vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na H

  Na'vi Czech
plumps/ae3efef9-2478-491a-b47a-6e238ae7de70.mp3 ha[ha]adv.
takže, v tom případě
plumps/0f85a513-e31b-40c4-bed8-8c57ac05bee5.mp3 ha'[haʔ]vin.
hodit se k sobě
vyhovovat si
doplňovat a obohacovat se
ve významu “navzájem” použijte fìtsap, jinak 3. pád - dativ
plumps/ac13d85d-32c0-49e6-9a6e-88ddd659d022.mp3 ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]n.temp
odpoledne
plumps/7011ea64-f896-4de3-8c87-f1f27b9a856a.mp3 ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]adv.temp
včera odpoledne
plumps/0df16743-24f1-41b7-a029-7d9eb29e97ce.mp3 ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]n.temp
včerejší odpoledne
plumps/91864b6f-f564-440c-b689-997169a0318e.mp3 ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]adv.temp
zítra odpoledne
plumps/d17a8eea-5c49-4132-a405-6ec645df50f6.mp3 ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]n.temp
zítřejší odpoledne
plumps/062057df-cfe6-47ab-a4df-ffdbf93d1a1c.mp3 hafyon[ha.ˈfjon]n.
moudrost
plumps/4aeb3c26-46e7-4260-bb27-4798451c145e.mp3 hafyonga'[ha.ˈfjo.ŋaʔ]adj.nfpobj
moudrý
plumps/5de0d1e7-f2df-4b06-9b44-3a674fc49f57.mp3 hahaw[ˈha.haw]vin.
spát
plumps/b2e9a67a-ab30-4596-ac74-710e63adf277.mp3 ham[ham]adj.
předchozí
plumps/11804ec8-30cd-42d7-9055-13493c5b0757.mp3 hamalo[ha.ˈma.lo]adv.temp
naposledy, minule, posledně (odv. ham - předchozí a alo - čas. instance)
plumps/30058886-d4e8-4e65-8545-1cba04a44aaa.mp3 hametsì[ha.ˈmɛ.͡tsɪ]n.gastrlw
kvašený, kynutý chleba (z hebrejského "chametz")
plumps/c2b2171e-d1c5-4526-8632-bb048ac1888c.mp3 han[han]vtr.
ztratit (něco/někoho)
plumps/e8e8037c-ed95-4b70-b03a-d057df1e7653.mp3 hangham[ˈhaŋ.ham]vin.
smát se
plumps/f42154b7-d83b-4fa4-9c2e-590b4d0a0449.mp3 hangvur[ˈhaŋ.vuɾ]n.
vtip, směšný příběh (odv. hangham - smát se a vur - příběh)
plumps/464b0ad5-fab3-401d-bbc2-874151948211.mp3 hapxì[ha.ˈpʼɪ]n.
část
plumps/2fe716ed-808f-4553-8e87-cc4064c60a8e.mp3 hapxìtu[ha.ˈpʼɪ.tu]n.
člen (osoba, ve smyslu součást skupiny)
plumps/4dc715d0-8918-4d0a-a604-ca4e0753454f.mp3 hasey[ha.ˈsɛj]adj.
hotový, dokončený
plumps/826d914c-cc8a-44e2-9011-b00067db9a11.mp3 hasey si[ha.ˈsɛj si]vin.
dokončit, vykonat, splnit, vyřešit (Nì’i’a po tsatìkangkemvir hasey soli - On konečně dodělal ten projekt)
plumps/95b7bc79-7330-4de8-8503-999813ac55b9.mp3 hawl[hawl]vtr.
připravit, chystat
plumps/8badeff5-9a94-462e-b0cd-5fd741bd180b.mp3 hawmpam[ˈhawm.pam]n.
hluk, lomoz (nadměrný hluk; zvuk, který je nevhodný, přehnaný, nečekaný, překvapivý
plumps/95286303-3089-4766-b90d-997279b9c944.mp3 hawntsyokx[hawn.ˈ͡tsjokʼ]n.cloth
rukavice (jedna, nikoliv pár)
plumps/16b14cdb-66c8-4efc-b5de-5293beca4a89.mp3 hawnu[ˈhaw.nu]vtr.
chránit, krýt (něco)
plumps/5718a9ad-2304-4ede-a39c-667cafea23ec.mp3 hawnven[hawn.ˈvɛn]n.cloth
bota (odv. hawnu - chránit a venu - chodidlo)
plumps/66478cdc-e830-4446-9ca4-1b154d685ac7.mp3 hawng[hawŋ]n.
přebytek, nadbytek (s citově negativním zabarvením, ve smyslu většího než rozumného/odpovídajícího množství)
plumps/b2efbb7b-bae3-4d34-b12d-4f6f4a05545b.mp3 hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]adv.temp
pozdě
plumps/bccd752a-ad40-4c95-8955-01801ad5f8a1.mp3 hawre'[haw.ˈɾɛʔ]n.cloth
pokrývka hlavy (odv. hawnu - chránit a re’o - hlava)
plumps/2f5b865c-944e-4532-aa5d-da3d2bc1ea8f.mp3 hawtsyìp[ˈhaw.͡tsjɪp]n.
zdřímnutí, krátký spánek
plumps/edea1f84-27f5-47d4-b43e-3dde821c6db9.mp3 hay[haj]adj.
další
plumps/f4a2f6af-5a47-44f6-a5e6-8ed461a836c1.mp3 hayalo[ha.ˈja.lo]adv.temp
příště (odv. hay - další a alo - čas. instance)
plumps/95ad5128-7e56-4b48-b63b-85ad336ecba3.mp3 hayalovay[ha.ˈja.lo.vaj]intj.
někdy příště, tak příště (odv. hayalo - příště a vay - až do)
plumps/a7b6d50e-c1d0-4ced-872e-592d7faad179.mp3 hän[hæn]n.
síť
pavučina
plumps/2742ac32-0bda-43e1-9b6d-75ea4ec25e3b.mp3 hefi[ˈhɛ.fi]vtr.
cítit (vůni, jen nosem, neúmyslně; na rozdíl od ’efu - cítit vnitřně, nebo syam - čichat úmyslně)
plumps/c81672df-0f99-4a99-a0f2-0851f2224700.mp3 hefitswo[ˈhɛ.fi.͡tswo]n.
čich (dosl. schopnost cítit nosem)
plumps/9aabb3b7-9376-4d03-b75d-3adc047c0192.mp3 hek[hɛk]vin.
být zvláštní, být podivný, být neočekávaný (bez negativního významu)
plumps/94814bd9-4bf7-4ee4-bee5-295a18e0e66d.mp3 hena[ˈhɛ.na]vtr.
nést, nosit
plumps/079abfb2-60ba-4ed4-bf73-e8bfe566cf61.mp3 hermeyp[hɛɾ.ˈmɛjp]n.weather
drobné sněžení, sněhová přeháňka (odv. herwì - sníh a meyp - slabý)
plumps/612117a0-ba6f-4664-96c3-644135d95daa.mp3 hertxayo[ˈhɛɾ.tʼa.jo]n.weather
sněhová pláň (odv. herwì - sníh a txayo - pláň)
plumps/cac251d9-4cd8-4484-b41b-ee53e6bed062.mp3 herwì[ˈhɛɾ.wɪ]n.weather
sníh
plumps/d7273266-af64-42dd-a3fc-e622ac00c2fc.mp3 herwìva[ˈhɛɾ.wɪ.va]n.weather
sněhová vločka (odv. herwì - sníh a ìlva - vločka, štěpina)
plumps/bd7c4ee2-b019-4a48-8c83-b0b2436ffb3c.mp3 hewne[ˈhɛw.nɛ]adj.objnfp
měkký (jen fyzicky na dotek, pro měkký/tlumený zvuk použijte ’ango)
plumps/ddc5f6aa-add9-45a8-a9a8-5fc0ae192f1e.mp3 heyn[hɛjn]vin.
sedět
plumps/94e613cb-2d9a-4cc4-bea6-06fcf57782c5.mp3 heyr[hɛjɾ]n.body
hruď, hrudník
plumps/b96f5c86-901c-4164-8c8e-cc09178860a5.mp3 hifwo[ˈhi.fwo]vin.
utíkat, prchat
plumps/4883eed6-14ab-436d-a655-b3ab7f0a928c.mp3 hipx[hipʼ]vtr.
ovládat, kontrolovat, řídit
plumps/046a0b34-f5e1-40b2-8aa2-56950c018cc2.mp3 hiup[ˈhi.up]v.
plivat, vyplivnout
plumps/84a5c872-c0ca-437c-8ac7-9d7bce185ed2.mp3 hiyìk[ˈhi.jɪk]adj.emot
legrační, divný
plumps/6a594cbd-1f80-4c48-9024-282785c98550.mp3 hì'ang[ˈhɪʔ.aŋ]n.envirfauna
hmyz, brouk (nikoliv název druhu, ale jeden "hmyzák", odv. hì’i - malý a ioang - zvíře)
plumps/6153e350-5ecc-497c-bc91-f930249ae065.mp3 hì'i[ˈhɪʔ.i]adj.
malý, drobný
plumps/155ea7d1-8cac-40ec-a584-c43c301f6e99.mp3 hìkrr[ˈhɪ.krˌ]n.temp
okamžik, vteřina
plumps/87ac5076-3599-429f-8dc2-abbd255511af.mp3 hìm[hɪm]adj.
nemnohý, malý množstvím
plumps/a15a18ef-adcb-4f10-91d8-61d6fb14fff0.mp3 hìmpxì[hɪm.ˈpʼɪ]n.
menšina, málo, malá část
plumps/bab59887-3be0-4457-97c9-ca9c3217afd3.mp3 hìmtxampe[hɪm.ˈtʼam.pɛ]inter.
jak moc? (otázka na nepočitatelné množství, varianta pìmtxan)
plumps/ea08659b-c236-45e3-9ab8-0f049f276e94.mp3 hìmtxan[hɪm.ˈtʼan]n.
množství
plumps/93ffe05a-198c-4389-a63b-a11d5536be44.mp3 hìmtxew[hɪm.ˈtʼɛw]n.
minimum, nejmenší množství
plumps/bfef9654-50c1-4ba8-94a0-73e3bbbd14fe.mp3 hìmtxewvay[hɪm.ˈtʼɛw.vaj]adv.
minimálně, co nejméně to jde
opak txantxewvay - maximálně
plumps/1a2add70-b1bc-4a85-8c62-33af3b72dc61.mp3 hìno[hɪ.ˈno]adj.objnfp
detailní, precizní, propracovaný
plumps/3d3402b7-5ec3-4e8a-9a70-fdae0e8a55de.mp3 hìpey[ˈhɪ.pɛj]vin.(2,2)
váhat, otálet
zdráhat se
(pozdržet zahájení akce)
plumps/cef493f8-6003-49b4-a81c-40eed9ffdcda.mp3 hìrumwll[hɪ.ˈɾum.wlˌ]n.flora
houbonoska vzpřímená (angl. "puffer", rostlina žijící v symbióze s velmi chutnou houbou)
plumps/c8e96e2e-6444-421f-9e28-bfeedc4e1230.mp3 hìtxoa[hɪ.ˈtʼo.a]intj.
pardon, promiňte, s prominutím (odv. hì’i - malý a txoa - odpuštění)
plumps/b9826bd6-2a1f-46b8-ac16-71f6e68f9c75.mp3 hoan[ˈho.an]n.
pohodlí, komfort
plumps/16ba67aa-322e-4b3e-8372-0ef6336ffaae.mp3 hoet[ˈho.ɛt]adj.
rozsáhlý, rozlehlý, širý
plumps/15774056-df0d-4144-bcad-b2b41886ac6e.mp3 hol[hol]adj.
málo (ve smyslu "jen malý počet kusů", angl. "few"; na rozdíl od ’a’aw - několik, angl. "several")
plumps/bd71e14e-b700-4926-8496-bcbf1e02a22c.mp3 holpxay[hol.ˈpʼaj]n.
počet
plumps/958e7250-3a1b-457e-aa02-fcb68d0251f8.mp3 holpxaype[hol.ˈpʼaj.pɛ]inter.
kolik? (otázka na počitatelné množství, varianta polpxay)
plumps/3cd57d76-ea3e-4dea-8d6d-96bffa1c215a.mp3 hona[ˈho.na]adj.emot
roztomilý, rozkošný, hezoučký (též "sladký" v přeneseném, nechuťovém významu)
plumps/f39595a2-7f6c-40b7-8b47-f39a9c65d718.mp3 hrrap[ˈhrˌ.ap]n.
nebezpečí
plumps/629de363-2939-4441-9471-472d2993b647.mp3 hu[hu]adp.
s ("společně s", nikoliv "s použitím")
plumps/1980b80e-bcc8-4a0a-9776-3fa33fda2b86.mp3 hufwa[hu.ˈfwa]conj.
přestože, ačkoliv
plumps/7487ec66-2d43-4193-8a34-c4e8d88d5d20.mp3 hufwe[hu.ˈfwɛ]n.weather
vítr
plumps/a84e6ebb-6f30-4cb5-8f6f-21decbaf9a2c.mp3 hufwetsyìp[hu.ˈfwɛ.͡tsjɪp]n.weather
vánek, slabý vítr
plumps/23c869cf-0c21-4128-96d8-f22976a84d39.mp3 hultstxem[hul.ˈ͡tstʼɛm]vtr.
překážet v nějaké činnosti, narušovat nějakou činnost, prudit někoho (podobně jako mäkxu, ale s negativním významem a použitelné i pro osoby)
plumps/09508a1d-8613-424b-84e7-4518d27bc0ea.mp3 hum[hum]vin.
odejít, odjet
plumps/98b27ed6-a035-4815-9185-7039b0c93d0a.mp3 huru[ˈhu.ɾu]n.gastrspec
hrnec na vaření