vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na H

  Na'vi Czech
ha[ha]adv.
takže, v tom případě
ha'[haʔ]vin.
hodit se k sobě
vyhovovat si
doplňovat a obohacovat se
ve významu “navzájem” použijte fìtsap, jinak 3. pád - dativ
ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]n.temp
odpoledne
ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]adv.temp
včera odpoledne
ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]n.temp
včerejší odpoledne
ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]adv.temp
zítra odpoledne
ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]n.temp
zítřejší odpoledne
hafyon[ha.ˈfjon]n.
moudrost
hafyonga'[ha.ˈfjo.ŋaʔ]adj.objnfp
moudrý
hahaw[ˈha.haw]vin.
spát
ham[ham]adj.
předchozí
hamalo[ha.ˈma.lo]adv.temp
naposledy, minule, posledně (odv. ham - předchozí a alo - čas. instance)
hametsì[ha.ˈmɛ.͡tsɪ]n.gastrlw
kvašený, kynutý chleba (z hebrejského "chametz")
han[han]vtr.
ztratit (něco/někoho)
hangham[ˈhaŋ.ham]vin.
smát se
hangvur[ˈhaŋ.vuɾ]n.
vtip, směšný příběh (odv. hangham - smát se a vur - příběh)
hapxì[ha.ˈpʼɪ]n.
část
hapxìtu[ha.ˈpʼɪ.tu]n.
člen (osoba, ve smyslu součást skupiny)
hasey[ha.ˈsɛj]adj.
hotový, dokončený
hasey si[ha.ˈsɛj si]vin.
dokončit, vykonat, splnit, vyřešit (Nì’i’a po tsatìkangkemvir hasey soli - On konečně dodělal ten projekt)
hawl[hawl]vtr.
připravit, chystat
hawmpam[ˈhawm.pam]n.
hluk, lomoz (nadměrný hluk; zvuk, který je nevhodný, přehnaný, nečekaný, překvapivý
hawntsyokx[hawn.ˈ͡tsjokʼ]n.cloth
rukavice (jedna, nikoliv pár)
hawnu[ˈhaw.nu]vtr.
chránit, krýt (něco)
hawnven[hawn.ˈvɛn]n.cloth
bota (odv. hawnu - chránit a venu - chodidlo)
hawng[hawŋ]n.
přebytek, nadbytek (s citově negativním zabarvením, ve smyslu většího než rozumného/odpovídajícího množství)
hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]adv.temp
pozdě
hawre'[haw.ˈɾɛʔ]n.cloth
pokrývka hlavy (odv. hawnu - chránit a re’o - hlava)
hawtsyìp[ˈhaw.͡tsjɪp]n.
zdřímnutí, krátký spánek
hay[haj]adj.
další
hayalo[ha.ˈja.lo]adv.temp
příště (odv. hay - další a alo - čas. instance)
hayalovay[ha.ˈja.lo.vaj]intj.
někdy příště, tak příště (odv. hayalo - příště a vay - až do)
hän[hæn]n.
síť
pavučina
hefi[ˈhɛ.fi]vtr.
cítit (vůni, jen nosem, neúmyslně; na rozdíl od ’efu - cítit vnitřně, nebo syam - čichat úmyslně)
hefitswo[ˈhɛ.fi.͡tswo]n.
čich (dosl. schopnost cítit nosem)
hek[hɛk]vin.
být zvláštní, být podivný, být neočekávaný (bez negativního významu)
hena[ˈhɛ.na]vtr.
nést, nosit
hermeyp[hɛɾ.ˈmɛjp]n.weather
drobné sněžení, sněhová přeháňka (odv. herwì - sníh a meyp - slabý)
hertxayo[ˈhɛɾ.tʼa.jo]n.weather
sněhová pláň (odv. herwì - sníh a txayo - pláň)
herwì[ˈhɛɾ.wɪ]n.weather
sníh
herwìva[ˈhɛɾ.wɪ.va]n.weather
sněhová vločka (odv. herwì - sníh a ìlva - vločka, štěpina)
hewne[ˈhɛw.nɛ]adj.objnfp
měkký (jen fyzicky na dotek, pro měkký/tlumený zvuk použijte ’ango)
heyn[hɛjn]vin.
sedět
heyr[hɛjɾ]n.body
hruď, hrudník
hifwo[ˈhi.fwo]vin.
utíkat, prchat
hipx[hipʼ]vtr.
ovládat, kontrolovat, řídit
hiup[ˈhi.up]v.
plivat, vyplivnout
hiyìk[ˈhi.jɪk]adj.emot
legrační, divný
hì'ang[ˈhɪʔ.aŋ]n.faunaenvir
hmyz, brouk (nikoliv název druhu, ale jeden "hmyzák", odv. hì’i - malý a ioang - zvíře)
hì'i[ˈhɪʔ.i]adj.
malý, drobný
hìkrr[ˈhɪ.krˌ]n.temp
okamžik, vteřina
hìm[hɪm]adj.
nemnohý, malý množstvím
hìmpxì[hɪm.ˈpʼɪ]n.
menšina, málo, malá část
hìmtxampe[hɪm.ˈtʼam.pɛ]inter.
jak moc? (otázka na nepočitatelné množství, varianta pìmtxan)
hìmtxan[hɪm.ˈtʼan]n.
množství
hìmtxew[hɪm.ˈtʼɛw]n.
minimum, nejmenší množství
hìmtxewvay[hɪm.ˈtʼɛw.vaj]adv.
minimálně, co nejméně to jde
opak txantxewvay - maximálně
hìno[hɪ.ˈno]adj.objnfp
detailní, precizní, propracovaný
hìpey[ˈhɪ.pɛj]vin.(2,2)
váhat, otálet
zdráhat se
(pozdržet zahájení akce)
hìrumwll[hɪ.ˈɾum.wlˌ]n.flora
houbonoska vzpřímená (angl. "puffer", rostlina žijící v symbióze s velmi chutnou houbou)
hìtxoa[hɪ.ˈtʼo.a]intj.
pardon, promiňte, s prominutím (odv. hì’i - malý a txoa - odpuštění)
hoan[ˈho.an]n.
pohodlí, komfort
hoet[ˈho.ɛt]adj.
rozsáhlý, rozlehlý, širý
hol[hol]adj.
málo (ve smyslu "jen malý počet kusů", angl. "few"; na rozdíl od ’a’aw - několik, angl. "several")
holpxay[hol.ˈpʼaj]n.
počet
holpxaype[hol.ˈpʼaj.pɛ]inter.
kolik? (otázka na počitatelné množství, varianta polpxay)
hona[ˈho.na]adj.emot
roztomilý, rozkošný, hezoučký (též "sladký" v přeneseném, nechuťovém významu)
hrrap[ˈhrˌ.ap]n.
nebezpečí
hu[hu]adp.
s ("společně s", nikoliv "s použitím")
hufwa[hu.ˈfwa]conj.
přestože, ačkoliv
hufwe[hu.ˈfwɛ]n.weather
vítr
hufwetsyìp[hu.ˈfwɛ.͡tsjɪp]n.weather
vánek, slabý vítr
hultstxem[hul.ˈ͡tstʼɛm]vtr.
překážet v nějaké činnosti, narušovat nějakou činnost, prudit někoho (podobně jako mäkxu, ale s negativním významem a použitelné i pro osoby)
hum[hum]vin.
odejít, odjet
huru[ˈhu.ɾu]n.gastrspec
hrnec na vaření