnout, rozhodnout se
pefnel[pɛ.ˈfnɛl]inter.
který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
pefya[pɛ.ˈfja]inter.
jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pehem[pɛ.ˈhɛm]inter.
co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr[pɛ.ˈhrˌ]inter.
kdy? (varianta krrpe)
pelì'u[pɛ.ˈlɪ.ʔu]inter.
jaké slovo? (varianta lì’upe)
pelun[pɛ.ˈlun]inter.
proč? (varianta lumpe)
pensìl[ˈpɛn.sɪl]n.lw
tužka
peng[pɛŋ]vtr.
říci, povědět
penghrr[pɛŋ.ˈhrˌ]vin.(1,1)
varovat
penghrrap[pɛŋ.ˈhrˌ.ap]n.flora
lampovka lemovaná (též dvojí slunce, na dotek svítící bylina, slož.sl. z peng - říci a hrrap - nebezpečí)
peseng[pɛ.ˈsɛŋ]inter.
kde? (varianta tsengpe)
pesu[pɛ.ˈsu]inter.
kdo? (varianta tupe)
peu[pɛ.ˈu]inter.
co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
pewn[pɛwn]n.body
krk
pey[pɛj]vin.
čekat, počkat, očekávat
peyä[ˈpɛ.jæ]poss.
jeho (gender neutral)
její (gender neutral)
Peyral[pɛj.ˈɾal]n.name
žena z klanu Omatikaya
piak[pi.ˈak]adj.weather
otevřený (též ve smyslu počasí - zcela jasný, bez mráčku)
piak säpi[pi.ˈak sæ.ˈpi]vin.(3,3)
otevřít se (sebe sama)
piak si[pi.ˈak si]vin.
otevřít
pil[pil]n.body
obličejový proužek (pásek tmavší modré barvy ve tváři)
pinvul[ˈpin.vul]n.
tužka
zkráceno z: \'opinvultsyìp
pizayu[ˈpi.za.ju]n.fam
předek, předchůdce (genealogicky)
pìlok[pɪ.ˈlok]n.lw
blog (z angl. "blog")
pìmtxan[pɪm.ˈtʼan]inter.
jak moc? (otázka na nepočitatelné množství, varianta hìmtxampe)
pìsaw[pɪ.ˈsaw]adj.pers
neohrabaný, nešikovný, nemotorný
pìwopx[pɪ.ˈwopʼ]n.weather
mrak, oblak
pìwopxtsyìp[pɪ.ˈwopʼ.͡tsjɪp]n.
mlhovina
pllhrr[plˌ.ˈhrˌ]vin.(1,1)
varovat
pllngay[plˌ.ˈŋaj]vin.(1,1)
uznat, připustit (skutečnost nebo něčí názor; infixy p‹1›‹2›‹3›llngay; vazba san-sìk nebo topikálem: Po ke pllngay san oeru tìkxey - Nepřipouští že se mýlí)
plltxe[plˌ.ˈtʼɛ]vtr.
mluvit, hovořit
plltxeyu[plˌ.ˈtʼɛ.ju]n.
mluvčí
po[po]pn.
on, ona (obecná 3. osoba, běžně se používá, není-li nutné rozlišit pohlaví)
poan[po.ˈan]pn.
on (pouze jednotné číslo, pro množné použijte obecné ayfo)
poe[po.ˈɛ]pn.
ona (pouze jednotné číslo, pro množné použijte obecné ayfo)
polpxay[pol.ˈpʼaj]inter.
kolik? (otázka na počitatelné množství, varianta holpxaype)
pom[pom]vtr.
políbit, líbat
pongu[ˈpo.ŋu]n.
skupina (osob)
postì[po.stɪ]n.lw
příspěvek, post (na blogu nebo v diskusi, z angl. \"post\")
prrku[ˈprˌ.ku]n.body
klín, lůno (část těla, odv. prrnen - mimino, kelku - domov)
prrnen[ˈprˌ.nɛn]n.
mimino, kojenec, malé dítě
prrnesyul[ˈprˌ.nɛ.sjul]n.flora
poupě (odv. prrnen - mimino a syulang - květina)
prrsmung[ˈprˌ.smuŋ]n.sociol
nosítko na dítě
prrte'[ˈprˌ.tɛʔ]adj.
radostný, příjemný, potěšující (s hlubším citovým významem - na rozdíl od všeobecného sunu)
prrwll[ˈprˌ.wlˌ]n.flora
mech
puk[puk]n.lw
kniha
pukap[ˈpu.kap]num.
šest
puktsyìp[ˈpuk.͡tsjɪp]n.lw
leták, pamflet
pum[pum]pn.
opakovací zájmeno jako náhrada dříve použitého zájm. či podst.jm. (Kelku ngeyä lu tsawl, pum oeyä lu hì’i - Tvůj dům je velký, můj je malý)
pup[pup]adj.
krátký (jen fyzicky, nikoliv časově)
puve[ˈpu.vɛ]num.
šestý (řadová číslovka)